پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : مدل سازی عددی آب های زیرزمینی به منظور تعیین شرایط هیدرو دینامیکی آبخوان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان : مدل سازی عددی آب های زیرزمینی به منظور تعیین شرایط هیدرو دینامیکی آبخوان

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای درجه کارشناسی ارشد

مهندسی معدن –اکتشاف

عنوان :

مدل سازی عددی آب های زیرزمینی به منظور تعیین شرایط هیدرو دینامیکی آبخوان

 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
در سالهای اخیر تهیه مدل آب زیرزمینی به صورت بخش عمده تعداد زیادی از پروژه های
مربوط به بهره برداری و محافظت در آمده است . با ادامه پیشرفت سخت افرازی رایانه و
تهیه سهل تر آنها ، نقش مدل در علوم کم زمین ، نظیر هیدروژئولوژی نیز افزایش می یابد .
اما ضروری است هر نوع مدل آب های زیر زمینی تفسیر شود و به طور مناسبی مورد استفاده
قرار گیرد . محدودیت های مدل نیز باید درک شود .
مدل هایی که در انها توصیف اجرای جریان آب زیرزمینی با استفاده از معادلات ریاضی صورت
میگیرد . مدل ریاضی نامیده می شوند . بسته به نوع معادلات مدل های مذکور به انواع تجربی
، احتمالاتی و علت و معلولی تقسیم می شوند .
در تحقیق حاضر برای ارائه مثالی از مدلسازی عددی آب های زیر زمینی به منظور تعیین ویژگی
های هیدرودینامیکی آبخوان ، تخلیه آب های زیر زمینی به زیر دریا به صورت شبکه تخلیه آب
های زیر زمینی به دریا و ویژگی های شاخص توزیع فضایی جریان خروجی آب زیر زمینی از کف
دریا مورد بررسی قرار می گیرند .
توزیع نرخ های جریان خروجی آب زیرزمینی در دو قسمت از کف دریا (pockmark) با دو شیوه
متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا از تاثیر چگالی صرف نظر می شود . در این حالت
میزان تخلیه در قسمت های مختلف  pockmark متفاوت می باشد . در حالت دوم به وسیله مدلی
که چگالی بر روی جریان تاثیر می گذارد نشان داده شده است که مهم ترین اثر آب نمک جابه جایی
جریان خروجی آب زیر زمینی از مرکز pockmarkمی باشد .
تعداد صفحه :148
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com