پایان نامه : بررسی رابطه بین کمال‎گرایی و سبک‎های مقابله‏ای با میزان شادکامی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش : تربیتی

عنوان : بررسی رابطه بین کمال‎گرایی و سبک‎های مقابله‏ای با میزان شادکامی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم اجتماعی و انسانی

                    

  

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی

 

موضوع

بررسی رابطه بین کمال‎گرایی  و سبک‎های مقابله‏ای با میزان شادکامی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات

 

استاد راهنما

آقای دکتر محمود گلزاری

 

استاد مشاور

آقای دکتر مصطفی تبریزی

 

استاد داور

آقای دکتر هادی بهرامی

 

90-1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-1 بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
1-2 ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-3 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-4 فرضیه‏های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-5 سوالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………….. 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 12
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
بخش اول
2-1 شادکامی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-1-1 روانشناسی مثبت …………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-1-2 تعاریف شادکامی …………………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-1-3 تاریخچه شادکامی …………………………………………………………………………………………………………………… 17
2-1-4 انواع شادکامی …………………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-1-5 علائم نشانگر شادکامی …………………………………………………………………………………………………………….. 19
2-1-6 انواع هیجان‏ها …………………………………………………………………………………………………………………………. 20
2-1-7 نقش انسان در پیدایش شادی و غم ……………………………………………………………………………………………. 23
2-1-8 نظریه‏ها و دیدگاههای شادکامی …………………………………………………………………………………………………. 23
2-1-8-1 شادکامی از دیدگاه اسلام …………………………………………………………………………………………………. 23
2-1-8-2 دو دیدگاه کلی درباره شادکامی………………………………………………………………………………………….. 24
2-1-8-1-2 دیدگاه هدونیک (لذتی) ……………………………………………………………………………………….. 24
2-1-8-2-2 دیدگاه ایدایمونیک (ارزشی، معنوی) ……………………………………………………………………… 24
2-1-8-3 دیدگاه شناختی ………………………………………………………………………………………………………………. 25
2-1-8-4 دیدگاه قلمروی زندگی ……………………………………………………………………………………………………. 27
2-1-8-5 نظریه گسترش‏دهنده و سازنده ………………………………………………………………………………………….. 27
2-1-8-6 نظریه تبیین‏های فیزیولوژیک ……………………………………………………………………………………………. 28
2-1-8-7 الگوی شادکامی پایدار …………………………………………………………………………………………………….. 29
2-1-8-8 نظریه آرگایل …………………………………………………………………………………………………………………. 30
2-1-8-9 نظریه داینر …………………………………………………………………………………………………………………….. 30
2-1-8-10 نظریه مزلو …………………………………………………………………………………………………………………… 31
2-1-8-11 نظریه فوردایس …………………………………………………………………………………………………………….. 31
2-1-8-12 نظریه الیس ………………………………………………………………………………………………………………….. 32
2-1-8-13 دیدگاه‏های زمینه‎ای درباره شادکامی ………………………………………………………………………………… 32
2-1-8-13-1 دیدگاه نیازها و شادکامی …………………………………………………………………………………….. 33
2-1-8-13-2 دیدگاه مقابله و شادکامی …………………………………………………………………………………….. 33
2-1-8-13-3 دیدگاه ارزش‏ها و شادکامی …………………………………………………………………………………. 34
2-1-8-13-4 دیدگاه سازگاری و شادکامی ……………………………………………………………………………….. 34
2-1-8-13-5 دیدگاه اقتصادی و شادکامی ………………………………………………………………………………… 35
2-1-8-13-6 دیدگاه مقایسه اجتماعی و شادکامی ……………………………………………………………………… 36
2-1-9 عوامل مؤثر بر شادکامی ……………………………………………………………………………………………………………. 37
2-1-9-1 ویژگی‏های شخصیتی ………………………………………………………………………………………………………. 37
2-1-9-2 عوامل ژنتیکی و زیست‏شناختی ………………………………………………………………………………………… 39
2-1-9-3 عوامل فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………….. 40
2-1-9-4 تفاوت‏های جنسیتی ………………………………………………………………………………………………………… 40
2-1-9-5 تفاوت‏های سنی ……………………………………………………………………………………………………………… 41
2-1-9-6 تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………………………… 42
2-1-9-7 درآمد و وضعیت اقتصادی ……………………………………………………………………………………………….. 43
2-1-9-8 شغل ……………………………………………………………………………………………………………………………… 44
