پایان نامه -تحقیق تجربی پارامتر های موثر بر روی پیل سوختی میکروبی تک محفظه ای با ساختار حلقوی با استفاده از پساب صنایع شکلات سازی

دانلود متن کامل پایان نامه مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی شیمی

 

 

 

عنوان:

تحقیق تجربی پارامتر های موثر بر روی پیل سوختی میکروبی تک محفظه ای با ساختار حلقوی با استفاده از پساب صنایع شکلات سازی

 

استاد راهنما:

دکتر قاسم نجف پور

 

استاد مشاور:

دکتر مصطفی رحیم نژاد

 

دانشجو:

****

بهمن 1393

 

رای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده:
زیست فناوری پیل سوختی میکروبی دانشی نوین می‌باشد، که در آن میکروارگانیسم‌ها به عنوان کاتالیستی ارزان، انرژی شیمیایی موجود در ترکیبات آلی و غیر آلی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر عملکرد پیل از اولین گام‌های آزمایشگاهی در جهت توسعه این تکنولوژی در مقیاس کاربردی است. توان تولیدی به عنوان یکی از مشخصه‌های محسوس از عملکرد پیل سوختی میکروبی می‌باشد که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله فاصله الکترودی، غلظت سوبسترای ورودی، رسانایی و شرایط اسیدیته محلول آنولیت، جنس و نوع الکترودهای به کار رفته، پارامترهای عملیاتی مانند: دما،pH و … می‌باشد. در این پژوهش در راستای تصفیه همزمان پساب و تولید توان و جریان الکتریسیته با استفاده از پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای اهداف زیر دنبال شد. نخست آنکه، توری استیل ضد زنگ با پوشش گرافیت به عنوان آند، سطحی متخلخل برای رشد و اتصال مناسب زیست لایه فراهم آورد. دوم آنکه با به کار گرفتن آند در هندسه حلزونی، سطح الکترود آند افزایش یافت و زمان رسیدن سوبسترا به میکروارگانیسم‌ها کاهش یافت. پساب صنایع شکلات سازی که محتوای ترکیبات سخت تجزیه پذیر و پایداری از قبیل حلال‌ها، شوینده‌ها و روغن‌ها می‌باشد، به عنوان سوبسترا به کار رفت. در این پژوهش دو پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای حلقوی با حجم 90 سانتی‌متر مکعب، با پیکربندی کاملاً یکسان و تنها اختلاف در فاصله الکترودی بصورت ناپیوسته مورد آزمایش قرار گرفت. بیشینه ولتاژ در حالت مدار باز و چگالی توان برای سامانه اول با فاصله الکترودی 3/1 سانتی‌متر، به ترتیب 742 میلی ولت و 98/7 وات بر متر مکعب به دست آمد. در راستای بهینه سازی فاصله الکترودی، سل سوختی دوم ساخته شد و در سه فاصله الکترودی 1، 7/0 و 4/0 سانتی‌متر راه اندازی گردید و عملکرد آن در این سه فاصله مورد بررسی قرار گرفت و با نتایج حاصله از سل سوختی اول مقایسه شد. بیشینه ولتاژ در حالت مدار باز در فاصله بهینه الکترودی 7/0 سانتی‌متر، 856 میلی ولت به دست آمد. آزمایشات مربوط برای به دست آوردن بیشینه جریان و چگالی توان مجددآً تکرار شد. بیشینه چگالی توان در فاصله بهینه، 898/22 وات بر متر مکعب حاصل شد. عملکرد پیل سوختی میکروبی به عنوان مولد برق بر مبنای رفتار پلاریزاسیون و پتانسیل پیل نشان داده شده است. در مراحل بعدی آزمایشات، غلظت سوبسترای ورودی، میزان اکسیژن خواهی شیمیایی، کدورت و پارامترهای عملیاتی مانند دما، pH و تأثیر آن‌ها بر رفتار سامانه در فاصله بهینه الکترودی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. کاهش قابل ملاحظه کدورت و میزان اکسیژن‌خواهی شیمیایی، بعد از 96 ساعت به ترتیب 66/79% و 2/91% مشاهده شد. با کاهش اکسیژن خواهی شیمیایی پساب از 14700 به 700 میلی‌گرم بر لیتر، مدت زمان فاز کاهشی کاهش یافت و کاهش جریان خروجی از 77/3 به 76/2 میلی آمپر مشاهده گردید. همچنین با بررسی اثر pH بر عملکرد سامانه، بیشینه جریان برای pH بین 7 تا 8 حاصل شد. بررسی اثر دما نیز حاکی از عملکرد منفی سامانه در دمای بیش از 35 درجه سانتی‌گراد بود. در نهایت تصاویر پویش میکروسکوپ الکترونی از توری استیل ضد زنگ با پوشش گرافیت پیش و پس از تشکیل زیست لایه، چسبندگی مناسب باکتری‌ها بر سطح الکترود را نشان داد.


