پایان نامه شرکت تک عضوی در حقوق ایران و انگلیس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه حقوق

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

شرکت تک عضوی در حقوق ایران و انگلیس

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه  
1- فصل اول:کلیات پژوهش…………………………………………………………………
1-1- مقدمه…………………………………………………………… 1
1-2- تعریف مساله و بیان ضرورت انجام پژوهش………………………………… 3
1-3-روش پژوهش…………………………………………………………. 4
1-4-سوالات پژوهش…………………………………………………….. 4
1-5-فرضیه های پژوش…………………………………………………………………………………………………….. 4
1-6-اهداف پژوهش………………………………………………. 5
2- فصل دوم:مفاهیم و کلیات………………………………………………………………
2-1- شرکت…………………………………………………………………………………………………………………….. 6
2-1-1- در لغت …………………………………………….. 6
2-1-2- در اصطلاح ………………………………………… 6
2-1-3- در فقه…………………………………………………… 6
2-1-4- در قانون مدنی ……………………………….. 6
2-1-5- در قانون تجارت ……………………….. 7
2-2- شرکت تک عضوی در حقوق ایران و انگلیس ……………………… 8
2-2-1- حقوق ایران………………………………………………. 8
2-2-2- حقوق انگلیس……………………………………… 8
2-3- پیشینه تاریخی شرکت………………………………………………………… 8
2-3-1-کشور های پیشگام …………………………….. 9
2-3-2- قوانین و دستور العمل های هماهنگ کننده . …….15
2-3-2-1- دستور العمل اتحادیه اروپا……………………. 15
2-3-2-2- قانون نمونه شرکت های تجاری ایالات متحده آمریکا………. 17
2-4-  اقسام شرکت ………………………………………… 18
2-4-1-شرکت مدنی…………………………………………

 

18
فهرست مطالب

عنوان                                                                 صفحه

2-4-2- شرکت تجاری…………………………………………………………………………………………………. 18
2-4-3- مقایسه شرکت مدنی و تجاری……………………………………………………………………….. 20
2-4-3-1-  وجوه افتراق شرکت مدنی و تجاری…….. 20
2-4-3-1-1- شخصیت حقوقی……………… 20
2-4-3-1-2- ماهیت…………………………….. 22
2-4-3-1-3- ماهیت حقوقی سهم و سهم الشرکه…………………………………………………. 22
2-4-3-1-4- وضعیت حقوقی تصرفات شریک  …………………………………………………. 24
2-4-3-1-5- نمایندگی شرکت های مدنی و تجاری ……………………………………………. 25
2-5- موضوع شرکت در حقوق ایران و انگلیس ………………………………………. 27
2-5-1- حقوق ایران……………………………… 27
2-5-2- حقوق انگلیس……………………………………………….. 30
2-6- انواع شرکت ها در حقوق ایران و انگلیس …………………………. 31
2-6-1- حقوق ایران……………………………………….. 31
2-6-2- حقوق انگلیس……………………………………………….. 32
2-7- ماهیت شرکت تجاری ……………………………………………………………… 37
2-7-1- قرار دادی بودن …………………………………….. 37
2-7-2- تشریفاتی بودن ……………………………. 39
2-7-3- همکاری یا توافق دو یا چند شخص……………………… 40
2-7-4- آوردن حصه ……………………………………. 41
2-7-5- تقسیم سود …………………………………………….. 42
2-8- چگونگی تمیز وتشخیص شرکت های مدنی از تجاری…………………………………. 42
2-8-1- مفهوم موضوعی ……………………………. 42
2-8-2-  مفهوم شخصی ………………………….. 43
2-8-3- موضع حقوق ایران ……………… 43
2-8-3-1- ضابطه نوعی یا  موضوعی………………. 44
فهرست مطالب

عنوان                                                                 صفحه

2-8-3-2- شکل اعمال …………………………………………… 45
2-9- شخصیت حقوقی شرکت تجاری…………………………………. 45
2-9-1- زمان پیدایش شخصیت حقوقی ………….. 46
2-9-2- زمان پایان شخصیت حقوقی……………… 48
3- فصل سوم :مزایا و معایب شرکت تک عضوی ………………………………………………….
3-1- مزایا………………………………………… 51
3-1-1- مسئولیت محدود ……………… 51
3-1-2- سرعت در تصمیم گیری ………………. 52
3-1-3- امکان انجام فعالیت های اقتصادی گسترده تر …………. 53
3-1-4- سهولت تشکیل شرکت  ………………………. 54
3-2- معایب……………………………. 55
3-2-1-ریسک پذیری بیشتر ………………………. 55
3-2-2- عدم خلاقیت و تخصص …. 57
3-3- شرکت‌ تک عضوی در حقوق ایران……………………….. 58
3-3-1- موازین قانونی………………….. 58
3-3-2-دکترین حقوقی………… 59
4- فصل چهارم :آثار شرکت تک عضوی ……………………………………………………………………………………….
4-1- تشکیل…………………………………………………………………………………………………………………….. 62
4-1-1- قالب شرکت…………………………………………………………………………………………………….. 64
4-1-1-1- شرکت با مسئولیت محدود خاص…………………………………………………………….. 67
4-1-1-2- شرکت مختلط(سهامی ، غیر سهامی )……………………………………………………….. 66
4-1-1-3- شرکت تعاونی……………………………………………………………………………………….. 66
4-1-1-4- شرکت با مسئولیت محدود………………………………………………………………………. 67
4-1-1-5- شرکت با مسئولیت  محدود عام ……………………………………………………………….

