پایان نامه ارشد مهندسی نساجی تکنولوژی نساجی: بررسی تاثیر جهت تاب نخ (S و Z) بر روی کجی حلقه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی تکنولوژی نساجی

با عنوان : بررسی تاثیر جهت تاب نخ (S و Z) بر روی کجی حلقه و اثر آن بر تغییرات ابعادی پارچه های حلقوی پودی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

عنوان:

بررسی تاثیر جهت تاب نخ (S و Z) برروی کجی حلقه و اثر آن بر تغییرات ابعادی پارچه های حلقوی پودی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
کجی حلقه در پارچه های یکرو سیلندر از لحاظ زیبایی سطح پارچه و شکل ظاهر آن مورد بحث قرار می گیرد. پیچ خوردگی حلقه بسیاری از مشکلات کاربردی را در بافت ایجاد می نمایند. درز و شکاف در بافت ایجاد کرده، برش و دوخت لباس را دشوار می سازند و همچنین سبب تغییرات ابعادی در پارچه و لباس می شود.
عوامل متعددی بر کجی حلقه و تغییرات ابعادی پارچه های حلقوی پودی یکرو سیلندر تأثیرگذارند. که هدف این تحقیق، بررسی تأثیر جهت تاب نخ و طول حلقه بر کجی حلقه پارچه های حلقوی پودی یکرو سیلندر می باشد.
در این تحقیق، از مخلوط نخ پلی استر / ویکسوز با درصد 35/65 در دو جهت تاب S و Z استفاده شده است. و آزمایش های مختلفی شامل تعیین تاب و نمره نخ، استحکام، پرز و مقدار نایکنواختی روی نمونه نخ ها انجام گرفت. سپس نمونه ها در چهار حالت S تاب، Z تاب، s و z (بوبین های یک در میان) و دو s و دو z در طرح بافت ساده با سه طول حلقه تولید شدند. در مجموع 12 نمونه پارچه مورد مطالعه قرار گرفته که از هر نمونه، پنج نمونه cm 30*30 استخراج و زاویه کجی آنها بعد از 24 ساعت تحت استراحت خشک (در دمای محیط) در شرایط یکسان اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که نخ با جهت تاب z چون جهت آن با جهت چرخش ماشین یکسان بوده، اثر بیشتری در کجی حلقه داشته و در حالت استفاده از بوبین های یک در میان s و z به خاطر خنثی کردن اثر یکدیگر به میزان قابل توجهی از زاویه کجی کاسته می شود. همچنین با افزایش طول حلقه در تمام نمونه ها زاویه کجی افزایش می یابد.
این پروژه مشتمل بر چهار فصل می باشد. در فصل اول، تحقیقات قبلی انجام شده در مورد کجی حلقه پارچه های حلقوی پودی یکرو سیلندر آمده است، در فصل دوم نمونه نخ ها و پارچه های تولید شده و آزمایشات انجام گرفته بر روی آنها ارائه گردیده است. نتایج آزمایشات و تجزیه و تحلیل آماری آنها در فصل سوم مورد بررسی قرار گرفته و در فصل چهارم نتیجه گیری کلی و پیشنهادات ارائه شده اند.
مقدمه:
پارچه های یکرو سیلندر به طور گسترده در لباس های کشباف استفاده می شوند و علت برخی مشکلات به خاظر نامتعادل بودن ساختمان آنهاست. این عدم تعادل بیشتر به خاطر کجی حلقه ها است که بر روی تمام پارچه تاثیر گذاشته و مشکلات کیفی بزرگی را در محصول ایجاد می نماید. مانند جابجایی ردیف های کناری پارچه که سبب مشکل کیفی مهمی در سطح پارچه می شود. در این پارچه ها عموما ردیف ها نسبت به رج ها آنگونه که مورد نیاز است عمود نبوده، بلکه نسبت به چپ و راست (بسته به جهت تاب) مورب می شوند. این مشکل اغلب در عملیات تکمیل تصحیح شده و برطرف می گردد. عملیات تثبیت معمولا با استفاده از رزین ها، حرارت، بخار و یا مرسریزه کردن بسته به نوع پارچه انجام می شود. اما این عملیات نیز اغلب بسیار پایدار نبوده و پس از عملیات شستشو، ردیف ها مجددا به حالت اریب در می آیند.
