پایان نامه دکترای:بررسی میزان تحلیل استخوان كرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در مقایسه با ایمپلنت های مخروطی بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکترای رشته دندانپزشکی

عنوان : بررسی میزان تحلیل استخوان كرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در مقایسه با ایمپلنت های مخروطی بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشكده دندانپزشکی

مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پایان نامه جهت دریافت درجه دكترای دندانپزشکی

عنوان:

بررسی میزان تحلیل استخوان كرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در مقایسه با ایمپلنت های مخروطی بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری

اساتیدراهنما:

دکتر ناصر سرگلزایی

دکتر حمیدرضا عرب

اساتیدمشاور:

دکتر مجید مختاری

دکتر سید حسین حسینی زارچ

 سال تحصیلی: 91-1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول :کلیات و مرورمقالات
کلیات : تعریف ایمپلنت 2
ساختارایمپلنت 2
موادتشکیل دهنده ایمپلنت 2
طرح ایمپلنت 3
شکل  بدنه ایمپلنت 3
توپوگرافی سطحی ایمپلنت 4
فاکتورهای کلیدی حصول اسئواینتگریشن 6
فاکتورهای مرتبط باعدم حصول اسئواینتگریشن 6
الف)– عوامل داخلی 6
ب) – فاکتورهای مربوط به عمل کننده 7
ج) – فاکتورهای مرتبط با بیومتریال 8
معرفی سیستمSPI 8
مرورمقالات : 10
فصل دوم : بیان مسئله
بیان مسئله 18
هدف کلی 18
اهداف جزئی 19
اهداف کاربردی 19
فصل سوم : مواد و روشها
نوع مطالعه 21
حجم نمونه 21
روش کار 22
«بررسی تعدادی ازمتغیرهای مهم » 25
1.تحلیل استخوان 25
2.عمق پاکت 26
3.وجود التهاب لثه 26
آنالیزآماری 27
 

فصل چهارم : نتایج

 

مقایسه میزان تحلیل استخوان اطراف ایمپلنتهای استوانه ای و مخروطی 30
مقایسه عمق پاکت اطراف ایمپلنتهای استوانه ای و مخروطی 31
مقایسه خونریزی حین پروب کردن (BOP) اطراف ایمپلنت های استوانه ای و مخروطی 31
مقایسه تغییرات استخوان برحسب فک بالا و پایین 33
مقایسه تغییرات عمق پاکت برحسب فک بالا و پایین 33
 

فصل پنجم : بحث

بحث 35
نتیجه گیری وپیشنهادات 40
نتیجه گیری 41
پیشنهادات 42
منابع 44

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول 3- 1 متغیرهای مورد نظردرارزیابی ایمپلنت های بارگذاری شده 27
جدول شماره 3-2 آزمون های مورد استفاده درارزیابی متغیرها 28
جدول شماره 4-1  مقایسه میانگین تحلیل استخوان دردو نوع ایمپلنت 30
جدول 4-2  مقایسه میانگین عمق پاکت دردونوع ایمپلنت 31
جدول4 -3 توزیع فراوانیBOP در دونوع ایمپلنت 32
جدول 4-4  مقایسه میانگین تحلیل استخوان  در دو فک 33
جدول4-5  مقایسه میانگین عمق پاکت در دو فک 33
نمودار4-1 توزیع فراوانی BOP در دو نوع ایمپلنت 32

 

 

 

فهرست تصاویر

عنوان صفحه
تصویر 1-1 3
تصویر 1-2 4
تصویر 1-3  انواع ایمپلنت های SPI 9
تصویر 3-1
25
تصویر 3-2 25

 

 

 

اختصارات

 

:BOP   Bleeding On Probing    

Swiss Precision and  Innovation :SPI 

 

 

 

مقدمه :

از دست رفتن دندانها باعث مختل شدن استتیك ، جویدن و صحبت كردن بیمار میشود. اگرچه پروتز های دندانی قادر به ترمیم استتیك و فانكشن بیمار تا حدودی است ، اما بعضی مشكلات ایجاد شده توسط آنها سبب می شود كه بیماران بدنبال استفاده از پروتزهای ساپورت شونده توسط ایمپلنت باشند. كاهش زمان درمان و راحتی بیمار، در كنار داشتن استتیك مطلوب تر از مزایای درمان با ایمپلنت های دندانی می باشد. میزان موفقیت تقریبا 100% و عدم تخریب دندان های مجاور از مواردیست كه منجر به افزایش استفاده از درمان های ایمپلنت شده است.