2-1-9-9 نژاد ………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
2-1-9-10 وضعیت تاهل ………………………………………………………………………………………………………………. 45
2-1-9-11 رضایت زناشویی ………………………………………………………………………………………………………….. 46
2-1-9-12 روابط و حمایت اجتماعی ……………………………………………………………………………………………… 47
2-1-9-13 اعتقادات مذهبی …………………………………………………………………………………………………………… 48
2-1-9-14 فعالیت‏های اوقات فراغت ……………………………………………………………………………………………… 48
2-1-9-15 ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………… 49
2-1-9-16 تفریح ………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
2-1-9-17 بیماری ………………………………………………………………………………………………………………………… 50
2-1-9-18 شرایط جغرافیایی ………………………………………………………………………………………………………….. 50
2-1-9-19 شوخی و خنده …………………………………………………………………………………………………………….. 51
2-1-9-20 خوش‎بینی ……………………………………………………………………………………………………………………. 52
2-1-9-21 امید …………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
2-1-9-22 عزت‏نفس ……………………………………………………………………………………………………………………. 53
2-1-10 ویژگی‏های افراد شادکام …………………………………………………………………………………………………………. 54
2-1-10-1 سلامت جسمانی ………………………………………………………………………………………………………….. 54
2-1-10-2 عمر طولانی …………………………………………………………………………………………………………………. 55
2-1-10-3 سلامت روانی ………………………………………………………………………………………………………………. 55
2-1-10-4 خلاقیت و عملکرد ……………………………………………………………………………………………………….. 56
2-1-10-5 کمک و نوع‎دوستی ……………………………………………………………………………………………………….. 56
بخش دوم
2-2 کمال‏گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
2-2-1 تعاریف کمال‏گرایی …………………………………………………………………………………………………………………. 57
2-2-2 ابعاد کمال‏گرایی از دیدگاه‏های مختلف ………………………………………………………………………………………. 59
2-2-2-1 کمال‏گرایی از دیدگاه هویت وفلت (1991) ……………………………………………………………………….. 59
2-2-2-2 کمال‏گرایی از دیدگاه فراست و همکاران (1990) ……………………………………………………………….. 60
2-2-2-3 مقایسه ابعاد سه‏گانه و شش‏گانه ………………………………………………………………………………………… 62
2-2-3 طبقه‏بندی کمال‏گرایی ………………………………………………………………………………………………………………. 62
2-2-3-1 کمال‏گرایی بهنجار-نابهنجار (طبیعی-نوروتیک) ………………………………………………………………….. 62
2-2-3-2 کمال‏گرایی مثبت-منفی ……………………………………………………………………………………………………. 63
2-2-3-3 کمال‏گرایی فعال-منفعل …………………………………………………………………………………………………… 64
2-2-3-4 کمال‏گرایی سالم-ناسالم ………………………………………………………………………………………………….. 65
2-2-4 نظریه‏ها و دیدگاه‏های کمال‏گرایی ……………………………………………………………………………………………… 65
2-2-4-1 نظریه‎های کمال‏گرایی از دیدگاه اسلام ………………………………………………………………………………. 65
2-2-4-2 نظریه فروید …………………………………………………………………………………………………………………… 66
2-2-4-3 نظریه هورنای ………………………………………………………………………………………………………………… 67
2-2-4-4 نظریه بندورا …………………………………………………………………………………………………………………… 67
2-2-4-5 نظریه هولندر …………………………………………………………………………………………………………………. 68
2-2-4-6 نظریه برنز ……………………………………………………………………………………………………………………… 68
2-2-4-7 نظریه آدلر ……………………………………………………………………………………………………………………… 69
2-2-4-8 نظریه راجرز ………………………………………………………………………………………………………………….. 70
2-2-4-9 نظریه الیس ……………………………………………………………………………………………………………………. 71
2-2-4-10 نظریه پرلز ……………………………………………………………………………………………………………………. 72
2-2-4-11 نظریه پچ ……………………………………………………………………………………………………………………… 73
2-2-4-12 نظریه کوهت ……………………………………………………………………………………………………………….. 74
2-2-4-13 نظریه سوراتزکین ………………………………………………………………………………………………………….. 74
2-2-4-14 نظریه بلیت ………………………………………………………………………………………………………………….. 75
2-2-4-15 نظریه موری و مک‏کللند ………………………………………………………………………………………………… 75
2-2-4-16 نظریه ناهماهنگی خود …………………………………………………………………………………………………… 76
2-2-5 علت شناسی کمال‏گرایی ………………………………………………………………………………………………………….. 77
2-2-5-1 جنسیت فرد …………………………………………………………………………………………………………………… 77
2-2-5-2 والدین کمال‏گرا ……………………………………………………………………………………………………………… 78
2-2-5-3 جنسیت والد کمال‏گرا ……………………………………………………………………………………………………… 79
2-2-5-4 شرایط مدرسه ………………………………………………………………………………………………………………… 79
2-2-5-5 تیرهوشی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 80
2-2-5-6 فرهنگ ………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
