Get a site

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: شیرین سازی آب به روش الکترو دیالیز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

با عنوان : شیرین سازی آب به روش الکترو دیالیز

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
“M.SC” پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
مهندسی شیمی – فرایند
عنوان :
شیرین سازی آب به روش الكترو دیالیز

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده
تحقیق حاصل شامل شش فصل می باشد. فصل یك شرح مختصری از عناوین : فرایند های جدا سازی تفكیك
آن ها از لحاظ خواص شیمیایی و فیزیكی ، تكنولوژی غشایی ، جداسازی غشایی و طبقه بندی آن ها بر اساس نیروی
محركه شان می باشد. در این فصل مشخصات هر یك از فرایند های غشایی به صورت جدولی شامل نوع غشای به كار
رفته ضخامت غشا، اندازه ی حفرات غشا، نیروی محركه ی جدا سازی و كاربرد های هر كدام ذكر شده است.
در فصل دوم فرایند الكترودیالیز، اساس كار فرایند، غشاها، واحد الكترودیالیز، انرژی مصرفی فرایند، انواع الكترودیالیز و
كاربردهای آن توضیح داده شده است.
فرایندهای شیرین سازی آب اعم از حرارتی و غشایی در فصل سوم مورد بررسی قرار می گیرد. در این فصل مقایسه ای
بین روش های مختلف شیرین سازی آب از لحاظ قیمت، ظرفیت واحد، كیفیت محصول، منابع انرژی، میزان انرژی
مصرفی انجام می شود. سپس عوامل مؤثر بر انتخاب فرایندهای نمك زدایی و عواملی كه در هزینه های نمك زدایی اثر
می گذارند بررسی می شود.
در فصل چهارم لوازم و وسایل مورد آزمایش و نوع آزمایش تشریح و روش طراحی آزمایش بیان می شود.
طراحی می شود. سپس L در فصل پنجم با استفاده از روش آماری تاگوچی در طراحی ابتدا آزمایش ها توسط آرایه ی
داده های حاصل از آزمایش ها تجزیه و تحلیل می شود.
در فصل ششم نتیجه گیری آزمایش ها مورد بحث قرار می گیرد. در این فصل اثر عوامل دما، دبی، ولتاژ و غلظت در
فرایند جداسازی بررسی می شود.
مقدمه
شیرین سازی آب فرآیندی است كه مواد معدنی محلول از جمله نمك ( كه فقط محدود به آن نیست ) را از
منابع آبی نظیر آب دریا و آب شور جدا م یكند.
انتخاب روش شیرین سازی آب به عوامل مختلفی از جمله میزان شوری آب، انرژی قابل دسترس، كیفیت آب
خروجی ، ظرفیت، فرآیندهای مقدماتی و غیره بستگی دارد.
اساس نمك زدایی، حذف نمك ها در آب شور یا آب دریا برای تولید آب آشامیدنی است . و لی تكنولوژی نمك زدایی
برای تولید آب جهت مصارف صنعتی و كشاورزی نیز استفاده می شود. بطور خلاصه فرآیند نمك زدایی، آب حاوی
نمك (آب دریا یا آب شور) را به دو جریان جداگانه تفكیك می كند:
1- آب بدون نمك با حداقل غلظت مواد معدنی و نم كهای حل شده.
2- مایع شامل باقیمانده جامدات حل شده كه به عنوان محلول آب نمك 1 از سیستم خارج می شود.
به ازای هر 100 گالن آب دریا بسته به روش نمك زدایی می توان 10 تا 50 گالن آب آشامیدنی تهیه كرد. این مقدار
برای آب شور بالاتر هم می تواند باشد.
فرایندهای شیرین سازی آب عبارتند:
1- فرایندهایی كه اساس آنها تغییر فیزیكی در حالت آب است (تقطیر یا انجماد)
2- فرایندهای غشایی (اسمز معكوس یا الكترودیالیز)
تاریخچه نمك زدایی
توسعه تكنولوژی نمك زدایی در اوایل قرن بیستم شروع شد و نیاز اصلی در آن زمان تقاضاهای نظامی بود .
در جنگ جهانی دوم نیاز نیروهای نظامی به آب آشامیدنی در مناطق بیابانی منجر به سرمایه گذاری و تحقیق برروی
روشهای نمك زدایی شد . در سال 1952 دولت آمریكا تحقیقاتی را در این زمینه پایه ریزی كرد . در اواخر دهه 60
در بیشتر نقاط دنیا نصب شد كه عمدتاً از (MGD) تجهیزات نمك زدایی با ظرفیت بیش از 2 میلیون گالن در روز
روشهای حرارتی استفاده می شد. در دهه 1970 تكنولوژی غشایی (اسمز معكوس و الكترودیالیز) شروع به توسعه و
استفاده شد.
دولت امریكا سرمایه گذاری و تحقیقات در روشهای نمك زدایی را ادامه داد . بطوریكه در سال 1996 كنگره آمریكا
مبلغ 56 میلیون دلار برای تحقیقات برای یك دوره 5 ساله در این زمینه را تصویب كرد. در حال حاضر
نمك زدایی تنها برای نیازهای نظامی انجام نمی شود، بلكه در زمینه های مصارف شهری، كشاورزی و صنعتی نیز
كاربرد اساسی دارد . در سالهای اخیر رشد ظرفیت نمك زدایی در كل دنیا بطور متوسط 12 % در سال بوده است .
امروزه در دنیا 13600 واحد نمك زدایی در دنیا كه ظرفیت تولید 8 بیلیون گالن آب آشامیدنی در روز را دارد
%54 این تجهیزات در خاور میانه است كه با استفاده از سوختهای ارزان فسیلی عمل می كند . 17 % تجهیزات
نمك زدایی در امریكای شمالی است، كه با 120 واحد 600 بیلیون گالن آب آشامیدنی در روز تولید می كند . اولین
نصب شد كه تنها برای چند Dow Chemicals تجهیزات نمك زدایی در سال 1962 در بندر تگزاس توسط شركت
سال مورد بهره برداری قرار گرفت.
تعداد صفحه: 128
قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com