پایان نامه ارشد : مقایسه رابطه بین ویژگی های شخصیتی با منبع کنترل و عزت نفس دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

عنوان : مقایسه رابطه بین ویژگی های شخصیتی با منبع کنترل و عزت نفس دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب

دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب

                                                                                                 

پژوهشهای عملی انفرادی:

جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته روانشناسی

 

موضوع:

مقایسه رابطه بین ویژگی های شخصیتی با منبع کنترل و عزت نفس دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب

استاد راهنما:

صابر شریفی

 

زمستان  90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 4

اهداف………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

سوالات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………………….6

تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………..10

شخصیت چیست……………………………………………………………………………………………………………………..11

درون گرایی و برون گرایی……………………………………………………………………………………………………..13

شخصیت از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………………………………….14

کنترل چیست………………………………………………………………………………………………………………………..16

تفاوتهای فردی در زمینه ادراک محل کنترل……………………………………………………………………………….20

عزت نفس چیست………………………………………………………………………………………………………………….. 21

حقایقی درباره عزت نفس……………………………………………………………………………………………………….. 24

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 27

فصل سوم: روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..29

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….30

جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………..30

نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………31

روش و ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………..32

روایی و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………….34

روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….35

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………… 35

محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….38

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………39

تحلیل فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 40

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….58

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………59

پیشناهدات…………………………………………………………………………………………………………………………….61

محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 62

واژگان لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………63

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………….64

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………..66

 

 

مقدمه:

شخصیت را شاید بتوان اساسی ترین موضوع علم روانشاسی دانست زیرا محور اساسی بحث در زمنه های مانند یادگیری ، انگیزه ، ادراک ، تفکر عواطف و احساسات هوش و مواردی از این قبیل است . به عبارتی موارد فوق الذکر اجزای تشکیل دهنده شخصیت به حساب می آیند موضوع شخصیت مانند دیکی اشت که تمام مواد و مخلفات روانشناسی در آن پخته می شود و مطالعه شخصیت به منظور پیش بینی رفتار و با شناخت خود در روانشناسی جایگاهی ویژه دارد تارخ بشر شاهد تلاشهای زیادی در جهت طبقه بندی افراد بوده و هست انسانها از دورترین ایام در پی شناخت خصوصیات رفتاری اخلاقی و مذهبی افراد بوده اند کوشیده اند در این باره اظهار نظر نمایند و جنبه هایی از این امر را مشخص نماید در این بین در یکصد سال اخیر روانشناسان در این زمینه تلاش زیادی انجام داده و بر این اساس برای ارزیابی شخصیت نظریه های تحلیل (فروید، نظریه شخصی ماری ، یونگ ) نظریه های روانی اجتماعی (آدلر، مررنای ، مورنو ) نظریه های زیستی اجتماعی (اریک فرام ، مورفی ، سالی وان ، آلبرت ، راجرز ) از سوی دیگر امروزه عزت نفس بیشتر مورد توجه واقع شده شده است روانشناسان پژوهش های متعددی را به امر اختصاص داده اند زیرا اساس ما از خویشتن و آنچه را که در مورد خود می اندیشیم بر کلیه جوانب تجربه های از زندگی اثر جدی و قطعی دارد شیوه رفتار مادر کارها و حرفه در مسلسل عشق و عاطفی در امور جنسی و در نقش پدر و مادر در رابطه با فرزندان و در پیش رفت امور زندگی همه و همه متاثر و در گرو احساس ما از نقص خویش است و هم چنین راه گشای فهم و درک ما از خود و دیگران است . ( کلمز و همکاران ، 1379 ، ص 153)

عزت نفس : ارزیابی ها از خودپنداری خویش بر حسب ارزش کلی آن عزت نفس نامیده می شود عزت نفس مفهومی است که به ادراک فرد از ارزشهای شخصی اشاره دارد این ادراک به تدریج توسعه می یابد و در طی تحول کودک و تامل با افرادی که برای وی مهم به شمار می آیند تغییرات بیشتری پیدا می کند مطالعاتی که تاکنون انجام شده است نشان می دهند زمانی که این ادراک شکل گرفت در برابر تغییرات مقاومت کرده و ثبات خواهد داشت از جمله ویژگی های افراد با عزت نفس بالا این است که در مقایسه با افراد با عزت نفس پایین از استقلال و خلاقیت بیشتری برخوردارند اهداف بالاتری را انتخاب می کند نسبت به شکست و انتقاد کمتر حساسند و احساس کنترل بیشتری دارند ( اسفند آبادی ، 1380 ، ص 57 ) .