 

67
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

4-1-1-6- شرکت خاص با مسئولیت محدود به ضمانت 68
4-1-1-7- شرکت با مسئولیت نامحدود . 69
4-1-1-8- شرکت های تضامنی و نسبی 70
4-2- اداره و فعالیت………………………………………………………………………………………………………….. 71
4-3- انحلال…………………………………………………………………………………………………………………….. 75
5- فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………..
5-1- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………… 77
5-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. 79
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………… 80
مقالات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81
قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………………………………………. 81
منابع عربی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………… 82
مقدمه

شرکت تجاری[1] اصولاً عبارت است از اینکه چند شخص مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان گذارند. قانون تجارت تعریفی از شرکت تجاری به‌طور کلی بیان ننموده و تعریفی که در ماده 571 ق.م مقررشده بیشتر مربوط به اشاعه است تا شرکت.

ایجاد شرکت بستگی به همکاری دو یا چند شخص دارد؛ این همکاری ممکن است از طرف شرکاء شخصاً انجام شود یا به اشخاص دیگری نمایندگی دهند که از طرف آنان امور شرکت را اداره نمایند. در بعضی از قوانین مانند قوانین انگلیس و آلمان شرکت تک عضوی[2] پیش‌بینی‌شده است، ولی قانون مدنی ایران شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد تعریف کرده است و از مضمون قانون تجارت همکاری چند نفر برای تشکیل شرکت مستفاد می‌شود. شرکت با شریک واحد طبق قانون مدنی ایران قانونی نیست، البته تشکیل شرکت تجاری با عضو واحد ازنظر تحلیلی امکان‌پذیر است.

تشکیل شرکت با عضو واحد دارای مزایای عمده‌ای است ازجمله اینکه در بسیاری از موارد قانونگذار انجام برخی از فعالیت‌های اقتصادی را فقط در اختیار شرکت‌ها گذاشته و ازآنجایی‌که تاجر طبیعی نمی‌تواند به انجام این فعالیت‌ها مبادرت نماید و شاید اجتماع افراد برای تشکیل شرکت میسر نباشد به همین خاطر افراد می‌توانند با تشکیل شرکتی که تنها یک عضو دارد (شرکت تک عضوی) به این مهم نائل گردند و فعالیت‌های اقتصادی را در پوشش یک شخص حقوقی به انجام برسانند. در بسیاری از کشورها شروع تک عضوی شدن شرکت‌ها از شرکت‌های با مسئولیت محدود بوده و در ادامه روند تکاملی خود به دیگر انواع شرکت‌ها بسط و توسعه پیداکرده است و خوشبختانه در لایحه جدید قانون تجارت ایران نیز اجازه تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در قالب شرکت تک عضوی داده ‌شده است.

شرکت تک عضوی در بسیاری از ابعاد از همان عملیات و اصولی پیروی می‌نماید که دیگر شرکت‌ها

طی می‌کنند و در بسیاری از موارد ازآنجایی‌که در شرکت با عضو واحد تنها یک شخص وجود دارد روند امور جاری شرکت به سهولت صورت می‌پذیرد.

در کنار عوامل فوق نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که اشخاص را از تشکیل شرکت روی‌گردان می‌کند. یکی از این نگرانی‌ها در مورد همکاری بین شرکا بخصوص در موردی است که اشخاص از روحیه تعاون و همکاری لازم برخوردار نیستند. در این صورت است که با تشکیل شرکت نه‌تنها چرخ‌های ماشین اقتصاد و صنعت سرعت فزون‌تری به خود نمی‌گیرد، بلکه با افزون‌خواهی شرکاء کند شده یا از حرکت بازمی‌ایستد. درنتیجه سرمایه‌های بسیار که در کارگاه‌های تولیدی باید به کار گرفته شود، عملاً بلااستفاده می‌مانند؛ بنابراین وظیفه قانونگذاران است که در کنار توجه به روحیه تعاون و همکاری اشخاص به روحیه تک‌روی اشخاص نیز توجه نمایند و با مدیریت صحیح خود چنین سرمایه‌هایی را در مسیر پیشرفت جامعه به کار گرفته و درراه بهبود وضعیت جامعه گام‌هایی بردارند. در قانون تجارت ایران‌ همه‌ی شرکت‌های موضوع ماده 20 قابلیت تشکیل با عضو واحد را ندارند و آزادی عملی که در قانون شرکت‌های انگلیس مصوب 2006 به شرکت‌های این نظام حقوقی داده‌شده وجود ندارد. درنهایت اینکه تشکیل شرکت با عضو واحد و هم‌چنین مراحل اداره[3] و مدیریت و انحلال[4] آن مسائلی است که ذهن را درگیر می‌کند و تلاش می‌شود که در ادامه به‌تمامی این مسائل و سؤالات پاسخ داده شود.