فهرست مطالب
عنوان
    فصل اول: مقدمه
پیشگفتار. خ‌
1- 1  افزایش جمعیت و نیاز به انرژی.. 1
1- 2  سوخت های فسیلی و چالش های کنونی.. 2
1-3   انرژی های تجدید پذیر. 3
1- 4  تولید الکتریسیته بیولوژیکی با استفاده از فناوری های پیل سوختی میکروبی   3
1-5   تاریخچه پیل های سوختی میکروبی.. 4
1-6   کاربرد های پیل سوختی.. 7
1-6-1   تولید انرژی تجدید پذیر با استفاده از پیل سوختی میکروبی.. 7
1-6-2   استفاده از پیل سوختی میکروبی جهت تصفیه فاضلاب.. 8
1-6-3   فرایند پیل سوختی میکروبی برای تولید هیدروژن.. 9
1-6-4   بیوسنسور. 9
1-7   انتقال الکترون به الکترود ها 9
1-7-1   مکانیزم انتقال الکترون.. 9
1-8   انواع پیل های سوختی میکروبی.. 12
1-9   پیل های سوختی میکروبی.. 13
1-9-1   مواد تشکیل دهنده الکترود آند. 14
1-9-1-1   کربن ورقه ای، پارچه ای، فوم ها 15
1-9-1-2   میله ها، نمد ها، فوم ها، صفحات و تخته های گرافیتی.. 15
1-9-1-3   دانه های گرافیتی.. 17
1-9-1-4 رشته ها و برس های گرافیتی 17
1-9-2   مواد تشکیل دهنده الکترود کاتد. 18
1-9-2-1   کاتد های کربنی با کاتالیست های پلاتینی.. 19
1-9-2-2   بایندر. 19
1-9-2-3   لایه های نفوذ. 20
1-9-2-4   پلاتین و فلزاتی با پوشش های پلاتینی.. 20
1-9-3   غشاء ها و جدا کننده ها 20
1-10   محاسبه ولتاژ. 21
1-11   بیشینه ولتاژ براساس روابط ترمودینامیکی.. 22
1-11   محاسبه توان.. 23
1-12-1   نرمالیزه کردن توان خروجی پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای‌ 23
1-12-1-1   توان خروجی نرمالایز شده به مساحت سطح آند. 24
1-12-1-1   توان خروجی نرمالایز شده به مساحت سطح کاتد. 24
1-12-1-2   توان خروجی نرمالایز شده با حجم خالی بستر پیل.. 24
1-13   منحنی های پلاریزاسیون و چگالی توان.. 25
1-14   عوامل تاثیر گذار بر روی ولتاژ پیل سوختی میکروبی.. 27
1-15   نکاتی مهم و کوتاه در مورد باکتریها و شرایط متابولیسم آنها 29
 فصل دوم : مروری بر پژوهش های پیشین
پیشگفتار. 32
2-1   پیکربندی.. 33
2-2   سیستم های پیل سوختی تک محفظه‌ای‌ 33
2-3   مروری بر الکترود های به کار گرفته شده در پیل سوختی میکروبی.. 36
2-4   مروری بر پژوهش های صورت گرفته در زمینه پساب های استفاده شده  39
2-4-1   استات.. 40
2-4-2   گلوکز. 40
2-4-3   توده زیستی لیگنوسلولزی.. 41
2-4-4   پساب کارخانجات آبجو سازی.. 41
2-4-5   پساب خروجی از کارخانجات تولید نشاسته. 42
2-4-6   شیرابه زباله. 42
2-4-7  پساب ساختگی.. 43
        فصل سوم : سامانه مورد آزمایش، مواد، روش‌ها و نحوه محاسبات
پیشگفتار. 45
3-1   طراحی، ساخت و راه اندازی پیل سوختی بیولوژیکی.. 46
3-1-1   بدنه پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای‌ 46
3-1-2   الکترود کاتد. 49
3-1-3   الکترود آند. 53
3-2   دستگاه های مورد استفاده. 55
3-2-1   سیستم ثبت ولتاژ در طول زمان.. 55
3-2-2   دستگاه اسپکتروفتومتر. 55
3-2-3   دستگاه اندازه گیری pH.. 56
3-2-4   دستگاه آون.. 56
3-2-5   دستگاه سانتریفیوژ. 56
3-2-6   دستگاه انکوباتور. 57
3-2-7   ترازو. 57
3-2-8   میکروسکوپ الکترونی پویشی.. 57
3-2-9   دستگاه اولتراسونیک… 59
3-2-10   دستگاه کدورت سنج.. 59
3-3   آزمایشات انجام شده. 59
3-3-1   آزمایش COD.. 60
3-3-1-1   محلول اسید سولفوریک… 60
3-3-1-2   محلول هاضم. 60
3-3-1-3   منحنی استاندارد برای سنجش COD.. 61
3-3-2   اندازه گیری غلظت گلوکز. 61
3-3-3   اندازه گیری کل مواد جامد (TS) 63
3-3-4   اندازه گیری کل جامدات معلق (TSS) 63
3-3-5   اندازه گیری کدورت.. 64
3-3-6   اندازه گیری دما 64
3-3-7   اندازه گیری pH.. 64
3-3-8   غنی سازی میکروبی پیل سوختی و سازگاری میکرو ارگانیسیم ها با پساب   65
3-4   نحوه انجام محاسبات.. 69
3-4-1   اندازه گیری جریان و توان.. 69
3-4-2   نمودار پلاریزاسیون، چگالی توان و اندازه گیری مقاومت درونی.. 69
3-4-3   محاسبه بازدهی عملیاتی پیل سوختی میکروبی.. 70
فصل چهارم: بحث و نتایج
4       پیشگفتار. 72
4-1   اندازه گیری ولتاژ مدار باز. 73
4-2   تاثیر مقاومت خارجی بر عملکرد پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای‌ 77
4-2-1   اعمال مقاومت های خارجی پایین‌تر ‌و مقایسه عملکرد سیستم. 80
4-2-2   اعمال مقاومت خارجی 100 و 50 اهم. 84
4-2-3   نمودار پلاریزاسیون و چگالی توان.. 88
4-2-4   بررسی کاهش کدورت پساب.. 91
4-2-5   بررسی کاهش اکسیژن خواهی شیمیایی.. 92
4-3   بررسی اثر دما بر فعالیت پیل سوختی میکروبی، جریان و چگالی توان   93
4-4   بررسی اثر pH بر عملکرد پیل سوختی میکروبی.. 95
4-5   بررسی تأثیر غلظت پساب بر عملکرد سامانه. 96
4-6   منحنی مصرف قند. 99
4-7   محاسبه بازدهی عملیاتی پیل سوختی میکروبی تک محفظه ای.. 99
4-7-1    بازدهی پتانسیل (PE) 99
4-7-2   بازده کلومبیک (CE) 100
4-7-3   بازدهی تبدیل انرژی (ECE) 102
4-8   مقایسه عملکرد پیل سوختی میکروبی.. 102
4-9   ریخت شناسی زیست لایه تشکیل شده بر سطح الکترود آند. 102
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1   نتیجه گیری.. 104
5-2   پیشنهادات.. 107

