پایان نامه دکتری: ارزیابی اثرات نانو ذرات سلنیوم بر وضعیت اکسیداتیو در سرم رت­های مواجه شده با پرتوی مایکرو ویو تلفن همراه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دكتری رشته دامپزشکی

عنوان : ارزیابی اثرات نانو ذرات سلنیوم بر وضعیت اکسیداتیو در سرم رت­های مواجه شده با پرتوی مایکرو ویو تلفن همراه

دانشگاه شهرکرد

دانشكده دامپزشکی

پایان نامه ی دكتری رشته ی دامپزشکی

عنوان پایان نامه

ارزیابی اثرات نانو ذرات سلنیوم بر وضعیت اکسیداتیو در سرم رت­های مواجه شده با پرتوی مایکرو ویو تلفن همراه

استاد راهنما:

دكترمحمد رضا اصلانی

 

استاد مشاور

دكتر عبدالناصر محبی

 

آبان ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

فصل اول: مقدمه. 7

فصل دوم: کلیات.. 9

2-1- امواج مایکروویو. 9

2-2- مروری بر تحقیقات انجام گرفته بر تأثیر امواج مایکروویو. 10

2-2-2- اثر امواج مایکروویو روی ژنوم و DNA.. 10

2-2-3- اثر امواج مایکروویو روی پروفایل لیپیدی.. 10

2-2-4- اثر امواج مایکروویو بر سلول­های مغز استخوان و خون. 11

2-2-5- اثر امواج مایکروویو روی عملکرد دستگاه تناسلی.. 11

2-2-6- اثر امواج مایکروویو روی برخی هورمون­ها و عناصر. 11

2-3- استرس اکسیداتیو. 12

2-3-1- رایکال­های آزاد. 12

2-3-1-1- پراکسیداسیون لیپیدها 13

2-3-2- دفاع آنتی اکسیدانی.. 14

2-3-2-1- سوپراکسید دیسموتاز 14

2-3-2-2- کاتالاز 14

2-3-2-3- گلوتاتیون پراکسیداز 14

2-4- اثرات استرس اکسیداتیو ناشی از امواج مایکروویو تلفن همراه 15

2-5- مواد محافظتی بکار رفته در استرس اکسیداتیو ناشی از مواجهه با امواج مایکروویو. 16

2-5-1-Meletonin 16

2-5-2-Caffeic acid phenethyl ester 17

2-5-3- Gingko biloba. 17

2-5-4- ویتامین C و E. 17

2-5-5- سیر. 17

2-6- سلنیوم. 18

2-6-1- اعمال آنتی اکسیدانی ترکیبات سلنیوم. 18

2-6-1-1- مکانیسم­های آنتی اکسیدانی غیر آنزیمی سلنیوم. 19

2-6-1-2- مکانیسم­های آنزیمی آنتی اکسیدانی و غیر آنتی اکسیدانی سلنیوم. 20

2-6-2- جذب سلنیوم. 21

2-6-3- انتقال و ذخیره سازی سلنیوم. 21

2-6-4- دفع سلنیوم. 21

2-6-5- مسمومیت با سلنیوم. 22

2-7- نانوسلنیوم. 22

2-7-1- مزایای نانوسلنیوم. 23

2-7-2- مزیت نانوذرات دارویی.. 23

2-8- تفاوت ترکیبات سلنیوم با نانو ذرات سلنیوم. 23

2-9- آشنایی با نانوتکنولوژی.. 25

2-9-1- نانوذرات.. 25

2-9-2- مزایای نانوذرات.. 26

2-9-3- روش تولید نانوذرات.. 26

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1- حیوانات مورد آزمایش… 27

3-2 مواد و وسایل مورد نیاز در طول مطالعه ی 40 روزه 27

3-2-1- نحوه تهیه نانو سلنیوم. 27

3-2-2- وسایل مورد نیاز 28

3-3- روش كار 28

3-3-2- بیهوشی، خون گیری و اخذ سرم. 30

3-3-2-2- روش اخذ خون و سرم. 30

3-4- سنجش بیوماركر­های سرمی.. 31

3-4-1- آزمایش سنجش میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی (TBARS) 31

