پایان نامه ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

عنوان : تدوین استراتژی های قابل اجرا برای شهرک صنعتی فیروزکوه

به همراه پروپوزال (در فایل جداگانه) – مقاله بیس های پروپوزال – پرسشنامه و داده های پرسشنامه و…

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

عنوان :

تدوین استراتژی های قابل اجرا برای شهرک صنعتی فیروزکوه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

همانطور که می­دانیم یک استراتژی باید نیازهای یک سازمان را در راستای رسیدن به اهدافش  تامین کند.پس رضایت سهام داران، ذینفعان، مشتریان از عملکرد یک شرکت امر بسیار مهمی است. در این پژوهش، پس از تبیین بیانیه مأموریت شهرک های صنعتی فیروزکوه ، جهت بررسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر موفقیت آن ، مجموعه‌عوامل داخلی و خارجی در كمیته راهبردی مورد بررسی قرار گرفته است و پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت ها، میزان اهمیت و وزن مهمترین عوامل تعیین و سپس اقدام به تجزیه و تحلیل فضای استراتژیک شهرک ها گردیده است. جهت تعیین اهداف‌بلندمدت و سالانه پس از بررسی اسناد بالا دستی، ابتدا مجموعه‌اهداف‌بلندمدت و سیاست‌هایی كه در دستورالعمل تدوین سند راهبردی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور ارائه گردیده بود در كمیته راهبردی مورد بررسی قرار گرفته است که پس از جرح و تعدیل، اهداف‌بلندمدت، سالانه و استراتژی‌هایی که متناسب با مأموریت و وظایف شهرک های صنعتی فیروزکوه بود انتخاب و تعیین گردیده است.

دفتر شهرک های صنعتی شهرستان فیروزکوه در سال 1404 ، دفتری است دانش مدار و منعطف درحوزه فعالیتش به طوریکه تمامی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مستقر در آن مراحل واگذاری و  بهره برداری را پشت سر گذرانیده و به واحدهای فعال تبدیل و ساماندهی شده است و در راستای خدمت به صنایع کوچک و متوسط شهرستان و رقابت پذیر کردن این صنایع در سطح استان و حتی کشور پیشگام می باشد. این دفتر تحت نظارت شرکت شهرک های صنعتی استان تهران و همچنین تابع سازمان صنایع و شهرک های صنعتی ایران می باشد و وظیفه آماده سازی ،تامین، ایجاد و توسعه زیرساختهای صنعتی شهرستان در قالب نواحی صنعتی، مجتمع های کارگاهی، شهرک های فناوری، کسب و کار و سازماندهی، حمایت، هدایت و پشتیبانی از صنایع کوچک را برعهده دارد. این دفتر، با تکیه بر توانمندیهای خود و با بهره گیری از ظرفیت های علمی و اجرایی شهرستان و استان و بارعایت اصل شایسته سالاری، توانمندسازی کارکنان، همکاری و تعامل با ذینفعان خصوصاً مدیران واحدهای صنعتی مستقر در آن به دنبال کامیابی در تحقق اهداف خویش است. از نقاط قوت شهرک میتوان به حضور مدیریت مطلع با تحصیلات مرتبط، برقراری کانال های ارتباطی و تفویض اختیار مناسب از سوی مدیریت به کارکنان دفاتر ، به کارگیری نسبی سیستم های حسابداری مکانیزه ، ساخت شهرک ها و نواحی صنعتی و… اشاره کرد . همچنین از نقاط ضعف شهرک میتوان به عدم پیاده سازی و استقرار نظام برنامه ریزی ، رهبری در سطح شهرک های صنعتی و نبود چشم انداز مدون ، نارسایی سیستم های مناسب از جمله سیستم های مدیریت کیفیت ، پایین بودن میزان خلاقیت و نو آوری ، و … اشاره کرد . از فرصت های به دست آمده برای شهرک صنعتی فیروزکوه می توان به استقبال دولت در حمایت از صنایع کوچک در شهرک ، نزدیکی و دسترسی آسان به کانون جمعیتی تهران ، واقع شدن در بین سه استان تهران-مازندران و سمنان اشاره نمود . اما از تهدیدات عمده و نهایی دفاتر و واحد ها ی شهرک های صنعتی فیروز کوه می توان به نگرش منفی صنعتگران استان نسبت به منطقه ، تورم و بی ثباتی بالای اقتصادی و سیاسی ، عدم هماهنگی منظم میان واحد ها ، شرایط اقلیمی سخت شهرستان ، عدم دسترسی آسان به نیروی انسانی و … اشاره کرد .

کلید واژه: شهرک صنعتی- فیروزکوه- استراتژی- SWOT

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………..

فصل اول: کلیات تحقیق …………………………………………………………………………………….

