Get a site

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی: چاپ آنزیمی روی کالای پنبه ای

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

با عنوان : چاپ آنزیمی روی کالای پنبه ای

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
مهندسی نساجی-شیمی نساجی وعلوم الیاف
عنوان :
چاپ آنزیمی روی كالای پنبه ای

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:
در این تحقیق از تركیب دو روش چاپ سوخت و چاپ برداشت، روشی منحصر به
فرد ارائه گردیده است كه در آن چاپ سوخت و برداشت به صورت بیولوژیكی و
همزمان در یك پروسة عملیاتی انجام گرفته است. در هنگام چاپ بر روی پارچة
مخمل پنبه، از آنزیم سلولاز استفاده شد. قبل از چاپ نمونه ها به دو دسته تقسیم
شدند. دستة اول نمونه هایی كه اول چاپ و سپس رنگرزی بر روی آنها انجام شد
و دستة دوم نمونه هایی كه ابتدا رنگرزی و سپس چاپ بر روی آنها انجام شد.
6 و ،4 ، نمونه ها پس از چاپ با خمیر چاپ حاوی آنزیم سلولاز، برای مدتهای 2
10 روز نگهداری و سپس شستشو شدند. درصد كاهش وزن و همچنین كاهش
ضخامت پارچه در اثر هیدرولیز سلولز توسط آنزیم سلولاز اندازه گیری شد.
اسپكتروفوتومتری انعكاسی به منظور بررسی ت اثیر آنزیم سلولاز بر روی رنگ و
شفافیت كالا انجام شد. نتایج نشان دهندة از بین رفتن پرزها در اثر هیدرولیز
سلولز و تا حدی برداشت رنگی از روی كالا بود و میزان كاهش رنگ در مناطق
چاپ خورده، برای نمونه هایی كه ابتدا رنگرزی و سپس چاپ شده بودند بیشتر از
نمونه هایی بود كه ابتدا چاپ و سپس رنگرزی شده بودند.
مقدمه:
چاپ مجموعهای از هنر، علم شیمی و مكانیك است كه میتواند طرح و یا
تصویری را بر سطحی مانند پارچه نقش بندد و یا پارچة ساده را زیباتر جلوه دهد.
گرچه به طور معمول چاپ را رنگرزی موضعی و یا از بین بردن موضعی رنگ می-
خوانند، اما در بعضی از مواقع در پارچههایی كه نخهای آن مخلوطی از الیاف باشد
مانند پشم – پنبه و یا پنبه – پلی استر، یا از بین بردن یكی از اجزاء مخلوط
توسط مواد شیمیایی، اثر سوخت بر روی كالا ایجاد میشود.
امروزه با پیشرفت بیوتكنولوژی، راه حلهای كم هزینه و مؤثری در فرآیندهای
نساجی بوجود آمده است. این فناوری علاوه بر كاهش مضرات زیست محیطی
ناشی از شویندهها و مواد شیمیایی، منجر به ایجاد صنعت دوستدار محیط زیست
میگردد. به همین دلیل در این تحقیق سعی شده است با به كارگیری آنزیم
سلولاز در خمیر چاپ، نقش این آنزیم در هنگام چاپ برروی كالای پنبهای
بررسی شود.جهت بررسی نقش آنزیم سلولاز در خمیر چاپ مورد استفاده هنگام
چاپ بر روی كالای پنبهای، ابتدا باید از نحوة عملكرد آنزیم سلولاز برروی سلولز
مطلع باشیم. به همین دلیل سعی شده است تا در فصل اول به اطلاعات كلی در
زمینة ساختار آنزیم سلولاز و نحوة تأثیر بر روی زنجیرههای سلولزی اشاره شود.
تعداد صفحات: 78
قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com