Get a site

پایان نامه ارشد علوم اجتماعی: گرایش پژوهش علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر میزان اعتماد اجتماعی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد – دانشگاه تهران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش پژوهش علوم اجتماعی با موضوع بررسی عوامل مؤثر بر میزان اعتماد اجتماعی آزمون تجربی در شهر اراک

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

لوگوی-دانشگاه-تهران

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدعلوم اجتماعی

{ گرایش پژوهش علوم اجتماعی }

موضوع :

بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر برآن

آزمون تجربی در شهر اراک

 

استاد راهنما :

دکترهوشنگ نایبی

 

استادمشاور :

دکتر علیرضا محسنی تبریزی

 
نگارش :

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فصل اول   
كلیات تحقیق

انسان به حکم اینکه موجودی اجتماعی است و به تعبیری تمایل به زندگی با جمع ریشه در فطرت او دارد، ناگزیر از ایجاد ارتباط با دیگران است، ارتباطی که در پرتو آن موفق می گردد مشکلات و نارسائیهای خود را مرتفع نماید و بطور متقابل در رفع مشکلات و کاستیهای متنوع و متعدد سایرین مؤثر و دارای نقش باشد. بدون شک یکی از اساسی ترین مواردی که ضرورت این ارتباطات بین افراد بشر را تسریع می کند، اعتماد افراد به یکدیگر می باشد.
اعتماد در متن کنش های انسان به خصوص در آندسته از کنش ها که جهت گیری معطوف به آینده دارند، نمود پیدا می کند. به بیان دیگر اعتماد آن نوع رابطه کیفی است که به تعبیر کلمن(1377) قدرت عمل کردن را تسریع می کند. اعتماد تسهیل کننده مبادلات در فضای اجتماعی است که هزینه مذاکرات و مبادلات اجتماعی را به حداقل می رساند و برای حل مسائل مربوط به نظم       اجتماعی نقش تعیین کننده ای دارد و عنصر پیش قراردادی و مقوم حیات اجتماعی است. همچنین اعتماد اجتماعی موجب می شود كه اعضاء یك جامعه به هم نزدیک شوند و به تعامل با یکدیگر در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی بپردازند. در واقع توانایی كار جمعی و معاشرت پذیری انسانها            در جامعه به معنی پذیرش صداقت، قابلیت اعتماد كردن، اطمینان و حسن وظیفه آنها نسبت به یکدیگر است.

رساله حاضر بر آن است تا ضمن تشریح فضای مفهومی اعتماد اجتماعی و نیز شناسایی ابعاد آن، عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی را شناسایی کند. به همین منظور، ضمن مروری که بر نظریه های  اعتماد اجتماعی دارد با عنایت به فرضیاتی که از این نظریه ها اخذ و به آزمون گذاشته می شود، به بیان عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی می پردازد. همچنین با توجه به یافته ها و نتایج حاصل از               تحقیق به بیان راهکارهها و پیشنهاداتی در جهت افزایش میزان اعتماد اجتماعی خواهد پرداخت.
در این فصل از تحقیق، به بیان طرح مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق واهداف تحقیق می پردازیم.
1- 1- طرح مسئله
در بستر تعاملات اجتماعی و گروهی، اعتماد بعنوان یك سازوكار اجتماعی با كاركردهای متعدد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و روان شناختی خود نقش مهمی را ایفا می كند. بسیاری از جامعه شناسان معتقدند كه اعتماد پایه اساسی نظم اجتماعی می باشد، اعتماد، تنش ها را كاهش  می دهد و انسجام را افزایش می دهد. آنچه كه باعث اعتماد مردم به یكدیگر می شود، احساس امنیت است و برای حركت موفقیت آمیز اقتصاد و افزایش مشروعیت حكام و توسعه سیاسی ضرورت دارد.
اعتماد را نمی توان بطور مصنوعی ایجاد كرد. اعتماد محصول شرایط اجتماعی و اقتصادی خاصی در جامعه است كه در طول زمان از طریق سلسله ای از تعامل شكل می گیرد. در جامعه ایران با توجه به این كه حد بالای هرم جمعیت را جوانان تشكیل می دهند، باز تولید سرمایه اجتماعی موضوع جدی و اصلی قلمداد می شود. باید اشاره كرد كه اگر اعتماد در سطح تمام روابط اجتماعی در جامعه منتشر شود یا به عبارت دیگر حس ظن نسبت به همه افراد در روابط اجتماعی و در روابط افراد با نهادهای اجتماعی جامعه گسترش و تعمیم یابد، در آن صورت می توان شاهد شكل گیری هویت جامعه ای    ( ملی ) علیرغم وجود سایر هویت های جمعی از قبیل محلی، محله ای، سازمانی، دینی، قومی و . . .