2-2-6 ویژگی‏ها افراد کمال‏گرای منفی …………………………………………………………………………………………………. 81
2-2-6-1 استرس بالا …………………………………………………………………………………………………………………….. 81
2-2-6-2 افکار خودکار منفی …………………………………………………………………………………………………………. 81
2-2-6-3 تدوین معیارهای بسیار دشوار و سطح بالا ………………………………………………………………………….. 82
2-2-6-4 ارزیابی سوگیرانه عملکرد ………………………………………………………………………………………………… 82
2-2-6-5 تحریف‏های شناختی ……………………………………………………………………………………………………….. 83
2-2-6-6 مسئولیت بیش از حد ………………………………………………………………………………………………………. 83
2-2-6-7 تفکر همه یا هیچ …………………………………………………………………………………………………………….. 83
2-2-6-8 ترس از شکست و تعلل در انجام وظایف ………………………………………………………………………….. 84
2-2-6-9 انتقاد از خود ………………………………………………………………………………………………………………….. 84
2-2-6-10 نیاز به کنترل ………………………………………………………………………………………………………………… 84
بخش سوم
2-3 استرس و سبک‎های مقابله‏ای …………………………………………………………………………………………………………….. 85
 2-3-1 استرس (تنیدگی، فشار روانی) …………………………………………………………………………………………………. 85
2-3-1-1 فرایند شکل‏گیری مفهوم استرس ………………………………………………………………………………………. 86
2-3-1-2 انواع فشار روانی …………………………………………………………………………………………………………….. 87
2-3-1-3 ویژگی‏های موقعیت استرس‎زا ………………………………………………………………………………………….. 87
2-3-1-4 بیماری‏های تنیدگی …………………………………………………………………………………………………………. 88
2-3-1-5 الگوهای استرس …………………………………………………………………………………………………………….. 89
2-3-1-5-1 الگوی مبتنی بر پاسخ …………………………………………………………………………………………… 89
الف. مدل جنگ و گریز کانن ………………………………………………………………………………………………. 89
ب. مدل نشانگان عمومی انطباق سلیه …………………………………………………………………………………… 90
2-3-1-5-2 الگوی مبتنی بر محرک …………………………………………………………………………………………. 91
2-3-1-5-3 الگوی تبادلی استرس …………………………………………………………………………………………… 92
2-3-1-5-4 الگوی پردازش اطلاعات ………………………………………………………………………………………. 92
2-3-1-5-5 الگوی مقدماتی فشار روانی ………………………………………………………………………………….. 93
2-3-1-6 جنبه‏های زیست‏شناختی استرس ……………………………………………………………………………………….. 93
2-3-1-7 اثرات استرس …………………………………………………………………………………………………………………. 94
2-3-2 سبک‏های مقابله‎ای ………………………………………………………………………………………………………………….. 95
2-3-2-1 تعاریف مقابله ………………………………………………………………………………………………………………… 95
2-3-2-2 تاریخچه مقابله ……………………………………………………………………………………………………………….. 97
2-3-2-3 نظریه‏های سبک‎های مقابله‎ای …………………………………………………………………………………………… 98
2-3-2-3-1 نظریه روان تحلیل‏گری …………………………………………………………………………………………. 98
2-3-2-3-2 نظریه تحولی-چرخه زندگی …………………………………………………………………………………. 99
2-3-2-3-3 نظریه بوم شناسی (سازگاری رفتاری) …………………………………………………………………….. 99
2-3-2-3-4 نظریه مقابله فعال ………………………………………………………………………………………………… 100
2-3-2-3-5 نظریه تبادلی، کنش متقابل لازاروس و فولکمن ……………………………………………………….. 100
2-3-2-3-6 مدل تعاملی استرس، تنیدگی و سبک‏های مقابله‏ای اندلر و پارکر…………………………………. 104
2-3-2-3-7 طبقه‌بندی سبک‎های مقابله‎ای از دیدگاه سایر نظریه‎پردازان…………………………………………. 105
2-3-2-4 انواع راهبردهای مقابله‎ای …………………………………………………………………………………………………. 112
2-3-2-4-1 شیوه‏های مقابله در اسلام ……………………………………………………………………………………… 112
2-3-2-4-2 مکانیسم‌های دفاعی ……………………………………………………………………………………………… 113
2-3-2-4-3 نظام‎های پشتیبانی و حمایتی …………………………………………………………………………………. 114
2-3-2-4-4 فعالیت‌های جسمانی و ورزش ………………………………………………………………………………. 115
2-3-2-4-5 مراقبه …………………………………………………………………………………………………………………. 116
2-3-2-4-6 استفاده از تجاب شغلی ………………………………………………………………………………………… 116
2-3-2-4-7 شوخی و شوخ طبعی …………………………………………………………………………………………… 117
2-3-2-4-8 روش‌های روان درمان‌گری …………………………………………………………………………………… 118
2-3-2-5 عوامل مؤثر در انتخاب سبک‌های مقابله‎ای …………………………………………………………………………. 118
2-3-2-5-1 ویژگی‌های شخصیتی …………………………………………………………………………………………… 118
2-3-2-5-2 تفاوت‎های جنسیتی ……………………………………………………………………………………………… 119
2-3-2-5-3 تفاوت‌های سنی ………………………………………………………………………………………………….. 120
2-3-2-5-4 وضعیت اجتماعی-اقتصادی ………………………………………………………………………………….. 121
2-3-2-5-5 مذهب ……………………………………………………………………………………………………………….. 122
2-3-2-5-6 منبع کنترل ………………………………………………………………………………………………………….. 122
2-3-2-5-7 خوش‎بینی ………………………………………………………………………………………………………….. 123
 

