پایان نامه روانشناسی: انتخاب مقصد، شخصیت و گونه شناسی گردشگران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

عنوان:

انتخاب مقصد، شخصیت و گونه شناسی گردشگران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

مقدمه: 3

1-1 بیان مساله: 4

2-1پیشینه تحقیق. 5

3-1سوالات تحقیق: 5

4-1فرضیات تحقیق: 6

5-1اهداف تحقیق: 6

6-1روش تحقیق: 7

7-1محیط پژوهش: 7

8-1روش جمع آوری داده ها: 7

1-8-1مطالعات کتابخانه ای.. 7

9-1 تعاریف واژگان و مفاهیم: 8

1-9-1گردشگری: 8

2-9-1 گردشگر: 8

3-9-1مسافر: 8

4-9-1مسافرت: 9

10-1روش تجزیه و تحلیل داده ها: 9

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق. 10

مقدمه: 11

2-1پیشینه تاریخی گردشگری در جهان: 11

2-2پیشینه تاریخی گردشگری در ایران: 13

2-3 جایگاه گردشگری در علم جغرافیا: 16

2-4 گونه شناسی گردشگری: 17

2-4-1 گردشگری فرهنگی- اجتماعی: 17

2-4-2   گردشگری اقتصادی: 20

2-4-3 گردشگری سیاسی: 21

2-4-4  گردشگری ورزشی: 21

2-4-5گردشگری طبیعی: 21

2-5 انگیزه سفر: 22

2-6 گردشگری از نظر نوع مسافرت: 23

2-6-1مسافرت انفرادی و خانوادگی: 23

2-6-2 مسافرت های جمعی: 23

2-7تئوری هایی درباره ی انگیزه سفر: 23

2-8  مفاهیم بازار یابی: 25

2-9 مدیریت بازاریابی: 26

2-10 انواع بازاریابی گردشگری: 27

2-11 بازاریابی تکامل یافته: 28

فصل سوم: معرفی منطقه مورد مطالعه. 30

مقدمه: 31

-1جغرافیای طبیعی جزیره قشم: 31

3-1  موقعیت جغرافیایی : 31

3-2 وسعت جزیره 33

3-4 زمین‌شناسی قشم. 33

3-5 کوه های قشم: 34

3-6 سواحل جزیره قشم. 34

3-7 پوشش گیاهی قشم. 35

3-8 حیات جانوری.. 35

3-8-1 دوزیستان و خزندگان جزیره قشم: 37

3-8-2 پرندگان قشم. 37

3-9 منابع آبی.. 38

3-10 چشمه های جزیره قشم. 39

3-11 آب و هوا: 41

3-11-1 دما: 41

3-11-2 میانگین سالانه دمای حداقل و حداکثر: 41

3-11-3 دمای حداکثر مطلق و حداقل مطلق: 42

3-11-4 رژیم و جهت وزش بادها در قشم: 42

3-11-5 بادهای محلی قشم: 43

3-11-6 بارندگی: 44

3-11-7رطوبت(نم) نسبی: 44

3-12 جغرافیای سیاسی: 45

3-13 جغرافیای انسانی جزیره قشم: 45

3-13-1 جمعیت: 45

3-13-2 سطح سواد و آموزش: 45

3-13-3 بهداشت و درمان: 46

3-13-4 مهاجرت: 46

3-14 جغرافیای اقتصادی.. 47

3-14-1 دامپروری: 47

3-14-2 کشاورزی : 48

3-14-3 معادن : 48

3-14-4 صنایع دستی قشم : 49

3-15 جغرافیای فرهنگی: 49

3-15-1 جغرافیا زبان و گویش: 49

3-15-2 دین و مذهب: 49

3-15-3 آداب و رسوم جزیره قشم: 50

3-15-4 مراسم عروسی در جزیره قشم. 51

3-16 جغرافیای گردشگری: 52

3-16-1 جنگل دریایی حرا: 52

3-16-2 درخت انجیر معابد: 54

3-16-3غار نمکدان: 54

3-16-4 غار خربس: 55

3-16-5 آبگیر ها: 55

