پایان نامه ارشد هنر گرایش تصویرسازی: رابطه تصویر سازی با مفهوم گرایی در فرایند تصویر متحرک

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر

گرایش : تصویرسازی

عنوان : رابطه تصویر سازی با مفهوم گرایی در فرایند تصویر متحرک

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشكده هنر و معماری /گروه تصویرسازی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش : تصویرسازی

عنوان:

رابطه تصویر سازی با مفهوم گرایی

در فرایند تصویر متحرک

استاد راهنما:

جناب آقای سید عبدالهادی شبیری نژاد

استاد مشاور:

جناب آقای نادر موسوی فاطمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات طرح

1- 1   بیان مسئله……………………………………………………………………………………..3

1-2   اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه ی انتخاب آن ………………………………………3

1-3   اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………4

1-4   سوالات یا فرضیات تحقیق ………………………………………………………………..5

1-5   چهار چوب نظری تحقیق …………………………………………………………………….5

1-6   روش تحقیق ………………………………………………………………………………….6

1-7   پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………….6

1-8   روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………..6

1-9 واژگان کلیدی ………………………………………………………………………………..6

فصل دوم- کانسپت آرت و دیزاین

2-1 تاریخچه- تاریخچه و تعریف کانسپت و دیزاین………………………………………7

2-2 دیزاین- ایجاد ارتباط و تعیین ساختار واحدگرافیکی میان عناصر ……………10

2-3 طراحی فضا………………………………………………………………………………15

2-4 طراحی کاراکتر……………………………………………………………………………19

2-5 تخیل اساطیری در انیمیشن………………………………………………………..36

2-6   شخصیت قهرمان……………………………………………………………………..48

2-7 هنر” انیمیشن کارخانه ی هیولا ها “………………………………………………57

2-8 فیلم نامه……………………………………………………………………………..79

2-9 فیلم نامه ی مصور…………………………………………………………………….81

فصل سوم- تکنولوژی و عرصه ی دیجیتال

3-1 نگه داشتن تاریخ……………………………………………………………………..89

3-2 کامپیوتر و جادوگر زمان……………………………………………………………94

2-3 از ایده تا اجرا………………………………………………………………………. 98

فصل چهارم – هنرمندان

4-1 برونو بزتو…………………………………………………………………………101

4-2 دیلن کول…………………………………………………………………………..103

4-3 رب راپل…………………………………………………………………………..109

4-4 سهیل دانش اشراقی …………………………………………………………..118

نتیجه گیری …………………………………………………………………………..121

فهرست منابع …………………………………………………………………………..137

گزارش کار عملی ……………………………………………………………140

چکیده:

طراحی گرافیک فیلم های انیمیشن، امروزه به یکی از بخش های اصلی و مهم پیش تولید تبدیل شده است. همانطور که ما در فیلم با مقوله تدوین، موسیقی، صدا و .. سرو کار داریم بخش طراحی گرافیک به همان اندازه حائز اهمیت است. تنوع گرافیک، تنوع فیلم می سازد همانطور که تنوع تدوین یک ساختار جدید به وجود می آورد.

به طور کلی ایده و فکر اصلی است که فیلم را پیش می برد، اما محتوا و فرم هردو در کنار یکدیگر قرار می گیرند و کانسپت و ایده پردازی نمی تواند به طور جداگانه مطرح شود. طراحی گرافیک در حقیقت اساس موجودیت هر فیلم است. یعنی اگر شما در بستر ویژوال و یا بصری برای فیلم نداشته باشید چگونه خواهید توانست فیلم را ببینید؟.

انیمیشن تنها حرکت و متحرک سازی نیست و درکنار آن طراحی، نقاشی، طرح گرافیکی و تکنیک های داستانی و سینمایی را نیز شامل می شود.

