پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی: کاربرد نانوسولها در نساجی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

با عنوان : کاربرد نانوسولها در نساجی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف
عنوان :
كاربرد نانوسولها در نساجی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده
نانوسولها كاربردهای گوناگونی را در صنعت دارا می باشند.نانوسولهای پایه ای به سادگی در محدوده
گسترده ای اصلاح شده و منجر به ایجاد خصوصیات تازه و بیشماری می شوند و بنابراین می توانند با
استفاده از فرایند پوشش دهی ساده بر روی سطوح گوناگونی اعمال شوند.به دلیل این خصیصه پوششهای
نانوسولی ابزاری مناسب برای اصلاح مواد بیشماری از جمله شیشه،چوب،پلیمرهای
مصنوعی،كاغذ،فلزوالبته منسوجات می باشند كه پس از اعمال چنین پوششهایی خصوصیات ماده پوشش
داده شده تغییر می یابد. با توجه به انعطا فپذیری بالای منسوجات و مقاومت حرارتی پایین آنها و دیگر
خواص ویژه مواد منسوجی نانوسول ها باید جهت كاربرد روی منسوجات وفق داده شوند.بنابراین در این
سمینار ابتدا به روند كلی سنتز پوشش نانوسولی با توجه به خصوصیات خاص مواد نساجی پرداخته شده
و سپس به بررسی تاثیر اینگونه پوششها بر روی خصوصیات منسوج از جمله خواص مكانیكی و
خصوصیات دفع آب و روغن و چرك و همچنین خصوصیات خود تمیز شوندگی منسوج پرداخته می شود.
مقدمه
نانوسول ها محلو لهای كلوئیدی ذرات نانومتری اكسید فلزی در محلول آبی یا حلا لهای آلی هستند.
هستند چنانچه به طور meta stable به دلیل مساحت سطح خیلی بالای ذرات كوچك، نانوسول ها
مثال در طول پروسه پوشش ذرات به علت تبخیر حلال تجمع می كنند و به سادگی تشكیل یك شبكه
سه بعدی را می دهند.
100 را دارند. هنگامی كه پوشش با نانوسول ها nm ذرات نانوسول قطری در محدودة چندین نانومتر تا
انجام شود ضخامت فیلم م یتواند به چند صد نانومتر برسد. پوشش نانوسولی م یتواند برای محدوده
گستره ای از ساختارها، از مولكول ها گرفته تا ساختارهای سه بعدی وسیع نظیر الیاف به كار رود.
بسته به پارامترهای پخت، شبكه هایی كه برپایه اكسید فلزی معدنی هستند بعد از عملیات حرارتی ملایم
نامیده م یشوند). اگر عملیات در دماهایی بالا در حدود Xerogels اساساً آمورف خواهند بود (بنابراین
oC  500 یا بالاتر انجام شود ساختار كریستالی شبكه ها افزایش می یابد.
با توجه به انعطاف پذیری بالای منسوجات و مقاومت حرارتی پایین آنها و دیگر خواص ویژه مواد منسوجی
نانوسول ها باید جهت كاربرد روی منسوجات وفق داده شود.
در این سمینار مقدمه ای برای تهیه، اصلاح و كاربرد نانوسو لها برای عمل كردن مواد نساجی ارائه
می گردد.
تعداد صفحات: 52
قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com