پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط بین مهارت های كارآفرینانه ی مدیران و اثربخشی سازمانی در كسب وكارهای کوچک و متوسط

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

با عنوان : بررسی ارتباط بین مهارتهای كارآفرینانه ی مدیران و اثربخشی سازمانی در كسب وكارهای کوچک و متوسط شهرستان سنندج

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت

عنوان :

بررسی ارتباط بین مهارتهای كارآفرینانه ی مدیران و اثربخشی سازمانی در كسب وكارهای کوچک و متوسط شهرستان سنندج

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :

حضور كارآفرینان به عنوان، یك استراتژی نوین در سازمانها برای دستیابی به نوآوری و استفاده از فرصتها برای موفقیت، رشد و بقای سازمان اهمیت ویژهای دارد.كارآفرینان نقش و جایگاه ویژهای در روند رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از دولتها دركشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه دارند، به این دلیل دولت ها تلاش میكنند با حداكثر امكانات و بهره برداری از دستاوردهای تحقیقات، شمار هر چه بیشتری از جامعه را كه دارای ویژگی های كارآفرینی هستند به آموزش در جهت كارآفرینی و فعالیتهای كارآفرینانه تشویق و ترغیب كنند.

بررسی رابطة بین مهارتهای كارآفرینانه مدیران (مهارتهای كارآفرینانه شامل 3 دسته میباشد:
-1مهارتهای شخصی « نوآوری، ریسكپذیری، پذیرفتن چالشها وجستجوی فرصتها در تغییر»
-2 مهارتهای ارتباطی«تعامل موثر با دیگران، مذاكره و چانهزنی، نفوذ و رهبری اثربخش»
-3 مهارت فرآیندیهای «توانایی در برنامه ریزی و سازماندهی، توانایی در اجرای برنامه، توانایی در تجزیه و تحلیل محیط»)و اثربخشی سازمانی (شامل: سودآوری، رشد، به دست آوردن منابع، توانایی انطباق، نوآوری، بهرهوری، رضایت ارباب رجوع ورضایت/ تعهدكاركنان)در كسب وكارهای كوچك و متوسط شهرستان سنندج، رسالت تحقیق حاضر
میباشد.
تعداد صفحه :158
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***