Warning: Use of undefined constant title - assumed 'title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /membri/khodam/wp-content/plugins/sar_RayanSaz/index.php on line 34
پایان نامه رشته روانشناسی: بررسی تأثیر نگرش های صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان – مقالات و پایان نامه های کارشناسی ارشد

پایان نامه رشته روانشناسی: بررسی تأثیر نگرش های صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با عنوان : بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

 موضوع:

بررسی تأثیر نگرش های صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان رشت

 استاد مربوطه:

جناب آقای دكتر جعفر پویا منش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فصل اول
مقدمه                                                                                           6
بیان مسئله                                                                                    8
اهداف تحقیق                                                                                  9
فصل دوم
انگیزه هاى فیزیولوژیائی در سطح تحقق نفس                                         14
تفاوت عز نفس با خود پنداره                                                                21
ریشه ها و ابعاد عزت نفس                                                                  22
عزت نفس بالا و پایین                                                                         26
شیوه پرورش                                                                                    28
بدرفتاری جسمانی یا جنسی                                                               29
ظاهر جسمانی                                                                                  30
تغییرات در خود پنداره                                                                           33
تغییرات در عزت نفس                                                                           35
راههایی بسوی هویت                                                                          37
عواملی كه بر رشد هویت تأثیر می گذارند                                                 40
فصل سوم
جامعه تحقیق                                                                                      44
روش نمونه گیرى                                                                                 45
اعتبار و روانی ابزار تحقیق                                                                      46
روش آمارى                                                                                         47
فصل چهارم
جداول پرسشنامه                                                                                 50
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                                              51
یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها                                                                   55
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیرى                                                                                58
پیشنهادات                                                                                           60
پرسشنامه عزت نفس                                                                            61
مقیاس تأیید خویشتن راتوس                                                                    65
منابع                                                                                                  71
فصل اول

