پایان نامه نیاز به منحصر بفرد بودن مصرف کنندگان و تاثیرآن بر درک برند

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دانشکـده مدیریت

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش بازاریابی

عنوان:

نیاز به منحصر بفرد بودن مصرف کنندگان و تاثیرآن بر درک برند و قصد خرید

بهار 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1شرح و بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 5

1-3 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4 فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5 متدولوژی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6 جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. 8

1-7 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 8

1-8 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-8-1قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-8-2 قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………… 9

 

چکیده

نیاز مصرف کنندگان امروزی در انتخاب و یافتن یک کالا به نظر می رسد که گامی بالاتر از نیازهای عادی و قدیمی گذاشته باشد . دیگر مشتریان تنها به دنبال کیفیت ها و کارایی ها  نیستند آنها چیزی فراتر از خواسته ها ی عادی و سطح اول را  می خواهند نیازهای رده بالاتر بعد نیازهای فیزیولوژیکی نیازهای روحی و عاطفی را طلب می کرد و در بازار امروز نیازی که برای بسیاری به چشم می خورد نیاز به منحصر بفرد بودن و یکتا بودن در میان دیگران است  و به این می پردازد که چه کالایی را انتخاب کند تا به گونه ای از میان دیگران یکتا باشد . حال به این می پردازیم که تمرکز بر روی نیاز های روحی برای مصرف کنندگان و کیفیت های درک شده و هم چنین نیازهای عاطفی آنان آیا سبب ایجاد ارتباط بین نام تجاری ما با مشتری خواهد شد یا خیر و این نکته که انحصار طلبی و یکتا طلبی انسانها آیا تاثیری به درک کیفیت کالاها خواهد گذاشت؟ آیا انحصار طلبی و تک بودن انسانها سبب خواهد شد که انسانها ارزشی را بر اساس احساس خود به آن کالا بگذارند و اینکه ارزش احساسی ایجاد شده و هم چنین کیفیت درک شده از نوع کالا در جهت منحصر بفرد شدن به دلیل استفاده از آن کالا بر قصد خرید آنها تاثیر خواهد گذاشت .

در این راستا در این مجموعه به بررسی علی و معلولی نیاز مصرف کنندگان به منحصر بفرد بودن و برداشت آنها از نام کالا و تاثیرش بر قصد خرید خواهیم پرداخت .

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

مقدمه

با شتاب گرفتن عرصه پیشرفت و تنگ تر شدن رقابت در راستای جهانی شدن محیط های خرده فروشی به سرعت در حال تغییر و حتی در حال نابود شدن هستند . که این حادثه در راستای بالاتر رفتن انتظارات مصرف کنندگان در محیط جهانی شدن و عرصه پیشرفت می باشد  و بسیاری از شرکتها و کشور های بزرگ در این فکرند که به جبران این نابودی و پیشگیری از این نابودی بپردازند و راهکاری برای احیای محیط و جامعه خرده فروشی برای بازار مصرف کننده باشند . حال نکته جالب اینجاست که گاه گاهی در این حادثه رشد اقتصادی در حال ظهور بسیاری از  مصرف کنندگان به سمت خرده فروشان جذب شده و بازار جذابی را برای عده ای خاص ایجاد کرده اند . . و این سبب قوت گرفتن دوباره بازار خرده فروشی در بسیاری از کشورها مخصوصا کشورهای آسیایی را سبب شده است و چشم انداز های خوش بینانه ای را برای خرده فروشان  بین المللی فراهم کرده است و علاقه محققان را در جهت ساخت برندها و نام های تجاری بسیارقوی علاقمند ساخته است .