مقدمه:

تولید و ساخت یک محصول در غالب تصویر متحرک اعم از فیلم، انیمیشن، گیم و… نیازمند طراحی اصولی و از پیش تعیین شده بر مبنای تصویر به منظور ایجاد ارتباط موثرتر میان تمامی بخش های سازنده و نیز توسعه و بهبود روند کار دارد. تصاویر طراحی شده بر این مبنا «کانسپت آرت» نامیده می شود.

کانسپت آرت[1]، شاخه ای از تصویر سازی است و واضح است که هر اثر بصری مفهوم گرا و قابل نمایش به شیوه های گوناگون را می توان کانسپت آرت به حساب آورد. اما محقق سعی دارد آن بخش از هنر مفهومی که هدف اصلی آن توصیف بصری از یک ایده، تصویر، فیلم نامه و مواردی از این قبیل به منظور ساخت یک اثر تصویری متحرک است را مورد پژوهش قرار دهد و نیز با توجه به داشتن زمینه لازم و علاقه شخصی بر آن شده که موضوع رساله حاضر را به «رابطه تصویر سازی با مفهوم گرایی در فرایند تصوبر متحرک» اختصاص دهد.

«هنر در تکنولوژی رقابت می کند و تکنولوژی به هنر الهام می بخشد.» عرصه ساخت محصولات تصویری متحرک مخصوصا انیمیشن در سرزمین ما پیشرفت قابل توجهی نسبت به گذشته تا به امروز داشته است. اما از زمان ورود آن به عرصه هنر دیجیتال دیری نمی پاید و شایان ذکر است که شاید هنوز تعریف درست و روشنی از کانسپت آرت به عنوان بخش مهمی در تولید تصویر متحرک وجود ندارد و اغلب یکی از مشکل ترین قسمت های مربوط به تولید، ایجاد تصویری است که بتواند ایده حقیقی آن اثر را نمایش دهد.

با توجه به اهمیت این موضوع و به منظور شناخت بیشتر و بهتر این مهم، محقق این موضوع را برای رساله خویش در نظر گرفته است.

کلیات طرح

1-1- بیان مسئله

تولید و ساخت یک محصول در غالب تصویر متحرک اعم از فیلم، انیمیشن، گیم و… نیازمند طراحی اصولی و از پیش تعیین شده بر مبنای تصویر به منظور ایجاد ارتباط موثرتر میان تمامی بخش های سازنده و نیز توسعه و بهبود روند کار دارد. تصاویر طراحی شده بر این مبنا «کانسپت آرت» نامیده می شود.

کانسپت آرت، شاخه ای از تصویر سازی است و واضح است که هر اثر بصری مفهوم گرا و قابل نمایش به شیوه های گوناگون را می توان کانسپت به حساب آورد. اما محقق سعی دارد آن بخش از هنر مفهومی که هدف اصلی آن توصیف بصری از یک ایده، تصویر، فیلم نامه و مواردی از این قبیل به منظور ساخت یک اثر تصویری متحرک است را مورد پژوهش قرار دهد و نیز با توجه به داشتن زمینه لازم و علاقه شخصی بر آن شده که موضوع رساله حاضر را به «رابطه تصویر سازی با مفهوم گرایی در فرایند تصوبر متحرک» اختصاص دهد.

2-1- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

«هنر در تکنولوژی رقابت می کند و تکنولوژی به هنر الهام می بخشد.» عرصه ساخت محصولات تصویری متحرک مخصوصا انیمیشن در سرزمین ما پیشرفت قابل توجهی نسبت به گذشته تا به امروز داشته است. اما از زمان ورود آن به عرصه هنر دیجیتال دیری نمی پاید و شایان ذکر است که شاید هنوز تعریف درست و روشنی از کانسپت آرت به عنوان بخش مهمی در تولید تصویر متحرک وجود ندارد و اغلب یکی از مشکل ترین قسمت های مربوط به تولید، ایجاد تصویری است که بتواند ایده حقیقی آن اثر را نمایش دهد.

با توجه به اهمیت این موضوع و به منظور شناخت بیشتر و بهتر این مهم، محقق این موضوع را برای رساله خویش در نظر گرفته است.

