پایان نامه پیش فروش خدمات و کسب سهم بیشتر بازار خدمات خودرویی مرتبط با خدمات طلایی

متن کامل پایان نامه با عنوان :پایان نامه پیش فروش خدمات و کسب سهم بیشتر بازار خدمات خودرویی مرتبط با خدمات طلایی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
1-1- مقدمه
در سال­های اخیر، اقتصاد بخش خدمات در جهان به شدت رشد کرده است. تامین خدمات به طور کلی نیازمند تماس زیاد با مشتری بوده و بازاریاب برای پیشرفت و باقی ماندن در مقابل رقابت مشتری محور باید خدمات عالی را برای مشتری فراهم نماید.  با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش­های دانشگاهی در مورد چگونگی ادراک کیفیت خدمت و اندازه گیری آن رشد فراوانی داشته است. رشد سریع تولید خودرو در ایران موجب ایجاد سیستم خدمات پس از فروش کارآمد به منظور ارائه خدمات سریع، ارزان و با کیفیت به مالکان خودروها و نهایتا کسب رضایت آن­ها شده است. یکی از ارزان­ترین و ضروری­ترین این خدمات، ارائه خدمات امدادرسانی سیار به خودروهایی است ک دچار اشکال شده­اند. سازمان­های مشتری مدار همواره از طریق اجرای مداوم و نظام­مند فنون سنجش رضایت مشتریان، درونداد بهتری برای فرآیندهای سازمانی به وجود می­آورند. از طریق اررزیابی شاخص­های رضایت مشتری در یک دوره طولاتی مدت، سازمان می­تواند رفتار خود را تجزیه و تحلیل کند و چنانچه روند منطقی در دستیابی به اهداف نداشته باشد، جهت­گیری خود را اصلاح کرده و استراتژی­های خود را برایی نیل به اهداف خود مورد بازبینی قرار دهد (معمارجعفری و همکاران، 1386). پژوهش حاضر در پی آن است که از طریق آسیب شناسی و بهینه سازی استراتژی فروش شرکت امداد خودروی ایران و ارائه نقشه راه اثربخش در راستای کسب سهم بیشتر از بازار خدمات پس از فروش خودرو،  هم به به این شرکت در جهت نیل به اهدافش کمک کند و هم باعث ارتقای رضایت مشتریان گردد.

1-2- بیان مسئله
باتوجه به اینکه امداد رسانی به خودروهای حادثه دیده و دچار نقص فنی در کشور  مقوله  مهمی می­باشد و شرکت امدادخودرو ایران بر اساس رسالت وجودی خود متعهد است خدمات امدادی، خدمات ویژه و ارتباطی مشتریان خودرو را در سطح منطقه و كلاس جهانی برآورده سازد و پیرو هدف گذاری طرح‌های استراتژیك شركت در راستای پیش فروش خدمات و کسب سهم بیشتر از بازار خدمات خودرویی مرتبط با خدمات طلایی و با درنظر گرفتن این موضوع که درآمد شرکت امدادخودرو ایران از طریق فروش کارت­های اشتراک عادی، طلایی و عضویت و خدمات ارائه شده تحت عناوین این کارت­ها می باشد برآنیم که آیا می­توان با بهینه­سازی استراتژی فروش، نقشه راه جدیدی برای فروش ارائه کرد تا هزینه­ها را کاهش داد؟ در واقع به دنبال یافتن مقدار بهینه شده به گونه­ای که مشخص کند برای کمینه سازی هزینه و به دنبال آن افزایش درآمد شرکت باید در هر یک از 6 دفتر منطقه­ای کشور، با شناسایی محدودیت­های موجود و موثر، چه نوع خدماتی را به چه گروه خودرویی ارائه کرد که بتوان به دنبال آن نقشه راه جدیدی در راستای کسب سهم بیشتر از بازار خدمات پس از فروش خودرو ارائه نمود.