نشان داده شده است كه استئواینتگریشن زمانی بدست می آید كه ایمپلنت ها در موقعیت صحیح خود با استفاده از تكنیك جراحی مناسب ، همراه با حداقل تروما و حداقل حرارت حین عمل قرار گیرند. ایمپلنت ها باید دارای ثبات اولیه بوده و از نظر مكانیكی در طی دوره ترمیم دو تا شش ماه بارگذاری شوند. تمام فاكتورهای فوق بر استئواینتگریشن موثر هستند.

موفقیت طولانی مدت كلینیكی ایمپلنت ها وابسته به استئواینتگریشن و چسبیدن بافت های نرم و اپی تلیوم به سطوح ایمپلنت است. همان طور كه ایمپلنت های دندانی به محیط دهان اكسپوز می شوند ، باید از مواجهه با عواملی همچون دود سیگار و پلاك باكتریایی ممانعت شود. از آنجایی كه تماس ایمپلنت با استخوان بدون وجود PDL و الیاف كلا‍‍‍ژن آن طور كه در دندان طبیعی است ، می باشد بنابراین بافت ها در اطراف ایمپلنت استعداد به عفونت دارند. اندكس های مختلفی شامل: پلاك اندكس ، اندكس لثه ای ، خونریزی حین پروبینگ و تحلیل استخوان برای ارزیابی سلامت بافت های نرم اطراف ایمپلنت استفاده می شود ، تحلیل استخوان مارژینال بوسیله رادیوگرافی ارزیابی می شود و بطور مستقیم در ارتباط با موفقیت طولانی مدت درمان های ایمپلنت است. مطابق با مطالعات مختلف انجام شده ، تغییرات كرست استخوان در اولین سال بعد از جایگذاری ایمپلنت بایستی كمتر از 1mm باشد ، كه به نظر می رسد این میزان تحلیل استخوان بخاطر سازگاری استخوان اطراف ایمپلنت با بار اكلوزال می باشد. بخاطر اینكه سازندگان ایمپلنت های دندانی بتوانند میزان تحلیل كرست استخوان را به حداقل برسانند ، تمهیدات مختلفی را اعمال نموده اند ، كه از آن جمله می توان به ایجاد تغییرات سطحی ایمپلنت (اسید اچ ، سندبلاست ، هیدروكسی آپاتیت و …) ، تغییر در شكل ایمپلنت ( استوانه ای ، مخروطی) و تغییر در رزوه ها (نوع ، شكل و عمق رزوه) اشاره نمود.

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر یكی از این   تغییرات (شكل ایمپلنت) بر میزان تحلیل كرست استخوان پس از یك دوره شش ماهه بعد از بارگذاری می باشد.

 

 

فصل اول

کلیات ومرورمقالات

 

 

کلیات : تعریف ایمپلنت

ایمپلنت (Implant) از دوجز Im و Plant تشکیل شده است (1). Im به معنای درون و Plant به معنای کاشتن است (2). ایمپلنت جسمی است که درجایی کاشته می شود و دراصطلاح دندانپزشکی وسیله ای است که از مخاط دهان عبور کرده و برروی یا درون استخوان فک قرار می گیرد (3) .

ساختار ایمپلنت

بطور کلی هرایمپلنت از سه قسمت تشکیل می شود (4).

  • فیکسچر (Fixture)
  • اباتمنت (Abutment)
  • سوپراستراکچر(Super structure)

مواد تشکیل دهنده ایمپلنت

بیومتریالهای فلزی مثل تیتانیوم ، آلومینیوم و انادیوم بطور گسترده ای بکار می روند و از ترکیبات کربن ، اکسیدآلومینیوم ، سرامیک ، سیلیکون نیز استفاده می شود . گروه فلزات قیمتی هم چون طلا ، پلاتین و آلیاژهایشان کمتر کاربرد دارند . ازطرفی مطالعات اولیه برروی ترکیبی از کرم ، کبالت و مولیبدن و همینطور ترکیب آهن ، کرم و نیکل انجام گرفته است . پلیمرها و ترکیباتشان (پلی متیل متاکریلات ، سیلیکون رابر ، پلی اتیلن ) به طور معمول مورداستفاده قرار نمی گیرند ، اما پیشرفت تکنولوژی ، نوید کاربرد آنها را در آینده می دهد (5).

تعداد صفحه :72

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***