3-16-6 قلعه پرتغالی ها: 56

3-16-7مساجد: 56

3-16-8دره ستارگان: 57

3-16-9 قبرستان انگلیسی ها: 58

3-16- 10دره چاهکوه: 58

-2جغرافیای طبیعی شهرستان نور: 59

3-2موقعیت جغرافیایی و حدود شهرستان نور: 59

3-17 وجه تسمیه شهرستان نور : 60

3-18 ارتفاعات شهرستان نور: 61

3-19 پوشش گیاهی شهرستان نور: 61

3-20 آب و هوا: 61

3-20-1 دما: 61

3-20-2 بارش: 62

3-20-3 رطوبت نسبی: 62

3-20-4 منابع آبی: 62

3-21 تقسیمات سیاسی: 63

3-22 جغرافیای انسانی شهرستان نور: 64

3-22-1 جمعیت : 64

3-22-3مهاجرت: 64

3-22-4بهداشت و درمان: 64

3-23 جغرافیای اقتصادی: 65

3-23-1صنایع دستی: 65

3-23-2 دامداری: 65

3-23-3 کشاورزی: 65

3-24 جغرافیای فرهنگی: 66

3-24-1 زبان،گویش ولهجه : 66

3-24-2 دین ومذهب: 67

3-24-3 مراسم ازدواج : 68

3-24-4مراسم تمناس باران : 70

3-24-5 مراسم باران خواهی : 70

3-24-6 عید نوروز : 71

3-25 آثار تاریخی و گردشگری شهرستان نور: 71

3-25-1 پارک جنگلی نور : 72

3-25-2 پارک جنگلی کشپل: 73

3-25-3آب بندان نور: 73

3-25-4 ساحل دریا : 74

3-25-5خشت پل: 75

3-25-6 آبشار حرم آب: 75

3-25-7 آبشار آب پری : 76

3-25-8قله سوردار: 77

3-25-9الیمالات: 77

3-25-10 یوش و زادگاه نیما یوشیج : 78

3-25-11 روستای لاویج: 79

3-25-12فیل سنگی : 81

3-25-13 بقعه سلطان احمد: 82

3-25-14 بقعه آقا شاه بالو زاهد: 82

3-25-15 پولاد……………………………………………………………………………………………82

3-26امامزاده های شهرستان نور: 83

3-26-1 آرامگاه امامزاده رضا: 83

3-26-2 آرامگاه امامزاده ابراهیم تیرستاق. 83

3-26-3آرامگاه امامزاده سید اسکندر: 83

3-26-4 آرامگاه امامزاده کیامیثم: 83

3-26-5  آرامگاه امامزاده محمد بردون: 84

3-26-6 آرامگاه امامزاده محمد زکریا: 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 85

4-1 تجزیه و تحلیل آماری داده ها 86

4-2  بررسی مشخصه های فردی پژوهش… 87

4-3-فرضیات تحقیق: 92

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 100

5-1 نتایج مشخصات فردی  پژوهش… 101

5-2 نتایج فرضیات پژوهش… 101

5-3 محدودیت ها پژوهش: 103

5-4 پیشنهادات پژوهش: 103

منابع وماخذ. 105

پیوست: 108

پرسشنامه. 109
فهرست شکلها

شکل3-1 جنگل حرا 53

شکل3-2 غار نمکدان. 55

شکل3-3 دره ستارگان. 58

شکل3-4 پارک جنگلی کشیل.. 73

شکل3-5 آب بندان نور. 74

شکل3-6 ساحل دریای نور. 75

شکل3-7 آبشار حرم آب.. 76

شکل3-8 آبشار آب پری.. 77

شکل3-9 الیمالات.. 78

شکل3-10 خانه نیمایوشیج.. 79

شکل3-11 روستای لاویج.. 81

شکل3-12 فیل سنگی.. 82

 

فهرست نقشه ها

نقشه 3-1 موقعیت جغرافیایی جزیره قشم. 32

نقشه   3-2 موقعیت جغرافیایی استان مازندران. 60

نقشه 3 -3 تقسیمات سیاسی شهرستان نور. 63

 