فهرست جدول ها
جدول ‏2‑1 مزایا و معایب الکترودهای بر پایه کربن. 37
جدول ‏2‑2 پژوهش‌های انجام شده با الکترودهای گوناگون آند بر پایه کربن و به کارگیری منبع تلقیح‌های متفاوت. 38
جدول ‏2‑3 پژوهش‌های صورت گرفته بر روی پیل تک محفظه‌ای‌ و محاسبه توان خروجی نرمالایز شده با کاتد. 39
جدول ‏2‑4 سوبستراهای متفاوت به کار رفته در پیل‌های تک محفظه‌ای‌ و بیشترین جریان تولید شده. 44
جدول ‏3‑1 مشخصات پساب ورودی به پیل سوختی میکروبی. 64
جدول ‏3‑2 مقادیر منبع مواد معدنی و ویتامینه برای تغذیه باکتری‌ها. 67
جدول ‏4‑1 مقایسه میزان مصرف سوبسترا در مقاومت‌های 300 و 500 اهم. 81
جدول ‏4‑2 مقایسه مدت زمان سه فاز افزایشی، ایستا، کاهشی در مقاومت‌های 500 و 300 اهم. 82
جدول ‏4‑3 تغییرات ولتاژ، جریان و توان بر حسب تغییرات مقاومت در پیل‌ با فاصله الکترودی 3/1 سانتی‌متر. 85
جدول ‏4‑4 تغییرات ولتاژ، جریان و توان بر حسب تغییرات مقاومت در پیل‌ با فاصله الکترودی 7/0 سانتی‌متر. 87
 

