پایان نامه کارشناسی ارشد:ایمپلنت، پروتز، اندازه گیری دندان در رادیوگرافی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : پزشکی

گرایش :دندانپزشکی

عنوان : ایمپلنت، پروتز، اندازه گیری دندان در رادیوگرافی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشکده دندانپزشکی

 

عنوان:

ایمپلنت، پروتز، اندازه گیری دندان در رادیوگرافی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………… 5
اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 8
سوالات طرح ……………………………………………………………………………………………………………….. 8
تعریف واژه های اختصاصی …………………………………………………………………………………………. 9
اطلاعات زمینه ای ………………………………………………………………………………………………………………….. 10
ملاحظات زیبایی در دندانپزشکی …………………………………………………………………………….. 10
ملاحظات زیبایی در ترمیم دندان ها ……………………………………………………………………….. 11
پروتزهای متکی بر ایمپلنت ……………………………………………………………………………………… 16
مروری بر متون ……………………………………………………………………………………………………………………….. 20
مواد و روش ها ………………………………………………………………………………………………………………………… 25
آنالیز آماری ………………………………………………………………………………………………………………. 27
متغیرهای مطالعه ……………………………………………………………………………………………………… 29
نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
بحث ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 39
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
فهرست تصاویر
شکل 1-4- نمای ابزارهای نرم افزار Planmeca Romexis …………………………………………………. 26
شکل 2-4- روش اندازه گیری قطر باکولینگوال ……………………………………………………………………. 27
شکل 3-4- روش اندازه گیری زاویه تباعد ریشه ………………………………………………………………….. 27
شکل 1-5- مقایسه میانگین قطر باکولینگوال دندان های فک بالا و پایین …………………………. 31
شکل 2-5- مقایسه زاویه ی تباعد دندان های ماگزیلا و مندیبل در سطح باکال ……………….. 32
شکل 3-5- مقایسه زاویه ی تباعد دندان های ماگزیلا و مندیبل در سطح لینگوال …………… 34
فهرست جداول
جدول 1-4- شرایط اشعه دهی جهت گرفتن تصاویر CBCT ……………………………………………… 25
جدول 1-5- میانگین قطر باکولینگوال دندان های فک بالا و پایین ……………………………………. 30
جدول 2-5- زاویه ی تباعد ریشه هر دندان در سطح باکال …………………………………………………. 32
جدول 3-5- زاویه ی تباعد ریشه هر دندان در سطح لینگوال …………………………………………….. 33
 
چکیده
زمینه: امروزه در دندانپزشکی تامین زیبایی برای جلب رضایت بیماران ضرورت دارد. این مسئله زمانی که جایگزینی کل تاج و یا جایگزینی دندان از دست رفته با ایمپلنت انجام می شود، اهمیت بیشتری پیدا می کند. در این راستا فاکتورهایی همچون emergence profile و ابعاد دندان تاثیر زیادی در زیبایی نهایی ترمیم ها دارد.
هدف: هدف این مطالعه اندازه گیری کردن میانگین قطر باکولینگوال تمامی دندان های مندیبل و ماگزیلا در سطح کرست استخوان و زاویه تباعد دیواره های باکال و لینگوال از کرست استخوان تا CEJ در تصاویر CBCT بوده است.
روش: یکصد تصویر CBCT جهت ارزیابی به صورت تصادفی انتخاب شدند. اندازه گیری قطر باکولینگوال و زاویه تباعد ریشه توسط ابزارهای موجود در نرم افزار CBCT صورت گرفت. تمامی اندازه گیری ها توسط یک نفر و سه بار انجام پذیرفت و میانگین این سه اندازه گیری در نظر گرفته شد. آنالیز توصیفی شامل بدست آوردن آوردن میانگین و انحراف معیار صورت گرفت. تفاوت بین اندازه گیری ها در دندان های متفاوت توسط آزمون آماری آنووا و post hoc Tukey’s Homogeneous Subsets test تعیین و مقایسه اندازه گیری ها براساس جنسیت توسط آزمون آماری Student’s t-test انجام شد.
نتایج: قطر باکولینگوال در دندان های ماگزیلا 32/6، 86/5، 74/7، 96/7، 00/8، و 09/10 میلی متر به ترتیب برای دندان های ثنایای میانی، ثنایای طرفی، کانین، پره مولر اول، پره مولر دوم و مولر اول بود. این اندازه گیری ها برای دندان های مندیبل به ترتیب 65/5، 05/6، 51/7، 59/6، 90/6، و 85/8 میلی متر بود. زاویه تباعد ریشه در سطوح باکال دندان های ماگزیلا بین 10/3 و 97/4 درجه و در سطح پالاتال بین 21/2 و 38/3 درجه بود. این زوایا در سطح باکال دندان های مندیبل بین 22/3 و 26/4 درجه و در سطح لینگوال بین 80/1 و 30/8 درجه بود.
نتیجه گیری: در نظر گرفتن نتایج مطالعه حاضر در طراحی روکش و یا اباتمنت ایمپلنت می تواند به تولید دندان های مصنوعی با کانتور مشابه دندان های طبیعی منجر شود و در نتیجه کانتور صحیح بافت نرم و زیبایی مناسب فراهم شود.

1 – مقدمه
1 – 1 – بیان مساله
در دندانپزشکی نوین ملاحظات زیبایی اهمیت بسیاری دارد. بازسازی بافت نرم در حین جایگزینی یا ترمیم دندان ها توسط پروتزهای دندانی برای رضایت بیماران ضروری است.
امروزه پروتکل های بسیاری در زمینه جایگزینی دندان های از دست رفته توسط ایمپلنت به کار گرفته می شود (1, 2). مطالعات نشان می دهد که روش متداول درمان ایمپلنتی که یک روش چند مرحله ایست، موفقیت بالایی دارد (3). هرچند موفقیت ایمپلنت در این مطالعات براساس حفظ ارتفاع استخوان و استئواینتگریشن تعیین شده است و حفظ کانتور بافت نرم معمولا در نظر گرفته نشده است (4).
Ramfjord در سال 1974 بیان داشت که یک ترمیم باید ضمن حفظ سلامت و فانکشن دنتیشن بیماران، زیبایی قابل قبولی را نیز فراهم کند (5). یکی از فاکتورهای کلیدی در دندانپزشکی زیبایی emergence profile است، خصوصا زمانی که ترمیم کامل تاج یا جایگزینی کل دندان صورت می گیرد . در سال 2005 فرهنگ اصطلاحات پروتزی emergence profile را به عنوان کانتوری از دندان یا کراون روی دندان طبیعی یا ایمپلنت بیان کرد که با بافت مجاور مرتبط است (6).
emergence profile مهمترین مسئله ی مرتبط کننده بین فرم دندان یا رستوریشن با سلامت لثه است. توجه ویژه به ایجاد emergence profile مناسب در رستوریشن نهایی باعث کاهش نواحی با گیر پلاک بالا و همچنین التهاب ایاتروژنیک می شود (7). لذا در صورتیکه سایز و شکل اباتمنت ها مناسب نباشد زیبایی نهایی رستوریشن تحت شعاع قرار می گیرد. امکان انتخاب میان انواع اباتمنت ها با تیپرها، ارتفاع ها و قطرهای گوناگون برای رسیدن به emergence profile نزدیک به دندان طبیعی در مارژین لثه ضروری است (8).
تعداد صفحه : 46
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***