پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک : بررسی پروفیل دما و سرعت میکرو کانال های مستطیلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

با عنوان : بررسی پروفیل دما و سرعت میکرو کانال های مستطیلی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

عنوان :

بررسی پروفیل دما و سرعت میکرو کانال های مستطیلی تحت شرایط مرزی متفاوت

 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :
در مطالعه  انجام شده  ، میکروکانال های مستطیلی  شکل که جهت خنک کردن تجهیزات
الکتریکی استفاده می شود مورد بررسی قرار می گیرد برای این منظور ،میکرو کانالهای
با شرایط مرزی گرمایی دما و شار گرمایی ثابت مورد مطالعه قرار میگیرد و برای ترکیب حالت
های دیواره دما ثابت و دیواره های عایق و هم چنین دیواره های شار گرمایی ثابت و عایق ،
پروفیل دما و سرعت  توسعه یافته  داخل میکرو کانال به دست می اید و بهترین حالت که در
آن عدد ناسلن بیشینه مقدار خود را داشته باشد ، انتخاب می شود .
از سوی دیگر با تعریف عدد نادسن ، جریان لغزان نیز مورد بررسی قرار میگیرد که در این حالت
روی دیواره میکروکانال پرش دماو سرعت وجود دارد . همچنین برای اعداد نادسن مختلف ،
پروفیل دما و سرعت درون میکروکانال به دست می آید به این منظور روابط انرژی ، مومنتوم و
قانون بقای جرم مورد مطالعه قرار میگیرند و با استفاده از تبدیل انتگرالی و فرضیاتی جهت ساده
سازی ،روابطی برای پروفیل سرعت و دما به دست می آید که این روابط تابعی از عدد نادسن است
و برای اعداد نادسن مختلف ، این پروفیل ها به دست می آیند .
در بررسی دیگر برای جریان غیر لغزان ، با استفاده از مدل کردن میکرو کانال به صورت محیط متخلخل ،
معادلات انرژی و مومنتوم  برای نسبت های عرض به ارتفاع مختلف حل می گردد وسرعت و دمای
داخل میکرو کانال مورد ارزیابی قرار میگیرد .
تعداد صفحه :119
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com