3-4-1-1- محلول‌ها 31

3-4-1-2- روش كار 31

3-4-2- آزمایش سنجش سوپر اکسید دیسموتاز 32

3-4-3-1- محلول‌ها 32

3-4-2-2- روش كار 32

3-4-3- سنجش كاتالاز 32

3-4-3-1- محلول‌ها 32

3-4-3-2- روش کار 32

3-4-4- آزمایش سنجش… 33

3-4-5-1- محلول‌ها 33

3-4-4-2- روش کار 33

3-4-5- تجزیه و تحلیل آماری.. 33

فصل چهارم: نتایج.. 34

4-1- نتایج سنجش شاخص بیولوژیک MDA.. 34

4-2- نتایج سنجش میزان فعالیت کاتالاز 35

4-3- نتایج سنجش میزان فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز (GSH-PX) 36

4-3- نتایج سنجش میزان فعالیت سوپراکسید دیسموتاز (SOD) 37

فصل پنجم: بحث.. 39

منابع. 45

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

جدول 3-1 ویژگی­های نانو ذرات سلنیوم. 27

جدول 4-1 سنجش MDA سرم در گروه کنترل و گروه­های درمانی.. 35

جدول 4-2 فعالیت کاتالازسرم در گروه کنترل و گروه‌های درمانی.. 36

جدول 4-3 فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز سرم در گروه کنترل و گروه‌های درمانی.. 37

جدول 4- 4فعالیت سوپراکسید دیسموتاز سرم در گروه کنترل وگروه‌های درمانی.. 38

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                           صفحه

نمودار4-1 مقایسه ی سطوح سرمی.. 34

نمودار4-2 مقایسه ی سطوح سرمی فعالیت آنزیم کاتالاز 36

نمودار4-3 مقایسه ی فعالیت سرمی سطوح گلوتاتیون پراکسیداز 37

نمودار4-4 مقایسه ی فعالیت سرمی سوپراکسید دیسموتاز 38

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

شکل 1-1 طیف امواج الکترومغناطیسی.. 8

شکل 2-1 انواع آسیب­ها ناشی از رادیکال­های آزاد. 12

شکل 2-2 چرخه پراکسیداسیون لیپیدها 13

شکل 2-3 مکانیسم عمل آنزیم­های آنتی اکسیدان. 15

شکل 3-1 تصویر گرفته شده از نانوذرات سلنیوم. 28

شکل 3-2 گوشی تلفن همراه نوکیا2-1203. 28

شکل 3-3-نمایی از پرتودهی گروه­های درمانی مایکروویو و نانو ذرات سلنیوم + مایکروویو. 29

شكل 3-4 محل نگهداری گروه کنترل و درمانی نانو ذرات سلنیوم. 30

شكل3-5 نحوه گاواژكردن. 30

شكل 3-6 نمونه‌برداری.. 30

شكل 3-7 بیهوشی با اتر دردسیكاتور 31

 

فصل اول

 

مقدمه

امواج مایکروویو(Micro Wave) از جمله امواج غیره یونیزه کننده هستند که در محیط پیرامون ما وجود دارند و امروزه به عنوان عوامل مضر بر سلامت به حساب می­آیند. توان امواج در سیستم جهانی ارتباطات تلفن همراه(Global System for Mobile Communications) 900- 850 Mega HertZ برابر 2 وات(Watt) و در GSM 1900- 800 MHz برابر 1 وات است. که در مطالعه حاضر از تلفن همراه با بسامد 900 MHz در GSM با توان 2 وات به عنوان منبع تابش امواج مایکروویو استفاده شده­است.