 

بخش چهارم

2-4 مروری بر پژوهش‌های انجام شده ……………………………………………………………………………………………………… 123
2-4-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ………………………………………………………………………………………. 123
2-4-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………………………………………….. 127
فصل سوم: روش اجرای پژوهش 131
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 132
3-1 روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………. 132
3-2 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………… 132
3-3 حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 132
3-4 روش نمونه‎گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 133
3-5 ایزار گردآوری داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 134
3-5-1 پرسش‎نامه شادکامی آکسفورد (1989) ……………………………………………………………………………………….. 134
3-5-1-1 روایی و پایایی پرسش‎نامه شادکامی آکسفورد …………………………………………………………………….. 135
3-5-2 پرسش‎نامه کمال‎گرایی مثبت و منفی تری‎شورت و همکاران (1995) …………………………………………….. 136
3-5-2-1 روایی و پایایی پرسش‎نامه کمال‏گرایی مثبت و منفی…………………………………………………………….. 136
3-5-3 پرسش‎نامه مقابله با  موقعیت‎های استرس‏زای اندلر و پارکر (1990) ………………………………………………. 138
3-5-3-1 روایی و پایایی پرسش‎نامه مقابله با موقعیت‎های استرس‏زای اندلر و پارکر ……………………………… 138
3-6 شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………. 140
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج 141
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 142
4-1 توصیف داده‎ها ………………………………………………………………………………………………………………………………… 142
4-2 تحلیل فرضیه‎های پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………….. 144
4-3 تحلیل سوالات پژوهشی …………………………………………………………………………………………………………………… 163
4-4 تحلیل یافته‎های جانبی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 166
 

 

 

فصل پنجم : تفسیر نتایج 168
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 169
5-1 بررسی و تفسیر فرضیه‏های پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 169
5-2 بررسی و تفسیر سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 174
5-3 بررسی و تفسیر یافته‎های جانبی به دست آمده …………………………………………………………………………………….. 176
5-4 محدودیت‏های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 178
5-5 پیشنهادهای پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 178
5-6 پیشنهادهای کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 178
فهرست منایع 180
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 181
فهرست منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 190

 

 

فهرست جداول

جدول (4-1). توزیع نمونه‎ها از نظر جنسیت ………………………………………………………………………………………….. 142
جدول (4-2). توزیع نمونه‎ها از نظر وضعیت تأهل ………………………………………………………………………………….. 143
جدول (4-3). نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین کمال‎گرایی و میزان شادکامی ……………………. 144
جدول (4-4). نتایج رگرسیون چندگانه عامل رضایت از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ……………………………………. 145
جدول (4-5). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل رضایت از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ……………….. 145
جدول (4-6). نتایج رگرسیون چندگانه عامل خلق مثبت از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ……………………………….. 146
جدول (4-7). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل خلق مثبت از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ……………. 146
جدول (4-8). نتایج رگرسیون چندگانه عامل سلامتی از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ……………………………………. 147
جدول (4-9). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل سلامتی از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ………………… 147
جدول (4-10). نتایج رگرسیون چندگانه عامل کارآمدی از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ………………………………… 148
جدول (4-11). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل کارآمدی از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ……………. 148
جدول (4-12). نتایج رگرسیون چندگانه عامل عزت‎نفس از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ………………………………. 149
جدول (4-13). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل عزت‎نفس از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ………….. 149
جدول (4-14). نتایج رگرسیون چندگانه میزان شادکامی از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ………………………………… 150
جدول (4-15). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی میزان شادکامی از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی ……………. 150
جدول (4- 16). نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین سبک‎های مقابله‎ای و میزان شادکامی ……… 151
جدول (4-17). نتایج رگرسیون چندگانه عامل رضایت از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای ………………………. 152
جدول (4-18). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل رضایت از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای …… 152
جدول (4-19). نتایج رگرسیون چندگانه عامل خلق مثبت از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای …………………… 153
جدول (4-20). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل خلق مثبت از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای… 153
جدول (4-21). نتایج رگرسیون چندگانه عامل سلامتی از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای ……………………….. 154
جدول (4-22). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل سلامتی از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎‎ای …… 155
جدول (4-23). نتایج رگرسیون چندگانه عامل کارآمدی از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای ……………………… 155
جدول (4-24). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل کارآمدی از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای …. 156
جدول (4-25). نتایج رگرسیون چندگانه عامل عزت‎نفس از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای ……………………. 156
جدول (4-26). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی عامل عزت‎نفس از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای…. 157
جدول (4-27). نتایج رگرسیون چندگانه میزان شادکامی از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای ……………………… 158
جدول (4-28). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی میزان شادکامی از روی مؤلفه‎های سبک‎های مقابله‎ای …. 158
جدول (4- 29). نتایج ضریب همبستگی پیرسون در رابطه بین کمال‏‎گرایی و سبک‎های مقابله‎ای …………………… 159
جدول (4-30). نتایج رگرسیون چندگانه سبک مقابله‎ای مساله‏مدار از روی مؤلفه‎های کمال‏گرایی …………………. 160
جدول (4-31). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی سبک مقابله‎ای مساله‏مدار از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی. 160
جدول (4-32). نتایج رگرسیون چندگانه سبک مقابله‎ای هیجان‏مدار از روی مؤلفه‎های کمال‏گرایی ………………… 161
جدول (4-33). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی سبک مقابله‎ای هیجان‏مدار از روی مؤلفه‎های کمال‎گرایی 161
جدول (4-34). نتایج رگرسیون چندگانه مؤلفه سبک مقابله‎ای اجتناب‎مدار از روی مؤلفه‎های کمال‏گرایی ………. 161
جدول (4-35). نتایج مربوط به ضریب تعیین پیش‎بینی سبک مقابله‎ای اجتناب‎مدار از روی مؤلفه‎های‎کمال‏گرایی 162
جدول (4-36). نتایج ازمون t گروههای مستقل در مورد رابطه بین کمال‎گرایی و جنسیت ……………………………. 163
جدول (4-37). نتایج ازمون t گروههای مستقل در مورد رابطه بین سبک‎های مقابله‎ای و جنسیت …………………. 164
جدول (4-38). نتایج ازمون t گروههای مستقل در مورد رابطه بین میزان شادکامی و جنسیت ………………………. 165
جدول (4-39). نتایج ازمون t گروههای مستقل در مورد رابطه بین کمال‎گرایی و وضعیت تأهل ……………………. 166
جدول (4-40). نتایج ازمون t گروههای مستقل در مورد رابطه بین سبک‎های مقابله‎ای و وضعیت تأهل …………. 166
جدول (4-41). نتایج ازمون t گروههای مستقل در مورد رابطه بین میزان شادکامی و وضعیت تأهل ………………. 167

