پایان نامه ارشد: مبانی و اصول آموزش معارف اسلامی‌در قرآن و روایات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم قرآن و حدیث

عنوان : مبانی و اصول آموزش معارف اسلامی‌در قرآن و روایات

دانشکده اصول الدین واحد قم

گروه علوم قرآن و حدیث

پایان نامه کارشناسی ارشد

مبانی و اصول آموزش معارف اسلامی‌در قرآن و روایات

استاد راهنما:

دکتر اعظم وفایی

 

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

عنوان پایان نامه پیش رو، مبانی و اصول آموزش معارف اسلامی‌در قرآن و روایات است.

همانطور که هر مکتب آموزشی، مشتمل بر یک سری مبانی و اصول منسجم می‌باشد؛ مکتب آموزشی اسلام که کاملترین مکتب نیز است بر پایه  مبانی و اصول مسلم و عقلانی مبتنی می‌باشد؛ و همچنین برای ایجاد جامعه سالم و متخلق به اخلاق اسلامی، نیاز به یک نظام آموزشی زنده و مترقی است که انسانهای آزاد، مستقل، خلّاق، مبتکر و تلاشگر پرورش دهد. زیرا آفرینش انسان به گونه ای است که در سیما و سیرتش – دنیا و آخرتش- با آموزش ساخته و پرداخته می‌شود و وقتی که او صالح و سالم پرورش یافت همه چیز به خوبی ساخته می‌شود. برای رسیدن به جامعه سالم و صالح نیاز به فلسفه آموزش و پرورش داریم که مطابق الگوهای دینی آن جامعه باشد. روش این تحقیق توصیفی و استنادی است و با استفاده از فیش برداری از کتب که شامل منابع اولیه و ثانویه است به جمع آوری اطلاعات پرداخته و نظریات صاحب نظران مطرح گردیده است. تعدادی از منابع که در این تحقیق استناد شده است عبارتند از: امالی شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، اصول کافی، المیزان فی تفسیر القرآن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بحار الانوار، گامی در مسیر تربیت اسلامی، انسان در قرآن، سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت، کرامت در قرآن.بنابراین هدف این تحقیق، یافتن مبانی و اصول عقلانی برای کار آموزشی است. با توجه به اینکه قرآن و نهج البلاغه، اخبار و روایات نقل شده از پیامبر اکرم(6) و دیگر پیشوایان معصوم، مشحون از اندیشه‌های آموزشی و تربیتی است بر همین اساس چهار مبانی مهم از مبانی آموزش معارف اسلامی‌که عبارتند از: شناخت حقیقت و فطرت انسان، کمال نهایی انسان، آزادی و اختیار انسان و توانمندی انسان در ساخت خود و جامعه و همچنین ده اصل مهم از اصول آموزش معارف اسلامی‌شامل، اصل کرامت، اصل کوشش(فعالیت)، اصل تسهیل و تیسیر، اصل تفکر، اصل تدرج و تمکن، اصل اعتدال، اصل تشویق، روش الگویی، روش تمثیل و تشبیه و اصول مربوط به محتوای آموزشی، از متن آیات هدایت بخش و نورانی قرآن کریم و نهج البلاغه و احادیث اسلامی، استنباط و استخراج شد. دستیابی به این آیات و احادیث، این اهمیت را دارد که فعالیت‌های آموزشی را هدفمند و منسجم می‌کند و نیز رهنمودهای کلی لازم را ارائه می‌دهد و به اعتلای کیفیت آموزش و در نتیجه به بازدهی آموزش و پرورش کمک می‌کند.

 

واژه‌های کلیدی: مبانی، اصول، آموزش، معارف اسلامی.

 

