متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

عنوان : ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان

 

Islamic Azad University

Rasht Branch

Faculty of Management

Department of Insurance Management

Presented in partial fulfillment of the requirements for(M.Sc) degree

Title:

Factors affecting the efficient use of information technology in the health insurance industry ( Case study: health insurance, Guilan)

Supervisor:

Dr.Mohammadkarim Bahadori

Author:

Seyed Rashid Mousavi

Date:

Month, Year

2015))

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

به کار گیری فناوری اطلاعات،تحول گسترده ای را در امور اداری و سیستم های اطلاعاتی صنعت بیمه ایجاد نموده است. هدف این تحقیق ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی بوده که به روش مقطعی در سال 1393 انجام شده است.روش نمونه گیری غیر احتمالی و به صورت هدفمند شامل خبرگان می باشد. ابتدا محقق با بررسی متون و مقالات چاپ شده مهمترین مولفه های تاثیر گذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت را شناسایی نمود. سپس با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته مولفه ها را در معرض قضاوت خبرگان قرارداد. روایی این پرسش نامه توسط 6 نفر از صاحب نظران تایید گردیده است.با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای كرونباخ آن 948/0 به دست آمد كه نشان داد پرسشنامه از پایایی لازم نیز برخورداراست. برای اولویت بندی از روش سلسله مراتبی استفاده گردید.جامعه و نمونه آماری شامل 45 نفر از خبرگان فعال در صنعت بیمه سلامت استان گیلان بوده است. نتایج تحقیق نشان داده است که بین تمامی عوامل موثر بر پذیرش فن آوری اطلاعات (مدیریتی،انسانی،فرهنگی،سازمانی،تکنولوژیکی و محیطی) عوامل مدیریتی با 365/0 درصد بالاترین وزن و در رتبه اول  و عوامل فرهنگی با 061/0 دصد کمترین وزن را کسب نمود و در رتبه آخر قرار گرفت.

 

واژگان کلیدی:

فن آوری اطلاعات، بیمه الکترونیک، بیمه، بیمه سلامت

مقدمه

فن آوری اطلاعات در هر فرآیند قابل تصوری کاربرد دارد؛جمع آوری مالیات ها،اداره بانک ها،استخراج نفت،سیستم های کارایی انرژی،مدیریت اسناد،مسائل پیچیده ی علمی آکادمیک و نیازهای آموزش فنی،چاپ و نشر،حمل و نقل،ارتباطات از راه دور و …تاثیر فن آوری اطلاعات بر جوامع بشری دست کمی از انقلاب صنعتی ندارد و حتی از گسترش روزافزون اطلاعات و کاربرد آن که دستاورد فن آوری اطلاع رسانی است،به عنوان انقلاب صنعتی چهارم نام برده می شود(کاظمی و همکاران،1387).

بیمه الکترونیکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مدیریت اطلاعات است که تحولی عمیق در نحوه فروش بیمه و دریافت خسارت داشته است . به طوری که از یک سو سطح ارتباط با بیمه گذار ر ا افزایش داده و ازسو ی دیگر، دامنه خرید و فروش مجازی بعضی از انواع بیمه نامه را وسیع تر کرده است(کریمی، 1383( .

1-2) بیان مسئله

در سال های اخیر استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی امری انکارناپذیر بوده و این امر موجب تسریع انجام امور گشته است. در حال حاضر در هر تجارتی می توان نشانه هایی از فن آوری را مشاهده کرد مانند بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیک و بیمه الکترونیکی (علیزاده،1383)

ارزیابی جایگاه جهانی کشورها، بیان کننده آن است که مدیریت هماهنگ ملی،بسترسازی برای تهیه زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری،تعیین اولویت های اساسی و سازماندهی مناسب برنامه های اجرایی در قالب اسناد راهبردی که به تصویب مراجع صلاحیت دار قانونی رسیده باشد عوامل اصلی در توسعه این فن آوری بوده است(رییس دانا و فیروزآبادی،1386).

شرکت های بیمه با توجه به روند توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات و حضور رقبای جدید و قوی تر شدن رقبای قبل، برای ماندن در عرصه رقابت نیازمند مجهز شدن به این نوآوری در صنعت خود می باشد. بدیهی است که برای پا گذاردن در این عرصه نیز باید کاملا محتاطانه عمل نمود (بندر و مارکز، 2000).

امروزه، توسعه و گسترش فن آوری اطلاعات به جزء جدایی ناپذیر خط مشی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است و لذا هر کشوری در پی آن است که مناسب ترین استراتژی و شیوه های برنامه ریزی و سازگاری با فن آوری های نوین اطلاعاتی را شناسایی و اتخاذ نماید. عوامل بسیاری در استفاده بهینه از فناوری اطلاعات نقش دارد که می توان به برخی از آنان اعم از عوامل مدیریتی، عوامل انسانی، عوامل فرهنگی، عوامل سازمانی، عوامل تکنولوژی، عوامل محیطی و… نام برد (کاظمی و همکاران،1387). منظور از عوامل مدیریت عدم آگاهی مدیران، فقدان دانش و تجربه، فقدان انگیزه و همچنین از فقدان افراد متخصص و عدم انگیزه و علاقه کارکنان به عنوان عومل انسانی و از عوامل تکنولوژی از عواملی همچون فقدان امکانات گسترده و عدم تطابق سیستمها و فقدان پهنای باند و عوامل محیطی همچون عدم وجود شبکه، فقدان قوانین و مقررات حقوقی و فقدان سیاستگذاری می توانند بر استفاده فناوری اطلاعات تاثیر بسزایی بگذارند(کاظمی و همکاران،1387).