 
 
فهرست شکل ها
شکل ‏1‑1 تعداد مقالات استناد شده در زمینه‌ی پیل سوختی و توزیع کشور‌ها 5
شکل ‏1‑2 تعدادارجاعات در مورد موضوع پیل‌های سوختی میکروبی در پایگاه Science. 6
شکل ‏1‑3 اجزای بنیادی یک پیل سوختی میکروبی. 7
شکل ‏1‑4 روش های انتقال الکترون. 11
شکل ‏1‑5 نانو سیم‌های تولید شده توسط شوانلا که بر روی یک الکترود در پیل سوختی میکروبی رشد نموده‌اند. 12
شکل ‏1‑6 تصویر مواد کربنی بکار رفته در آندها 15
شکل ‏1‑7 تصاویر بعضی از مواد گرافیتی به کار رفته در آند پیل‌های میکروبی.. 16
شکل ‏1‑8 تصاویر دانه‌ها، برس‌های گرافیتی و فیبر گرافیتی بکار رفته در آند. 17
شکل ‏1‑9 کربن پارچه‌ای پیش و پس از پوشش دهی لایه کاتالیست و غشاء. 19
شکل ‏1‑10 غشاء نفیون. 21
شکل ‏1‑11 غشاء CEM… 21
شکل ‏1‑12 منحنی پلاریزاسیون و چگالی توان در پیل‌های سوختی میکروبی. 25
شکل ‏2‑1 MFC با یک لایه نفوذ پذیر برای پروتون که پوشاننده سمت داخلی کاتد است. 33
شکل ‏2‑2 پیل سوختی مکعبی ساخته شده توسط لئو و لوگان. 34
شکل ‏2‑3 پیل سوختی تک محفظه‌ای هوا کاتد طراحی شده توسط لئو و همکارانش… 35
شکل ‏2‑4 شماتیکی از پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای‌ از دو زاویه مختلف. 35
شکل ‏2‑5 اولین پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای بزرگ مقیاس ساخته شده توسط لئو و همکاران. 36
شکل ‏3‑1 طرح جداره پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای‌ روی پلکسی گلاس به ضخامت 3 سانتی‌متر. 46
شکل ‏3‑2 طرح درپوش بالایی پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای‌ 47
شکل ‏3‑3 نگه دارنده کاتد که الکترود کاتدی روی آن قرار می‌گیرد و در مرکز سل نصب می‌شود. 48
شکل ‏3‑4 طرح کلی پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای با آند حلزونی. 48
شکل ‏3‑5 ساختار پیشنهاد شده توسط چنگ و همکاران که محل نسبی لایه نفوذی و کاتالیست را نشان می‌دهد. 49
شکل ‏3‑6 قرار دادن مخلوط کربن- پلاتین، آب، ایزوپروپانول و نفیون داخل حمام اولتراسونیک. 52
شکل ‏3‑7 جوهر کاتالیست همگن شده بعد از حمام اولتراسونیک. 52
شکل ‏3‑8 نصب الکترود کربن پارچه‌ای بر روی نگه دارنده کاتد پیش از پوشش دهی با جوهر کاتالیست. 53
شکل ‏3‑9 توری استیل ضد زنگ در هندسه حلزونی. 54
شکل ‏3‑10 پوشش دهی استیل ضد زنگ با رنگ گرافیتی و پس از پیچیدن دور کاتد. 54
شکل ‏3‑11 سیستم ثبت ولتاژ استفاده شده در این پژوهش. 55
شکل ‏3‑12 میکروسکوپ الکترونی مورد استفاده در این پژوهش. 58
شکل ‏3‑13 دستگاه لایه نشانی طلای مورد استفاده در تحقیق حاضر. 58
شکل ‏3‑14 نمودار استاندارد برای اندازه‌گیری COD.. 61
شکل ‏3‑15 منحنی استاندارد برای اندازه گیری گلوکز. 62
شکل ‏3‑16 محلول‌های تغذیه مورد استفاده در این پژوهش. 66
شکل ‏3‑17 تزریق مواد مغذی به مخلوط لجن و سازگاری میکروارگانیسم‌ها با پساب. 68
شکل ‏4‑1 اندازه گیری اختلاف پتانسیل مدار باز پیل سوختی میکروبی اول با فاصله الکترودی 3/1 سانتی‌متر. 74