3-1- هدف های تحقیق

هدف از تحقیق حاضر ، همانطور که از نام آن پیداست بررسی و پژوهش در مورد رابطه تصویر سازی با مفهوم گرایی در غالب تصویر متحرک در تعریفی جامع و دقیق است به طوری که بتوان گامی موثر در جهت بهبود فرایند نهایی کار برداشت.

در این راستا نمی توان تاثیری که هتر دیجیتال و پیشرفت تکنولوژی در کیفیت، جذابیت و سرعت در این زمینه گذاشته است را نادیده انگاشت.

4-1- سوالات یا فرضیه های تحقیق

پرسش های این پژوهش عبارتند از:

1- وجود کانسپت در خلق یک مجموعه تصویری متحرک تا چه اندازه مهم است و در صورت نبودن آن چه مشکلاتی در مراحل ساخت یک اثر به وجود می آید؟

2- آیا یک تصویر ساز تنها با تکیه بر دانش خود می تواند در ساخت یک اثر متحرک، به عنوان یک پدید آوردنده در بخش کانسپت آرت، سودمند واقع شود؟

3- آیا تکنولوژی دیجیتال برای بخش مربوط به کانسپت ساخت تصویر متحرک صرفا وجه ابزاری دارد یا وسیله ای است که علاوه بر تکنیک ، به بهبود روند تولید و انتقال مفاهیم کمک می کند؟

4- تکنیک های مختلف در کانسپت تصویر متحرک چه تاثیری در شیوه ارائه ی آن دارد؟

با توجه به پرسش های فوق فرضیه های زیر مطرح می شود:

1- نیاز به حضور کانسپت همیشه ضروری نیست. در واقع این مسئله با موضوع خطی داستان تصویر متحرک رابطه مستقیم دارد و بیشتر از همه برای موضوعاتی همچون علمی تخیلی، خیالی و فانتزی استفاده می شود. این حضور باعث می شود که خط مشی ساخت از همان ابتدا مشخص شود تا بخش های دیگر تولید بتوانند با تکیه بر آن کار خود را پیش ببرند.

2- این زمینه وجود دارد که اکثر مردم تفاوت بین کانسپت آرت و تصویر سازی را نمی دانند، بله آنها هردو تصویری ایستا از موضوع هستند اما تفاوت در معنی، مقصود و مخاطب است. تصویر ساز با تمام مهارتی که دارد همیشه نمی تواند به عنوان یک کانسپت آرتیست ظاهر شود چراکه یک تصویر ساز اغلب نمی تواند در واقعیت حضور داشته باشد و دید مخصوص به خود را دارد، این در حالی است که آنچه که برای یک کانسپت آرتیست اهمیت دارد این است که ساختار ها بی نقص و قابل تشخیص و دارای فضایی صحیح و منطقی باشد.

3- در سال های اخیر کانسپت آرت پیوند بسیار عمیقی با تکنولوژی از لحاظ ابزاری چه نرم افزار و چه سخت افزار برقرار کرده است. تا قبل از این از شیوه های دستی و سنتی استفاده می شد اما با روی کار آمدن این ابزار ها، کانسپت آرتیست قادر شد تا با مهارت خود و بهره گیری از این تکنولوژی کار خود را همچون بوم نقاشی به نمایش گذارد. به طبع استفاده از این صنعت خارق العاده در کیفیت، جذابیت و سرعت تاثیر بسزایی دارد.

4- استفاده از تکنیک های مختلف ارتباط مستقیم با موضوع و حجم کار با توجه به زمان ساخت دارد.

[1] Consept art

تعداد صفحه : 151

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :    

  ****       serderehi@gmail.com

Previous Entries پایان نامه ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی: بررسی مقایسه ای انتظارات و ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی Next Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی :مقایسه تطبیقی عوامل تاثیرگذار بر خرید ناگهانی و برنامه ریزی شده