بود. به طوركلی وجود اعتماد در روابط و مبادلات اجتماعی میان كنشگران احساسات مثبت ایجاد   می كند و تولید احساسات مثبت در روابط میان كنشگران باعث همبستگی اجتماعی می شود. در چنین شرایطی كنشگران در كنار یكدیگر احساس امنیت می كنند، درك همبستگی و امنیت، تعهد بیشتر به رابطه را به دنبال دارد. كنشگران در چنین شرایطی تنها به فكر منافع خودشان نیستند، بلكه رفاه سایر كنشگران را نیز مورد توجه قرار می دهند. این احساس دگرخواهی، موجب تقویت امنیت، تعهد و مقبولیت اجتماعی  ( عزت و احترام و . . . ) می شود.
از طرف دیگر پیرامون اعتماد اجتماعی سئوالات مختلفی به ذهن خطور می کند، از جمله آنکه                     افراد یك جامعه به چه میزان در روابط اجتماعی خود حاضر می شوند با دیگرانی كه رابطه فامیلی و خویشاوندی ندارند، براساس یك آرمان یا برنامه عملی مشترك جمع شوند و به چه میزان به هم اعتماد می كنند و هدف مشترك خود را با سازماندهی مشترك، حتی المقدور به شكل مدون،     حقوقی و دارای جنبه رسمی پیگیری می كنند؟ آیا مردم در زندگی روزمره خودعموماً صادق، درستكار و قابل اعتماد هستند یا متقلب، ریاكار و دروغگو می باشند؟ چرا اعتماد اجتماعی، پایه و اساس زندگی اجتماعی است؟ هیچ كس قادر نیست كه از پذیرفتن آنچه در زندگی روزمره با آن روبرو می شود سرباز زند. اعتماد نیز مانند خوش بینی برای سلامت روانی اساسی است.
بنابرین بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن مسئله اصلی تحقیق حاضر محسوب                   می شود و در این راستا چند سئوال مطرح می گردد:
1- اعتماد اجتماعی چیست و دارای چه ابعاد و سطوحی می باشد؟
2- رویکردهای تبیین کننده اعتماد اجتماعی کدامند؟
3- چه عواملی در کاهش یا افزایش میزان اعتماد اجتماعی در جامعه مورد مطالعه نقش دارند؟

4- چه راهکارهایی را می توان برای افزایش میزان اعتماد اجتماعی ارائه داد؟
1 -2- اهمیت و ضرورت تحقیق
یكی از اساسی ترین مسائلی كه جوامع امروزی با آن مواجهند، مسئله انسجام اجتماعی است و اعتماد بعنوان یكی از عناصر كلیدی مؤثر در ایجاد انسجام تلقی می شود. وجود اعتماد اجتماعی متقابل و احساس مسئولیت تعمیم یافته بستر مناسب برای تعاملات اجتماعی عام گرایانه یا ترجیح ضوابط و ملاك های عام و غیرشخصی را فراهم می آورد و تحدید قلمرو عواطف، اعتماد و احساس مسئولیت و تعهد به جنبه های محدود و خاص و تفكیك خودی و غیرخودی تعاملات اجتماعی را به سمت و سوی روابط خاص گرایانه متمایل خواهد نمود.
در جامعه ایران به دلیل عدم غلبه فرهنگ كتبی و غلبه تاریخی فرهنگ شفاهی و شاید به دلیل تهاجم های مكرر نیروهای خارجی، ناملایمات داخلی و شرایط ناشی از وضعیت جغرافیایی كه باعث قحطی و گرسنگی های مكرر می شده است و همچنین غلبه نظام ملوك الطوایفی در طول صدها سال و ضعف یا استبداد بیش از هر قدرت مركزی در بیشتر مناطق ایران شرایطی فراهم شده است كه اعتماد اجتماعی از كانال هایی غیر ازكانال های سنتی یعنی نظام خویشاوندی و فامیلی در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی چندان عملی نبوده است . بنابراین ما ملت ایران نسبت به افرادی كه با آنها از طریق سازوكار های سنتی عشایری، خویشاوندی، رابطه محكم پیشین نداشته باشیم برای كنش، چندان وارد تعاملات نمی شویم. شاید هم این مسئله قدری به بسته بودن عرصه های عمومی و قدری نیز به خصلت های فرهنگی و رفتاری ما ایرانیان بر می گردد كه باعث محافظه كاری در روابط اجتماعی می شود. لذا اگر اعتمادهای یك به یك شكل نگیرد، این عدم

اعتماد منجر به این می شود كه روابط اجتماعی با احتیاط محافظه كاریهای بسیار زیاد پیش برود. نتایج منفی این فرایند سخت یافتن همكاران و هم اندیشان، باعث می شود بسیاری افراد از منافع احتمالی چنین شكل گیری گروهی صرف نظر كنند و در نتیجه به همین زندگی سلولی و فردی و در نهایت در حلقه سنتی اجتماعی خود بازگشت كنند و عمل جمعی مخاطره آمیز و پرخطر تلقی گردد.
در مورد ضرورت تحقیق پیرامون اعتماد اجتماعی باید به این نکته اشاره کرد که بی اعتمادی اجتماعی نسبت به دیگرانی كه خارج از حلقه قابل اعتماد خویشاوندی و دوستان قرار می گیرند، به این منجر می شود كه روابط اجتماعی همیشه به صورت تصادفی و پراكنده و منطقی و همراه با ملاحظات و احتیاط های بسیار زیاد صورت بگیرد و در نتیجه اصلاً امكان جمع شدن افراد دور هم و پذیرش نقش ها و مسئولیتهای معینی مبتنی بر منافع آن گروه یا تشكل کاهش یابد.
1-3- اهداف تحقیق
با توجه به اینکه انجام هر تحقیق اجتماعی منوط به لحاظ کردن یکسری اهدافی خاص       می باشد تا مسیر حرکت تحقیق بر اساس آن اهداف مشخص شود و در پایان تحقیق نیز انتظار      می رود که محقق به آن اهداف جامه عمل بپوشاند. تحقیق حاضر نیز از این امر مثتثنی نبوده و لذا درصدد تحقّق اهداف ذیل می باشد:
1- تشریح مفهوم اعتماد اجتماعی و ابعاد آن.
2- تشریح رویکرد های تبیین کننده اعتماد اجتماعی.
3- سنجش اعتماد اجتماعی و سطوح مختلف آن در جامعه مورد مطالعه.
4- بررسی عوامل مؤثر بر میزان اعتماد اجتماعی در جامعه مورد مطالعه.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 360 صفحه به همراه پرسشنامه

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com