پایان نامه بررسی رابطه جرم و گناه در حقوق کیفری ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

بررسی رابطه جرم و گناه در حقوق کیفری ایران

پائیز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده…………………………………… 1 فصل اول: کلیات 3

مقدمه…………………………………… 4

بیان مسئله………………………………. 5

سوال تحقیق………………………………. 5

فرضیه…………………………………… 6

پیشینه تحقیق…………………………….. 6

اهداف تحقیق……………………………… 7

روش تحقیق……………………………….. 7

ساماندهی تحقیق…………………………… 7

فصل دوم:ادبیات تحقیق ـ رابطه جرم و گناه در حقوق و دین    9

مبحث نخست- مفهوم و گستره گناه در ادیان مختلف… 10

-گفتار اول-مفهوم گناه در دین یهود………….. 11

-گفتار دوم-مفهوم گناه در دین مسیحیت………… 14

-گفتار سوم-مفهوم گناه در دین اسلام………….. 17

الف-اثم…………………………………. 17

ب-خطاء………………………………….. 18

ج-ذنب…………………………………… 19

مبحث دوم- مفهوم و گستره جرم در حقوق کیفری…… 21

-گفتار اول-معنی لغوی جرم………………….. 25

-گفتار دوم-تعریف جرم در معنی اصطلاحی آن……… 27

-گفتار سوم-ملاک جرم در اسلام………………… 32

-گفتار چهارم-مفهوم فقهی جرم از دیدگاه شیعه….. 41

الف-معنای لغوی جرم از دیدگاه فقها………….. 41

ب-معنای اصطلاحی جرم از دیدگاه فقها………….. 42

ج-دیدگاه فقهای اهل سنت……………………. 43

-گفتار پنجم-عناصر تشکیل دهنده جرم………….. 44

الف-عنصر قانونی جرم………………………. 45

ب-عنصر مادی جرم………………………….. 45

ج-عنصر معنوی یا روانی جرم…………………. 45

-گفتار ششم-عناصر تشکیل دهنده جرم در اسلام……. 55

مبحث سوم- تفکیک جرم و گناه در حقوق کیفری مدرن.. 62

فصل سوم: رابطه جرم و گناه در حقوق کیفری قبل از انقلاب 66

مبحث نخست- دوران مشروطه…………………… 67

-گفتار اول-اصل دادرسی شرعی و عرفی………….. 68

-گفتار دوم-حقوق کیفری ایران قبل از مشروطه…… 71

مبحث دوم- دوران پس از مشروطه………………. 72

-گفتار اول-ویژگی­های حقوق جزای وضعی…………. 73

-گفتار دوم-ویژگی­های حقوق جزای وضعی دوره شاه…. 79

-گفتار سوم-پس از پیروزی انقلاب اسلامی………… 85

فصل چهارم: رابطه جرم و گناه پس از انقلاب…….. 87

مبحث نخست- جرایم حد، قصاص و دیات…………… 87

-گفتار اول-جرائم حدی……………………… 87

الف-تعریف حد و اقسام آن…………………… 87

ب-کیفر­های زنا……………………………. 88

-گفتار دوم-قصاص………………………….. 89

-گفتار سوم-دیا ت………………………….. 93

الف-مسئولیت مدنی یا دیه…………………… 93

ب-میزان دیه……………………………… 95

مبحث دوم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده…….. 98

-گفتار اول-تعزیر…………………………. 98

الف-نظرات فقهای امامیه……………………. 99

ب-تعریف حقوقی تعزیر………………………. 101

فصل پنجم: نتیجه‌گیری………………………. 105

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………. 111

 

 

چکیده

مفاهیم گناه و جرم از جمله مفاهیمی هستند که در عرصه اذهان عمومی جوامع سنتی تفکیک مشخصی ندارند.مصادیق جرم و گناه گرچه در مواردی هم­پوشانی دارند، اما در اصل مفاهیمی جدا هستند؛جرم اقدام به عملی است که منع قانونی دارد و قانونگذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است.در مقابل انجام گناه ارتکاب به عملی است که در منابع دینی منع و نهی شده است و مجازاتی اخروی نیز برای عامل آن در نظر گرفته شده است.

در جوامع عرفی و سنتی به طور تاریخی تفکیکی بین جرم و گناه نبوده است و گناه که مفهومی شرعی است بت جرم که مفهومی عرفی است قرابت نزدیکی داشته است.در دنیای سنتی دیروز ، آموزه­های دین و دستورات شرع کمابیش همان نقشی را در تعیین شیوه صحیح و پذیرفته انجام امور اجتماع داشته­اند که امروزه قوانین مدنی در جامعه دارند.

با گذر زمان و پیشرفت دانش بسیاری مسائل جدید مطرح شده­اندکه مستلزم ایجاد قوانین جدید هستند.بسیاری از این مسائل نوین مشمول حوزه تاریخی شرع و مذهب نگشته­اندو لذا تخلف از آنان جنبه گناه به خود نگرفته است.