فهرست مطالب

چکیده 6

فصل اول : کلیات 1

1-1 بیان مسئله 2

1-2 اهمیت و ضرورت 2

1-3 پیشینه تحقیق 3

1-4 سوالات تحقیق 5

1-5 فرضیه تحقیق 6

1-6 روش‌های تحقیق 6

1-7 مفهوم شناسی 6

1-7-1 مبانی 6

1-7-2 اصول 7

1-7-3 آموزش 8

1-7-4 معارف اسلامی 8

فصل دوم: مبانی آموزش معارف اسلامی در قرآن و روایات 9

2-1 شناخت حقیقت و فطرت انسان 10

2-2 کمال نهایی انسان 23

2-3 آزادی و اختیار انسان 32

2-4 توانایی انسان در ساختن خود و جامعه 43

فصل سوم: اصول آموزش معارف اسلامی‌در قرآن و روایات 53

1-3 اصول مربوط به آموزش گیرنده 54

1-1-3 اصل کرامت 54

2-1-3 اصل کوشش (فعالیت) 61

3-1-3 اصل تسهیل و تیسیر 64

2-3 اصول مربوط به آموزش دهنده 70

1-2-3 اصل تفکر 70

2-2-3 اصل تدرج و تمکن 74

3-2-3 اصل اعتدال 79

3-3 اصول مربوط به روشها و ابزار آموزش 84

1-3-3 روش تشویق 84

2-3-3 روش الگویی 88

3-3-3 روش تمثیل و تشبیه 91

4-3- اصول مربوط به محتوای آموزشی 94

1-4-3 اعتقادات 96

2-4-3 احکام 99

3-4-3 اخلاقیات 101

نتیجه گیری: 103

پیشنهادات 107

منابع: 108

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول : کلیات

 

 

 

 

 

1-1 بیان مسئله

آموزش درست معارف و احکام، به عنوان برنامه فراگیر و نقشه راه سیر به سوی کمال و سعادت انسانی- که اساسی ترین هدف خداوند در فرستادن پیامبران تلقی می‌شود- از اهمیت بالایی برخوردار است.

می‌توان گفت هدف اصلی و نهایی در نظام آموزشی اسلامی، فراهم نمودن هر چه بیشتر زمینه تکامل و تعالی انسان‌ها می‌باشد. به همین هدف در آموزش معارف و مسائل دینی نیز به طور دقیق تر و پررنگ تر وجود دارد. همان طور که در هر نظام آموزشی، نیاز است برای رسیدن به اهداف آن نظام یک سری اصول و مبانی دقیق و معتبر رعایت شود، به همان صورت نظام آموزشی معارف اسلامی‌نیز برای رسیدن به اهداف عالی و نهایی خود نیاز به یکسری مبانی و اصول دارد؛ که لازم است از منابع معتبر همچون قرآن و روایات معصومین (7) دریافت شود.

این تحقیق بر آن است که مبانی و اصول آموزش و معارف اسلامی‌را از منظر قرآن و روایات بررسی کند و به پاسخ این سوال بپردازد که مبانی و اصول آموزش معارف اسلامی‌از منظر قرآن و روایات چگونه است؟

1-2 اهمیت و ضرورت

کتاب و سنت مهمترین منابع دین اسلام هستند و توجه به مضامین آن‌ها و امر آموزش در مقاطع و مراحل گوناگون آموزشی از ضروریات سیاست‌های کلان آموزشی است و اینکه چگونه می‌توان از کتاب و سنت در امر آموزش استفاده کرد مسئله بسیار مهمی‌است. روح و حقیقت دین، ایمان و محبت به خداست و انسان زمانی به سعادت واقعی دست می‌یابد که ایمان و محبت، سراسر وجودش را فرا گیرد و در مسیر صحیح زندگی قرار دهد.

این مهم، با شناخت حقایق کتاب و سنت و پیروی از دستورهای الاهی میسراست. و سرپیچی و تخلف از دستورالاهی نشانه عدم محبت و ایمان به اوست.

برای تحقق این هدف اساسی دین، در جامعه باید به آموزش کتاب و سنت در مقاطع گوناگون توجه ویژه ای مبذول گردد. خداوند جزئیات برنامه سعادت بشر را توسط پیامبر(6) به بشر، ارزانی داشته و سنت آن حضرت و ائمه معصوم (7)، تشریح جزئیات کتاب آسمانی یعنی قرآن است.

به طور کلی، آموزش، مساله مهمی‌است که از آغاز پیدایش انسان به عنوان یک امر ضروری به آن پرداخته شده است و آموزش از اهداف مهم پیامبران از آدم تا خاتم بوده است. با توجه به این موضوع، شناسایی مبانی و اصول آموزش معارف هم به عنوان یک امر ضروری است که باید به آن پرداخته شود تا هم مربی و هم متربی از آن بهره مند شود و نباید این نکته را هم نادیده گرفت که آموزش نادرست و به کار نگرفتن روش‌های صحیح در آموزش مضامین کتاب و سنت هم می‌تواند گمراه کننده باشد و یا تأثیر مناسبی نداشته باشد، لذا بررسی هر چه بیشتر و اساسی تر این موضوع، ضرورت پیدا می‌کند.

تعداد صفحه : 134

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***