پایان نامه ارشد : محدوده تخریب قاب های فولادی تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران

گرایش : زلزله

عنوان : محدوده تخریب قاب های فولادی تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی

دانشگاه آزاد واحد شهرکرد

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

در رشته مهندسی عمران- زلزله

عنوان :

محدوده تخریب قاب های فولادی تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی

 

استاد راهنما :

دکتر محمد علی رهگذر

 

 

استاد مشاور :

دکتر پرویز بیات

 

 

 

بهمن    1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                 صفحه

چكیده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 1
فصل اول « کلیات تحقیق »
1-1-بار لرزه ای—————- 3
1-1-1بارگذاری سازه———— 3
1-1-1-1-محاسبه غیر دقیق  این بارها————- 3
1-1-1-2-توزیع بار لرزه ای—— 5
1-1-1-3-نتیجه گیری———- 7
1-1-1-4 راه حل چیست؟- 7
1-2-1-مزایای استفاده از تحلیل پوش آور———– 8
1-2-2- معایب استفاده از تحلیل پوش آور———– 8
1-3 چگونگی انجام تحلیل پوش آور—————- 9
1-4 نتیجه گیری از بحث های گذشته و تعیین هدف– 12
فصل دوم « محدوده تخریب قاب های خمشی بتنی تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی »
2-1 خلاصه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 15
2-2 مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 17
2-3 ضریب بار فروریزش——— 19
2-4 ضریب حد بالای فروریزش—- 21
2-5 ضریب حد پائین فروریزش—- 25
2-6تحلیل گام به گام برای یك قاب ساده با اثر متقابل P-Mبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 30
2-7 مباحثات و تحقیقات عددی- 48
2-8 نتایج- 53
فصل سوم « محدوده تخریب قاب های فولادی تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی »
3-1مدلسازی و تحلیل ها 55
3-1-1قاب یك دهانه –یك طبقه 56
3-1-2قاب یك دهانه –دو طبقه 59
3-1-3قاب یك دهانه –سه طبقه 62
3-1-4قاب یك دهانه –چهار طبقه 66
3-1-5قاب چهار دهانه –یك طبقه 70
3-1-6قاب چهار دهانه –دو طبقه 73
3-1-7قاب چهار دهانه –سه طبقه- 76
3-1-8قاب چهار دهانه –چهار طبقه—————- 79
3-1-9قاب شش دهانه –یك طبقه- 83
3-1-10قاب شش دهانه -دو طبقه- 86
3-1-11قاب شش دهانه –سه طبقه—————- 89
3-1-12قاب شش دهانه –چهار طبقه————— 93
3-1-13قاب شش دهانه –پنج طبقه————— 96
3-1-14قاب پنج دهانه –هفت طبقه—————- 100
3-1-15قاب پنج دهانه –هشت طبقه————— 104
3-1-16قاب پنج دهانه –نه طبقه– 108
3-1-17قاب پنج دهانه –ده طبقه– 112
3-1-18قاب پنج دهانه –پانزده طبقه————— 117
فصل چهارم « نتیجه گیری »
منابع و مأخذ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 131

 
 
 
فصل اول
« کلیات تحقیق »
 


 
 
 
 
 
1-1) بار لرزه ای
همواره در طراحی صحیح یك سازه با 2 پارامتر مهم روبرو هستیم:
1) بارگذاری صحیح سازه
2) تغییرشكل‌های مناسب سازه تحت این بارگذاری

1-1-1) بارگذاری سازه:
همانطور كه می‌دانیم بر روی سازه‌ها بارهای مختلفی اعم از بار مرده، بار زنده، بار باد، بار زلزله و… قرار می‌گیرد. در این‌بین برخی از بارها دینامیكی و دسته‌ای دیگر استاتیكی هستند.
در تخمین و برآورد بارهای استاتیكی و همین‌طور نحوه قرارگیری این بارها بر روی سازه تقریباً مشكلی وجود ندارد ولی برای محاسبه و گذاردن بارهای دینامیكی مشكلاتی وجود دارد، این مشكلات به قرار زیر است:
 
1-1-1-1) محاسبة غیردقیق این بارها:
برخی از این بارهای دینامیکی مانند بار زنده را توانسته‌اند به استاتیكی تبدیل نمایند. این نوع تبدیل ازطریق آمار صورت گرفته است.
مثال:
برای مثال، نمونه كار آماری برای محاسبة بار زنده ساختمان مسكونی ارایه میگردد:
در اینجا آمارگیران وزن اثاثیه منزل را حدود 20 الی 50كیلوگرم بر مترمربع درنظر گرفته‌اند كه متوسط آن 35كیلوگرم بر مترمربع شد. پس از آن در مراحل زیر، وزن اشخاص را بر روی سطح تخمین زدند:
حالت اول: در هر 1×1مترمربع یك نفر با وزن متوسط 70كیلوگرم قرار گیرد:
70kg/(1m*1m)=70kg/m2
فرض بحرانی‌تر:
حالت دوم: در هر 75/0×75/0مترمربع یك نفر با وزن متوسط 70كیلوگرم قرار گیرد:
70kg/(0.75m*0.75m)=125kg/m2
فرض بحرانی‌تر:
حالت سوم: در هر 6/0×6/0مترمربع یك نفر با وزن متوسط 70كیلوگرم قرار گیرد:
70kg/(0.6m*0.6m)=165kg/m2
بار زنده=وزن اشخاص+وزن اثاثیه=165+35=200kg/m2
این تخمین، تخمینی واقعی و دسته بالا در طراحی به حساب می‌آید زیرا موارد نادر نیز در این طراحی درنظر گرفته می‌شوند.
علّت این تخمین واقعی، ماهیت آشكار این نوع بار و همچنین تكرارپذیری این بار است. در بارهای لرزه‌ای ماهیت بارها به صورت كاملاً مشخصی وجود ندارد(منظور از ماهیت، جهت و همچنین شدّت بار اعمالی است).
با این‌وجود برای ساده‌سازی و همچنین كاربردی بودن بارگذاری‌های دینامیكی لرزه‌ای، آنها را به صورت استاتیكی، معادل می‌نمایند.

