پایان نامه افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل

دانلود متن کامل پایان نامه

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک

افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل

دانشجو:

*

****

اساتید راهنما:

دکتر مهرداد سلیمانی منفرد

 دکتر ایرج پیروز

                                                        شهریور1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده

همیت اکتشافات منابع هیدروکربنی با توجه به پیچیدگی­های زمین­شناسی و شیب­های متداخل و همچنین کیفیت پایین داده­ها نیاز به تصویرسازی­های لرزه­ای دقیق دارد. در روش برانبارش سطح بازتاب مشترک(CRS)، رخدادهای لرزه­ای در یک تحلیل سرعت جامع و کلی، بهینه­سازی و برانبارش می­شوند و تعداد گسسته­ای از وقایع سهیم در یک نمونه برانبارش مورد بررسی قرار می­گیرند. این روش در نواحی با ساختار پیچیده و با شیب­های متداخل، دارای ضعف­هایی می­باشد، به نحوی که موقعیت­های تداخل شیب­ها به طور کامل تصویرسازی نمی­شوند و باعث ایجاد وقایع مصنوعی در کوچ پس از برانبارش می­گردد. از طرفی اعمال کوچ قبل از برانبارش بر روی داده­های پیچیده نیازمند به استفاده از یک مدل سرعت دقیق می­باشد و به این ترتیب باید به کوچ پس از برانبارش اتکا نمود. حل مسئله تداخل شیب­ها با به­کارگیری محدوده پیوسته­ای از شیب­ها با ساده­سازی عملگر برانبارش در فرایندی به نام برانبارش سطح پراش مشترک(CDS) امکان­پذیر است. در قیاس با برانبارش CRS، برانبارش CDS در میان روش­های مبتنی بر داده براساس آنالیز همدوسی بر روی داده­های قبل از برانبارش به طور موفقیت آمیزی به کار می­رود. از نقطه نظر کاهش زمان و هزینه محاسبات، روش برانبارش CDS مبتنی بر مدل در طراحی مقاطع برانبارش بهینه در تصویرسازی ناپیوستگی­ها به­وسیله کوچ پس از برانبارش به کار می­رود. این روش تنها نیازمند یک مدل سرعت نرم و با دقت پایین می­باشد که به این ترتیب حساسیت کوچ به مدل سرعت دقیق کاهش می­یابد.
واژه­های کلیدی : برانبارش سطح بازتاب مشترک، برانبارش سطح پراش مشترک، تداخل شیب­ها، حساسیت کوچ، مدل سرعت نرم، آنالیز همدوسی.

لیست مقالات مستخرج از پایان‌نامه
1- مقایسه افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ایی به روش­های برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل و سطح بازتاب مشترک ، اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی1392،دانشگاه صنعتی شاهرود.
2- – بررسی قابلیت تصویر سازی CRS و CDS در ساختارهای پیچیده، شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران 1393، تهران.
3- بررسی میزان انطباق عملگر صفحه­ایی برانبارش در دو معادله سهمی و هذلولی بر رخدادهای لرزه­ایی در روش سطح پراش مشترک، اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی1392،دانشگاه صنعتی شاهرود.
4- مقایسه­ی مقاطع کوچ گوسی با مدل­های سرعت متفاوت، سی و دومین گردهمایی و نخستین كنگره بین المللی تخصصی علوم زمین 1392.

