پایان نامه مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد علوم تحقیقات دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه  کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر

 بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده. 1

مقدمه. Error! Bookmark not defined.

الف: بیان مسئله. 2

ب: سوالات تحقیق.. 2

ج: فرضیه های تحقیق.. 2

د: اهداف تحقیق.. 3

ه: پیشینه تحقیق.. 3

و: روش تحقیق.. 3

ز: ساختار تحقیق.. 4

فصل اول.کلیات و مفاهیم.. 5

مبحث اول. بررسی مفهوم طلاق و ماهیت آن. 5

گفتار اول: طلاق و مفهوم آن…………………………………………………………………………………….. 5
1-1: ارکان و شرایط طلاق…………………………………………………………………………….. 5
1-1-1: شرایط لازم در مورد مرد ( مطلق)…………………………………………………… 6
2-1-1: شرایط لازم در مورد زن ( مطلقه )………………………………………………….. 7
2-1: ولایت و اختیار در طلاق………………………………………………………………………….. 7
گفتار دوم: موجبات طلاق…………………………………………………………………………………………. 7
1-2: طلاق به اراده مرد………………………………………………………………………………….. 8
2-2: طلاق به اراده زن…………………………………………………………………………………… 9
1-2-2: خودداری یا عجز از دادن نفقه………………………………………………………….. 9
مبحث دوم: حق یاتکلیف بودن طلاق……………………………………………………………………………… 12
گفتار اول: مفهوم حق و تکلیف………………………………………………………………………………… 12
1-1: تفاوت و تلازم بین حق و تکلیف……………………………………………………………….. 17
گفتار دوم: بررسی نقل و انتقال و اسقاط حق و تکلیف……………………………………………………. 18
1-2: نقل و انتقال حق…………………………………………………………………………………… 18
2-2: اسقاط حق…………………………………………………………………………………………. 19
3-2: نقل و انتقال و اسقاط تکلیف……………………………………………………………………. 21
مبحث سوم: مفهوم و ماهیت شرط …………………………………………………………………………………. 21
گفتار اول: مفهوم شرط………………………………………………………………………………………….. 21
1-1: اقسام شرط…………………………………………………………………………………………… 22
2-1: شرایط صحت  شرط………………………………………………………………………………. 28
گفتار دوم: بررسی شرط ضمن عقد خارج لازم و سیر تطور آن…………………………………………. 30
1-2: مفهوم عقد لازم و جایز و شروط ضمن آن­ها………………………………………………….. 30
2-2: شروط ضمن عقد خارج لازم و فواید آن………………………………………………………… 31

فصل دوم.بررسی ماهیت شرط وکالت مطلق در طلاق 33

مبحث اول: بررسی شرط وکالت در طلاق.. 33

گفتار اول: انواع وکالت در طلاق از ناحیه زوج به زوجه و نیز به غیر زوجه. 33

گفتار دوم: بررسی شرط وکالت مطلق در طلاق به عنوان شرط ضمن عقد صحیح.. 37

مبحث دوم: بررسی آراء فقهاء متقدم و معاصر امامیه و عامه در خصوص وکالت مطلق در طلاق   40

گفتار اول: وکالت مطلق در طلاق در آراء فقهاء امامیه. 40

گفتاردوم: وکالت مطلق در طلاق در آراء فقهاء عامه. 44
مبحث سوم:
بررسی تسری یا عدم تسری شرط وکالت مطلق در طلاق در انواع طلاق­ها…………………. 45
گفتار اول: تسری یا عدم تسری شرط وکالت مطلق در طلاق در طلاق­های رجعی و خلع و مبارات. 45
1-1: تسری شرط ضمن عقد وکالت مطلق درطلاق در رجوع به مطلقه رجعیه ……………… 45
2-1: تسری یا عدم تسری شرط ضمن عقد وکالت مطلق در طلاق در طلاق­های خلع و مبارات 46
3-1: عدم تسری شرط ضمن عقد وکالت مطلق در طلاق در ازدواج مجدد مادام که این شرط لحاظ می­شود    47
گفتار دوم: بررسی صحت یا عدم صحت اعمال زوجه از وکالت مطلق طلاق از ناحیه زوج در صورت حدوث شرایط فسخ نکاح قبل از نزدیکی……………………………………………………………………………………………………… 48

فصل سوم: بررسی ماهیت شرط تفویض دائمی طلاق.. 49

مبحث اول: ماهیت تفویض دائمی طلاق به عنوان شرط ضمن عقد فاسد. 49

گفتار اول: انواع تفویض دائمی طلاق از ناحیه زوج به زوجه و نیز به غیر زوجه. 53

گفتار دوم: آثار حقوقی تفویض دائمی طلاق در اصل ماهیت نکاح تنها به عنوان شرط فاسد نه مفسد عقد  55

مبحث دوم: بررسی آراء  فقهاء متقدم و معاصر امامیه و عامه در خصوص تفویض دائمی طلاق.. 59

گفتار اول: تفویض دائمی طلاق در آراء فقهاء عامه. 56

گفتار دوم: تفویض دائمی طلاق درآراء فقهاء امامیه. 57

مبحث سوم: بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت خرید و فروش تفویض دائمی طلاق.. 59

