پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مواد : تاثیرات عملیات بین حرارتی بر روی خواص مکانیکی فولاد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد

با عنوان : تاثیرات عملیات بین حرارتی بر روی خواص مکانیکی فولاد

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مواد – انتخاب ، شناسایی مواد مهندسی

عنوان :

تاثیرات عملیات بین حرارتی بر روی خواص مکانیکی فولاد کرم – وانادیم دا در سختی یکسان با کوئیج تمپر

استاد راهنما :

دکتر راثی زاده غنی

نگارش :

موسی آینه زاده

چکیده :
برای گسترش و بدست آوردن ترکیب خوبی از استحکام و انعطاف پذیری در فولاد
ها با کاربردهای  مختلف عملیات حرارتی بین بحرانی می باشد. برای فولاد های
کم الیاژ کم کربن بعد از عملیات حرارتی بین بحرانی دو فاز فریت و مارتنزیت در ریز
ساختار فولاد به وجود می آید که کنترل کسر حج می و مورفولوژی مارتنزیت و فریت
باعث ایجاد خواص مطلوب مورد نظر می شود . فولاد های دو فازی دسته ای از فولاد
های  کم الیاژ استحکام بالا هستند که در صنایع مختلف کاربرد های وسیعی دارند .
در پزوهش حاضر AISI6150 از گروه فولاد های کرم – وانادیوم دار مورد عملیات حرارتی
بین حرارتی قرار گرفت تا در سختی های مورد نظر امکان رسیدن به استحکام و انعطاف
پذیری بالاتر نسبت به روش مرسم کوئنج تمپر مطالعه شده و بهترین سیکل عملیات
حرارتی بین بحرانی برای این نوع فولاد بدست اید .
بدین منظور نمونه های متالوگرافی  سختی سنجی آزمون ضربه و کشش طبق
استاندارد ASTM  تهیه شدند . ابتدا با استفاده از روش های عملیات حرراتی و
مقایسه با فرمول های موجود محدوده  دمایی A1و A3 بدست آمد .24 نوع سیکل
عملیات حرارتی بین حرارتی در محدوده های مختلف دمایی و زمانی مختلف طراحی
و مورد بررسی قرار گرفت . ازمایش های ضربه کشش سختی و متالوژی برروی این
نمونه ها انجام شد . سپس با استفاده از دو نمونه شاهد کوئیج تمپر شده در سختی
های 45 و 48HRC  نتایج حاصله با نمونه های حاصل از عملیات حرارتی بین حرارتی
در همان سختی ها مورد مقایسه قرار گرفت . نتایج نشان می دهد که چقرمگی در
نمونه های عملیات حرارتی بین حرارتی در مقایسه با نمونه های کوئیج تمپر شده در
سختی های یکسان 45 48HRC بین 6 الی 20% بهبود یافته است . علت بهبود چقرمگی
را می توان به وجود درصد فریت بیشتر در کنار مارتنزی تمپر شده در ساختار نمونه های
عملیات  حرارتی بین حرارتی نسبت داد .
تعداد صفحه :88
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com