1-3- اهداف پژوهش
1-3-1- اهداف اصلی پژوهش

 • پیش فروش خدمات و کسب سهم بیشتر بازار خدمات خودرویی مرتبط با خدمات طلایی
 • آسیب شناسی استراتژی فروش موجود، شامل بررسی علل و زمینه­های كجروی­ها و مشكلات و ارائه راه كار
 • ارائه تابع هزینه جهت فروش خدمات امدادی با در نظر گرفتن محدودیت ها ی موجود
 • کمینه سازی تابع هزینه به منظور بهینه سازی استراتژی فروش جهت حفظ بقا و افزایش حاشیه سود شركت به منظور گسترش سطح خدمت رسانی در كشور
 • پیشنهاد استراتژی جدید جهت فروش خدمات امدادی و ارائه نقشه راه اثر بخش

1-3-2- اهداف فرعی و کاربردی پژوهش

 • ایجاد الگو یا مدل داخلی جهت ارائه خدمات امدادی به کلیه خودروهای حادثه دیده و دارای نقص فنی (اعم از متعلق به شرکت ایران خودرو یا هر برند دیگر خودرویی) در سطح کشور
 • كاهش ترافیک احتمالی حاصل از نقص یک خودرو در مسیر یا بروز حادثه برای یک خودرو در راه
 • کاهش آلودگی های زیست محیطی (آلودگی هوا، آلودگی های صوتی و غیره)
 • حفظ آرامش و آسایش مردم و عدم نیاز جهت تعمیرات و سرویس های دوره ای خودرو در معابر شهری
 • پاسخگویی مطلوب به نیازها و انتظارات مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو در رابطه با خدمات پس از فروش با توجه به افزایش فراوانی خودروهای تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو و گسترش توزیع محصولات و تنوع آنها در سراسر كشور
 • تحقق هدف گذاری طرح‌های استراتژیك شركت امدادخودرو ایران در محور افزایش سهم بازار و تعمیق بازار

به دنبال اهداف کاربردی لازم به ذکر است نوع بهره­وری بهره­وران (گروه صنعتی ایران خودرو، ایساکو، امدادخودرو ایران) این اهداف به شرح ذیل می باشد:

 • پاسخگویی مطلوب به نیازها و انتظارات مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو در رابطه با خدمات پس از فروش با توجه به افزایش فراوانی خودروهای تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو و گسترش توزیع محصولات و تنوع آنها در سراسر كشور
 • مینیمم سازی تابع هزینه به منظور بهینه سازی استراتژی فروش جهت حفظ بقا و افزایش حاشیه ی سود شركت به منظور گسترش سطح خدمت رسانی در كشور

1-4- چهارچوب نظری پژوهش
لازمه حفظ و افزایش رضایت امدادخواهان، حفظ بقا و گسترش سطح خدمت رسانی در كشور به خودروهای امدادخواه، فروش بهینه خدمات امدادی است و این مهم مستلزم آسیب شناسی استراتژی موجود فروش خدمات امدادی و پیشنهاد استراتژی فروش جدید است.
پایان نامه پیش فروش خدمات و کسب سهم بیشتر بازار خدمات خودرویی

پایان نامه پیش فروش خدمات و کسب سهم بیشتر بازار خدمات خودرویی مرتبط با خدمات طلایی
1-5- سؤالات پژوهش
در این پژوهش سعی خواهد شد تا با آسیب شناسی استراتژی فروش شرکت امداد خودرو ایران و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش سهم بازار خدمات خودرویی مرتبط با خدمات طلایی، به کمینه سازی تابع هزینه شرکت به منظور تعمیق بازار و کسب سهم بیشتر بازار خدمات خودرویی و ارائه نقشه راه فروش اثر بخش پرداخته شود لذا با توجه به اینکه منبع عمده درآمد شرکت از فروش کارت اشتراک طلایی در سطوح مختلف می باشد سؤالات ذیل مطرح میگردد:

 • کجروی­ها و مشکلات استراتژی فروش موجود چیست؟
 • با آسیب شناسی استراتژی فروش موجود، تابع هزینه ای که مشخص کند در هریک از دفاتر منطقه ای کشور، چه نوع خدماتی به کدام یک از گروه های خودرویی ایران خودرو بفروش برسد تا این تابع کمینه گردد و استراتژی فروش بهینه گردد کدام است؟
 • به دنبال بهینه سازی استراتژی فروش نقشه راه اثربخش در راستای کسب سهم بیشتر از بازار چیست؟

 
1-6- فرضیه­های پژوهش

 • بین آسیب شناسی استراتژی فروش با ارائه نقشه راه اثر بخش رابطه معنی داری وجود دارد.
 • بهینه سازی استراتژی فروش بر کسب سهم بیشتر از بازار مؤثر می باشد.
 • میزان فروش کارت طلایی به عنوان منبع عمده درآمدی شرکت با کمینه سازی تابع هزینه متناسب است.
 • رفتار مشتری در اخذ خدمات بر کمینه سازی تابع هزینه به منظور افزایش سهم بازار و بهینه سازی استراتژی فروش موثر است.