 

 

فهرست نمودارها

نمودار (4-1). توزیع نمونه‎ها از نظر جنسیت …………………………………………………………………………………………………….. 142
نمودار (4-2). توزیع نمونه‎ها از نظر وضعیت تاهل ……………………………………………………………………………………………. 143
نمودار (4-3). تحلیل مسیر رابطه بین کمال‎گرایی و سبک‎های مقابله‎ای با میزان  شادکامی……………………………………….. 162

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کمال‎گرایی و سبک‎های مقابله‎ای با میزان شادکامی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی–واحد علوم و تحقیقات در سال 90-1389 انجام پذیرفت. بدین منظور، با توجه به حجم جامعه آماری و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، تعداد 375 نفر (219 دختر و 156 پسر) از دانشجویانی که در زمان انجام این پژوهش، در این دانشگاه در نیم‏سال اول 90-1389 مشغول به تحصیل بودند، به صورت نمونه‎گیری خوشه‎ای چند مرحله‎ای انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده‎ها، سه پرسش‎نامه‎ کمال‎گرایی مثبت و منفی تری شورت و همکاران (1995)، مقابله با موقعیت‎های استرس‎زای اندلر و پارکر (1990) و شادکامی آکسفورد (1989) در بین آن‎ها توزیع شد و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، فرضیه‎ها و سؤالات پژوهش، در سطح 05/0=α مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج نشان داد که بین کمال‏گرایی مثبت و میزان شادکامی بالا، رابطه مثبت معنادار و بین کمال‎گرایی منفی و میزان شادکامی بالا رابطه منفی معنادار وجود دارد. همچنین بین سبک‏ مقابله‏ای مسأله‏مدار و میزان شادکامی بالا، رابطه مثبت معنادار و بین سبک‏‎های مقابله‎ای هیجان‎مدار و اجتناب‎مدار و میزان شادکامی بالا رابطه منفی معنادار یافت گردید. علاوه بر آن، بین کمال‏گرایی مثبت و سبک مقابله‏ای مسأله‎مدار، رابطه مثبت معنادار و بین کمال‎گرایی مثبت و سبک‏های مقابله‏ای هیجان‎مدار و اجتناب‎مدار، رابطه منفی معنادار به دست آمد. در حالی‎که کمال‎گرایی منفی، با سبک مقابله‎ای هیجان‏مدار، رابطه مثبت معنادار و با سبک مقابله‏ای مسأله مدار، رابطه منفی معنادار نشان داد. اما بین کمال‏گرایی منفی و سبک مقابله‎ای اجتناب‌مدار، رابطه معناداری از لحاظ آماری، وجود نداشت. در کل، نتایج حاکی از آن بود که بین کمال‎گرایی و سبک‎های مقابله‎ای با میزان شادکامی رابطه معناداری وجود دارد، بدین صورت که متغیر سبک‎های مقابله‎ای، می‎تواند نقش واسطه‎ای را در رابطه بین متغیرهای کمال‎گرایی و میزان شادکامی ایفا کند.

همچنین بر اساس نتایج آزمون t گروه‎های مستقل، در کمال‏گرایی مثبت دختران و پسران، تفاوتی دیده نشد، اما پسران، کمال‏گرایی منفی بیشتری نسبت به دختران، نشان دادند. در متغیرهای میزان شادکامی و سبک‏های مقابله‏ای نیز، تفاوت معناداری از لحاظ آماری بین دو جنس، مشاهده نگردید.

 

واژگان کلیدی: کمال‎گرایی، سبک‎های مقابله‎ای، میزان شادکامی.

