پژوهش بررسی اثربخشی تحلیل رفتار متقابل به شیوه گروهی بر کاهش پرخاشگری و تعارضات زناشویی زوجین معتاد ساکن شهر سبزوار

 دانلود متن کامل پایان نامه حقوق

پژوهش بررسی اثربخشی تحلیل رفتار متقابل به شیوه گروهی بر کاهش پرخاشگری و تعارضات زناشویی زوجین معتاد ساکن شهر سبزوار

 

 

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی تحلیل رفتار متقابل به شیوه گروهی بر کاهش پرخاشگری و تعارضات زناشویی زوجین معتاد ساکن شهر سبزوار بود؛ طرح این پژوهش از نوع آزمایشی به صورت پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری است. جامعه آماری در این پژوهش شامل زوجین معتاد کمپ امید به زندگی شهرستان سبزوار می‌باشد. بدین منظور 30 آزمودنی با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی به 2 گروه 15 نفره (یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) گمارش شدند. برای گروه آزمایشی جلسه 2 ساعته درمان به شیوه تحلیل رفتار متقابل به صورت گروهی انجام گرفت. گروه آزمایشی هیچ درمانی دریافت نکرد، قبل از شروع جلسات، پس از پایان جلسات و پس از گذشت 30 روز از آن پرسشنامه پرخاشگری و تعارضات زناشویی اجرا گردید. یافته‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش آماری ** مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

بر اساس نتایج بدست آمده در مرحله پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری، پرخاشگری و تعارضات زناشویی گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل که هیچ آموزشی دریافت نکرده بودند کاهش معناداری داشته است.

کلید واژه: گروه درمانی، تحلیل رفتار متقابل، پرخاشگری، تعارضات زناشویی

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

مقدمه

ازدواج یکی از بنیادهای جهان‌شمول بشری است و هیچ بنیادی این چنین صمیمانه زندگی بشر را تحت تأثیر قرار نداده است. از سوی دیگر در انتخاب شیوه‌های درمانی موثر در زمینه مسائل بین فردی موجود در نظام زناشویی و خانوادگی،‌ توجه به این اصل حائز اهمیت است که رفتار متقابل دو نفر برآیند مارپیچ‌های کلی بیشماری است که رفتارهای هر دوی آنها را شکل می‌دهد(ثنایی[1]، 1375).

اعتیاد به عنوان یکی از معضلات اجتماعی میان افراد جامعه به ویژه بین زوجین شایع شده است که می‌تواند مضرات مختلف اجتماعی و بهداشتی مانند نابودی دارائی‌های شخصی، افزایش خشم و خشونت، کاهش صمیمیت بین زوجین، بیکاری، افزایش ناسازگاری و تعارضات زناشویی را در پی خواهد داشت (نقل از رید[2] و همکاران، 2009)، از طرفی ریشه پرخاشگری و خشونت تداوم تاریخی مبارزه و مقابله بشر با خطرها و تهدیدهای محیط زندگی اوست که با طبیعت وی درآمیخته است چنانچه میزان ابتلا جوامع بشری به یک موضوع خاص را یکی از معیارهای اهمیت آن موضوع بدانیم به جرأت می‌توان ادعا کرد که پرخاشگری از جمله مسائل عمده و با اهمیتی است که انسانها از گذشته‌های دور تا کنون به صورت گسترده‌ای با آن سر و کار داشته‌اند. تحقیقات نشان می‌دهد که ارائه مداخلات درمانی زودهنگام باعث کاهش پرخاشگری و تعارضات زناشویی زوجین خصوصا قشر معتاد خواهد شد در همین راستا بسیاری از پژوهشگران و متخصصان بالینی و روان شناسان تربیتی آموختن کنترل پرخاشگری و تعارضات زناشویی به جوانان را مورد تأکید قرار می‌دهند. تحلیل رفتار متقابل به عنوان نظریه شخصیت تصویری از ساختار روان‌شناختی انسانها به ما ارائه می‌دهد این نظریه به ما کمک می‌کند تا دریابیم انسانها چگونه عمل و رفتار می‌کنند و این که چگونه شخصیت خود را در قالب رفتارهایشان آشکار می‌سازند(جونز[3] و استوارت، 1376).

 

بیان مسئله

ازدواج یکی از بنیادهای جهان‌شمول بشری است و هیچ بنیادی این چنین صمیمانه زندگی بشر را تحت تأثیر قرار نداده است. از سوی دیگر در انتخاب شیوه‌های درمانی موثر در زمینه مسائل بین فردی موجود در نظام زناشویی توجه به این اصل حائز اهمیت است که رفتار متقابل در فرد برآیند مارپیچ‌های علی بیشماری است که رفتارهای هر دوی آنها را شکل می‌دهد(ثنایی، 1375).

ما به دنبال روابطی می‌گردیم که موقعیت‌های شکوهمندی را برایمان به ارمغان آورد و مایه رضایتمندی کامل و همیشگی‌مان باشد. ما عشق افسانه‌ای را بهترین دلیل ازدواج و ازدواج را موقعیتی می‌دانیم که با آن می‌توانیم مهمترین آرزوهای شخصی خود را بدون هیچ تردیدی ارضا کنیم. به رغم شواهد انکارناپذیری که برخلاف چنین انتظاراتی وجود دارد در مورد سعادت زناشویی هنوز هم تصوراتی ایده‌آل و دست نیافتنی غرق هستیم(آلیس،‌1375).

شاید بزرگترین افسانه‌ای که مانعی بر روابط زناشویی است این انتظار غیر واقع‌بینانه باشد که یک ازدواج موفق صرفا به خودی خود به طور طبیعی به وجود می‌آیند و اجباری نیست که برای ایجاد آن تلاش زیادی کند یا از خودش مایه بگذارد یا رفتار مناسبی با شریک زندگی خود داشته باشد. زندگی مشترک در حالی آغاز می‌شود که زوج‌ها علاقمند به ایجاد یک زندگی سعادتمند، عاری از اختلاف و مشاجره هستند و امیال و آرزوهای مختلفی قدم به عرصه‌ی جدید می‌گذارند. اما چه می‌شود که به یکباره در آنها عشق و محبت و صمیمیت رنگ می‌بازد و جای خود را به اختلاف و ناسازگاری می‌دهد(النز، املکمپ، مج لوری و مارکوت[4]، 1980).

اعتیاد به عنوان یکی از معضلات اجتماعی میان افراد جامعه بویژه بین زوجین شایع شده است که می‌تواند مضرات مختلف اجتماعی و بهداشتی مانند نابودی دارائی‌های شخصی، افزایش خشونت، کاهش صمیمیت بین زوجین، بیکاری، افزایش ناسازگاری و نارضایتی را در پی داشته باشد(نقل از رید[5] و همکاران،‌2009).

[1] . sanuie

[2] . rride

[3] . Joines, v

[4] . Elens. Emmelkamp. Macgillvery & Markvoot.

[5] . Reed.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :134

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***