1 فصل اول                                                                                                                  1
1-1 مقدمه. 2
1-2 مهاجرت.. 3
1-3 انواع روشهای تصویرسازی و تاریخچه فعالیتهای انجام شده 6
1-4 ضرورت تحقیق.. 7
1-5 ساختار پایاننامه. 8
2 فصل دوم                                                                                                                  10
2-1 مقدمه. 11
2-2 برانبارش نقطهای CMP. 11
2-3 برانبارش سطح بازتاب مشترک (CRS) 16
2-3-1 تفسیر فیزیکی پارامترها و نتایج نهایی برانبارش سه بعدی CRS. 19
2-3-2 روش انجام برانبارش CRS. 20
2-4 عدم توانایی دستکاری موقیت تداخل شیبها، ایراد روش برانبارشCRS. 23
2-5 روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر داده 24
2-6 برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی برمدل.. 28
3 فصل سوم                                                                                                               38
3-1 مقدمه. 39
3-2 مثال دادههای دو بعدی مصنوعی.. 39
3-3 نتایج برانبارش CDS مبتنی بر داده بر روی دادههای دوبعدی مصنوعی.. 48
3-4 برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل.. 50
3-5 مقایسه نتایج CRS ودو روش CDS در مستطیلهای مشخص شده 54
3-5-1 مقایسه نتایج برانبارش… 54
3-5-2 مقایسه نتایج کوچ.. 55
4 فصل چهارم                                                                                                            57
4-1 مقدمه. 58
4-2 اطلاعات برداشت و نتایج حاصل از پردازش دادههای ساختار ساده 58
4-2-1 اعمال کوچ.. 66
4-3 اطلاعات برداشت و نتایج حاصل از پردازش ساختار پیچیده 70
4-4 تفسیر مقاطع حاصل از ساختارهای ساده و پیچیده 81
5 فصل پنجم                                                                                                              83
5-1 نتیجهگیری.. 84
5-2 پیشنهادات.. 85
مراجع.. 86
Abstract 1

1         فصل اول

مقدمه

1-1    مقدمه

لرزه­نگاری مطالعه علمی گسترش امواج الاستیک در زمین می­باشد و به عنوان یکی از شاخه­های ژئوفیزیک شناخته می­شود. از آنجا که امکان دسترسی به لایه­ها و ساختارهای درون زمین همواره میسر نمی­باشد، امواج الاستیک امکان تصویرسازی آنچه در زیر سطح زمین قرار دارد را با استفاده از اطلاعات به­دست آمده از این امواج را فراهم می­کند. بدین صورت لرزه­شناسی به زمین­شناسی و اکتشاف معدن مرتبط می­شود. لرزه­شناسی در ابتدا، لرزه­نگاری برای مطالعه علمی پیدایش زلزله و امواج حاصل از آن پدید آمد و به دنبال آغاز جنگ سرد قدرت­های جهانی رو به سرمایه گذاری بیشتری در این علم آوردند تا از وقوع آزمایش­های هسته­ای طرف مقابل و محل و شدت آن مطلع شوند. پس از دهه شصت و هفتاد میلادی با گران شدن نفت و بحران انرژی بار دیگر نظرها متوجه این علم شد، تا با ابداع دستگاه­ها و روش­های نوین اقدام به اکتشاف منابع جدید کنند. امواج لرزه­ای، امواج صوتی با طیف فرکانسی گسترده­ای هستند که به دو نوع امواج حجمی[1] و امواج سطحی[2] طبقه بندی می­شوند. سرعت انتشار امواج بستگی به جنس محیط انتشار دارد. علم لرزه­شناسی خود به دو گروه زلزله­شناسی و لرزه­نگاری اکتشاف نفت تقسیم می­شود که مورد اول موضوع بحث این تحقیق نمی­باشد، در شاخه لرزه­نگاری اکتشاف نفت اطلاعات لرزه­ای با ایجاد موج مصنوعی در سطح زمین و دریافت بازتاب این امواج از درون لایه­های زیر سطحی به­دست می­آید، به دلائل اقتصادی و اهمیت اکتشاف و تولید نفت، علم لرزه کاربردهای فراوانی پیدا کرده است. از نظر کاربرد علم لرزه در صنعت نفت خود به دو گروه لرزه­نگاری اکتشافی و لرزه­نگاری توسعه­ای تقسیم می­گردد، لرزه­نگاری اکتشافی به صورت دو بعدی و لرزه­نگاری توسعه­ای میادین به­صورت سه­بعدی و چهاربعدی انجام می­گردد. در طی چند دهه اخیر، ژئوفیزیک­دانان و نیز زمین­شناسان هر کدام با ارائه نظریات نوین و فرمول­های جدید سعی کردند تا داده­های لرزه­ای را از منظری خاص مورد بررسی قرار داده تا اطلاعات مورد نظر خود را استحصال کنند. در این میان نقش نشانگرهای لرزه­ای، مقاومت صوتی، بررسی­های ساختمانی و مطالعات چینه­شناسی­ لرزه­ای از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. در این تحقیق لرزه­نگاری دوبعدی بازتابی موضوع بحث می­باشد.

