پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: مطالعه مخاطرات واحدهای اوره و آمونیاک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

با عنوان : مطالعه مخاطرات واحدهای اوره و آمونیاک

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
“M.SC” سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
مهندسی شیمی- طراحی فرایند
عنوان :
مطالعه مخاطرات واحدهای اوره وآمونیاك

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده :
ایمنی نقش مهمی را در تمامی مراحل طراحی فرایندهای شیمیایی ایفا می كند. به منظور حصول اطمینان از
مسائل مربوط به ایمنی و محیط زیست و همچنین به حداقل رساندن تغییرات آتی در فرایند، مسأله ایمنی باید
در فازهای اولیه طراحی مورد توجه قرار گیرد.
نقطه شروع برای برنامه ریزی جامع در مورد ایمنی، تشخیص مخاطرات است. روش های زیادی از قبیل چك
بدین منظور توسعه یافته اند. (HAZOP) لیست، بررسی ایمنی، آنالیز پرسش و آنالیز مخاطرات و راهبری
دومین گام بعد از تشخیص مخاطرات، تحلیل و اولوی تبندی پیامدهای موجود به منظور میزان حذف و یا
طبقه بندی می گردد كه « ارزیابی خطر » كاهش اثرات آن م یباشد. این دو گام تحت عنوان جام عتری به نام
گام اول جنبه كیفی آن را در بر گرفته و گام دوم بعد كَمی مسأله است. برخی از روش های معمول مورد
استفاده در ارزیابی مخاطرات عبارتند از :
.[1](FTA) و آنالیز درخت خطا ( ETA) آنالیز درخت رویداد ،(HAZAN) آنالیز مخاطرات
هدف از این سمینار مطالعه مخاطرات واحدهای اوره و آمونیاك می باشد. واحدهای اوره وآمونیاك از
واحدهای مهم صنایع پتروشیمی م یباشد و در كشور چندین واحد اوره و آمونیاك در حال كار و چندین
واحد در حال ساخت می باشند.
بررسی مخاطرات این واحدها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این سمینار به مخاطرات عمده از قبیل
آتش، انفجار و انتشار گازهای سمی در این واحدها پرداخته خواهد شد.
مقدمه
صنایع شیمیایی و پتروشیمی اغلب با مواد شیمیایی خطرزا و واحدهای عملیاتی تحت شرایط دما و فشار
بالا نظیر راكتورها، تانك های ذخیره و … سر و كار دارند. بنابراین احتمال وقوع حوادثی مثل آتش سوزی،
انفجار و نشت مواد سمی در این واحدها وجود دارد. این حوادث ممكن است به علت اشكالات فرایندی،
نقص دستگاه ها و یا خطاهای انسانی ایجاد گردد. رشد صنایع در كنار رشد جمعیت انسانی نه تنها باعث
تكرار حوادث بلكه موجب افزایش خسارات ناشی از آ نها نیز شده است. علاوه بر مسائل ناشی از خسارات
و عقب ماندن در میدان رقابت جهانی، عوامل دیگری نیز وجود دارد كه در جلب توجه به مسأله ایمنی
ایجاد انگیزه می كند. یكی از مهمترین این عوامل، جنبه های وجدانی و اخلاقی مسأله است. آمار حوادث
بیشماری كه منجر به فاجعه و به خطر افتادن جان كارگرانی كه در داخل و یا مردمی كه در اطراف
زندگی می كنند، شده است حاكی از این است كه مسأله ایمنی اهمیت دارد و باید به فكر راهی برای فرار،
كنترل و یا رفع مخاطرات بود.
برای حفظ ایمنی ابتدا باید مخاطرات بالقوه را شناخته و مهمترین آ نها را تعیین نمود و سپس راهی
برای مقابله با آن ها پیدا نمود. بنابراین بحث و بررسی در مورد مخاطرات فرایند دو جنبه دارد. نخست
شناخت و معلوم كردن مخاطرات یعنی فهمیدن این مسأله كه در یك واحد صنعتی یا یك فرایند چه
خطراتی بالقوه وجود دارند و دوم روش های ارزیابی آن ها به منظور تعیین میزان حذف آن ها و یا محافظت
جان انسان ها در مقابل آن ها.
چون هر روشی برای برآورد خطرها .« میزان فرار از مخاطرات » : یكی از بهترین تعاریف ایمنی عبارتست از
دارای محدودیت خاص خود می باشد و كلیه خطرات، علت ها و پیامدها را پوشش نم یدهد به همین
.[ به منظور نسبی بودن ایمنی استفاده شده است[ 1 « میزان » منظور از كلمه
موضوع اصلی این سمینار مطالعه مخاطرات واحدهای ا وره و آمونیاك اعم از آتش، انفجار و نشت مواد
سمی با استفاده از یكی از تكنیك های رایج جهت مطالعه مخاطرات م یباشد. آنچه در این سمینار آمده
است:
این سمینار شامل شش فصل می باشد كه در فصل اول به كلیات ایمنی و مخاطرات فرایندی می پردازد،
در فصل دوم روش ها و تكنیك های ارزیابی مخاطرات بررسی م یگردد، در فصل سوم روش تجزیه وتحلیل
به تفضیل بیان می شود، در فصل چهارم شرح فرایند آمونیاك و اوره و همچنین (PHA) مقدماتی خطر
واحد PHA مخاطرات مواد شیمیایی آن مورد مطالعه قرار می گیرد، در فصل پنجم نتایج مطالعات
آمونیاك و اوره گزارش می شود و در نهایت در فصل ششم بحث و نتیجه گیری این مطالعات ثبت می گردد.
تعداد صفحات: 140
قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com