به دلیل عدم وجود زیرساخت مناسب در سطح فرهنگی انسانی، تکنولوژی و محیطی و همچنین  سطوح ارتباطی و اطلاعاتی در کشور، عقب ماندگی هایی در زمینه فن آوری اطلاعات در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی ملاحظه می شود .یکی از مشکلات اساسی در توسعه و گسترش فن آوری اطلاعات فقدان باور مدیران است.هر چه به میزان آگهی و اعتقاد مدیران به فن آوری اطلاعات افزوده شود،توسعه و گسترش آن به راحتی انجام می پذیرد(کریمی،1382).

با توجه به مطالب بیان شده، مساله اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت از طریق یک مطالعه موردی در استان گیلان می باشد.

1-3) ضرورت انجام تحقیق

استفاده از فن آوری اطلاعات در تعامل میان شرکت های بیمه و مشتریان می تواند مزایای بیشماری همچون قابلیت ارئه خدمات در تمام اوقات شبانه روز،عدم مراجعه حضوری برای دریافت خسارت،ارائه خدمات سریع و مطمئن، جلوگیری از تقلبات بیمه ای و افزایش درآمد شرکت بیمه را در پی داشته باشد؛لذا به نظر می رسد توسعه بیمه های الکترونیک، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است (کریمی،1383).

برقراری یك سیستم اطلاعاتی مناسب با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در جهت جمع آوری پردازش و نگهداری اطلاعات امری حیاتی است. گر چه فناوری اطلاعات ارتباطات و استفاده از رایانه هرگز نتوانسته جایگزین نیروی انسانی در تصمیم گیری شود،ولی از قدرت آن نیز در كمك به كاركنان و مدیران جهت تصمیم گیری درست با استفاده از اطلاعات دقیق و سرعت بخشیدن به كارها نمی توان صرف نظر كرد. بسیاری از سازمان ها به اهمیت فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر سرعت و دقت جریان امور، رضایت بیشتر مشتریان، سیستم های پشتیبانی،تصمیم گیری مدیران و به ویژه كارایی سازمان ها پی برده اند. آگاهی از این گونه تاثیرات باعث گردیده بیشتر سازمان ها به سرعت به سمت استفاده از فناوری اطلاعات گرایش پیدا کنند.(یاردلی،1384)

از بین رفتن محدویت های مکانی و زمانی،کاهش نرخ حق بیمه،افزایش حجم فروش،دسرسی آسان به اطلاعات،کاهش هزینه های معاملاتی،مشتری مداری،تخصصی شدن فعالیت ها و تغییر ساختار شبکه فروش ازجمله مزایای استفاده از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه است.کسب جایگاه مناسب رقابتی نیز یکی دیگر از مهم ترین اهداف شرکت ها در صنعت بیمه است که ضرورت به کار گیری تکنولوژی های نوین را نمایان می سازد.

به طور کلی می توان بیان نمود که یکی از اساسی ترین کاربردهای فناوری اطلاعات، استفاده از آن در بخش خدمات است. صنایع خدماتی نظیر بانکداری، بیمه، بازرایابی ، تجارت، آموزش ، گردشگری و .. از فن آوری اطلاعات نفع زیادی برده اند. اگرچه صنعت بیمه دیرتر و کندتر از سایر بخش ها به استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه خدمات روی آورده است، اما در آینده نوید بخش تحول عظیمی در این صنعت است. بیمه سلامت به دلیل تازه و جدید بودن و فراگیر بودن این بیمه در بین تمامی قشر جامعه می تواند تحت تاثیر عوامل بسیاری از جمله محیطی، تکنولوژی ؛ انسانی، مدیریتی و سازمانی و ساختاری قرار گیرد. در حوزه بیمه سلامت فناوری اطلاعات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. یکی از راه‌های که می‌توان با منابع موجود دستاوردهای بیشتری در صنعت بیمه سلامت کشور انتظار داشت، استفاده از این فناوری‌های نوین می‌باشد. به همین دلیل کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه بیمه سلامت روز به روز افزایش می‌باشد. با توجه به مزایای بسیار زیاد به کار گیری فن آوری اطلاعات در شرایط حساس رقابتی صنعت بیمه،بررسی عوامل موثر پذیرش فن آوری اطلاعات در حوزه بیمه سلامت ضرورت خود را بیشتر نمایان می سازد.

تعداد صفحه : 105

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***