1-7- قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش حاضر در سه زمینه قلمرو موضوعی،‌ مكامی و زمانی به شرح زیر می باشد:
1-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو موضوعی این پژوهش شامل آسیب شناسی و بهینه سازی استراتژی فروش شرکت امداد خودروی ایران و ارائه نقشه راه اثربخش در راستای کسب سهم بیشتر از بازار خدمات پس از فروش خودرو با رویکرد OR می باشد.
1-7-2- قلمرو مكانی پژوهش
قلمرو مكانی این پژوهش در شرکت امدادخودرو ایران می­باشد. شرکت امدادخودرو ایران یک شرکت خدماتی است كه با هدف ارایه خدمات پس از فروش خودروهای سواری در ایران و جهت حمایت از محصولات داخلی تاسیس شده است. اهمیت خدمات به این دلیل است که این شرکت اولین رابط محصول با سازنده بالافاصله پس از تحویل خودرو به مشتری می­باشد که در سال­های بعدی نیز این رابطه ادامه خواهد یافت و سرخط زنجیره خدمات پس از فروش و خدمات فوریتی و ویژه به حساب می­آید.
1-7-3- قلمرو زمانی پژوهش
دامنه زمانی این پژوهش

1-8- روش پژوهش
تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش­های آمار توصیفی[1] و  با استفاده از نرم افزار گمس (GAMS[2]) از نرم افزارهای تحقیق در عملیات (OR[3]) صورت می­پذیرد. موضوع آمار توصیفی تنظیم و طبقه‌بندی داده‌ها، نمایش ترسیمی، و محاسبه مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه و غیره می‌باشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعه مورد بحث است. در آمار توصیفی اطلاعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می‌کند و اطلاعات به دست آمده به دسته‌های مشابه تعمیم داده نمی‌شود. به طور کلی از سه روش در آمار توصیفی برای خلاصه‌سازی داده‌ها استفاده می‌شود: استفاده از جداول،  نمودار و محاسبه مقادیری خاص که نشان‌دهنده خصوصیات مهمی از داده‌ها باشند.
نرم افزار تحقیق در عملیات گمس برای حل مدل­های برنامه ریزی ریاضی مورد استفاده قرار می­گیرد. این نرم افزار از سرعت بسیار بالایی در حل مدل های بزرگ برخوردار است. در واقع می توان از گمس به عنوان بهترین نرم افزار حل مسائل بهینه سازی بسیار بزرگ و پیچیده نام برد. این نرم­افزار برای حل مسائل برنامه­ریزی خطی[4]، برنامه ریزی غیرخطی[5]، برنامه ریزی صحیح مختلط[6]، برنامه ریزی غیرخطی صحیح مختلط[7] و مسائل مکمل خطی[8] استفاده می­کنند. همچنین گمس یکی از نرم افزارهای حرفه­ای در حل مسائل بهینه سازی ریاضی می­باشد. نرم افزار گمس یك برنامه مخصوص مدلسازی با قابلیت بالا برای به دست آوردن مقدار هدف بهینه و مقادیر بهین متغیرها در یك مسئله برنامه ریزی است. یک محیط کامپیوتری است که برای مدلسازی و حل نمودن بهینه سازی مسایل برنامه ریزی (خطی, غیرخطی و غیره) مورد استفاده قرار می گیرد. ابزارهای زیادی در دسترس هستند که می­توانند دستگاه­های مسایل بهینه سازی را حل کنند اما بسیاری از آن­ها برای یادگیری مفاهیم پایه ای مناسب نیستند چرا که جزییات مدلسازی به خوبی برای کاربر روشن نیست. یک خصوصیت مهم گمس این است که نوشتن مدل آن مستقل از روش حل آن است و لذا می­توان تنها با ایجاد تغییراتی در حل کنند مدل را به روش­های مختلف (خطی، غیرخطی، صحیح و غیره) حل کرد. ترجمه مدل از زبان ریاضی به زبان گمس اغلب شفاف است زیرا  گمس از لغات متداول انگلیسی استفاده می­کند.

1-9- روش نمونه گیری
[1]. Descriptive statistics
[2]. The General Algebraic Modeling System
[3]. Operations Research
[4]. LP
[5]. NLP
[6]. MIP
[7]. MINLP
[8]. MCP

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :88

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***