شکل ‏4‑2 اندازه گیری اختلاف پتانسیل مدار باز برای پیل دوم در سه فاصله الکترودی مختلف. 76
شکل ‏4‑3 اختلاف پتانسیل پیل تک محفظه‌ای با فاصله الکترودی 3/1 سانتی‌متر در مقامت 500 اهم. 78
شکل ‏4‑4 ( الف) نمودار توان، (ب) شدت جریان پیل با فاصله الکترودی 3/1 سانتی‌متر، در مقاومت 500 اهم. 79
شکل ‏4‑5 شدت جریان الکتریکی در مقاومت 500 و 300 اهم. 80
شکل ‏4‑6 چگالی توان در مقاومت 500 و 300 اهم. 81
شکل ‏4‑7 تغییرات اختلاف پتانسیل حاصل از تجزیه فورفورال در پیل سوختی میکروبی هوا- کاتد. 83
شکل ‏4‑8 نمودار اختلاف پتانسیل به دست آمده توسط لو و همکاران . 83
شکل ‏4‑9 (الف) توان، (ب) شدت جریان در مقاومت الکتریکی 100 اهم. 84
شکل ‏4‑10 (الف) توان، (ب) شدت جریان در مقاومت الکتریکی 50 اهم. 84
شکل ‏4‑11 اختلاف پتانسیل پیل تک محفظه‌ای با فاصله الکترودی 7/0 سانتی‌متر در مقامت 1000 اهم. 86
شکل ‏4‑12 ( الف) نمودار توان، (ب) شدت جریان پیل با فاصله الکترودی 7/0 سانتی‌متر در مقاومت 1000 اهم. 87
شکل ‏4‑13  نمودار پلاریزاسیون پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای با فاصله الکترودی 3/1 سانتی‌متر. 88
شکل ‏4‑14 نمودار چگالی توان پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای با فاصله الکترودی 3/1 سانتی‌متر. 89
شکل ‏4‑15 نمودار پلاریزاسیون پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای با فاصله الکترودی بهینه  7/0 سانتی‌متر . 90
شکل ‏4‑16 نمودار چگالی توان پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای با فاصله الکترودی بهینه  7/0 سانتی‌متر. 91
شکل ‏4‑17 کاهش کدورت پساب صنایع شکلات سازی با استفاده از پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای‌. 92
شکل ‏4‑18 کاهش اکسیژن‌خواهی شیمیایی بر حسب زمان در مقاومت 100 اهم. 93
شکل ‏4‑19 نمودار تغییرات جریان پیل سوختی میکروبی در دماهای متفاوت. 94
شکل ‏4‑20 نمودار چگالی توان پیل سوختی میکروبی در دماهای متفاوت. 94
شکل ‏4‑21 بررسی تأثیرpH  بر عملکرد پیل سوختی میکروبی در دمای 35 درجه سانتی‌گراد و مقاومت 100 اهم. 96
شکل ‏4‑22 تغییرات شدت جریان الکتریکی بر حسب زمان در مقاومت 100 اهم برای دو غلظت متفاوت از پساب ورودی. 97
شکل ‏4‑23  تغییرات چگالی توان بر حسب زمان در مقاومت 100 اهم برای دو غلظت متفاوت از پساب ورودی. 97
شکل ‏4‑24 تغییرات شدت جریان الکتریکی در دو چرخه هوراک با دو غلظت متفاوت از در مقاومت 100 اهم. 98
شکل ‏4‑25 منحنی مصرف گلوکز توسط میکروارگانیسم‌ها بر حسب زمان. 99
شکل ‏4‑26 تغییرات شدت جریان در مقاومت 100 اهم برای پیل سوختی میکروبی با فاصله الکترودی 7/0 سانتی‌متر. 100
شکل ‏4‑27 محاسبه انتگرال شدت جریان در زمان با استفاده از نرم افزار  Origin در 96 ساعت. 101
شکل ‏4‑28 تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی از آند حلزونی شکل. 103
 