بررسی تاثیر نگرش های صمیمانه والدین بر تایید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان رشت
مقدمه:
شخصیت و اخلاق كودك تنها در ارتباط با والدین رنگ نمی گیرد بلكه افراد دیگری هم وجود دارند كه در برخی موارد نه تنها تاثیر فوق العاده ای در كودك می گذارند بلكه بسیار از یافته های والدین را در طریق تربیت نابود و زحمات و تلاشی آنها را خنثی می سازند بدین نظر ضروری است كه نقش آنها و میزان اهمیت شان را در تربیت شناخت و تاثیر مثبت یا منفی كه آنان در ساختن یا ویران كردن بتای اخلاقی و دیگر ابعاد وجود و شخصیت كودك دارند بدانیم بتدریج كه طفل رشد می كند و پرورش می یابد با كسان و بستگان ووالدین نزدیك خویش و دستی با آنها و فرزندانشان در سنین بالاتر با دوستان و همسالان كوچه و محله خویش و همینطور بعد ما با افراد دیگر همه می تواند در تایید خویشتن تاثیر بسزایی داشته باشد به حقیقت باید اعتراف كرد كه افراد محیط زندگی كودك یعنی همان ها كه بر شمرده شدند در زندگی او نقش مثبت یا منفی می تواند داشته باشد كودك با فطرت پاك و با اندك مسامحه ای می توان گفت بی رنگ و بی تفاوت به دنیامی آید این خانواده است كه او صالح و با اعتقاد ببار می آورد و حتی روابط دوستانه و سنجیده شده والدین هم می تواند موثر باشد ما اهمیت نقش وراثت و صفاتی را كه از اجداد به كودك منتقل می شود را نادیده نمی گیریم ولی قائلیم كه تربیت مخصوصا در خانواده این خصایص و صفات را تحت الشعاع قرار می دهد و حتی در برخی موارد اثرآن را خنشی می كند كودك مانند دفتری است كه چیزی روی آن نوشته نشده و این خانواده است كه در آن دفتر جملات افتخار آمیز یا ذلت آفرین می نویسد و چیزهای نا خوانا را خوانا می كند خانواده شخصیت كودك را رنگ می دهد حال بارفتار مناسب خود كه آن را در درك از خویشتن به حد خود شكوفایی می رساند و اعتقاد را در آن بالا می برد و خواء با رفتار نا مناسب خود باعث یك كودك بدون عزت نفس و اعتماد به نفس بالا می شود براساس روش تربیتی والدین است كه طفل در آینده آرام و متعادل می شود و یابی قرار آزاد بار می آید با چاكر ، غلام و بالاخره خوش فكر و خوش مرام، عقیده كودك عقیده والدین است زیرا فكر و اندیشه اش هنوز آنچنان رشد و كمال نیافته كه شخصا به تحلیل مسائل بپردازد در حقایق ماوراء ماده را كشف واز منابع استخراج نماید روی این نظر در سخنی از پیامبر آمده كه هر مولودی بر منبای اساس فطرت به دنیا می آید واین والدین او هستند كه او را یهودی ، نصرانی و…. بار می آورند ( علی قائمی امیری – 1382).
بیان مسئله:
خانواده نخستین محلی است كه در آن طفل خاطره ای مطبوع یا نا مطبوع پیدا می كند احساسات و عواطف قوی یا ضعیف بدست می آورد محلی ایده آل برای تمرین مهر و عاطفه وانس و الفت و صمیمانه بودن و مهرورزی است كه محبت های صادقانه مادر ، بوسه های پرمهر و بی ریای پدر ، دستگیرهای بدون چشمداشت و خالصانه والدین در آغوش گرفتن ، نوازش كردن ها و دلسوزی ها و غم خوری ها برای او همه و همه زمینه هائی جهت عاطفی بار آوردن كودك است خانواده از سوی دیگر وسیله ایی است برای انتقال آداب و اخلاق رسوم و سنت صحیح یا غلط است كودك در خانه اخلاق . اعتماد به نفس ، پاكدلی و مقررات را می آموزد واین همه مسائل از طریق والدین صورت می گیرد كه می تواند تاثیر مثبت برروی درك از خود داشته باشد یا نه و بدین سان نقش خانواده در این جنبه ها نیز دارای اهمیت فوق العاده است و والدین هستند كه به كودكان محبت فكری و عملی می دهند پس براین اساس زندگی خانوادگی و رابطه والدین باید مقدمه حیات اجتماعی باشد (ستوده، هدایت الله – 1383).
سوال مسئله:
1- آیا بین نگرشهای صمیمانه والدین و عزت نفس رابطه معنی داری وجود دارد؟
2- آیا بین نگرشهای صمیمانه والدین و تایید خویشتن رابطه معنی داری وجود دارد؟
اهداف تحقیق:
هدف از تحقیق حاضر بررسی رفتار والدین و نگرش آنها نسبت به رفتار صمیمانه والدین و اینكه آیا نوع رفتار و عزت نفس ودرك از خویشتن می تواند نقش بسزایی داشته باشد یا نه و اینكه هر چقدر رابطه والدین و فرزندان سنجیده و برنامه ریزی شده باشد كودك به اعتماد به نفس بالا دست می یابد.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
خانواده باید از یك سو مركز تندرستی . بهداشت جسمی . عقلی واز سوی دیگر مركز پرورش ، پرورش تن ، رشد روان واز سوی سوم محلی برای آماده كردن فرد جهت زنگی اجتماعی باشد نتیجه دیگری كه از این بحث عاید می شود این است خانواده اولین و مهمترین كانون پرورش صحیح ، احیا ء و شكوفائی استعداد هاست هر گونه تحول و تغییر اجتماعی باید از آغاز شود وهر اقدام اصلاحی نخست باید خانواده راشامل گردد و حتی كه در خانواده های كودكی به دنیامی آید چهر ه زندگی عوض می شود و هدف زندگی از پدر و مادر بسوی سومی جهت می گیرد والدین نه تنها برای خود بلكه برای كودك هم كه شده باید الگوی مهر و صفا باشند سعادت و آسایش خود را برای سعادت و آسایش دیگری مخصوصا كودك خویش بخواهد (شعاری نژاد، حسین 1380).
فرضیه تحقیق:
1- بین نگرش صمیمانه والدین و عزت نفس رابطه معنی داری وجود دارد.
2- بین نگرش صمیمانه والدین و تایید از خویشتن رابطه معنی داری وجود دارد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 73

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***