1-2    مهاجرت

فرآیند افزایش وضوح[3]، تصحیح شکل و جابه­جایی در تصاویر، به اصطلاح مهاجرت نامیده می­شود که اغلب با تصویرسازی ساختاری هم معنی است. ].[Farmer et.all, 1993 این فرایند اثرات ناشی از مسیر انتشار موج را روی داده­های لرزه­ای را برطرف می­نماید [Yilmaz, 1980]. در نتیجه باز تابنده­های شیب­دار به مکان درست آنها منتقل می­گردند و امواج پراش هم فرونشانده می­شوند. مهاجرت را می­توان بر دو اساس طبقه­بندی کرد: یکی بر اساس حیطه­ای که در آن عمل می­کند و دیگری بر اساس دستورالعملی که مورد استفاده قرار می­گیرد. پس می­توان بین روش­های مختلف انجام آن تفاوت قائل شد؛ مهاجرت دوبعدی و سه­بعدی، زمانی و عمقی، پیش از برانبارش و پس از برانبارش. این عملیات به صورت دو بعدی بر رویدادهای لرزه­ای در فضای دوبعدی عمل می­کند، در حالی که در حالت سه­بعدی رویدادهای لرزه­ای را در محیطی سه­بعدی مورد بررسی قرار می­دهد. در مهاجرت دوبعدی فرض بر این است که مقطع برانبارش شده حاوی هیچ انرژی خارج از صفحه ثبت شده نمی­باشد. در صورتی که در حالت سه بعدی تصویرسازی صحیح­تری از انرژی­های خارج از صفحه ثبت شده صورت می­گیرد. مزیت دیگر حالت سه­بعدی این عملیات، تمرکز انرژی است که باعث افزایش نسبت سیگنال به نوفه در داده­ها می­گردد. مهاجرت زمانی برای حالتی که تغییرات قائم سرعت داریم درست عمل می­کند، اما اگر تغییرات جانبی سرعت یا ساختارهای پیچیده زیرسطحی وجود داشته باشد، دیگر به درستی عمل نمی­کند و در نتیجه از مهاجرت عمقی استفاده می­شود[Sherwood., 1978] مهاجرت پس از برانبارش زمانی، معمولاً تصویری مناسب از بازتابنده­های زیر سطحی ساده را ارائه می­دهد. زیرا هنگامی که ساختارهای زیر سطحی ساده باشند رویدادهای بازتابی هذلولی هستند و عمل برانبارش به خوبی به انجام می­گردد. هنگامی که ساختارهای زیرسطحی پیچیده باشند، عملگر برانبارش به خوبی عمل نمی­کند و در نتیجه بهتر است از مهاجرت پیش از برانبارش استفاده شود. مهاجرت عمقی پیش از برانبارش در مواجه با تغییرات جانبی سرعت و ساختارهایی با زمین شناسی پیچیده، کیفیت تصاویر را به صورت قابل ملاحظه­ای افزایش می­دهد (شکل1-1) و (شکل1-2). شکل 1-3 یک ساختار زیر سطحی شیب­دار در حوزه زمان (الف) و در حوزه عمق (ب) پس از اعمال کوچ را نشان می­دهد.
[1] Body wave
[2] Surface wave
[3]Sharpening
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : 100
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***