فصل اول
مقدمه

پیشگفتار
افزایش مصرف جهانی انرژی و مسأله گرم شدن کره زمین، بکارگیری انرژی‌های نو و تجدید‌پذیر را اجتناب ناپذیر ساخته است. پیل‌های سوختی میکروبی[1] به دلایلی مانند مواد اولیه ارزان و راندمان نسبتاً بالا از جذابیت‌های ویژه‌ای برخوردار هستند. در این فصل ابتدا در مورد چالش‌های انرژی و انرژی‌های تجدید پذیر مواردی بیان می‌شود و سپس فناوری پیل سوختی میکروبی به عنوان راهکاری برای مقابله با این چالش‌ها پیشنهاد می‌شود. در پایان نیز کاربردهای مهم پیل‌های سوختی میکروبی ارائه می‌گردد.

1-1    افزایش جمعیت و نیاز به انرژی

در حال حاضر، جمعیت کره زمین بیش از 6 میلیارد نفر است که تخمین زده می‌شود در سال 2050 میلادی این جمعیت به بیش از 4/9 میلیارد نفر برسد [1]. در سال‌های گذشته، سوخت‌های فسیلی موجب پیشرفت صنعت کشورهای پیشرفته و رشد اقتصادی آن‌ها گردید. پیش بینی می‌شود در سال‌های 2015 تا 2025، تقاضای تولید بیشتر، موجب خالی شدن بسیاری از مخازن و ذخیره‌های نفتی خواهد شد [2]. براساس پیش بینی‌های صورت گرفته و با درنظرگرفتن رشد جمعیت و رشد اقتصادی، نیاز به انرژی در سال 2050 را 41 تراوات[2] برآورد کرده‌اند. این پیش بینی بر اساس مصرف انرژی فعلی است. با ملاحظه این روند، طبق یک پیش بینی منطقی، انرژی مورد انتظار برای سال 2050، 27 تراوات و برای سال 2100، 43 تراوات می‌باشد [1].

