پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن:بهینه سازی فرآوری كانسنگ سولفوره كم عیارمس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :بهینه سازی فرآوری كانسنگ سولفوره كم عیارمس

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد M.SC
مهندسی معدن-استخراج

عنوان:
بهینه سازی فرآوری كانسنگ سولفوره كم عیا مس سونگون اهر

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده
معدن مس سونگون اهر یكی از بزرگترین ذخایر شناسایی شده مس پورفیری خاورمیانه
میباشد این معدن واقع در استان آذربایجان شرقی و در نزدیكی روستای ورزقان می باشدو
بدلیل حجم بالای سرمایهگذاری صورت گرفته مطالعات دقیق و استفاده هر چه بیشتر از این
ذخایر وظیفه كلیه دستاندركاران این صنعت است در طرح فوق عیار ورودی كارخانه طراحی
شده، حدود 0/7درصد می باشد كه بر مبنای عیار متوسط مس كه اغلب بین 0/56و1/2
درصد میباشد.
پروژهای كه بصورت تحقیقاتی برروی آن كار شد در راستای بهینه سازی و استفاده هر چه
بیشتر از منابع است. طبق آخرین آمار بدست آمده حداقل 9 میلیون تن ذخیره كانسگ
سولفوره مس با عیار حدودی 0/35 درصد و كمتر وجود دارد كه با توجه به امكانات موجود
عملیات برای بررسی امكان فلوته كردن این كانی های سولفوره بوده است كانه های اصلی
تشكیل دهنده این كانسنگ، كالكوپیریتبعنوان كانی اصلی وكوولین بعنوانكانی فرعی
سولفوره مس میباشد و پیریت بعنوان اصلیترین كانی مزاحم میباشد كه بدلیل درگیری
بالای پیریت ، كالكوپیریت و همچنین پایین بودن عیاركانسنگسولفوره كلیه مراحل این
آزمایش از مرحله نمونهبرداری تا آنالیز نهایی به دقت هر چه بیشتر انجام شد. چكیده
معدن مس سونگون اهر یكی از بزرگترین ذخایر شناسایی شده مس پورفیری خاورمیانه
میباشد این معدن واقع در استان آذربایجان شرقی و در نزدیكی روستای ورزقان می باشدو
بدلیل حجم بالای سرمایهگذاری صورت گرفته مطالعات دقیق و استفاده هر چه بیشتر از این
ذخایر وظیفه كلیه دستاندركاران این صنعت است در طرح فوق عیار ورودی كارخانه طراحی
شده، حدود 0/7درصد می باشد كه بر مبنای عیار متوسط مس كه اغلب بین 0/56و1/2
درصد میباشد.
پروژهای كه بصورت تحقیقاتی برروی آن كار شد در راستای بهینه سازی و استفاده هر چه
بیشتر از منابع است. طبق آخرین آمار بدست آمده حداقل 9 میلیون تن ذخیره كانسگ
سولفوره مس با عیار حدودی 0/35 درصد و كمتر وجود دارد كه با توجه به امكانات موجود
عملیات برای بررسی امكان فلوته كردن این كانی های سولفوره بوده است كانه های اصلی
تشكیل دهنده این كانسنگ، كالكوپیریتبعنوان كانی اصلی وكوولین بعنوانكانی فرعی
سولفوره مس میباشد و پیریت بعنوان اصلیترین كانی مزاحم میباشد كه بدلیل درگیری
بالای پیریت ، كالكوپیریت و همچنین پایین بودن عیاركانسنگسولفوره كلیه مراحل این
آزمایش از مرحله نمونهبرداری تا آنالیز نهایی به دقت هر چه بیشتر انجام شد.

مقدمه
مجتمع مس سونگون در استان آذربایجان شرقی در فاصله 75 كیلومتری شمال غرب
شهرستان اهر در منطقه كوهستانی با متوسط ارتفاع 2000 متر بالای سطح دریا واقع شده
است.
مس سونگون به عنوان یك طرح ملی و عظیم صنعتی و تولیدی به منظور استخراج
كانسنگ، تولید و صادرات كنسانتره مس از ابتدای اجرای برنامه دوم توسعه كشور، فعالیت خود
را آغاز نموده است.
به دنبـال نوسـانات قیمت نفت و عدم اطمینان كافی به منابع درآمد حاصل از فروش آن
كه میتواند در شرایط كاهش قیمت، اقتصاد كشور را با بحران مواجه سازد، موضوع اقتصاد
بدون نفت مطرح و فعالیتهای اقتصادی از جمله صادرات محصولات معدنی در همین راستا
مورد حمایت و تأكید قرار گرفته و به موازات سیاستهای جدید اقتصادی كشور روز به روز
گسترش یافته و از توسعه مناسبی نیز برخوردار بوده است.
بر اساس مطالعات انجام شده كانسار مس سونگون از نوع نهشتههای پورفیری مس بوده و
كانیهای سولفوری مس به صورت پراكنده و رگهای در توده نیمه عمیق مونزونیت پورفیری
جایگزین شده است. مینرالیزاسیون مس با آلتراسیون پتاسیك و فیلیك همراه بوده است.

تعداد صفحات :173

قیمت شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com