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………8

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………….10

اهمیت و ضرورت…………………………………………………………………………………………………….11

سوالات………………………………………………………………………………………………………………….12

فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………..12

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………13

جامعه و نمونه………………………………………………………………………………………………………….14

قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………16

مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………16

تعریف واژه ها…………………………………………………………………………………………………………18

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………..   20

بخش اول : مبانی نظری تحقیق   ……………………………………………………………………………………..   21

2-1-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………….. 21

2-1-2- مدیریت برنامه ریزی  …………………………………………………………………………………………. 22

2-1-2-1- اهمیت برنامه ریزی در سازمانها  ………………………………………………………………………..  25

2-1-3- استراتژی، انواع آن و تحقیقات مرتبط   ……………………………………………………………………………  29

2-1-3-1- تفاوت بین استراتژی و تاکتیک   …………………………………………………………………………………..35

2-1-3-2- منظر استراتژیک   …………………………………………………………………………………….35

. نگاه از منظر بالا به سازمان   …………………………………………………………………………………..35

.نگاه به اطراف …………………………………………………………………………………………………………..36

.نگاه از منظر پایین ………………………………………………………………………………………………….36

2-1-4- برنامه ریزی استراتژیک …………………………………………………………………………………………..37

2-1-4-1- سیر پیشرفت برنامه ریزی استراتژیک …………………………………………………………………………39

2-1-4-2- برنامه ریزی استراتژیک و اصول کاربرد آن …………………………………………………………………….40

2-1-4-3- ابعاد و ویژگیهای برنامه ریزی استراتژیک ………………………………………………………………………43

2-1-4-4- مزایای برنامه ریزی استراتژیک …………………………………………………………………………………….44

2-1-4-5- تفاوت برنامه ریزی اتراتژیک و برنامه بلند مدت ………………………………………………………………46

2-1-4-6- تفاوت برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی ………………………………………………………47

2-1-4- 7- نقش هدفها در سازمان و برنامه ریزی استراتژیک ………………………………………………………….. 48

2-1-4-8- برنامه ریزی استراتژیک چه مواردی را شامل می شود؟ ……………………………………………………..50

2-1-4-9- ویژگیهای فرآیند برنامه ریزی استراتژیک موفق……………………………………………………………….50

2-1-4-10- جایگاه برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت استراتژیک ………………………………………………….52

2-1-4-11- اقدامات اساسی در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………….52

. مرحله اول – کسب آمادگی ……………………………………………………………………………………….52

. مرحله دوم –  تبیین ماموریت و داشتن چشم انداز آینده مطلوب سازمان………………………………………………52

. مرحله سوم – بررسی شرایط و وضعیت موجود …………………………………………………………………………….. 53

. مرحله چهارم – تعیین اهداف و مقاصد و انتخاب استراتژی مناسب …………………………………………………….53

. مرحله پنجم – تکمیل برنامه ی عملیاتی…………………………………………………………………………………………54

2-1-5- مدل های برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………54

2-1-5-1- مدل برنامه ریزی استراتژیک پایه ای………………………………………………………………………………54

2-1-5-2- مدل برنامه ریزی هدف مدار یا موضوع مدار …………………………………………………………………..55

. مراحل برنامه ریزی هدف دار………………………………………………………………………………………..56

2-1-5-3- مدل هماهنگی…………………………………………………………………………………………………..56

2-1-5-4- برنامه ریزی تدوین سناریو……………………………………………………………………………………………57

. مراحل برنامه ریزی تدوین سناریو………………………………………………………………………………………………..57

2-1-5-5- برنامه ریزی ارگانیک یا خود سازماندهی………………………………………………………………………..58

. مراحل برنامه ریزی ارگانیک یا سازماندهی…………………………………………………………………………………….58

2-1-5-6- مدل برنامه ریزی استراتژیک فیفر…………………………………………………………………………………..59

2-1-5-7- مدل توز…………………………………………………………………………………………………….59

. شرح مدل توز…………………………………………………………………………………………………………61

2-1-5-8- مدل PEST ………………………………………………………………………………………………………………62

2-1-5-9- مدل فیلیپس……………………………………………………………………………………………………………….63

2-1-5-10- مدل فرنون………………………………………………………………………………………………………………63

2-1-5-11- مدل پورتر……………………………………………………………………………………………………………….64

2-1-5-12- مدل فورت فولیه……………………………………………………………………………………………………….64

2-1-5-13- مدل تحلیلی سوالات بحرانی ………………………………………………………………………………………66

2-1-5-14- مدل SPACE ………………………………………………………………………………………………………….66

2-1-5-15- مدل پیپ…………………………………………………………………………………………………………………67

2-1-5-16- مدل تلفیقی برنامه ریزی استراتژیک جامع و توسعه یافته…………………………………………………..67

2-1-6-  مطالعه ی مدیریت استراتژیک………………………………………………………………………………………….68

2-1-6-1- تعریف مدیریت استراتژیک …………………………………………………………………………………………68

.پارادایم و مکاتب مدیریت استراتژیک ………………………………………………………………………………………….69

2-1-6-2- نحوه ی تکامل مدیریت استراتژیک ………………………………………………………………………………70

2-1-6-3- آموزش و مدیریت استراتژیک …………………………………………………………………………………….72

2-1-6-4- تاثیر مدیریت استراتژیک  بر عملکرد …………………………………………………………………………….72

2-1-6-5- اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژیک…………………………………………………………………….73

2-1-6-5-1- استراتژیست ها ………………………………………………………………………………………………………73

2-1-6-5-2- بیانیه های ماموریت…………………………………………………………………………………………………75

2-1-6-5-3- فرصت ها و تهدیدات خارجی…………………………………………………………………………………..76

2-1-6-5-4- نقاط قوت و ضعف داخلی……………………………………………………………………………………….77

2-1-6-5-5- هدف های بلند مدت……………………………………………………………………………………………….78

2-1-6-5-6- استراتژی ها……………………………………………………………………………………………………………80

2-1-6-5-7- هدف های سالانه……………………………………………………………………………………………………80

2-1-6-5-8- سیاست ها……………………………………………………………………………………………………………..81

2-1-6-6- الگوی مدیریت استراتژیک………………………………………………………………………………………….82

2-1-7- تدوین استراتژی……………………………………………………………………………………………………………..85

2-1-7-1- چارچوبی جامع برای تدوین استراتژی…………………………………………………………………………….85

2-1-7-2- ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و نقاط ضعف( SWOT) …………………………………….88

