پایان نامه ارشد مهندسی نساجی تکنولوژی: بررسی تاثیر برخی از خصوصیات مکانیکی پارچه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

با عنوان : بررسی تاثیر برخی از خصوصیات مکانیکی پارچه (ضریب پوآسون، مدول الاستیسیته) بر روی رفتار بازگشت از چروک پارچه های فاستونی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصیلات تكمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

مهندسی نساجی – تكنولوژی

عنوان:

بررسی تاثیر برخی از خصوصیات مكانیكی پارچه (ضریب پوآسون، مدول الاستیسیته) برروی رفتار بازگشت از چروك پارچه های فاستونی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده:
خواص منسوجاتی که از الیاف ساخته می شوند مانند انواع نخها و پارچه ها بستگی به ارتباط بین خواص الیاف و چگونگی قرار گرفتن آنها دارد. به دلیل اینکه خواص الیاف به تنهایی خصوصیات نخ و پارچه رانشان نمی دهد. برای درک چگونگی رفتار این ساختارها تنها دانستن خواص الیاف کافی نمی باشد. خواص مکانیکی منسوجات به طور عمده شامل، ضریب انقباض جانبی (ضریب پواسون)، مدول اولیه است. که خصوصیات کلی ساختمان بافت، مقادیر آنها را تعیین می کند.
برای کاربرد منسوجات به منظورهای مختلف باید ویژگی های کلی آنها را در نظر گرفت. به علت شکل ظاهر و خواص مکانیکی در امتداد طول آنها، رفتار آنها وقتی نیرو در جهت طول به آنها وارد می شود بسیار حائز اهمیت است. در این حالت به راحتی می توان ازدیاد طول منسوج را زمانی که نیرو به صورت تدریجی اضافه می شود و همچنین پارامترهایی که پارگی را مشخص می کنند، تعیین نمود. در این تحقیق رابطه بین مدول اولیه و ضریب پواسون پارچه با رفتار بازگشت از چروك پارچه مورد ارزیابی قرار گرفت.
سپس خصوصیات مكانیكی پارچه از قبیل مدول الاستیسیته و ضریب پواسون در حالت کشش با رفتار بازگشت از چروك پارچه های فاستونی بررسی شده است.
به همین منظور ابتدا با استفاده از دستگاه Wrinkle recovery AATCC 128 sherly درجه چروك پارچه ارزیابی شده سپس با اندازه گیری پارامترهای مكانیكی ضریب همبستگی بین آنها محاسبه گردید.
مقدمه:
چروك یك نوع تغییر شكل سه بعدی پارچه است که معمولا در پشت زانو ساق شلوار بوجود می آید. چین خوردگی و چروك در پارچه زمانی روی می دهد که تعداد زیادی انحنای مضاعف در پارچه بوجود می آید. که در نتیجه تغییر شكل نسبتا دائمی در پارچه ایجاد می گردد.
از سال ١٩۵٠ مصرف کنندگان به طور فزاینده ای از چروك لباس های پشمی آگاهی پیدا کردند. در همان زمان تكنیك های شیمیایی برای جلوگیری از ایجاد چروك در پارچه های پنبه ای رواج یافت. البته پارچه هایی که از مخلوط پشم – پلی استر بافته می شوند بطور ذاتی استعداد کمتری برای چروك شدن نسبت به پارچه های خالص پشمی دارند امروزه شرایطی که منجر به ایجاد چروك در پارچه ها می شوند بهتر شناخته شده است. و اینكه آیا لباس چروکدار برای پوشیدن مناسب است یا خیر، بستگی به این دارد که مصرف کننده از لحاظ بصری چگونه آنرا برآورد می کند.
هنگامی که نمونه ای تحت بار قرار می گیرد، مادامی که از حد کشسانی ماده تجاوز نشود، تنش کرنش از قانون هوک تبعیت می کند. در تمام ماده های مهندسی افزایش طول حاصل از نیروی کششی محوری، در راستای این نیرو با خود یک انقباض در راستای عرض به همراه دارد. قدر  مطلق نسبت کرنش جانبی به کرنش محوری، ضریب پواسون نامیده می شود، که معمولا با υ نمایش داده شده و اغلب برای ارتباط کرنش ها در دو جهت عمود بر هم استفاده می شود.
به دلیل اینکه منسوجات، به خصوص پارچه ها دارای خواص یکسان در همه جهات نیستند، عموما از انها به عنوان مواد غیر یکسان یاد می شود. ضریب پواسون معمولا برای ارتباط دادن تغییر شکل در دو جهت عمود بر هم استفاده می شود، اما در مکانیک منسوجات، واژه ارتباط دهنده بین تغییر شکل های طولی وعرضی مورد استفاده قرار گرفته، این واژه ضریب انقباض جانبی است و هدف از استفاده این واژه به جای ضریب پواسون در منسوجات، به این دلیل است که، رفتار غیرخطی و ماهیت تغییر شکل غیر الاستیک این مواد مشخص شود.
تعداد صفحه : 62
قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com