حال یافتن این مسئله و رشد این محیط ، کار و فرایند ساده ای نیست و مصرف کنندگان در برخی از موارد علت جذب بسیاری از مصرف کنندگان به سمت مارک های کلیشه ای و ساده حتی در کشور خودشان به دلیل نیاز به منحصر بفرد بودن و یا دانش و تجربه شخصی فرد از کیفیت کالا مشتق می دانند و بسیاری از انتخابها از این رو انجام گرفته بود که نام تجاری می توانست با هویت و اساس ارزشهایی که فرد    می تواند به بیان فردیت و شخصیت خود بپردازد پاسخ دهد . با این وجود هیچگونه مطالعه ای مبنی بر بررسی تاثیر منحصر بفرد بودن بر قصد خرید یک نام تجاری انجام نشده بود . بنا براین هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین مصرف کنندگان و نیاز برای منحصر بفرد بودن را  در جهت قصد خرید یک نام تجاری در انتها برای ما در بر خواهد داشت .

 

1-1- شرح و بیان مسأله

نیاز مصرف کنندگان امروزی در انتخاب و یافتن یک کالا به نظر می رسد که گامی بالاتر از نیازهای عادی و قدیمی گذاشته باشد . دیگر مشتریان تنها به دنبال کیفیت ها و کارایی ها  نیستند آنها چیزی فراتر از خواسته ها ی عادی و سطح اول را می خواهند نیازهای رده بالاتر بعد نیازهای فیزیولوژیکی نیازهای روحی و عاطفی را طلب می کرد و در بازار امروز نیازی که برای بسیاری به چشم می خورد نیاز به منحصر بفرد بودن و یکتا بودن در میان دیگران است  و به این می پردازد که چه کالایی را انتخاب کند تا به گونه ای از میان دیگران یکتا باشد . حال به اینمی پردازیم که تمرکز بر روی نیاز های روحی برای مصرف کنندگان و کیفیت های درک شده و هم چنین نیازهای عاطفی آنان آیا سبب ایجاد ارتباط بین نام تجاری ما با مشتری خواهد کرد ؟ آیا یک کالا که دم از یکتایی می زند آیا  می تواند کیفیتی قابل درک را برای مصرف کننده خود بیافریند ؟

نیازهای عاطفی او را برای منحصربفرد بودن دربین دیگران را رفع کند ؟

آیا شناخت کیفیت درک شده و نوع درک از کیفیت کالا تاثیری خاص بر قصد خرید خواهد گذاشت؟ آیا ارزش احساسی که یک نام تجاری به شخص می دهد آیا در انتخاب آن نام کالا موثر خواهد بود ؟

 

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق

نام تجاری در بسیاری از مواقع عواملی را در خود جای می دهد که از چشم ما خریداران و یا بازار یابان پنهان است از جمله یکتایی و منحصر بفرد بودن . یعنی بسیاری از خریداران در بازار امروز اقدام به خرید نمی کنند جز اینکه به موجب آن کالا از دیگران پیشی بگیرند  و یکتا باشند . و یافتن این مهم که چگونه بتوانیم این منحصر بفرد بودن را در مشتری ها ایجاد کنیم و چه عواملی سبب ایحاد یکتایی در خرید می شود خود می تواند عاملی و دانشی باشد در جهت ارتقای سطح علمی بازار یابی در حوزه شرکت های خرد و کمک شایانی باشد برای بازاریابان امروز تا بتوانند این مهم را توسعه داده و بر روی جزئیات اثر انحصار طلبی انسانها در حوزه انتخاب نام کالا تحقیقات گسترده تری را انجام دهند و تاثیرات بررسی یکتایی را بر میزان فروش سنجیده و بیشتر بر روی نام کالاها دقت ورزیده و کار کنند .

 

1-3-اهداف تحقیق و سوالات تحقیق

1-3-1-اهداف تحقیق

هدف کلی از این بررسی تاثیر منحصر بفرد بودن بر انتخاب نام تجاری و قصد خرید        می باشد .

و اهداف فرعی عبارتنداز:

  • شناسایی تاثیر نیاز منحصر بفرد بودن بر کیفیت درک شده مصرف کنندگان
  • شناسایی تاثیر نیاز منحصر بفرد بودن بر بر ارزش احساسی مصرف کنندگان
  • شناسایی تاثیر کیفیت درک شده بر قصد خرید
  • شناسایی تاثیر ارزش احساسی بر قصد خرید

 

تعداد صفحه:164

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com