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

مقدمه

امروزه نظریه‎های روان‎شناسی به سمت دیدگاهی نوین، مبتنی بر پرورش نقاط ضعف تغییر مسیر داده‎اند. دیگر نظریه روان‎شناسی برجسته‎ای وجود ندارد که انسان را به‎عنوان کالبد‎های منفعل پاسخ به محرک‎ها تعریف نماید. اکنون انسان‎ها، بیشتر به‎عنوان افرادی تصمیم‎گیرنده، با امکان انتخاب گزینه‎های متعدد و امکان چیره دست شدن و کارآمد شدن، تعریف می‎‎گردند. موضوعات روان‎شناسی مطرح شده در آغاز قرن بیست و یکم عمدتاً بر تجربه مثبت انسانی و آن‎چه که لحظه‎ای را بهتر از لحظه دیگر می‎کند، تمرکز کرده‎اند. کیفیت عاطفی تجربه جاری، اساس و بلوک روان‎شناسی مثبت[1] است (خانمن[2]، 1999؛ به نقل از مظفری و هادیان‎نسب، 1383).

در سال‎های اخیر، تلاش‎های بسیار زیادی برای روشن شدن مفاهیم شادکامی و بهزیستی ذهنی و روان‎شناختی صورت گرفته است. تحقیقات مربوط به این حیطه در روان‎شناسی معاصر، نقش بسیار برجسته‏ای دارند. این امر نشانگر تلاش روان‎شناسان برای بررسی دقیق‏تر این موضوع است (داینر، 2006).

شادکامی، احساسی است که همه خواهان آن هستند. اما تعداد کمی ‎به آن دست می‎یابند. نشانه مشخصه چنین احساسی، قدردانی، احساس رضایت و علاقه به خود و دیگران است. عادی‎‎ترین حالت ذهنی آن، حالت خشنودی و شادی است (کارلسون[3]، 1961؛ ترجمه شریفی‎درآمدی، 1380).

اگر‎چه در دهه 1980 توجه فزاینده‎ای به شادکامی و بهزیستی ذهنی[4] شده‎است، اما تنها در سال‎های اخیر است که این مفهوم به صورت نظام‎دار، علمی و دقیق مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‎ است. همچنین تلاش‎های بسیاری برای روشن شدن مفاهیم شادکامی، رضامندی زندگی، بهزیستی ذهنی و روان‎شناختی صورت گرفته است، لذا تحقیقات مربوط به این حیطه در روان‎شناسی معاصر نقش بسیار برجسته‎ای دارند و این امر نشانگر تلاش روان‎شناسان برای بررسی دقیق‎تر این موضوع است(داینر[5] و همکاران، 2003).

یکی دیگر از سازه‎هایی که اخیراً به آن توجه ویژه شده است کمال‎گرایی[6] است.

گرایش به کمال و کمال‎گرایی در همه انسان‎ها وجود دارد و در حکم خصیصه‎ای مثبت تلقی می‎گردد. زیرا انرژی پدید می‎آورد که منجر به پیشرفت و موفقیت شخص می‎شود. اصرار و مداوتی که هنرمندان بزرگ در خلق آثارشان به خرج می‎دهند و سختی‎هایی که در این راه متحمل می‎شوند از کمال‎گرایی آن‎ها نشأت می‎گیرد، اما روند دستیابی به کمال در همه انسان‎ها به صورت مثبت پیش نمی‎رود. در واقع می‎توان گفت کمال‎گرایی، تا زمانی به نفع شخص است که در ارتباط با خود و به منظور به فعالیت د‎رآوردن همه ظرفیت‎ها و استعداد‎های خویش صورت گیرد. هنگامی‎که گرایش به کمال با رقابت و پیشی گرفتن از دیگران و صرفاً به منظور کسب تایید و رضایت خاطر آنان به کار گرفته شود، جنبه‎های منفی پیدا می‎کند (مهرابی‎زاده هنرمند و وردی، 1382).

بنابراین، کمال‎گرایی زمانی یک مشکل است که مانع از پیشرفت شود و زمانی مطلوب و پذیرفتنی است که انگیزه آن تلاش سالم برای رسیدن به برتری باشد (هاوس و پراپاوسیس[7]، 2004).

از جمله مواردی که در بهداشت جسمانی و روانی افراد مطرح می‎گردد سبک‎های مقابله‎ای[8] است.

انسان پیوسته در حالت استرس[9] به سر می‎برد، چراکه استرس پاسخی اختصاصی است که بدن در برابر هرگونه درخواستی از خود نشان می‎دهد. استرسآمیز تلقی کردن یک حادثه، بستگی به ویژگی‎های شخصیتی، هوشی و انگیزشی فرد و همچنین ماهیت حادثه، چاره‎ها، دفاع‎ها و سبک‎های مقابله‎ای او دارد (سارافینو،2002؛ ترجمه میرزایی و همکاران، 1384).

سبک‎های مقابله‎ای که فرد برای مقابله انتخاب می‎کند، جزیی از نیمرخ آسیب‎پذیری محسوب می‎شوند. آغاز خط مشی و راهبرهای نامناسب می‎تواند در عمل موجب تشدید مشکلات شود، در حالی‎که به کار‎گیری راهبرد صحیح مقابله نتایج مثبتی را به همراه دارد (فرزین‎راد، اصغرنژاد، یزدان‎دوست و حبیبی، 1389).