براثر تابش این امواج (مولکول­ها قطبیده) و انرژی آن جذب مولكول شده که سبب تغییر ارتعاش مولكول منجر به تغییر درجه حرارت آن می­شود. شناسایی اثرات زیستی امواج مایكروویو پیچیده و بحث انگیز است و شواهدی وجود دارد كه نشان می­دهد. این امواج بر حسب شدت، فركانس و مدت تابش، اثرات زیستی مختلفی در مولكول­های تحت تابش ایجاد می­كنند [2].

Adey در سال 1993 اثرات بیولوژیک غیر حرارتی امواج مایکروویو و اثر رادیکال­های آزاد تولید شده به واسطه این امواج را در مغز، سیستم­های عروقی، آلزایمر، پارکینسون، بیماری­های عروق کرونر، پیری و سرطان مورد مطالعه قرار دادند [10].

 

شکل 1-1 طیف امواج الکترومغناطیسی

به منظور پیش گیری و کاهش مخاطرات ناشی از این دسته امواج، مطالعات گسترده ای روی مواد مختلف حاوی خواص آنتی اکسیدانی صورت گرفته است. به طور مثال تجویز ملاتونین همزمان با مواجهه ی امواج مایکروویو تلفن همراه باعث افزایش سطح آنزیم­های آنتی اکسیدانی، کاهش لیپوپراکسیداز (Lipoperoxidase) ، فیبروز بافتی، اثرات اکسیداتیو در بافت مغز، هیپوکامپ و اختلالات کلیوی ناشی از این امواج شده­است [16،77،80،95،110]. اسید کافییک فنتیل استر(Caffeic Acid Phenethyl (Ester یکی دیگر از موادی است که در مواجهه با امواج مایکروویو استفاده شده و دارای خاصیت آنتی اکسیدانی در آسیب­های شبکیه، قلب و کلیه رت­ها بوده­است [80،81،82،83]. عصاره برگ درخت جینگکوبیلوبا (Gingko biloba) باعث حفظ فعالیت آنتی اکسیدانی ناشی از امواج تلفن همراه در بافت مغز رت­ها شده­است [52]. ویتامین C باعث کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از امواج تلفن همراه در قرنیه و عدسی شده­است. به علاوه در تجویز همزمان ویتامین C و E در مواجهه همزمان با امواج تلفن همراه،    آنزیم­های آنتی اکسیدانی افزایش و آسیب­های بافتی ناشی از استرس اکسیداتیو کاهش یافته­است [45]. تجویز سیر نیز در مواجهه با امواج تلفن همراه حاکی از کاهش لیپوپراکسیدها(Lipoperoxides)  و نیتریک اکساید (NitricOxide) در مغز رت­ها شده­است [14].

سلنیوم، عنصر کمیاب و ضروری است که دارای اثرات وسیعی نظیر پیش گیری از سرطان، فعالیت ضد ویروسی، آنتی اکسیدانی و ضد التهابی بر سلامت انسان­ها دارد [94،99]. استفاده از مکمل­های سلنیوم در بیماران مبتلا به سل ریوی موجب کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از گونه­های واکنش دهنده اکسیژن    شده­است [104]. سلنیوم دارای فرم­های آلی و معدنی با شدت اثرات آنتی اکسیدانی متفاوت می­باشد [39،49،72]. در این میان نانو ذرات سلنیوم از دوز کشنده 50% )50(LD بالاتر، عوارض جانبی کمتر و اثرات آنتی اکسیدانی بیشتری نسبت به سایر اشکال سلنیوم برخوردار است [69،110،113،121،128،129].

هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات نانو ذرات سلنیوم برتغییر وضعیت اکسیداتیو در رت­های مواجه شده با پرتو‌ی مایکروویو با بسامد 900 MHz، دو بار در روز و هر بار نیم ساعت با فاصله زمانی 6 ساعت، طی 40 روز می­باشد. که با سنجش آنزیم­های Superoxide dismutase، Catalase،Glutathion peroxidase و شاخص بیولوژیک پراکسیداسیون لیپیدی به نام Malondialdehyd قابل شناسایی        می­باشد.

تعداد صفحه :63

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***