1-2- تعریف مساله و بیان ضرورت انجام پژوهش:

پیشرفت و تحول اقتصادی غالباً درگرو رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است. در راستای رفع موانع رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و با توجه به بیم تجار از مسئولیت نامحدود و شخصیشان در فعالیت‌های تجاری، فکر تحدید مسئولیت، نظام حقوقی کشورها را به سمت شرکت‌هایی سوق داد که از طریق آن‌ها بتوان مسئولیت شخصی تجار را محدود کرد. یکی از این شرکت‌ها «شرکت تجاری تک عضوی است» که با پیدایش آن در حقوق تجارت، تحولات شگرفی در قواعد سنتی آن خصوصاً در نظریه قراردادی بودن شرکت‌های تجاری و اصل وحدت دارایی و عدم قابلیت تجزیه آن صورت گرفته است. این شرکت‌ها به‌رغم اینکه سابقه طولانی ندارند، اما به لحاظ مزایای اقتصادی عمده‌ای که دارند موردتوجه قانونگذاران کشورهای مختلف قرارگرفته‌اند. در کشورهای مختلف به رسمیت شناختن این شرکت‌ها به ابتکار رویه قضایی بوده که پس از مدتی موفق شده تائید و تصویب قانونگذاران را نیز با خود همراه سازد. رفته‌رفته با تحول در برخی مبانی سنتی حقوق شرکت‌های تجاری ازجمله تحول نظریه قراردادی بودن شرکت‌های تجاری به نظریه سازمانی بودن آن، تأسیس ابتدایی شرکت تجاری تک عضوی در برخی از قالب‌های شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی عام و خاص نیز موردپذیرش قرار گرفت. در حقوق تجارت یکی از مباحث مهم این است که آیا برای ایجاد و تشکیل شرکت تجاری، همکاری حداقل دو شخص لازم است؟ در بعضی از قوانین مانند انگلیس و آلمان، شرکت با شریک واحد پیش‌بینی‌شده، مخصوصاً در حقوق انگلیس و در مقررات راجع به شرکت سهامی خاص مصوب 1992؛ اما در حقوق ایران شرکت به اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد تعریف‌شده و از مضمون قانون تجارت، همکاری حداقل دو شخص برای تشکیل شرکت مستفاد می‌شود. ازنقطه‌نظر تحلیلی و حقوقی می‌توان بیان کرد که وجود حداقل دو شخص برای تشکیل شرکت لازم نیست چراکه شرکت‌های دولتی زیادی به‌موجب قوانین و اساسنامه‌های مربوط یا به‌حکم دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده‌اند که صد در صد سرمایه آن‌ها متعلق به یک شخص یعنی دولت است؛ بنابراین شرکت‌های دولتی که صددرصد سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است شرکت‌های تجاری هستند که فقط یک شخص (دولت) عضو آن‌ها است.

1-3-روش پژوهش:

روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی.

1-4-سوالات:

الف: آیا شرکت تک عضوی با مبانی حقوقی ایران مغایرت دارد؟

ب: آیا شرکت‌های موضوع ماده 20 قانون تجارت ازنقطه‌نظر قانونی در حقوق دو کشور ایران و انگلیس قابلیت تشکیل با عضو واحد رادارند؟

ج: آیا تک عضو شدن شرکت‌های موضوع ماده 20 قانون تجارت ایران پس از تشکیل، از موارد انحلال این شرکت‌ها است؟

1-5- فرضیه‌های پژوهش:

1- تشکیل شرکت تک عضوی با مبانی حقوقی ایران مغایرت ندارد.

2- با توجه به هدف از تشکیل شرکت تک عضوی، قالب مناسب برای آن شرکت با مسئولیت محدود است.

3 –با توجه به سکوت قانون تجارت در این خصوص، چنانچه هر یک از این شرکت‌ها پس از تشکیل تک عضوی گردند این امر قانوناً­ موجبی برای انحلال آن‌ها است.

 

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com