پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: شبیه سازی خشک کن بستر عمیق

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

با عنوان : شبیه سازی خشک کن بستر عمیق و تاثیر پارامترهای مختلف بر روی زمان خشک شدن

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
گروه مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیندهای صنایع نفت
پروژه كارشناسی ارشد
عنوان:
شبیه سازی خشك كن بستر عمیق و تاثیر پارامترهای مختلف
بر روی زمان خشك شدن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده
در این پروژه بحث پیرامون خشك كن بستر عمیق یا بستر ثابت بوده كه این خشك كن
برای خشك كردن دانه های غلات مانند ذرت ، برنج ، گندم و جو استفاده میشود كه در ایران از این
خشك كن برای خشك كردن برنج استفاده میشود. در این پروژه ضمن بررسی ساختمان این خشك
كن ، شبیه سازی ریاضی این خشك كن بطور كامل مورد بررسی قرار می گیرد ، با استفاده از روش
المان گیری معادلات دیفرانسیل موازنه های جرم و حرارت بدست می آید و از حل همزمان این
معادلات با استفاده از روشهای ریاضی عددی میتوان رطوبت و دمای توده دانه های غلات و هوای
عبوری از ارتفاع خشك كن را در هر مقطع از ارتفاع خشك كن و زمان های مختلف بدست آورد ، برای
استفاده شد و منحنی های رطوبت و دمای دانه MATLAB حل دستگاه معادلات حاكم از نرم افزار
ها و همین طور رطوبت و دمای هوا عبوری از خشك كن در زمان های مختلف حاصل میشود كه مورد
تحلیل و بررسی قرار می گیرند . این نتایج میتواند در طراحی خشك كن بستر عمیق مورد استفاده قرار
گیرند كه با وارد كردن یكسری اطلاعات ورودی مختلف و منطقی به برنامه كامپیوتری خروجی های
سیستم قابل پیش بینی میباشد و براساس آن ها میتوان طراحی این نوع خشك كن ها را با دقت خوبی
انجام داد . نتایج بررسی در این پروژه نشان میدهد :
میباشد زمان خشك كن واقعی برای این سیستم تعریف نمیشود ، چون دانه ای Batch -چون سیستم
وارد و یا خارج در طول زمان خشك شدن نمیشود ممكن است افزایش یا كاهش زمان باعث افزایش
ضایعات حاصل از فرایند خشك سازی شود.
همین طور ملاحظه شد كه كاهش یا افزایش در درصد رطوبت دانه ها خیلی زیاد به عمق بستر
وابسته نیست .
– چنین بنظر میرسد تأثیر افزایش دبی هوای ورودی بیشتر از تأثیر افزایش دمای هوای ورودی در
كاهش رطوبت نهایی توده دانه ها باشد .
مقدمه
فرآیند خشك كردن یكی از مهمترین عملیات در صنایع شیمیایی و حتی در صنایع مختلف
دیگر است . معمولاً یكی از فرایندهای اصلی در هر عملیاتی خشك كردن میباشد و قبل از مرحله بسته
بندی كه در واقع ماحصل نهایی چندین فرایند میباشد قرار می گیرد و از این رو بسیار مهم است كه در
طی این فرایند به كیفیت مطلوب محصول برسیم . مهندسین شیمی كه در فكر انتخاب یك واحد
خشك كن و یا طراحی ویژه ای می باشند بایستی چهار پارامتر انتقال حرارت ، محیط خشك كن،
خواص فیزیكی سیستم های جامد – مایع و خواص مواد جامد را در نظر داشته باشند. چون ما با ماده
جامد سر و كار داریم تجهیزات مربوط به خشك كردن را به چند طریق میتوان دسته بندی كرد اما دو
نوع دسته بندی متداول و كاربردی وجود دارند كه براساس :
1- روش انتقال حرارت به جامدات مرطوب
2- انتقال جرم براساس مشخصه های فیزیكی و خواص مورد مرطوب
انجام میگیرد.
همین طور در انتخاب دستگاه خشك كن میتوان عوامل زیر را در نظر گرفت :
1-انتخاب اولیه خشك كن ها
2- مقایسه ابتدایی خشك كن ها
3- آزمایشات خشك كردن
4- انتخاب نهایی خشك كن
تعداد صفحات: 125
قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com