1-2    سوخت‌های فسیلی و چالش‌های کنونی

کاربرد سوخت‌های فسیلی به خصوص نفت و گاز در سال‌های اخیر شتاب زیادی به خود گرفته است. سوخت‌های فسیلی باعث رشد صنعتی و اقتصادی کشورها گردیده است، اما واضح است که نمی‌تواند به طور نامحدودی اقتصاد جهانی را حمایت نماید. مصرف چنین سوخت‌هایی از آنجایی که منجر به احتراق مستقیم آن‌ها می‌شود، مشکلات متعددی را برای بشریت به همراه آورده است، لازم به ذکر است بیش از 20% انرژی مورد نیاز به صورت الکتریسیته در نیروگاه‌ها تولید می‌شود. با توجه به اینکه بازده نیروگاه‌ها حدود 33% می‌باشد، بنابراین انرژی به کار رفته برای تولید چنین جریان الکتریسیته‌ای سه برابر میزان تولیدی است. مهم‌ترین مشکلی که آینده انسان‌ها را با خطر مواجه خواهد کرد، مشکل گرم شدن کره زمین می‌باشد که ناشی از پیدا شدن گازهای گلخانه‌ای است و این گازها خود از احتراق مستقیم سوخت‌های فسیلی حاصل می‌شوند. بعلاوه احتراق سوخت‌های فسیلی منجر به آلودگی‌های زیست محیطی نظیر آلودگی هوا، بارش باران‌های اسیدی و تاثیرات منفی آن بر کشتزارها، جنگل‌ها، مراتع و آب‌های سطحی و ابنیه تاریخی و غیره می‌شود. مشکل دیگر که به واسطه استفاده روز افزون این سوخت‌ها جامعه جهانی را تهدید می‌کند بحران انرژی است که تبعات ناشی از این بحران بسیار ناگوارتر خواهد بود و دیگر مسائل زیست محیطی مطرح نیست بلکه مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را منجر خواهد شد. هنگامی‌که امریکا با اولین بحران نفت خود در دهه هفتاد قرن بیستم مواجه شد، به دنبال یافتن راه حل‌هایی برای غلبه بر این مشکل بر آمد. از جمله این راه حل‌ها کشف ذخایر جدید نفت، افزایش بازده استخراج نفت از منابع موجود یا به کار بردن سایر سوخت‌های فسیلی مانند ماسه‌های قیری[3] می‌باشد.
راه حل دیگر استفاده از انرژی هسته‌ای است، اما آن هم محدودیت‌های خاص خود را دارا می‌باشد. محدود بودن ذخایر اورانیوم جهانی، مشکلات مربوط به مسائل زیست محیطی و سلامت انسان ناشی از استخراج اورانیوم از معادن و فقدان ایمنی کافی و یافتن راه حل طولانی مدت برای ذخیره پسماندهای هسته‌ای از جمله این محدودیت‌ها است.
انرژی خورشیدی یک راه حل طولانی مدت است، اما همه آن بستگی به نحوه استفاده از این انرژی دارد. خورشید همه روزه نمی‌تابد و همه تابش آن در همه جا یکسان نمی‌باشد. بنابراین پانل‌های خورشیدی می‌توانند به نیازمندی‌های الکتریسیته در روز کمک کنند. اما به عنوان بک منبع تأمین انرژی در طول شبانه روز بدون روش‌های کارامد ذخیره سازی انرژی، نمی‌توانند مفید باشند.
در مجموع همه این عوامل باعث شده تا دانشمندان به دنبال جایگزین‌های مناسبی برای تأمین انرژی باشند، لذا انرژی‌های تجدید پذیر به عنوان یکی از روش‌های کاهش این بحران مورد توجه قرار گرفته‌اند. تلاش‌های زیادی برای ایجاد روش‌های دیگر تولید انرژی الکتریکی انجام گرفته است. روش‌های جدید تولید انرژی الکتریکی از منابع تجدید پذیر بدون انتشار خالص دی اکسید کربن بسیار مورد توجه می‌باشند [3].
[1] Microbial Fuel Cells (MFC)
[2] Tera watt
[3] Tar sands
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : 129
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***