2-1-8- اجرای استراتژی……………………………………………………………………………………………………………..90

2-1-9- ارزیابی استراتژی……………………………………………………………………………………………………………93

2-1-9-1- بررسی عوامل داخلی و خارجی ……………………………………………………………………………………95

2-1-9-2- محاسبه ی عملکرد سازمان……………………………………………………………………………………………99

2-1-9-3- اقدامات اصلاحی……………………………………………………………………………………………………..101

2-1-10- ترکیب قضاوت شهودی و تجزیه و تحلیل های علمی………………………………………………………..104

2-1-11- سازگاری با تغییرات……………………………………………………………………………………………………107

2-1-12- مزایای مدیریت استراتژیک………………………………………………………………………………………….108

2-1-13- مروری بر تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………111

2-1-13-1- پروژه های مطالعاتی تهیه و تدوین سند راهبردی شهرک های صنعتی استان های کشور……….111

2-1-13-1-1- پروژه های مطالعاتی تهیه و تدوین سند راهبردی شهرک های صنعتی استان تهران…………..111

2-1-13-2- پروژه های مطالعاتی تهیه و تدوین سند راهبردی شهرک های صنعتی استان سمنان………………112

2-1-13-2- پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………………112

2-1-13-3- طرح تحقیقاتی……………………………………………………………………………………………………….113

2-1-13-4- پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………….114

2-1-13-5- پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………….115

2-1-13-5- پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………….116

2-1-13-5- پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………….116

بخش دوم : نقش و جایگاه صنایع کوچک و متوسط در صنعت کشور………………………………………………..118

مرور ادبیات …………………………………………………………………………………………………………………………….118

2-2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………118

2-2-2- نظریات مدرن کسب و کار…………………………………………………………………………………………….121

2-2-3- تعریف صنایع کوچک و سیر تاریخی آن در ایران………………………………………………………………126

2-2-4- تعریف شهرک های صنعتی……………………………………………………………………………………………129

2-2-5- سیر تاریخی صنایع کوچک در ایران………………………………………………………………………………..130

بخش سوم : معرفی شرکت شهرک های صنعتی استان تهران……………………………………………………………..135

2-3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………135

2-3-2- نیروی انسانی……………………………………………………………………………………………………………….135

2-3-3- شهرک ها و نواحی صنعتی استان…………………………………………………………………………………….136

بخش چهارم : معرفی اجمالی شهرستان فیروز کوه…………………………………………………………………………..141

2-4-1- مشخصات عمومی شهرستان فیروز کوه ……………………………………………………………………………141

2-4-2- بررسی شاخص های توسعه ی صنعتی در شهرستان فیروز کوه و مقایسه آن با شهرستان های استان تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 145

بخش پنجم : بررسی و مطالعه ی اسناد بالا دستی …………………………………………………………………………….152

فصل سوم : روش تحقیق …………………………………………………………………………………..161

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………162

3-2- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..162

3-3- جامعه ی آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………….163

روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….164

3-4- روایی و پایایی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….165

3-5- روش های جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………165

3-5-1- جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسناد و مدارک …………………………………..165

3-5-2- جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه …………………………………………………………………………….166

3-5-3- جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه ………………………………………………………………………..166

3-6- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………….167

فصل چهارم : نتایج و یافته های تحقیق…………………………………………………………………170

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………..171

4-2- دا ده های جمعیت شناختی نمونه ی مورد مطالعه ……………………………………………………………………171

4-3- چشم انداز دفتر شهرک صنعتی فیروز کوه ……………………………………………………………………………173

4-4- ماموریت دفتر شهرک های صنعتی فیروز کوه چیست؟……………………………………………………………175

4-5- فهرست نقاط قوت و ضعف – فرصت ها و تهدیدات ……………………………………………………………..176

– تهدیدات عمده و نهایی دفاتر و واحد ها شهرک های صنعتی شهرستان فیروز کوه …………………………….180

4-6- اهداف بلند مدت (کلان) دفاتر و واحد ها شهرک ها ی صنعتی فیروز کوه کدام است ؟……………….181

4-7- بررسی عوامل داخلی ………………………………………………………………………………………………………..183

4-8- بررسی عوامل خارجی ………………………………………………………………………………………………………187

4-9- ماتریس عوامل داخلی و خارجی (IE ) ………………………………………………………………………………..189

4-10- بررسی ماتریس نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدات (SWOT)…………………………………….191

4-11- بررسی ماتریس استراتژی اصلی ………………………………………………………………………………………..193

4-12- ماتریس برنامه ریزی استراتژی کمی (QSPM) …………………………………………………………………..194

فصل پنجم : بحث و تفسیر نتایج و پیشنهادات ………………………………………….199

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….200

5-2- خلاصه ……………………………………………………………………………………………………….200

5-3- نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………………200

استراتژی های پیشنهادی ………………………………………………………………………………………..204

5-4- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………….206

5-5- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………….206

5-5-1- پیشنهاد بر اساس تجارب نگارنده تحقیق به شهرک های شهرستان فیروز کوه ………………………….206

