Get a site

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : کاربرد های تحلیل غیر خطی در بررسی رفتار لرزه ای ساختمان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی عمران

با عنوان : کاربرد های تحلیل غیر خطی در بررسی رفتار لرزه ای ساختمان

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه

عنوان :

کاربرد های تحلیل غیر خطی در بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های با مقاطع  سردنورد

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :
اهداف اولیه این پایان نامه کاربرد تحلیل های غیر خطی در بررسی رفتار لرزه ای ساختمان
های با مقاطع سد نورد کوتاه مرتبه دو طبقه تا میان مرتبه 5 طبقه در برابر نیروی جانبی
مثل زلزله و تعیین سطوح عملکرد 1PBDمی باشد که برای رسیدن به این امر نیاز به تحلیل
استاتیکی غیر خطی است . در این پروژه از روش تحلیل غیر خطی  است . در این پروژه از روش
تحلیل غیر خطی با نرم افزار 2000SAP استفاده می شود که به مروری برفصول می پردازیم .
در فصل اول در ابتدا سازه های سرد نورد و شرایط آن در ایران توضیح داده شد سپس به بررسی
تزها و مقالات استفاده شده در این پایان نامه و ادبیات فنی سرد نورد پرداخته شد و رفتار انواع
دیوار برشی مورد قبول در AISI را توضیح داده و نحوه گیردار کردن اتصالات تحت ازمایش های
چرخه ای را نشان داده است .
در انتهای فصل روش های ارزیابی سازه های سرد نورد و محاسبه تغییر مکان هدف توضیح داده
شده است .
در فصل دوم پایان نامه به بررسی تحلیل استاتیکی غیر خطی بارگذاری ها و روند طراحی براساس
آیین نامه انجام می شود و تمام  کنترل های لازم صورت گرفته است هم چنین طراحی انواع سقف
های سرد نورد توضیح داده می شود .
در فصل سوم  به بررسی تحلیل  غیر خطی سازه های سردنورد 2 طبقه با پایه های مفصلی و گیر
دار و سازه 5 طبقه با پایه های گیر دار پرداخته و رفتار سازه با دیوار های برشی با برد های لایه ای
جهت دار همراه با بازشوی درب و دیواره برشی  با المان صفحه ای بررسی شده است و در قسمت
بعد یاثر بارگذاری های زلزله یکنواخت و مودی در دو جهت X و Y  پرداخته شده و روند تمام نمودار ها
با هم مقایسه شده و نسبت های برش پایه بررسی می شود .
با توجه به این تحلیل ها می توان اثر برد  گچ  و اثر باز شو را در سازه های سرد نورد مورد را بررسی
گرده و رفتار سازهها با اجزای به نظر کم اهمیت که اثر خوبی در باربری جانبی یا ثقلی دارد بررسی
می شود .
البته باید معایب این سازه ها نیز مورد توجه قرار داد و در ضمن فرهنگ سازی این موضوع نیز مهم
می باشد .
تعداد صفحه :194
قیمت :شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com