پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: مدلسازی غشایی تصفیه آب همراه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

با عنوان : مدلسازی غشایی تصفیه آب همراه

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
مهندسی شیمی – فرآیند
عنوان :
مدلسازی غشایی تصفیه آب همراه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده
آب معمولاً همراه با نفت در مخازن نفتی یافت می شود. علاوه بر آن، یك لایه آبده كه در نتیجه بالاتر بودن چگالی
آب نسبت به نفت در یك لایه جداگانه ای در زیر یا حاشیه مخزن نفتی قرارگرفته، وجود دارد. آبی كه به طور طبیعی در
مخزن وجود دارد. بعد از آنكه استخراج نفت و گاز در طول زمان انجام شد، آب لایه های آبده به چاه های تولیدی می
رسد و تولید آب شروع می شود. برشهای آب خروجی از نفت در طول زمان و استخراج هر چه بیشتر از چاه های نفتی
ویا گازی افزایش می یابد. تا آن جا كه تولید نفت از میادین متوقف می شود، محتوای نفت خروجی چاه می تواند به
كمتر از دو درصد و آب به نود و هشت درصد برسد. مشكل بزرگ ایجاد شده تصفیه این پساب نفتی جهت رساندن
استاندارد لازم به منظور دور ریز به دریا و در شرایط بهتر آماده كردن این آب به منظور تزریق مجدد به چاهها از طریق
واحدهای تزریق آب موجود با مشخصات تعیین شده است.
از سه شركت سازنده مختلف مورد بررسی قرار PVDF لذا به منظور تصفیه این پساب سه غشا تجاری موجود از جنس
مورد بررسی قرار گرفته شده است. TMP گرفته شده است همچنین اثر دبی جریان و
در این كار از مدل های هرمیا به منظور بررسی مكانیسم های رسوب در آلترافیلتراسیون آب همراه بهره گرفته شده
است و نتیجه آن نشان می دهد كه مدل تشكیل لایه كیك و انسداد حفره میانی و همچنین مدل انسداد استاندارد حفره
به ترتیب از مدلهای دیگر سازگاری بیشتری با رسوب ایجاد شده روی غشاها نشان می دهند و در نتیجه مدل تركیبی با
داده های آزمایشگاهی بهترین تطبیق را دارد.
مقدمه
صنایع نفت و گاز مقدار زیادی پساب به عنوان محصول جانبی تولید می كنند در جزیره سیری سالیانه در حدود
10000000 بشكه آب همراه تولید می شود و این آب می تواند منبع اصلی آلودگی زیست محیطی دریایی باشد چون
نهایتا این آب به دریا می ریزد. می توان با تصفیه این آب و حذف نفت همراه و رساندن میزان كدری به حد قابل قبول
آن را همراه با آب تزریقی به چاهای تزریق فرستاد. تركیب آب همراه متفاوت است (بسته به نوع مخزن ) و شامل مواد
نفتی، مود آلی، جامدات معلق و حل شده و نمكها و فلزات می باشد.
از نظر تاریخی كه در سال 1778 فیزیكدان فرانسوی بنام آنتوان نولت پدیده ای كه در حال حاضر اسمزشناخته می
شود را بیان كرد كه در این فرآیند آب را در طول یك غشا نیمه تراوا از محلول آبی با ذرات كمتر به محلول آبی به
ذرات بیشتر نفوذ می كند و به تعادل می رسد. دویست سال بعد محققان دریافتند كه با صرف انرژی جهت این فرایند را
می توان برعكس كرد و آب خالص بدست آورد آنها این پدیده را اسمز معكوس نامیدند.
در فرآیند مدلسازی غشایی تصفیه آب همراه سعی خواهد شد به طور بنیادی این فرایند مورد بررسی قرار گیرد و تاثیر
عوامل مختلف فیزیكی بر روی بازدهی فرآیند تحقیق شود همچنین سعی خواهد شد مبنای مدلسازی فرایند
الترافیلتراسیون باشد تا اینكه درصد جداسازی نفت و حذف كدری آب بررسی شود و با داده های آزمایشگاهی مقایسه
گردد.
بنابراین اهداف پروژه به شرح زیر است:
• حذف نفت باقیمانده در آب همراه بعد از تفكیك كننده و رساندن آن به میزان استاندارد
• بررسی مكانیسم رسوب ایجاد شده روی غشاهای مورد استفاده
• بررسی پارامترهای عملیاتی از قبیل دما، فشار، دبی جریان خوراك
• حفظ محیط زیست
در فصل 1 به بررسی آب همراه و روش های مختلف تصفیه آن اشاره خواهد شد، فصل 2 به شیمی غشا و خواص و
ساختار غشاها و فصل سه راه های ازدیاد شار و انتخاب غشای مناسب در نهای%D

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com