فصل اول: کجی حلقه و تاریخچه مطالعات آن در نساجی
1-1- پیشینه تحقیق
مطالعه کجی و ثبات ابعادی پارچه های حلقوی پودی یکی از موضوعات مهم مورد بحث در صنایع و تحقیقات نساجی می باشد.
به نظر می رسد اولین تحقیق انجام شده جهت اندازه گیری زاویه کجی پارچه های یکرو سیلندر با استفاده از نخ پشم توسط ادوارد و داویس در سال 1934 انجام گرفته است. آنها بررسی خود را با نخ پشم و ضریب تاب های مختلف در دو جهت متفاوت S و Z روی ماشین گردباف جوراب بافی با قطر 15/4 اینچ و 220 سوزن و چرخش مخالف عقربه های ساعت انجام داده و با سه طول حلقه مختلف پارچه ها را تولید نمودند. نتایج به دست آمده نشان داد که اساسا کجی به وسیله تاب نخ ایجاد می شود و با افزایش تاب کجی نیز افزایش یافته و هم جهت با جهت تاب خواهد بود و این اثر بر روی نخ های پشمی کراسبرد بیشتر از بوتانی می باشد.
اثر کجی به طور موقتی به وسیله بخار دادن به پارچه و یا تثبیت نخ به وسیله آب که موثرتر از بخار است را می توان تقریبا از بین برد. همچنین با استفاده از دو سر نخ به جای یک سر نخ که در دو جهت مخالف تابیده شده باشند و نخ های دولا که دارای تاب مناسب باشند، کجی به وجود نمی آید.
لورد و همکارانش در بخشی از تحقیقات خود درباره اثرات استفاده از نخ های رینگ چرخانه و نخ های بدون تاب در پارچه های حلقوی پودی آورده اند که پارچه بافته شده با نخ های 100% پنبه چرخانه با بافت یکرو سیلندر هرچقدر تاب افزایش می یابد کجی پارچه نیز زیاد می گردد. در استراحت خشک کجی در طول زمان ادامه پیدا می کند و در استراحت کامل کمتر از دو استراحت دیگر است. همچنین با استفاده از نخ بدون تاب انحراف حلقه خیلی کمتر و در نتیجه کجی از بین می رود. به منظور کم نمودن زاویه کجی پارچه عملیات متفاوتی بر روی نخ پشمی انجام گرفت از قبیل پارافین زدن نخ قبل از بافندگی، تثبیت نخ با بخار و آب و سپس پارچه های مختلف بافته شد و نتایج به دست آوده نشان داد که در استراحت های متفاوت پارچه، هیچ یک از عملیات انجام گرفته بر روی نخ به طور کامل از کجی پارچه جلوگیری نمی کند و فقط مقدار آن را کاهش می دهد. همچنین مشخص گردید که تاب زنده نخ یک عامل اصلی برای انحراف حلقه، کجی و جمع شدگی پارچه می باشد و بخار دادن نخ ها بهترین راه جهت کم نمودن تاب زنده نخ بوده و باعث بهتر نمودن خصوصیات پارچه می شود.
در سال 1974 مطالعه ای بر روی اثر جهت گردش ماشین بر روی کجی پارچه های یکرو سیلندر توسط موسسه تحقیقاتی آی تی اف میل انجام گرفت. نتیجه به دست آمده این بود که تاب Z نخ ردیف ها را به جهت راست و تاب s به جهت چپ متمایل می سازد. رج های بافته شده بر روی ماشین های گردباف با چند ابزار به صورت مارپیچ بوده و در نتیجه باعث کجی ردیف ها می شود. همچنین در ماشینی که چرخش آن مخالف عقربه های ساعت است ردیف ها به چپ و در حالی که ماشین با حرکت موافق عقربه های ساعت ردیف ها به راست متمایل می شوند.
تعداد صفحه : 79
قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com