5-5-2- پیشنهاد به محقق بعدی ………………………………………………………………………………….207

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………..208

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………… 212

مقدمه

تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نشان می دهد که بخش صنایع کوچک و متوسط به دلایل مختلف می تواند نقش محوری در توسعه اقتصادی و صنعتی داشته باشد. اول اینکه صنایع کوچک و متوسط از بسیج منابع مالی حمایت می کند و در نتیجه باعث ایجاد فرصت ها شغلی، ایجاد رفاه و بالاخره فقرزدایی می شود. دوم اینکه صنایع کوچک و متوسط به اقشار آسیب پذیر جامعه از قبیل جوانان و زنان که ظرفیت محدودی برای مشارکت در توسعه اقتصادی کشورشان دارند کمک می کند. سوم اینکه بخش صنایع کوچک و متوسط می تواند نقش مهمی درتحقق روند خصوصی سازی در کشور ایفا نماید زیرا آنها اغلب قابلیت جذب نیروی کار مازاد را دارند. چهارم اینکه توسعه صنایع کوچک و متوسط باعث ارتقاء مردم سالاری در جامعه می شود و جامعه مدنی باعث مشارکت کارآفرینان در نظام اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشور می گردد. سرانجام بخش صنایع کوچک و متوسط ثابت نموده که منعطف و نوآور است و در بسیاری از بخش ها صنایع کوچک و متوسط امتیازات رقابتی قابل توجهی نسبت به صنایع بزرگ دارند و این امر آنها را قادر می سازد سریع تر و موثرتر به تحولات فزاینده جهانی پاسخ دهند ( unido , 2003 ) .

امروزه در کشورهای در حال توسعه، صنعتی شدن به مثابه حل کلیه مشکلات اقتصادی مطرح است به طوری که صاحبنظرات مسائل اقتصادی، آن را مترادف با توسعه یافتگی می دانند. کشورهای در حال توسعه امیدوارند که از طریق صنعتی شدن بر مشکلات عقب ماندگی فنی غلبه کرده و موجبات استفاده کامل از منابع طبیعی، مواد خام، سرمایه و نیروی انسانی را فراهم سازند.

پیشرفت های سریع کشورهای در حال توسعه نظییر کره جنوبی، تایوان، مالزی، هندوستان، ترکیه ، اندونزی و کشورهای صنعتی چون آلمان، ژاپن ، آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته گواه این مدعا است که صنایع کوچک در این کشورها به عنوان پایه های اساسی رشد و توسعه و دستیابی به صنایع مدرن بوده اند به طوری که طبق مطالعات سازمان جهانی کار 70 درصد از نوآوری ها و اخترعات صنعتی، توسط کار آفرینان به وجود آمده که در واحدهای کوچک مشغول به کار بوده اند (Debra D.Raiborn , 1982 , 1-5  ) .

بخش بنگاه های کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصادهای توسعه یافته در سراسر جهان می باشد. در اتحادیه اروپا صنایع کوچک و متوسط نقش مهمی در رشد و توسعه و ایجاد کسب و کار جدید داشته است و نقش به سزائی در اشتغالزایی در سطح قابل قبول به ویژه برای کارگان و زنان فراهم کرده است با توجه به اینکه صنایع کوچک و متوسط به طور معمول بیشتر از صنایع بزرگ به  تأمین کنندگان محلی وابسته هستند در نتیجه آنهابه طور غیر مشتقیم باعث ایجاد فرصت های شغلی می شوند (The European Commission , 2005 , 2-8  ) .

بررسی­های انجام شده در نظام های اقتصادی (توسعه یافته، در حال توسعه فدر حال گذار) نشان می­دهد که برای دستیابی به یک بخش صنایع کوچک و متوسط شکوفا و پایدار بایستی یک ساختار حقوقی مناسب برای صنایع کوچک و ایجاد یک ساختار حمایتی نهادینه مناسب شامل خدمات مشاوره کسب و کار، تأمین اطلاعات ، آموزش ، خدمات مالی و امثال آن باشد.

در این راستا کشور ما ایران شدیداً به صادرات نفت و گاز که 82 درصد کل صادرات کشور را تشکیل

می­دهد وابسته است هرچند که صادرات غیر نفتی در حال افزایش بوده ولی این افزایش به آرامی صورت می­گیرد. و اشتغال­زایی یکی از مسایل مهم در ایران می باشد بر اساس آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران حدود 3 میلیون نفر در سال 2000 به صورت رسمی به عنوان بیکار ثبت شده است که این رقم در حال افزایش می­باشد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ثابت شده است که بخش صنایع کوچک و متوسط می­تواند نقش کلیدی در اشتغال زایی ایفا کند و نه تنها می تواند نیروی کار ناشی از رشد طبیعی را جذب کند بلکه نیروی کار مازاد شرکت های دولتی ناشی از تعدیل اقتصادی یا خصوصی سازی را نیز می­تواند جذب نماید و همچنین می­تواند به عنوان موتور محرک اصلی اشتغال محسوب شود (شقاقی و همکاران ،1384) .

این فصل به بیان کلیات تحقیق شامل: بیان مساله، چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق، اهمیت موضوع تحقیق و اهداف تحقیق تخصیص یافته است.