آسیب‎پذیری به میزان احتمالی پاسخ غیر انطباقی موقعیت‎های معین اطلاق می‎گردد. هر کسی ممکن است در بعضی از موقعیت‎ها، مقابله کننده‎ای کارآمد باشد و در موقیت‎های دیگر نباشد. فشار روانی، مقابله و آسیب‎پذیری با یکدیگر تعامل دارند. هرچه منابع افراد برای مقابله بهتر باشد، کمتر احتمال دارد در موقعیت‎های آسیب‎پذیر گرفتار شوند (ساراسون[10]و ساراسون، 1987؛ ترجمه نجاریان و همکاران،1385).

با توجه به مطالب اشاره شده، این پژوهش رابطه کمال‎گرایی و سبک‎های مقابله‎ای را با میزان شادکامی ‎دانشجویان مورد بررسی قرار می‎دهد.

 

 

 

1-1 بیان مسأله

روان‎شناسی فقط مطالعه آسیب‎شناسی، ضعف و صدمه نیست، بلکه مطالعه نقاط قوت و فضیلت را هم در بر‎ می‎گیرد. درمان روان‎شناسی، صرفاً ترمیم آن‎چه شکسته است نیست، بلکه پرورش بهترین‎ها را نیز شامل می‎شود. جنبش روان‎شناسی مثبت‎گرا که در هزاره جدید شروع شده، برای کمک به مردم جهت بهینه کردن زندگی از طریق تجربه بیشتر شادکامی اختصاص یافته است (مظفریان و هادیان‎نسب، 1383).

شادکامی، ذهن متفکرین را برای هزاران سال به خود مشغول داشته است. هرچند که فقط در چند سال اخیر است که به شیوه نظام‎دار مورد مطالعه و اندازه‎گیری قرار گرفته است. اغلب مردم آن‎جه را که در رابطه با زندگی‎شان اتفاق می‎افتد به صورت خوب یا بد ارزیابی می‎کنند و طبیعتاً قادر به قضاوت در مورد زندگی خود هستند. آن‎ها تقریباً همیشه هیجانات و خلقیاتی را تجربه می‎کنند که یا مؤلفه خوشایند دارد و منجر به یک واکنش مثبت می‎شود و یا مؤلفه‎ای ناخوشایند دارد و واکنش منفی را می‎طلبد (داینر، 1984).

شادکامی دربر گیرنده انواع ارزشیابی‎هایی است که فرد از خود و زندگی‎اش به عمل می‎آورد. این ارزشیابی‎ها، مواردی از قبیل خشنودی از زندگی، هیجان و خلق مثبت، فقدان افسردگی[11] و اضطراب را شامل می‎شود و جنبه‎های مختلف آن نیز به شکل شناخت‎ها و عواطف است (داینر، 2002).

اولین پژوهش تجربی در مورد شادکامی در سال 1912 در بین دانش‎آموزان انگلیسی در یک مدرسه پسرانه انجام شد. در این مطالعه بر سطح لذت دانش‎آموزان تمرکز شد. بعد از جنگ جهانی دوم، تعداد پژوهش‎های مربوط به شادکامی افزایش یافت و در این پژوهش‎ها توجه از سطح لذت به میزان شادکامی کلی تغییر کرد (وینهوون[12]،1994).

علاقه نظری و پژوهشی در حوزه کمال‎گرایی نیز در سال‎های اخیر، رشد برجسته‎ای داشته‎ است (شفران و منسل[13]، 2001). پارکر[14](2000؛ به نقل از سرو، 1387) بیان می‎کند که کمال‎گرایی کوشش اجباری و پیوسته فرد در رسیدن به اهداف دست‎نیافتنی است و کمال‎گراها افرادی هستند که خود را بر اساس عملکردهایشان مورد بررسی قرار می‎دهند.

از زمانی‎که این سازه مورد بررسی قرار گرفته است، بر پیامد‎های زیان‎بار آن تأکید بیشتری شده است(فراست، لاهارت، روزنبلیت[15]، 1991؛ هویت و فلت[16]،1991؛ به نقل از بیلینگ، اسراییلی، آنتونی[17]، 2003). اما تلاش‎هایی نیز وجود داشته‎است که جنبه‎های مفید کمال‎گرایی را از جنبه‎های مضر آن متمایز می‎سازد(هاماچک[18]،1978؛ میسیلیدین[19]، 1983؛ اوئنز[20]، 1998؛ به نقل از شافران و منسل، 2001).

اوئنز و همکاران (1995) بین کمال‎گرایی مثبت و منفی[21] تمایز قائل شدند (پناهی، 1383).

کمال‎گراهای مثبت و منفی هر دو معیارهای متعالی برای عملکرد خود دارند، اما کمال‎گرایان مثبت انعطاف‎پذیرترند و از تلاش‎های خود برای رسیدن به هدف احساس رضایت می‎کنند، هرچند معیار‎های شخصی‎شان کاملاً محقق نشود. در واقع اینان قادرند محدودیت‎های شخصی و موانع محیطی را بپذیرند، در حالی‎که کمال‎گرایان منفی فاقد انعطاف‎پذیری هستند و به همین دلیل از عملکرد خویش راضی نیستند (نیکنام، حسینیان و یزدی، 1389).

