Get a site

پایان نامه کارشناسی ارشد : اثر عناصر آلیاژی روی موفولوژی و خواص پوشش های نیکل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد

با عنوان : اثر عناصر آلیاژی روی موفولوژی و خواص پوشش های نیکل

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مواد – انتخاب ، شناسایی مواد مهندسی

عنوان :

اثر عناصر آلیاژی روی موفولوژی و خواص پوشش های نیکل تولید شده به روش آبکاری

استاد راهنما :

دکتر  احمد علی آماده

نگارش :

محسن هرسیج ثانی

چکیده :
پوشش های نیکل خصوصا در حالت نانو ساختار به علت بهبود خواص به ویژه مکانیکی
و شیمیایی در صنعت بسیار با اهمیت هستند در این تحقیق ضمن مطالعه آبکاری نیکل
، تاثیر عناصر آلیاژی شامل     Ni-Co,Ni-P,Ni-Wو  همچنین ابکاری کامپوزیتی شامل
Ni-WCوNi-SiC و نیز موفولوژی و خواص سایشی و خوردگی این پوشش ها بررسی
شده است .
کاهش در اندازه دانه می تواند به وسیله اضافه کردن عامل ریزدانه کننده مانند ساخارین
به حمام آبکاری نیکل و همچنین عناصر آلیا/زی بدست آید .مطالعات نشان می دهد که
عناصر آلیاژی ضمن تاثیر بر اندازه دانه و بهبود خواص پوشش از مضرات استفاده از عوامل
ریز دانه کننده ای چون ساخارین که به علت وجود کربن و گوگرد ، باعث افزایش تنش و
تردی در پوشش میشود نیز جلوگیری می کند . هم چنین مطالعات نشان می دهد که
استفاده از عناصر آلیاژی در آبکاری نیکل ، کاربرد قانون هال – پچ را تا مقادیر اندازه دانه
ریز تر که منجر به خواص بهتر پوشش می شود ، تعمیم داده است .

مقدمه :
پوششهای نیکل ، خصوصا در حالت نانو ساختار به علت بهبود خواص به ویژه مکانیکی
و شیمیایی در صنعت بسیار با اهمیت هستند . روش های مختلفی برای اعمال این
پوشش ها وجود دارد که از این میان روش رسوب دهی الکتریکی به علت سادگی
و ارزانی دمای پایین فرایند سادگی دست یابی به ساختار نانو و هم چنین تولید
پوشش هایی با دانستیه بالا و عاری از تخلخل یکی از روش های مناسب برای
اعمال این پوشش ها بوده و در چند دهه گذشته مورد توجه خاص محققین قرار
گرفته است .
تعداد صفحه :118
قیمت : 17700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com