نتیجه­گیری.. 62
پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………… 64

فهرست منابع. 65

چکیده:

طلاق هم از حیث بروز اختلافات شدید زوجین به عنوان یک راه حل حقوقی پر تنش برای رفع منازعات خانوادگی همواره محل مناقشات فراوان بوده است و هم از حیث یک نهاد حقوقی که اساساً قدرت قانونی اجرای آن در اختیار زوج قرار داشته است با انتقادات فراوان و سؤالات چالش بر انگیزی مواجه بوده است، به طوری­که همواره مساعی حقوق­دانان را جهت تسری اختیار طلاق به زوجه به نحو صحیح شرعی به خود جلب نموده، تا از این رهگذر، بخشی از انتظارات جامعه در این خصوص تأمین گردد. دراین پایان­نامه ماهیت شرط وکالت مطلق در طلاق به عنوان شرط ضمن عقد صحیح و نیز ماهیت تفویض دائمی طلاق به عنوان شرط ضمن عقد فاسد و باطل به صورت مجزا از منظر آراء فقهاء و تحلیلی قاطعانه به حقوق­دانان مورد کنکاش قرار گرفته است، بدین­نحو که تفویض دائمی طلاق از ناحیه زوج به زوجه تحت هر شرایطی یک تأسیس فاسد و جعل حقوقی باطل و اساساً غیر شرعی و بلا اثر می­باشد، ولی در عین حال این شرط علی­رغم فساد خود مفسد عقد نکاح نمی­باشد و می­تواند موجبات ازاله اراده زوج در اعمال طلاق زوجه باشد و هم­چنین شرط وکالت مطلق در طلاق هیچ تعارضی با احکام اولیه شرعیه نداشته و دارای اعتبار یک نهاد حقوقی کاملاً صحیح منطبق با شرع و قانون است.

واژگان کلیدی: طلاق، وکالت مطلق، تفویض دائمی، شرط ضمن عقد

 مقدمه:
الف) بیان مسأله:
پیگیری پرونده­های حقوقی در موضوع طلاق در سطوح مختلف دادرسی اعم از دادگاه­های خانواده، تجدیدنظر، و دیوان عالی کشور، این نگارنده را با سؤالات اساسی مواجه نموده است که چه تفاوتی میان شرط وکالت مطلق در طلاق و تفویض دائمی طلاق وجود دارد که با احساس دغدغه مطالعه و تحقیق مبانی فقهی و حقوقی شرط ضمن عقد تفویض دائمی طلاق به زوجه و نیز وکالت مطلق در طلاق پرداخته و از حیث صحیح یا باطل بودن آن به کنکاش علمی در حد توان و تطبیق قوانین موضوعه با فقه اسلامی و آگاهی از سکوت موجود و ارائه پیشنهاد­های تکمیلی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

ب ) سؤالات تحقیق:
1- آیا شرط ضمن عقد تفویض دائمی طلاق از ناحیه زوج به زوجه اساساً صحیح می­باشد یا باطل؟
2- در صورت بطلان شرط تفویض دائمی، موجبات فساد و بطلان عقد را فراهم می­آورد یا این­که شرطی بلااثر است؟
3- آیا شرط ضمن عقد وکالت مطلق درطلاق از حکم شرط تفویض دائمی طلاق تبعیت می­نماید؟

ج) فرضیه­های تحقیق:
1- درج تفویض دائمی طلاق به صورت شرط ضمن عقد از ناحیه زوج به زوجه یا غیر زوجه یک تأسیس کاملاً غیر شرعی و باطل می­باشد.
2- شرط ضمن عقد تفویض دائمی طلاق علی­رغم باطل بودن آن موجبات فساد و بطلان عقد نکاح را فراهم نمی­آورد.
3- شرط ضمن عقد وکالت مطلق درطلاق برای زوجه منافاتی با احکام اولیه شرعی نداشته و تأسیسی کاملاً صحیح و منطبق بر شرع و قانون است. بنابراین ماهیتی متفاوت از شرط تفویض دائمی طلاق به عنوان شرط باطل دارد.

د) اهداف تحقیق:
1- روشن نمودن این نکته که بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق تفکیک مفهومی غیر قابل انکاری از نظر اطلاق وجود دارد که این موضوع حکم هر کدام را متمایز از دیگری می­سازد.
2- معلوم نمودن این نکته که محاورات عمومی مردم و حتی بخشی از جامعه حقوقی بر بار نمودن احکام یکسان بر این دو موضوع کاملاً ناصواب و غیر علمی است.
3- از ضرورت­های این تحقیق این است که ظرافت­های مباحث حقوقی را هر چه بیشتر به جامعه حقوقی اعم از وکلاء، قضات، دانشگاهیان و طلاب روشن نماید و در تحلیلی فقهی و حقوقی به واکاوی مرز­های مشترک و متفاوت دو موضوع مورد تحقیق با اسلوب فقه اصیل جواهری پویا و حقوق استدلالی پرداخته و عمق موضوع را عیان­تر نماید.

تعداد صفحه :81

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com