 بیان مسئله

تغییرات شتابان محیط درون و برون سازمانی منجر به بروز شرایطی شده است که مجموعه مولفه‌ها و عوامل مرتبط با سازمان در حوزه‌های مختلف به صورت پیوسته دچار تغییرات گردد. لذا در چنین شرایطی بدون وجود برنامه‌ای مشخص امکان رسیدن به موفقیت برای سازمان قابل تصور نیست. در چنین شرایطی استفاده از روش‌های رایج برای برنامه ریزی در سازمان‌ها امری ضروری و رایج بوده و در عمل بسیاری از مدیران، مشاوران و کارشناسان از این الگوها در تعیین برنامه‌های سازمانی استفاده می‌کنند. لیکن در اغلب روش‌های موجود در حوزه برنامه ریزی، برنامه ریزی انجام شده با واقعیت‌ها و شرایط محیطی و درونی سازمان تطابق لازم را ندارد.

در مدل‌های رایج در برنامه­ریزی (به ویژه برنامه ریزی استراتژیک)، فرایند شناخت مبتنی بر دو حوزه عمده و اصلی درون و بیرون سازمان (محیط داخلی و خارجی) انجام می‌پذیرد که حاصل آن در قالب مجموعه فرصت ‌ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف تبیین می‌گردد. در حقیقت با تحلیل‌های انجام شده در این حوزه‌ها، شرایط موجود سازمان به تصویر درآمده و برنامه‌های مورد نیاز برای حصول به اهداف و ماموریت سازمان و نیز عبور از شرایط و تنگناهای موجود، با استفاده از فرصت­ها و نقاط قوت تدوین می‌گردد.

با توجه به آنچه گفته شد و نظر به اینکه تاکنون به منظور برنامه­ریزی‌های مورد نیاز با رویکردی استراتژیک به بررسی و شناسایی مشکلات موجود در شهرک­های صنعتی فیروزکوه پرداخته نشده این تحقیق درصدد است تا تصویری مناسب از مشکلات این سازمان در حوزه‌های مختلف به منظور ارائه راهکارهای مورد نیاز جهت مقابله با آن ارائه دهد.

به این ترتیب مساله اصلی تحقیق حاضر را می‌توان به صورت زیر مطرح کرد:

1- در این  تحقیق منظور از مسائل و مشكلات همان تهدیدات محیطی و نقات ضعف داخلی هستند. به عبارت دیگر این تحقیق دلیل عدم دستیابی به توسعه صنعتی مطلوب و پایدار را یا در ضعف های مدیریتی و داخلی می داند و یا در عوامل خارجی جستجو می كند كه در هر صورت با اتخاذ راهكارهایی (استراتژی هایی) مناسب می توان نقاط ضعف را به قوت و عوامل تهدید را به فرصت تبدیل كرد.

2- با وجود آنكه مسائل و مشكلات موارد كیفی هستند اما این تحقیق بر آن است كه با استفاده از روشهایی چون ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ، ماتریس نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدات، ماتریس داخلی و خارجی، ماتریس استراتژی اصلی و سایر تكنیكهای اولویت بندی و رتبه بندی ترجیحات مشكلات كیفی را به كمی تبدیل نماید،كه در اینصورت می توان راهكارهای كمی و قابل دفاع برای آنها را ارائه نمود.

اهمیت و ضرورت  تحقیق

در هر سازمان و شرکتی استراتژی از اهمیت زیادی بر خوردار است. داشتن یک استراتژی برای دستیابی به اهداف و رقابت در محیط پویا برای هر سازمانی الزامی می­باشد. طبیعی است که برای داشتن یک استراتژِی مطلوب نیاز است که که کلیه مراحل تجزیه و تحلیل محیط درونی و بیرونی سازمان طی شود تا مدیران بتوانند تصمیم بگیرند که برای دستیابی به اهداف مورد نظر سازمان از چه استراتژی استفاده کنند .اولین گام تدوین یک استراتژی مناسب است. موضوع تحقیق ارائه شده به تدوین و ارائه یک استراتژی  از طریق مدل (SWOT) [1] با استفاده از تجزیه و تحلیل محیط درونی و بیرونی شهرک های صنعتی شهرستان فیروزکوه خواهد پرداخت تا بتواند بهترین عملکرد را پس از اجرا برای شهرک های مذکور به همراه  داشته باشد.

همانطور که می­دانیم یک استراتژی باید نیازهای یک سازمان را در راستای رسیدن به اهدافش  تامین کند.پس رضایت سهام داران، ذینفعان، مشتریان از عملکرد یک شرکت امر بسیار مهمی است. در دنیای کنونی با وجود رقبای بسیار و پویایی محیط و تغییرات قوانین چگونه می­توان به اهداف سازمان با موفقیت دست پیدا کرد؟ همچنین با داشتن یک برنامه­ریزی دقیق و با یک استراتژی مناسب می­توان تحقق اهداف را بهبود بخشید و رضایت مشتریان درونی و بیرونی سازمان را افزایش داد. با در نظر گرفتن موارد فوق می­توان گفت که با داشتن یک استراتژی مناسب می­توان هزینه ها را کم کرد و بهره وری و اثر بخشی­را افزایش داد. با توجه به موارد فوق می­توان نتیجه گرفت که یک سازمان برای بقای خود نیازمند یک استراتژی مناسب با توجه به محیط و عوامل درونی خود می­باشد، تا بتواند از طریق آن به درجات بالای پیشرفت یک سازمان دست یابیم.