فهرست جداول

جدول 4-1  فروانی بر اساس جنسیت.. 87

جدول 4-2  فروانی بر اساس تاهل.. 88

جدول 4-3  فروانی بر اساس سن.. 89

جدول 4-4  فروانی بر اساس تحصیلات.. 91

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 فراوانی بر اساس جنسیت.. 87

نمودار 4-2  فروانی بر اساس تاهل.. 88

نمودار 4-3  فروانی بر اساس سن.. 90

نمودار 4-4  فروانی بر اساس تحصیلات.. 92

چکیده:
تا به حال پژوهشهای گسترده ای در رابطه با انتخاب مقصد، شخصیت و گونه شناسی گردشگران انجام شده و ثابت شده كه رابطة بسیار نزدیكی بین شخصیت گردشگر و انگیزه آنها از انتخاب مقصد وجود دارد. در این زمینه تحقیقاتی هم در ایران انجام شده است، ولی نه به این تفسیر و عنوان. كمبود یك تحقیق هدفمند و مؤثر در این زمینه در ایران، انگیزه اصلی از انجام این پایان نامه است.در این تحقیق، كلیه گردشگرانی كه در سال 1391به مناقط شمالی و جنوبی ایران مسافرت كرده اند شامل جامعه پژوهش می باشند. از سویی در تحقیق حاضر بروی جامعه ای از گردشگران تآكید گشته كه در طی این مدت در هتلهای شهر نور و جزیره قشم اقامت داشته اند. به دلیل فراوان بودن تعداد هتلها و تعداد گردشگران مقیم در آنها طی 1391 از مفروضات روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بهره مند شده ایم. از این رو بین هتلهای موجود در این دو  شهر  در مرحله اول 10 هتل را به صورت تصادفی انتخاب نموده سپس از بین گردشگران مقیم در هر هتل در مرحله دوم 10 نفر به قید قرعه انتخاب شده اند. در نتیجه جامعه آماری متشكل از 100 نفر نمونه جمع آوری شد.و پس از اتمام مرحله گرد آوری اطلاعات داده های بدست آمده خلاصه،دسته بندی و پردازش شدند.انچه در مرحله ی تجزیه و تحلیل داده ها مهم است این بود که محقق باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق،پاسخگویی به سوال و سوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه های خود جهت داده،مورد تجزیه تحلیل قرر دهد.به همین منظور محقق در این مرحله از تحقیق با توجه به روش تحقیق و ماهیت تحقیق برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش های کمی و آماری توصیفی واستنباطی و آزمون تی مستقل با استفاده از نرم افزارspss  استفاده کرد.
مقدمه:
صنعت مسافرت و جهانگردی به عنوان بزرگترین ومتنوع ترین صنعت دردنیا به حساب می آید.بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد،اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی وتوسعه ساختارزیر بنایی میدانند.صنعت جهانگردی در سراسر دنیا،به ویژه درکشورهای در حال توسعه،که شکل های دیگر اقتصادی مانند تولید یا استخراج منابع طبیعی به صرفه نیست،بسیار مورد توجه می باشد.

مردم به دلیل های متعدد و متلفی به مسافرت می روند.رشد سریع وقدرتمند جهانگردی در مدتی نسبتا کوتاه،باعث شده است که تاثیر فراوانی بر مسافرت های تجربی بگذارد.درابتدا،مسافرت و جا به جایی به مکان های دور،بعید به نظر می رسید وازنظرمالی بیشتر مردم توانایی این کار را نداشتند.میهمانخانه ها و رستوران هایی در نقاط مختلف به صورت یکی ازاقلام عمده بودجه شهرهای بزرگ در آمدند و همگی درصدد ایجاد مکان هایی کنار فرودگاه ها،راه های اصلی و مناطق روستایی بر آمدند.خدمات مهمی که آژانس های مسافرتی و دست اندرکاران و متصدیان امور مسافرتی ارائه می دادند و سرانجام فناوری پیشرفته،همه باعث شدند که مسافران بالقوه ی کنونی بتوانند سفرهایی سالم،بی خطر،آرام ولذت بخش انجام دهند

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 127

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه روانشناسی: آیا بین شیوه های تربیتی والدین و میزان شادکامی و عزت نفس دانش آموزان رابطه وجود دارد Next Entries پایان نامه روانشناسی: ارزیابی تاثیرعوامل شخصیتی و فردی تأثیرگذار بر خریدهای تفننی و چگونگی ارتباط میان این عوامل