کمال‎گرایی مثبت با احساس شایستگی (فراست و استیکت[22]، 1990؛ به نقل از گرانمایه‎پور و بشارت، 2010)، احساس پیشرفت (برنز و فدوا[23]، 2005) و سلامت روان‎شناختی (گرانمایه‎پور و بشارت، 2010) رابطه مثبت معناداری دارد.

کمال‎گرایی منفی با اختلال‎های تهاجمی، میگرن، اختلال‎های پانیک و خود‎کشی همبستگی بالایی دارد (کد، 2006). از طرفی، نگرش کمال‎گرایی منفی، موجب اختلال در موفقیت می‎شود. بنابراین، هم آرزوی کامل بودن و هم احساس رضایت را از این افراد می‎گیرد و آن‎ها را بیشتر در معرض ناکامی قرار می‎دهد(بلیت، 1995) و این ناکامی و شکست‎ها به احساس بی‎ارزشی و افسردگی منجر می‎شود (برنز و فدوا، 2005).

همچنین پژوهش‎هایی از جمله (شوایتزر و همیلتون[24]، 2002؛ کاوامورا، فراست، دیبارتلو[25]، 2001) به رابطه مثبت بین کمال‎گرایی منفی و استرس بالا اشاره داشته‎اند.

با وجود مشکلات روانی و جسمانی که استرس، برای فرد به وجود می‎آورد، افراد در برابر آن دست و پا بسته نیستند. آن‎ها اغلب برای مبارزه با استرس و عوارض نا‎مطلوب آن از یکسری اعمال و رفتار‎هایی استفاده می‎کنند که مقابله نامیده می‎شوند (ریو[26]، 2005؛ ترجمه سید‎محمدی، 1388).

لازاروس و فولکمن[27] (1984) مقابله را به صورت تلاش‎های شناختی و رفتاری برای جلوگیری، مدیریت و کاهش استرس تعریف می‎کنند (پنلی و توماکا[28]، 2002).

در دسته‎ای از تحقیقات (از جمله کانتور[29]، 1984؛ نورم، تیدنتال، لانگستون و براور[30]، 1987؛ به نقل از داینر و همکاران، 1997) مشخص شده است که شادکامی و موفقیت افراد، در رسیدن به اهدافشان به راهبردهای مقابله‎ای آن‎ها بستگی دارد.

اندلر و پارکر(1990) راهبرد‎های مقابله‎‎‎ای را به سه دسته تقسیم می‎کنند. سبک مقابله‎ای مسأله‎مدار، شیوه‎هایی را توصیف می‎کند که فرد بر اساس آن، در جستجوی اطلاعات بیشتر درباره مسأله، تغییر ساختار مسأله از نظر شناختی و الویت دادن به گام‎هایی برای مواجهه با مسأله را شامل می‎شود. سبک مقابله‎ای هیجان‎مدار، شیوه‎هایی را توصیف می‎کند که فرد بر اساس آن، تمام تلاش خود را متوجه احساس‎های ناخوشایند خویش می‎سازد. سبک مقابله‎ای اجتناب‎مدار مستلزم فعالیت‎ها و تغییرات شناختی است که هدف آن اجتناب از موقعیت استرس‎زا است و به دو شکل روی‎آوردن به افراد و اجتماع و روی‎آوردن به فعالیت انجام می‎گیرد.

نوع پاسخ مقابله‎ای تا حد زیادی به ماهیت عامل فشارزا بستگی دارد، اما به طور کلی به نظر می‎رسد شیوه‎ مسأله‎مدار، که شامل فعالیت‎هایی مانند جستجوی اطلاعات می‎شود، با شاخص‎های سازگاری همبستگی مثبت دارد (موس و بیلینگز[31]، 1981؛ به نقل از علی‎طاری، 1387).

عوامل گوناگونی باعث می‎شود که دانشجویان به ویژه کمال‎گرایان در معرض انواع مشکلات فشارزا قرار گیرند و به‎کارگیری روش‎های مقابله‎ای مناسب توسط آن‎ها جهت رسیدن به شادکامی موضوعی است که این پژوهش، حول محور آن شکل گرفته است. بنابراین در پژوهش حاضر، مسأله این است که رابطه‎ای بین کمال‎گرایی و سبک‎های مقابله‎ای با میزان شادکامی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات وجود دارد؟

[1]. positive psychology

[2]. Kahneman

[3]. Corlson

[4]. subjective well-being

[5]. Diener

[6]. perfectionism

[7]. Hass, & Prapavessis

[8]. coping style

[9]. stress

[10]. Sarason

[11]. Depression

[12]. Veenhoven

[13]. Shafran , & Mansell

[14]. Parker

[15]. Frost, Lahart , & Rosenblate

[16]. Hewitte, & Flett

[17]. Bieling, Israeli, & Antony

[18]. Hamacheck

[19]. Missilidine

[20]. Owens

[21]. Positive &  negative perfectionism

[22]. Skekette

[23]. Burns, & Fedewa

[24]. Schweitzer , & Hamilton

[25]. Kawamura, Hunt, Frost, & Dibartalo

[26]. Rio

[27]. Lazarus, & Folkman

[28]. Penley, & Tomaka

[29]. Kanter

[30]. Norm, Tidental, Langeston, , & Brower

[31]. Moos, & Billings

تعداد صفحه : 212

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***