1-1-1-2) توزیع بارلرزه ای:
In conventional seismic design provisions, the preliminary design of most buildings is based on equivalent static forces. Historically, the height wise distribution of these static forces seems to have been chosen arbitrarily by engineering judgment.(H.Moghaddam  et .al,2009)
در روش‌های طراحی لرزه‌ای متداول، طراحی مقدماتی بیشتر ساختمان‌ها براساس نیروهای استاتیكی معادل پایه‌گذاری شده است. طریقة توزیع این نیروهای استاتیكی به انتخاب و با قضاوت مهندسی به نظر می‌رسد(مقدم 2009).
The height-wise distribution of these static forces (and therefore, stiffness and strengths) seems to have been based implicitly on the elastic vibration modes (Green, 1981). However,structures do not remain elastic during severe earthquakes and they usually undergo large nonlineardeformation. Therefore, the employment of such arbitrary height-wise distribution of seismic forces maynot necessarily lead to the best seismic performance of a structure.(Karami et.al,2004)
همچنین توزیع این نیروهای استاتیكی در ارتفاع (و درنتیجه سختی و مقاومت آنها) براساس مدهای ارتعاشی الاستیك می‌باشد (Green, 1981).بهرحال، ساختمان‌ها درطول چند زلزله نمی‌توانند الاستیك باقی بمانند و معمولاً دستخوش تغییرشكل غیرخطی می‌شوند. بنابراین، بكارگیری چنین قراردادی در توزیع نیروهای لرزه‌ای، لزوماً بهترین عملكرد سازه را منجر نمی‌شود(کرمی 2004).
However, as the design basis is being shifted from strength to deformation in modern performance-based design codes, these conventional load patterns need to be rationalized .(H.Moghaddam  et .al,2009)
بهرحال در آئین‌نامه‌های مدرن طراحی براساس عملكرد، پایة طراحی از مقاومت به سمت تغییرشكل‌ها به پیش می‌رود. این طریق بارگذاری، نیازمند توجیه و استدلال منطقی است (مقدم، سال2009).
درسال2009 پروفسور مقدم، تحقیقی بر روی برخی سازه‌های خمشی انجام داد و كفایت نیروهای استاتیكی معادل برحسب طراحی براساس سطح عملكرد را بررسی نمود.
در این مقاله، ایشان بارگذاری‌های دیگری به غیر از مثلثی را امتحان كرد. این باگذاری‌ها براساس شكل‌های مختلفی ازقبیل مثلثی، مد اول سازه، پارابولیك و هایپربولیك بود و نتیجة آن این شد كه سازه اگر دارای تغییرشكل یكنواخت باشد دارای بهترین عملكرد لرزه‌ای است.
پس نتیجه این بود كه طراحی سازه با روش استاتیكی معادل (به دلیل اینكه این نیروهای استاتیكی براساس مدهای ارتعاشی الاستیك توزیع می‌شوند و ساختمان‌ها در طول چند زلزله نمی‌توانند الاستیك باقی بمانند)، نمی‌تواند رفتار واقعی سازه را به خوبی نشان دهد و هرچه سازه ازلحاظ شكل پیچیده‌تر گردد، طراحی آن براساس بارهای استاتیكی، جواب‌ها را بیشتر از واقعیت دور می‌كند.
ازطرفی تحلیل سازه‌ها براساس بارهای دینامیكی نیز مشكلات خاص خود را دارد. برخی از این مشكلات عبارتند از:
1) نبود دانش فنی
2) كمبود متخصص این فن
3) زمان‌بر بودن و به طبع آن هزینة‌بر بودن این نوع تحلیل سازه‌ها
4)حساسیت زیادپاسخ هابه ركورد ورودی
5)عدم انطباق شرایط ساختگاهی محل ثبت ركوردبامحل سازه مورد بررسی
6)وجودپارامترهای متنوع مؤثربرپاسخ سازه نظیرمحتوای فركانسی،پریودخاك،مدت زمان زلزله،رفتارهای كاهنده سازه و ..،كه منجربه لزوم تحلیل های متعدد وبهره گیری ازنتایج آماری آنها شده است،میتوان گفت كه این روش،نسبتا مشكل وپرهزینه میباشد .
 
تعداد صفحه :144
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***