تعداد صفحه :232

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

گرایش : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ

عنوان : ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اﺑﮭﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﺮاﯾﺶ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ

ﻋﻨﻮان:

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان

 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ: داروﺳﺎزی- از ﺳﺎل 84 ﺗﺎ ﺳﺎل  89

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:

دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﯽ اﺣﻤﺪی

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ﭼﮑﯿﺪه

ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد؟

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ازﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ، ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ روش ﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮی ﺣﺬف داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS در ﯾﮏ دوره ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ، از ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎلﻫﺎی 1384 اﻟﯽ 1389 اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ ، ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدارﺗﻬﺮان ، اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﺮم اﻓﺰار Eviews وﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ واﺗﺴﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ . ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻣﺪلﻫﺎی اﺑﺘﺪا از آزﻣﻮن ﭼﺎو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮐﻪ آﯾﺎ از روش آﻣﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﯾﺎ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ. در اداﻣﻪ از آزﻣﻮن ﻫﺎﺳﻤﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻣﺎری اﺛﺮات ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﺎ اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺪل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺎت رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﺪارد ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪ واژه : ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﮔﺮدش ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﮔـﺮدش، ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔـﺮدش ﻣﺤﺎﻓﻈـﻪ ﮐﺎراﻧـﻪ ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ

ﻓﻬﺮﺳﺖﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻛﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ………….….. ٢……… ٣
(2-1ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ …………….. ٤
(3-1ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ……………………….. ٥
(4-1اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………………. ٧
(5-1ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………… ٧
(6-1روش ﺗﺤﻘﻴﻖ …………….. ٨
(7-1ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری …………. ٩
(8-1روش ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ …….. ٩
(9-1روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ………….. ٩
(10-1ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………… ١٠
(11-1ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………… ١٠
(12-1ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ……………. ١٠
(13-1ﺗﻌﺮﻳﻒ واژه ﮔﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………. ١١
ﻓﺼﻞ دوم ………………………………………………… ١٣
(1-2 ﻣﻘﺪﻣﻪ ……………………………………………. ١٤
(2-2 ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ………. ١٤
(3-2 ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ………….. ١٧
(4-2 اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ……………. ١٨
(5-2 اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ….. ١٩
(6-2 اﻧﻮاع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ………………… ٢٠
(7-2 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش …….. ٢١
(1-7-2دﺳﺘﻪ اول ﺷﺮاﻳﻂ دروﻧﻲ ……………………….. ٢١
(2-7-2 دﺳﺘﻪ دوم اﻟﺰاﻣﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ……… ٢٣
(8-2 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش …….. ٢٤
(9-2 اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ……………………………………………………………………… ٢٨
(1-9-2 دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻛﺎﻓﻲ …….. ٢٨
(2-9-2 ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ………………………… ٢٨
(3-9-2 ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ارزش ﺷﺮﻛﺖ ……………… ٢٨
(10-2 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش در ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده ﺷﺮﻛﺖ …… ٢٩
(1-10-2 ﺣﺠﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ……… ٢٩
(2-10-2 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ………………… ٣٠
(3-10-2 ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﺟﺎری ٣٠
-4-10-2 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم …………………… ٣٠
(11-2 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش در ارزش ﺷﺮﻛﺖ ……………… ٣٢
(12-2 اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﻄﻠﻮب …………….. ٣٣
(13-2 ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ……………………….. ٣٤
(14-2 اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش …………………………….. ٣٧
(15-2 اﺟﺰاء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ………………………… ٣٨
(1-15-2 دوره وارﻳﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران ………………………….. ٣٩
(2-15-2 دوره وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ……………………………………….. ٤٠
(3-15-2 دوره ﮔﺮدش ﻣﻮﺟﻮدی ﻛﺎﻻ …………………………………………… ٤٣
(4-15-2 ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ……………………………………………. ٤٥

(16-2 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش و ﺗﺎﺛﻴﺮات آن ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در

ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ………………………………………………… ٤٧

(17-2 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﺗﺎﺛﻴﺮات آن ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در

داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ………… ……………………………………………… ٥٣
ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ………. ……………………………………. ٥٧
٢-١٨) خالصه فصل ………… …………………………………….. ٦٥
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ……. …………………………………………… ٦٦
(1-3 ﻣﻘﺪﻣﻪ ………….. ……………………………………………. ٦٧
(2-3 روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ………….. …………………………………….. ٦٧
(3-3 ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ …. …………………………………. ٦٨
(4-3ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ……………………………………………………… ٦٩
ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ …………. …………………………………….. ٦٩
ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ .. …………………………………….. ٦٩
(5-3ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻧﻬﺎ .. ……………………………………… ٧٠
(1-5-3 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ………………………………………………….. ٧٠
(2-5-3ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ………………………………………………….. ٧١
(1-2-5-3 ﺷﻴﻮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ . ……………………………….. ٧٢
(2-2-5-3 ﺷﻴﻮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ارزش ﺷﺮﻛﺖ . ……………………………….. ٧٢
ج
(6-3 ﺷﻴﻮه آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ……………………………………… ٧٢
(1-6-3 ﺷﻴﻮه آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ اول و ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻓﺮﻋﻲ آن …………. ٧٣
(2-6-3 ﺷﻴﻮه آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ دوم و ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻓﺮﻋﻲ آن ……. ٧٤
(7-3ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری …………………………….. ٧٥
(8-3 ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ……………………………………………… ٧٥
(9-3 روش ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ ……………………………………………. ٧٧
(10-3 روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ …………………………. ٧٧
(1-10-3ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ داده ﻫﺎ ……………………………………… ٧٨
(2-10-3ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ………………………………………….. ٧٨
(3-10-3ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ( ………………………………………. (g ٧٨
(4-10-3ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ……………………………..(R2) ٧٩
(5-10-3 ﻣﺪلﻫﺎی رﮔﺮﺳﻴﻮن …………………………………………. ٧٩
(6-10-3ﻓﺮضﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ رﮔﺮﺳﻴﻮن …………….. ٨٠
(7-10-3 آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن در اﻟﮕﻮی رﮔﺮﺳﻴﻮن ……………………. ٨١
(8-10-3آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﺮای ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ……………………………….. ٨١
(9-10-3آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮدن ﺿﺮاﻳﺐ …………… ٨٢
(10-10-3آزﻣﻮن ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺟﻤﻼت ﺧﻄﺎ …………………………. ٨٢
(11-10-3ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ………….. ٨٢
11-3 روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ……………… ٨٣
1-11-3 روش داده ﻫﺎی ﭘﺎﻧﻞ ………………………….. ٨٣
1-1-11-3 روش اﺛﺮاث ﺛﺎﺑﺖ: ……………………………. ٨٤
2-1-11-3 روش اﺛﺮات ﺗﺼﺎدﻓﻲ: ……………………………… ٨٥
د
3-1-11-3 آزﻣﻮن ﭼﺎو ﻳﺎ F ﻣﻘﻴﺪ: ……………………………….. ٨٦
4-1-11-3 آزﻣﻮن ﻫﺎﺳﻤﻦ: ……………………… ٨٧
2-11-3 آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﺪل …………… ٨٨
3-11-3 آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ……………………… ٨٨
4-11-3 آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ……………… ٨٩
1-4-11-3 ﻓﺮض ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎ: ……………………… ٨٩
2-4-11-3 ﻓﺮض ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﻤﺨﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ: ………………… ٩٠
3-4-11-3  ﻓﺮض ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎ: ……. ٩٠
.4-4-11-3 ﻓﺮض ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎ: …………………………. ٩١
.4-4-11-3 ﻓﺮض ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻄﺎی ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺪل: …………….. ٩٢
5-11-3 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ …………………………………………… ٩٣
1-5-11-3 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ(……………………………………..:(R2 ٩٣
2-5-11-3 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ(…………………………………….:(R ٩٣
6-11-3 ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺮای رد ﻳﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ .. ٩٤
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم  ……………… ٩٥
1-4 ﻣﻘﺪﻣﻪ . …….. ٩٦
2-4 آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………………………………………………….. ٩٦
3-4 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………………………………………………. ١٠٢
4-4 ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ……………………………. ١٠٦
5-4 ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺨﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………… ١٠٨
6-4 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ……………………………….. ١٠٨
1-6-4  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ اول ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………………………………. ١٠٨
1-1-6-4 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ……………… 1-1 ١١٢
2-1-6-4 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ …………………. 2-1 ١١٣
3-1-6-4 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ……. 3-1 ١١٣
4-1-6-4 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ …………. 4-1 ١١٤
2-6-4  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………. …………………..١١٤
1-2-6-4 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ……….. 1-2 ١١٨
2-2-6-4 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ………… 2-2 ١١٩
3-2-6-4 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ …….. 3-2 ١١٩
4-2-6-4 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ………….. 4-2 ١٢٠
5-2-6-4 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ … 5-2 ١٢٠
7-4 ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺼﻞ ……………………………………………………………………………………………… ١٢١
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ……………………………………….. ١٢٢
(1-5 ﻣﻘﺪﻣﻪ …………………………. ١٢٣
(2-5 ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻮﺿﻮع و روش ﭘﮋوﻫﺶ …………. ١٢٣
(3-5 ﺧﻼﺻﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ …… ١٢٥
(4-5 ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ : …………… ١٢٩
(5-5ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ : ………… ١٣١
(6-5 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ ……. ١٣١
(7-5 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﻖﻫﺎی آﻳﻨﺪه ……………… ١٣١
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣĤﺧﺬ: ……………………………………….. ١٣٣

ﭼﻜﻴﺪه

اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد؟

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ازﻣﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ، ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ روش ﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮی ﺣﺬف داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS در ﻳﻚ دوره ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ، از ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎلﻫﺎی 1384 اﻟﻲ 1389 اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺎﺳﻲ ، ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدارﺗﻬﺮان ، اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻧﺮم اﻓﺰار Eviews وﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ واﺗﺴﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻣﺪل ﻫﺎی اﺑﺘﺪا از آزﻣﻮن ﭼﺎو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﻛﻪ آﻳﺎ از روش آﻣﺎری ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻳﺎ روش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ. در اداﻣﻪ از آزﻣﻮن ﻫﺎﺳﻤﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻣﺎری اﺛﺮات ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻳﺎ اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺪل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺎت رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲداری وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داری ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻧﺪارد ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻳﺎی اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻄﻮری ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داری ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ﻛﻠﻴﺪ واژه : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎراﻧﻪ ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ

(1-1ﻣﻘﺪﻣﻪ

در اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻓﺰآﻳﻨﺪه ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺤﺪود، داراﻳﻲ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻴﻬﺎی ﺟﺎری ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﺎرﭼﻮب رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺷﺮﻛﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻫﻤﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ و ﺑﺨﺼﻮص در واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺑﺎ اﻧﺪاز ه ﻫﺎی ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ، ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ، و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ

ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺟﺎری ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﺛﺮوت ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ(ﺧﺮم ﻧﮋاد،.(1386

اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد ﺧﺎم، ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﺑﻬﺎی ﻣﻮاد ﺧﺎم، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل و ﺟﻤﻊ آوری وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل. ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش، ﺟﻤﻊ آوری ﺣﺴﺎب ﻫﺎی درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻤﻜﻦ و ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، اﻳﻦ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻔﻬﻮم ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪی ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی ﺑﻬﺎی ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺧﺮﻳﺪاری ﺷﺪه و ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺒﺎﻟﻎ درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻛﺎﻻی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه، ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد(ﻣﻮس و

(2-1ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش، ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻲ اﺻﻮل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص داراﻳﻲﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺟﺎری ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش اﺷﺎره ﻛﺮده اﻧﺪ: ﺟﺴﻮراﻧﻪ (ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ) و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎراﻧﻪ.

ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ در ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ﺧﺎﻟﺺ1 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ داراﻳﻲ-

ﻫﺎی ﺟﺎری و ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺟﺎری اﺳﺖ. اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎراﻧﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﻻ رود. در اﺟﺮای اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﺷﻮد رﻳﺴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ. ﻣﺪﻳﺮ در اﻳﻦ ﻧﻮع راﻫﺒﺮد ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار داراﻳﻲﻫﺎی ﺟﺎری را در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﮕﻪ دارد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ﺑﺎ راﻫﺒﺮد ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان داراﻳﻲ ﺟﺎری از ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮد در اﺟﺮای

اﻳﻦ راﻫﺒﺮد رﻳﺴﻚ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﭼﻮن ﺣﺠﻢ داراﻳﻲﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ-

ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﻲرﺳﺪ، ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(ﻓﺘﺤﻲ، .(1388

ﺷﺮﻛتﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎی ﻧﺴﺒﻲ دو اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش، ﻳﻜﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در اﺟﺰای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش را در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎراﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺴﻮراﻧﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﺳﻮدآوری ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﻳﺮا ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻞ داراﻳﻲ ﻫﺎ و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺟﺎری را ﻛﺎﻫﺶ داد. اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ

اذﻋﺎن واﻧﮓ(2002)2 اﮔﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮد را ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﺳﺎزﻧﺪ، اﺣﺘﻤﺎل از دﺳﺖ دادن ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎراﻧﻪ ﺷﻜﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻳﺴﻚ ﻛﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺘﺒﻊ آن ﺳﻮد ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت دارﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺳﻴﺎﺳﺖ

ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ود ﻛﻪ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺟﺎری ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ داراﻳﻲ ﻫﺎ، رﻗﻢ ﻛﻮﭼﻜﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺷﺮﻛﺖ رﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮی را در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺳﻮد ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت دارﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﻲ ﺟﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ. ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻄﺢ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺟﺎری ﻛﻤﺘﺮ و ﺑﺪﻫﻴﻬﺎی ﺟﺎری ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺷﺮﻛﺖ، ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺗﺮ اﺳﺖ(اﻟﺸﺎﺑﻴﺮی و

ﻋﺮب1،.(2011 ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺑﻮدن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﻤﻌﻨﻲ ﺗﺤﻤﻞ رﻳﺴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ روﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮی ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻛﺎرآﻳﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد. از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻮال اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺼﻮرت ذﻳﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

  • آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد؟

(3-1ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ. ﻣﺆﺳﺴﺎت، ﭼﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﭼﻪ ﺗﻮزﻳﻌﻲ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل و ﻣﻮازﻳﻦ ﻋﻠﻤﻲ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ورودی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ دادهﻫﺎ2و ﺳﺘﺎدهﻫﺎ3 در ﻳﻚ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻓﺮﺟﺎم ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روزاﻓﺰون ﻣﺆﺳﺴﻪ را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی وﺟﻮﻫﻲ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ-آورد و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻳﻦ وﺟﻮه را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ، داراﻳﻲ ﺛﺎﺑﺖ و ﺟﺎری و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮ، در ﮔﺮدش ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻟﻲ آن ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ALShubiri.N and Arab.A ١ Input ١٠ Out put ١١

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺶﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺤﺚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ را ﺑﺴﺎن ﺧﻮﻧﻲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ در رﮔﻬﺎی ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ و از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﭘﻤﭙﺎژ ﺧﻮن ﺑﻪ رﮔﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. ﺿﺮورت دارد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮاﻫﺪی ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاروی ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺗﺎ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ را ﺑﻪ داراﺋﻲﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ در ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎ درﻣﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻄﻤﻪ وارد ﺷﻮد. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان

ﻣﺎﻟﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﮔﺮدش ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ(ﭼﻴﻮ و ﭼﻨﮓ1، .(2006

در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻮاﻫﺪی را در ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﻧﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در راﺳﺘﺎی ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬﻛﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و در آن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

تعداد صفحه :133

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***