منبع کنترل نقش مهمی در رشته عزت نفس افراد دارد بدین معنا که افرادی که دارای منبع کنترل درونی باشند از عزت نفس بالا تر بلوغ بیشتر و تصورات مثبت تری نسبت به خود برخوردارند ( فیروزبخت ، 1377، ص 40)

 

 

بیان مسئله :

پژوهش مورد اشاره بیانگر بنیادی بودن بررسی شخصیت است و از آن جا که بررسی شخصیت و اجزای آن یکی از اساسی ترین موضوعات علم روانشناسی است نظریه های زیادی در این باره ازائه شده است و چون در پژوهش های حاضر دو تا از متغیر ها مورد نظر ما برونگرایی و درونگرایی است موجب پژوهش های بسیار گردیده اند و از طرف دیگر پژوهش ها نمایانگر منبع کنترل و رابطه آن با رفتارهای مختلف آدمی است و نکته دیگر اینکه عزت نفس می توان در زندگی اجتماعی انسان نقش مهمی بازی می کند و به همه سطوح زندگی اثر می گذارد اهمیت هر یک از متغیرها مورد نظر شکل جداگانه و با هم دیگر غیر قابل انکار است و ابزار های برای سنجش آنها ساخته شده است و از آن جا که این متغیرها در رفتار و زندگی آدمی نقش مهمی دارند ( شریفی ، 1385 ، ص 22) .

در دنیای پیچیده امروزی که شاهد رقابتهای بسیاری فشرده جوامع مختلف برای دستیابی به جدیدترین تکنولوژی و منابع قدرت هستیم افراد تیز هوش و خلاق و صاحب اندیشه و تفکر واگرا به مثابه گرانبها ترین سرمایه از جایگاه بسیار والا و ارزشمندی برخوردار هستند امروز جامعه ها پیش از هر زمان دیگر به افراد هوشمند و خلاق نیاز دارند هر قدر جهانی که در آن زنمدگی می کنیم پیچیده تر شود به شناسایی وپرورش ذهنهای خلاق و آفریینده بیشتر و شدید تر می گردد به همین دلیل در شرایط کنونی مسائله خلاقیت از مهمترین مسائل در قلمرو روانشناسی آموزشگاهی است . ( افروز ، 1379، ص 138 )

شخصیت مفهومی پیچیده و کلی است وتابع ارزیابی آن نیز کاری است دشوار از این رو پژوهش گران با هدفهای مشخص و واحدی روشهای گوناگونی را برای رسیدن به این هدف اتخاذ نمودنددر این مورد سه رویکرد عمده در تحقیقات شخصیت را مورد توجه قرار داد که عبارتند از : ( روش مشاهذه طبیعی و تحقیق بالینی و آزمونهای شخصیت و پرسش نامه ها و روشهای تجربی و تحقیقات آزمایشگاهی ( گروسی ، فرشی ، 1385، ص 33 ) .

هیلگارد در تعریف خود از کلیات شخصیت فاصله گرفته و نوعی برگشت به قوای ذهنی را تعریف خود نشان داده است او شخصیت را چنین تعریف می کند ( شخصیت الگو های معینی از رفتار و شیوه های تفکر است که نحوه دسازگاری شخصی را با محیط تعیین می کند افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند بر خلاف افرادی که منبع کنترل درونی دارا ی اضطزاب بیشتر ، عزت نفس کمتر ، کم اعتماد تر ،مشکوک تر ، پرخاشگر تر و کم بینش تر هستند. ( بیابانگرد ، 1370 ، ص 103) .

هدف کلی تحقیق حاضر رابطه بین ویژگی های شخصیتی با منبع کنترل و عزت نفس دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب می باشد .

تعداد صفحه : 96

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***