Get a site

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: جداسازی نیتروژن از گاز طبیعی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

با عنوان : جداسازی نیتروژن از گاز طبیعی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
“M.SC” پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
مهندسی شیمی –شیمی فرایند
عنوان:
جداسازی نیتروژن از گاز طبیعی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده
مسأله ای كه اغلب در استخراج گاز طبیعی از مخازن زیرزم ینی با آن مواجه هستیم، ماده آلوده كننده
نیتروژن است . نیتروژن ممكن است بطور طبیعی داخل مخازن وجود داشته باشد یا ممكن است به
وجود (EGR) یا فرایند ازد یاد برداشت گاز (EOR) ( علت فرایند ازدیاد برداشت روغن (نفت، سوخت
داشته باشد گاز طبیعی ای كه مقدار قابل توجهی نیتروژن داشته باشد قا بل فروش نیست زیرا حتی
دارای حداقل ارزش حراراتی نیز نمی باشد. در نتیجه گاز طبیعی كه آلودگی نیتروژن دارد باید طی
یك سری فرایندهایی نیتروژن آن جدا شود.
در این پروژه روشهای متعدد جداسازی نیتروژن از گاز طبیعی (تقطیر مادون سرد، جذب سطحی و
Cryogenic ) جذب و غشاء) مورد مطالعه قرار می گیرند. روشهای تقطیر مادون سرد و جذب
شبیه سازی می شوند و محاسبات اقتصادی برای آنها انجام می گیرد. (Distillation&Absorption
اثرات این خالص سازی بر روی ارزش حرارتی، ظرفیت خط لوله، توان مصرفی كمپرسور نیز ذكر
خواهد شد . در نهایت روش جذب به عل ت مسائل اقتصادی و پارامترهای فرایندی بعنوان بهترین
روش انتخاب می شود.
مقدمه
در دهه های گذشته، اهمیت گاز طبیعی در تامین منابع انرژی در سرتاسر جهان اهمیت روزافزونی
پیدا كرده است . امروزه این منبع انرژی بعنوان سوخت قرنهای آینده مورد توجه قرار می گیرد .
حقیقتاً، گاز طبیعی یك سوخت موثر و تمیز می باشد و این خاصیت بدون شك منجر به افزایش
قابل توجهی در سهم این ماده در موازنه انرژی در سطح دنیا می شود، چه مسائلی كه گاز طبیعی
بصورت مستقیم در آن نقش ایفا می كند و چه مسائلی كه گاز طبیعی بصورت غیرمستقیم در آن
نقش دارد . امروزه تقاضا برای گاز طبیعی بیش از 35 درصد از كل انرژی موردنیاز جهان می باشد
كه در مقایسه با 17 درصد در سال 1970 نشان دهنده افزایش اهمیت این ماده بعنوان منبع انرژی در
جهان می باشد.
فصل اول
كلیاتی در مورد گاز طبیعی
1-1 عوامل مطلوبی كه باعث تقاضای گاز طبیعی در آینده می شوند:
1-1-1 گاز طبیعی بصورت یك منبع انرژی فراوان وجود دارد:
موجودی وسیع گاز در سرتاسر جهان در چند دهه گذشته باعث شده تا به مخازن گازی بصورت
اصلاح شده ای اهمیت قابل توجهی معطوف دارند . بعنوان یك نتیجه ، یك احساس اطمینان از منابع
و ذخایر فراوان گاز طبیعی (به نسبت سوختهای دیگر ) كه بصورت روزافزون و تصاعدی رو به
افزایش است ، باعث شده كه در ایالات متحده و اروپا قوانینی كه استفاده از گازها را در طرحهای
مختلف ممنوع كرد؛ منسوخ گردد.
-1-1-2 مسائل زیست محیطی:
حفاظتهای زیست محیطی و خطرات زیست محیطی انتخاب گاز را مساعد می كند. طبیعت شیمیایی
گاز طبیعی بعنوان تمیزترین سوختها دلیل اصلی پذیرش آن در سطح وسیع و گسترده می باشد .
افزایش استفاده از گاز به كم كردن اثر گلخانه ای و همچنین بارانهای اسیدی كمك می كند.
گاز طبیعی كربن كمتر و هیدروژن بیشتری نسبت به سوختهای فسیلی دارد . بعلت خصوصیات
را برای مقدار مشابهی CO شیمیایی و فیزیكی ، گاز طبیعی یك منبع انرژی است كه كمترین مقدار 2
از الكتریسیته تولید می كند؛ حدوداً 67 درصد كمتر از زغال سنگ و 50 درصد كمتر از محصولات
پتروشیمیایی با یك بازده مشابه.
تعداد صفحات: 151
قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com