رعایت قوانین مرتبط با مسائل و قرارداد­های دنیای نوین با معین کردن جرم و مقرر کردن جریمه­هایی تضمین می­شود که مفاد حقوقی کاملاً معین و ملموس دارند و بار گناه بر آنها مترتب نیست.البته بسیارند مصادیقی که هم از لحاظ حقوقی جنبه جرم دارند و هم از لحاظ دینی جنبه گناه.ولی جریمه­هایی که قوانین مدنی جوامع نوین برای چنان اعمال مجرمانه تعیین می­کند تنها با توجه بر جنبه مجرمانه آنها و آسیب­های آن به جامعه مدنی تعیین می­شود و نه با نگاهی به جنبه گناه بودن آنها.

با وصفی که رفت در جهان امروز مفاهیم جرم و گناه دو مفهوم کاملاًجدا و منفک هستند.

 

 

 

فصل اول- کلیات

 

 

 

مقدمه

از آغاز پیدایش انسان، جرم و لغزش و به دنبال آن کیفر ومجازات پدید آمد. قرآن مجید داستان نخستین لغزش را از نخستین انسان، آدم برای ما چنین بازگو می‌کند:

خداوند آدم و همسر او را فرمود که در بهشت بیارامید و از میوه‌ها و نعمت‌های فراوان آن هر چه خواهید بهره‌مند شوید و آنگاه به درختی اشاره فرموده به آنان گوشزد کرد که مبادا به این درخت نزدیک شوید که از ستمکاران خواهید شد. شیطان آن دو را فریب داد و به لغزش و نافرمانی واداشت و از میان آن همه آرامش و نعمتی که در آن به سر می‌بردند بیرون کرد.

خداوند به دنبال این لغزش و درباره کیفر این گناه فرمود:

به آنها گفتیم که از آن بهشت به دنیا فرود آیید و در دنیا به جای هم‌زیستی آرامش‌بخش دشمن یکدیگر خواهید بود و در قرار گاه زمینی خود جاودانی نخواهید ماند.

پس از این لغزش اولین جنایت وحشتناک در جهان اتفاق افتاد و قابیل به هولناک‌ترین جرم‌ها دست خود را بیالود و برادرش هابیل را به قتل رساند و جرم و جنایت در دودمان انسان همچنان زنجیره‌وار یکی پس از دیگری رخ داد.

جرم اقدام به عملی است که منع قانونی دارد و قانونگذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است، در مقابل انجام گناه ارتکاب به عملی است که در منابع دینی منع و نهی شده است و مجازاتی اخروی نیز برای عامل آن در نظر گرفته شده است.

 

بیان مسئله

دین از لحاظ فردی شبکه ای از اعتقادات پیچیده به نیروهای مافوق طبیعت است و از لحاظ اجتماعی شبکه‌ای از سازمانهای اجتماعی است که براساس آن اعتقادات مختلف شامل مفاهیم، احکام و شعائر مخصوص فراهم آمده‌اند. به گواهی تاریخ ادیان مختلف تعلیمات اخلاقی و انسانی ارزشمندی را ارائه و تبلیغ کرده‌اند و در قاموس اغلب آنها اعمال و رفتار زشت و ناپسندی که در اکثر جوامع از لحاظ قباحت مورد اختلاف بوده است ممنوع و حرام گردیده و از این جهت برای انسانهای معتقد بر اصول و مبانی دینی راهنماها و بازدارنده‌های با ارزشی وجود داشته است به گونه‌ای که می‌توان گفت اصول و قواعد دینی حاکم بر جامعه و پیروی صحیح افراد از آن تأثیر عظیمی در جلوگیری از وقوع جرایم خواهد داشت.

سوال تحقیق

در این تحقیق سعی شده است به سوالاتی پیرامون رابطه جرم و گناه پاسخ داده شود. از جمله رابطه جرم و گناه در ادیان مختلف، در نظام‌های کیفری و در حقوق ایران. امید است در پایان این پژوهش پاسخ مناسبی برای این سوالات یافت شود.

  • سوال اصلی: رابطه جرم وگناه در حقوق کیفری ایران چگونه است؟

سوالات فرعی:

1 ـ رابطه جرم وگناه در حقوق کیفری ایران قبل از انقلاب چگونه بوده است؟

2 ـ رابطه جرم وگناه در حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب چگونه است؟

 

فرضیه

1 ـ به نظر می رسد در حقوق کیفری قبل از انقلاب با توجه به این که حقوق علاوه بر منابع دینی از قانون دیگر کشورها استفاده می کرده رابطه ای بین جرم و گناه وجود نداشته است.

2 ـ  به نظر می رسد در حقوق کیفری بعد از انقلاب با توجه به استفاده از منابع دینی رابطه تنگاتنگی بین جرم و گناه برقرار شده است.

 

تعداد صفحه:127

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com