پایان نامه ارشد معماری -مرمت دانشگاه علم و صنعت : طرح مرمت و احیای خانه تاریخی داروغه

طرح مرمت و احیای خانه تاریخی داروغه

با تاکید بر بافت پیرامونی آن

پایان نامه کارشناسی  ارشد گرایش مرمت و احیای بافت های تاریخی

 دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

پایان نامه ارشد معماری -مرمت دانشگاه علم و صنعت : طرح مرمت و احیای خانه تاریخی داروغه

منابع و مآخذ:

 1. انطباق طراحی خانه­های مسکونی متناسب با اقلیم و معماری بومی، مشهد، دانشگاه فردوسی، 1392.
 2. پرنا، مهدی؛ آسیب شناسی و فن شناسی بناهای سنتی، تهران: انتشارات آزاده، 1386.
 3. پرونده ثبتی بنای تاریخی سرای داروغه، سازمان میراث فرهنگی، 1381.
 4. پرونده ثبتی بنای تاریخی موزه آبگینه، سازمان میراث فرهنگی، 1377.
 5. پرونده ثبتی سرای مشیر، سازمان میراث فرهنگی، 1347.
 6. پیرنیا، محمدکریم؛ سبک شناسی معماری ایران، تدوین غلامحسین معماریان، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت، 1372.
 7. حاجی قاسمی، کامبیز؛ یادداشتی بر معماری دوره قاجار، خبرنامه داخلی گردهمایی فرهنگ و هنر دوره قاجار، 1389.
 8. رضازاده، مجتبی؛ آسیب شناسی بناهای سنتی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1380.
 9. رهنما، محمدرحیم؛ «فرهنگ و میراث فرهنگی/ مشهد؛ شهری تاریخی-فرهنگی» فصلنامه مشکوه، شماره 57، بهار و تابستان 1377.
 10. زمرشیدی، حسین؛ تعمیر و نگهداری ساختمان، تهران: انتشارات زمرد، 1371.
 11. زمرشیدی، حسین؛ مصالح شمناسی سنتی، تهران: انتشارات زمرد، 1377.
 12. زین­العابدین میرزا؛ نفوس ارض اقدس، 1382.
 13. فراهانی ینا، میلاد؛ «ارزیابی مشخصات و بررسی روش­های مرمت و مقاوم سازی آثار تاریخی»، سمینار کارشناسان ارشد مرمت، 1385.
 14. فرشچی، حمیدرضا؛ مقدمه­ای بر مرمت و بهسازی ساختمان های مصالح بنایی، تهران: انتشارات طلایه آفاق، 1388.
 15. قاسمی، مریم؛ «سرای داروغه»، روزنامه شهرآرا، شماره 78، مشهد، مورخ 7/9/1392.
 16. کلایه، سعید محمود؛ ­طرح مرمت و احیای خانه فلاحتی کاشان (موزه سفال)، 1387.
 17. گودرزی، خلیل؛ فن­شناسی و آسیب­شناسی بناهای تاریخی، انتشارات منگان ـ هانیوان (دانشگاه پیام نور جنوب).
 18. محبعلی، محمدحسن؛ اصغر محمد مرادی؛ دوازده درس مرمت، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، و سازمان ملی زمین و مسکن، 1374.
 19. مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات شهرداری مشهد، 1392.
 20. مروارید، محمدرضا؛ تاریخ مشهد، مشهد، 1391.
 21. منشور سری­لانکا، دهمین جلسه مجمع عمومی شورای بین­المللی بناها و مکان­های تاریخی، سری­لانکا، 1993.
 22. منشور صوفیه، کنگره بین­المللی اصول ثبت بناها، ساختمان­ها و مکان­های مهم، صوفیه، 1996.
 23. منشور ونیز، کنگره بین­المللی معماران و متخصصین یادمان­های تاریخی، ونیز، 1964.
 24. مؤتمن، علی؛ سفر به مشهد، 1346.
 25. میرزا کوچک خوشنویس، احمد؛ آسیب­شناسی بناهای تاریخی، اصفهان: انتشارات دانشگاه هنر، 1385.
 26. وارن، جان؛ حفاظت سازه­های گلین، ترجمه مهرداد وحدتی، مؤسسه فرهنگی ایکوموس ایران، 1387.

قیمت 14700تومان

179 صفحه به صورت مصور 63MB

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

Previous Entries پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت Next Entries پایان نامه با موضوع بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران