Warning: Use of undefined constant title - assumed 'title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /membri/khodam/wp-content/plugins/sar_RayanSaz/index.php on line 34
پایان نامه ارشد: شرمساری بازپذیرکننده و بزهکاری؛ تحلیل جامعه شناختی نظریة شرمساری بازپذیرکننده «بریث ویت» در بستر خانواده – مقالات و پایان نامه های کارشناسی ارشد

پایان نامه ارشد: شرمساری بازپذیرکننده و بزهکاری؛ تحلیل جامعه شناختی نظریة شرمساری بازپذیرکننده «بریث ویت» در بستر خانواده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :بررسی مسائل اجتماعی ایران

عنوان : شرمساری بازپذیرکننده و بزهکاری؛ تحلیل جامعه شناختی نظریة شرمساری بازپذیرکننده «بریث ویت» در بستر خانواده

دانشكده­ی‌ علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه دوره دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته بررسی مسائل اجتماعی ایران

موضوع:

شرمساری بازپذیرکننده و بزهکاری؛ تحلیل جامعه ­شناختی نظریة شرمساری بازپذیرکننده «بریث ویت» در بستر خانواده

 

استاد راهنما:

دکتر اکبر علیوردی نیا

استادان مشاور:

دکتر حیدر جانعلی زاده

دکتر محمدرضا طالبان

 

بهار 1394

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مقدمه: کنترل اجتماعی در همة جوامع و گروهها اعمال می­شود، اما چگونگی و نحوه اعمال آن در فرهنگ­های مختلف متفاوت است. طبق نظریة شرمساری بازپذیرکننده، جامعه باید محیطی فراهم بیاورد که در آن پذیرش متخلف و برگشت او به جامعه، به عنوان هدف اصلی دنبال گردد. نظریة شرمساری بازپذیرکننده، رهیافتی نئودورکهایمی است که بر نقش نیروهای ساختاری و فرهنگی در انسجام اجتماعی و جرم تأکید می­گذارد. این نظریة، عدسی­های جدیدی پیش روی جامعه قرار می­دهد و پیشنهادات و راهکارهای متفاوتی را در حوزه­های گوناگون نهادی از جمله خانواده، مدرسه، محله، پلیس، دادگاه و … عرضه می­دارد.

اهداف: اهداف تحقیق حاضر عبارتند از: آزمون تجربی و بررسی تأییدپذیری هر کدام از ابعاد نظریة شرمساری بازپذیرکننده، ساخت ابزارهای (مقیاس­های) اندازه­گیری، بررسی رابطة ابعاد شرمساری بازپذیرکننده با ابعاد بزهکاری، استفاده از متغیرهای میانگر، بررسی کاربست­پذیری نظریة شرمساری بازپذیرکننده، بررسی و آزمون مدل­های مختلف تحلیلی، بسط نظریة شرمساری و بررسی دلالت­های سیاستی نظریة شرمساری بازپذیرکننده.

چهارچوب نظری: در تحقیق حاضر برای تییین بزهکاری از نظریة تلفیقی شرمساری بازپذیرکننده بریث ویت استفاده شده است. طبق نظریة شرمساری بازپذیرکننده، قوی­ترین راهکار جرم حاوی دو عنصر اساسی است: شرمساری و بازپذیری. مطابق نظریه شرمساری بازپذیرکننده، جوامع در صورتی جرم کمتری خواهند داشت که شرم را به نحو موثری در زمینة جرم به کار ببندند. میزان خشونت در جامعه زیاد خواهد بود اگر رفتار خشونت­آمیز شرم­آور نباشد؛ نرخ تجاوز به عنف بالا خواهد بود اگر مردها بر آن افتخار و مباهات بورزند؛ جرایم یقه­سفید رایج خواهد بود اگر قانون­شکنی نه شرم­آور، که زرنگی محسوب شود.

روش: این تحقیق، به روش پیمایش و متغیرمحور انجام یافته است. تمامی دانش­آموزان دختر و پسر دبیرستانی سال سوم مشغول به تحصیل در شهر تبریز در نیمه اول سال تحصیلی 94-1393 جمعیت تحقیق این پژوهش را تشکیل می­دهند. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شده است. اندازه نمونه جمعاً برابر با 835 نفر تعیین گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها از ضرایب همبستگی، آزمون تحلیل واریانس و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است.

یافته­ها و نتایج: یافته­های این تحقیق نشان می­دهد که میانگین بزهکاری دانش­آموزان در سطح دبیرستانهای شهر تبریز، در یک طیف 5 درجه­ای 04/2 بوده است. نتایج نشان داد که شرمساری و انگ­زنی اثر مستقیم بر بزهکاری ندارند، ولی دارای اثر غیرمستقیم بر بزهکاری می­باشند. بازپذیری نه دارای اثر مستقیم و نه دارای اثر غیرمستقیم بوده است. به­هم­پیوستگی خانوادگی دارای اثر مستقیم و منفی، ولی فاقد اثر غیرمستقیم بوده است. همالان بزهکار هم دارای اثر مستقیم و هم دارای اثر غیرمستقیم بر بزهکاری بوده است. فشار دارای اثر مستقیم بر بزهکاری، ولی فاقد اثر مشروط­کننده­ بر بزهکاری بوده است. در مجموع، متغیر همالان بزهکار و ارزشهای اخلاقی، بیشترین ضریب تأثیر را بر بزهکاری، در مدل معادلات ساختاری نشان داده­اند.

دلالت­های سیاستی: سیاست «جنبش­های اجتماعی» در سطح کلان و «عدالت ترمیمی» در سطح خرد از جمله مهم­ترین دلالت­های سیاستی تحقیق حاضر به شمار می­روند. در سطح مدارس، در کشورهای گوناگون از مدلهای برنامه­ای عدالت ترمیمی استفاده شده است که سه مورد از آنها عبارتند از: حلقه­ها، میانجی­گری دوستان و هیئت منصفه همسالان. در این رهیافت، به جای اینکه قواعد رفتاری توسط معلم تجویز یا تحمیل شود، به دانش­آموزان فرصت داده می­شود تا خود چگونگی خلق و ایجاد اجتماع مثبت را کشف نمایند. جلسات کلاسی روزانه به دانش­آموزان امکان می­دهد تا احساسات خود را به اشتراک بگذارند، در مورد مسائل کلاسی بحث نمایند و یاد بگیرند که چگونه مسائل خود را در یک فضای اخلاقی و دموکراتیک­تر­ حل و فصل نمایند. مدل عدالتِ ترمیمیِ انضباط در مدارس، نویدبخش امکانات بیشتری برای کاهش بی­نظمی، قلدری و خشونت است.

کلیدواژه­ها: شرمساری، شرمساری بازپذیرکننده، انگ­زنی، به­هم­پیوستگی، اجتماع­گرایی، عدالت ترمیمی، بزهکاری

فهرست مطالب

            عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول: طرح موضوع………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-1 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
1-2-1 هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………… 12
1-2-2 اهداف فرعی……………………………………………………………………. ……………………………………………….. 12
1-3 سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 12
1-3-1 سوال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 12
1-3-2 سوال فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 12

 

2 فصل دوم: پیشینة تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-1 پیشینه تجربی………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-1-1 پژوهش‏های داخلی  ……………………………………………………………………………………………………………. 15
2-1-2 پژوهش‏های خارجی……………………………………………………………………………………………………………. 15
2-1-2-1 آزمونهای غیرمستقیم نظریة شرمساری بازپذیرکننده……………………………………………………………… 16
2-1-2-2 آزمونهای مستقیم نظریة شرمساری بازپذیرکننده…………………………………………………………………… 19
2-1-2-2-1 جرایم یقه سفید…………………………………………………………………………………………………………… 20
2-1-2-2-2 تخلفات مجرمانه خرد………………………………………………………………………………………………….. 20
2-1-2-2-3 بزهکاری نوجوانان………………………………………………………………………………………………………. 22
2-1-2-2-4 قلدری……………………………………………………………………………………………………………………….. 23
2-1-2-3 طرح آزمایشی شرمساری بازپذیرکننده……………………………………………………………………………….. 25
2-1-2-4 جمع بندی، تحلیل و نتیجه گیری از پیشینة تحقیقات تجربی…………………………………………………. 28
2-2 پیشینه نظری……………………………………………………………………………………………………………………………. 33
2-2-1 مروری بر تعاریف شرم و مفاهیم مرتبط با آن………………………………………………………………………….. 33
2-2-1-1 شرم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
2-2-1-2 رشد شرم……………………………………………………………………………………………………………………….. 35
2-2-1-3 گناه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
2-2-1-4 رابطه شرم و گناه…………………………………………………………………………………………………………….. 38
2-2-1-5 شرمساری و شرم به مثابه تجربه هایی مخرب……………………………………………………………………… 38
2-2-1-6 شرمساری و شرم……………………………………………………………………………………………………………. 39
2-2-1-7 سه نوع تلقی از شرم……………………………………………………………………………………………………….. 42
2-2-1-7-1 شرم به مثابه تهدید اجتماعی………………………………………………………………………………………… 43
2-2-1-7-2 شرم به مثابه شکست شخصی……………………………………………………………………………………….. 43
2-2-1-7-3 شرم به مثابه تهدید اخلاقی…………………………………………………………………………………………… 44
2-2-2 تئوریهای مرتبط با شرم………………………………………………………………………………………………………… 46
2-2-2-1 تئوریهای روان شناختی……………………………………………………………………………………………………. 46
2-2-2-1-1 هلن لوئیس…………………………………………………………………………………………………………………. 46
2-2-2-2 تئوریهای روان شناسی اجتماعی………………………………………………………………………………………… 47
2-2-2-2-1 نقش احساسات نقش پذیری تأملی در تسهیل کنترل اجتماعی…………………………………………… 49
2-2-2-2-2 جورج هربرت مید………………………………………………………………………………………………………. 50
2-2-2-2-3 چارلز هورتون کولی…………………………………………………………………………………………………….. 51
2-2-2-2-4 اروینگ گافمن…………………………………………………………………………………………………………… 52
2-2-2-2-5 توماس شف……………………………………………………………………………………………………………….. 53
2-2-2-3 تئوری های جامعه شناختی……………………………………………………………………………………………….. 58
2-2-2-3-1 جرج زیمل…………………………………………………………………………………………………………………. 58
2-2-2-3-2 امیل دورکیم……………………………………………………………………………………………………………….. 59
2-2-2-3-3 نوربرت الیاس…………………………………………………………………………………………………………….. 60
2-2-2-3-4 میشل فوکو…………………………………………………………………………………………………………………. 63
2-2-2-3-5 رندال کالینز………………………………………………………………………………………………………………… 65
2-2-2-3-6 جاناتان ترنر………………………………………………………………………………………………………………… 66
2-2-3 جمع بندی و نتیجه گیری پیشینة تجربی و نظری تحقیق……………………………………………………….. 67

 

3 – فصل سوم: چهارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………… 70
3-1 بنیادهای نظریه جرم شناختی……………………………………………………………………………………………………. 70
3-1-1 خصوصیات نظریه ها…………………………………………………………………………………………………………… 70
3-2 نظریه های ترکیبی…………………………………………………………………………………………………………………… 72
انواع ترکیب نظری………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
3-3 نظریة شرمساری بازپذیرکننده……………………………………………………………………………………………………. 79
3-3-1 تلقی از فرد در نظریه بریث ویت…………………………………………………………………………………………… 84
3-3-2 حوزه ها و قلمروهای تبیینی نظریه بریث ویت………………………………………………………………………… 85
3-3-3 مفاهیم کلیدی نظریة شرمساری……………………………………………………………………………………………… 86
3-3-3-1 به هم پیوستگی………………………………………………………………………………………………………………. 86
3-3-3-2 اجتماع گرایی…………………………………………………………………………………………………………………. 87
3-3-3-3 شرمساری………………………………………………………………………………………………………………………. 90
3-3-3-4 شرمساری بازپذیرکننده…………………………………………………………………………………………………….. 91
3-3-3-5 انگ زنی/داغ ننگ……………………………………………………………………………………………………………. 92
3-3-3-6 خرده فرهنگ های مجرمانه……………………………………………………………………………………………….. 92
3-3-4 خلاصه و جمع بندی نظریة شرمساری بازپذیرکننده…………………………………………………………………. 95
3-4 دلالت های شرمساری بازپذیرکننده برای کنترل اجتماعی………………………………………………………………. 98
3-4-1 نظریة هنجاری در برابر نظریة تبیینی………………………………………………………………………………………. 100
3-4-1-1 سیاست های جنبش اجتماعی……………………………………………………………………………………………. 101
3-4-1-2 عدالت ترمیمی………………………………………………………………………………………………………………… 102
3-5 عدالت ترمیمی چیست؟……………………………………………………………………………………………………………. 102
3-5-1 اصول عدالت ترمیمی…………………………………………………………………………………………………………… 104
3-5-2 ترمیم مادی و ترمیم نمادی…………………………………………………………………………………………………… 106
3-5-3 عدالت ترمیمی و نظریة شرمساری بازپذیرکننده بریث ویت………………………………………………………. 106
3-5-4 اصلاح عدالت جوانان و عدالت ترمیمی…………………………………………………………………………………. 107
3-5-5 منافع ششگانه عدالت ترمیمی………………………………………………………………………………………………. 108
3-5-6 برنامه های ترمیمی………………………………………………………………………………………………………………. 109
3-5-7 مفهوم عدالت در اسلام…………………………………………………………………………………………………………. 110
3-5-7-1 عدالت در قانون جزای اسلامی………………………………………………………………………………………….. 111
3-5-7-2 منزلت انسان و اهمیت اجتماع در آیین دادرسی اسلامی………………………………………………………… 112
3-5-7-3 گذشت، شفقت و توبه در قوانین اسلامی……………………………………………………………………………. 113
3-6 مسیرهای جرح و تعدیل نظریه شرمساری…………………………………………………………………………………… 115
3-6-1 فشار به مثابه عامل مشروط کننده…………………………………………………………………………………………… 115
3-7 فرضیات و مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 117
3-7-1 فرضیه های مربوط به شرمساری: ………………………………………………………………………………………….. 118
3-7-1-1 شرمساری والدین ارتباط مستقیم و منفی با بزهکاری دارد…………………………………………………….. 118
3-7-1-2 شرمساری والدین از طریق افزایش انتظار شرم، موجب کاهش بزهکاری می گردد…………………… 118
3-7-1-3 شرمساری والدین از طریق افزایش ارزشهای اخلاقی، موجب کاهش بزهکاری می گردد………….. 118
3-7-2 فرضیه های مربوط به بازپذیری…………………………………………………………………………………………….. 118
3-7-2-1 بازپذیری والدین ارتباط مستقیم و منفی با بزهکاری دارد. ……………………………………………………. 118
3-7-3 فرضیه های مربوط به انگ زنی……………………………………………………………………………………………… 118
3-7-3-1 انگ زنی والدین ارتباط مستقیم و مثبت با بزهکاری دارد……………………………………………………… 118
3-7-3-2 انگ زنی والدین از طریق افزایش همالان بزهکار، موجب افزایش بزهکاری می گردد………………. 118
3-7-4 فرضیه های مربوط به به هم پیوستگی…………………………………………………………………………………….. 118
3-7-4-1 به هم پیوستگی خانوادگی ارتباط مستقیم و منفی با بزهکاری دارد…………………………………………. 118
3-7-4-2 به هم پیوستگی خانوادگی از مسیر تأثیر گذاری بر شرمساری والدین، با بزهکاری ارتباط غیرمستقیم و منفی دارد…………………………………………………………………………………………………………………… 118
3-7-4-3 به هم پیوستگی خانوادگی از مسیر تأثیر گذاری بر بازپذیری والدین، با بزهکاری ارتباط غیرمستقیم و منفی دارد……………………………………………………………………………………………………………………. 118
3-7-4-4 به هم پیوستگی خانوادگی از مسیر تأثیر گذاری بر انگ زنی والدین، با بزهکاری ارتباط غیرمستقیم و منفی دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………. 118
3-7-5 فرضیه های مربوط به همالان بزهکار……………………………………………………………………………………… 118
3-7-5-1 همالان بزهکار ارتباط مستقیم و مثبتی با بزهکاری دارد………………………………………………………… 118
3-7-5-2 همالان بزهکار از طریق کاهش انتظار شرم، موجب افزایش بزهکاری می گردد……………………….. 118
3-7-5-3 همالان بزهکار از طریق کاهش ارزشهای اخلاقی، موجب افزایش بزهکاری می گردد. …………….. 118
3-7-6 فرضیه های مربوط به فشار…………………………………………………………………………………………………… 118
3-7-6-1 فشار ارتباط مستقیم و مثبتی با بزهکاری دارد………………………………………………………………………. 118
3-7-6-2 اثر انگ زنی والدین بر بزهکاری کمتر از اثر مشروط آن تحت شرایط فشار بالا است. به عبارتی تأثیر انگزنی روی بزهکاری بر اساس میزان فشار، تفاوت می یابد…………………………………………………………. 118
3-7-6-3 اثر شرمساری والدین بر بزهکاری کمتر از اثر مشروط آن تحت شرایط فشار پایین است. به عبارتی تأثیر شرمساری والدین روی بزهکاری بر اساس میزان فشار، تفاوت می یابد……………………………….. 118
4 فصل چهارم: روش……………………………………………………………………………………………………………………. 121
4-1 روش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 121
4-2 تصریح مفاهیم و نحوه سنجش متغیرها………………………………………………………………………………………. 122
4-2-1 متغیر وابسته تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 122
4-2-2 متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………….. 132
4-2-2-1 به هم پیوستگی خانوادگی………………………………………………………………………………………………… 132
4-2-3 متغیرهای میانجی………………………………………………………………………………………………………………… 132
4-2-3-1 شرمساری………………………………………………………………………………………………………………………. 135
4-2-3-2 بازپذیری………………………………………………………………………………………………………………………… 136
4-2-3-3 انگ زنی…………………………………………………………………………………………………………………………. 137
4-2-3-4 همالان بزهکار………………………………………………………………………………………………………………… 137
4-2-3-5 انتظار شرم………………………………………………………………………………………………………………………. 139
4-2-3-6 پایبندی به ارزشهای اخلاقی……………………………………………………………………………………………… 139
4-2-4 متغیر مشروط کننده……………………………………………………………………………………………………………… 140
4-2-4-1 فشار………………………………………………………………………………………………………………………………. 141
4-2-5 متغیرهای زمینه ای……………………………………………………………………………………………………………….. 143
4-2-5-1 جنس…………………………………………………………………………………………………………………………….. 143
4-2-5-2 خاستگاه اجتماعی-اقتصادی والدین…………………………………………………………………………………… 143
4-2-5-3 نوع مدرسه……………………………………………………………………………………………………………………… 144
4-3 جمعیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 144
4-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………. 144
4-5 واحد تحلیل، واحد مشاهده و سطح تحلیل…………………………………………………………………………………. 147
4-6 اعتبار و پایایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 147
4-6-1 اعتبار سازه………………………………………………………………………………………………………………………….. 148
4-6-1-1 اعتبار متغیرهای شرمساری، بازپذیری و انگ زنی………………………………………………………………… 148
4-6-1-2 متغیر به هم پیوستگی……………………………………………………………………………………………………….. 152
4-6-1-3 همالان بزهکار………………………………………………………………………………………………………………… 153
4-6-1-4 پایبندی به ارزشهای اخلاقی…………………………………………………………………………………………….. 154
4-6-1-5 انتظار شرم………………………………………………………………………………………………………………………. 155
4-6-1-6 بزهکاری گذشته نگر……………………………………………………………………………………………………….. 156
4-6-2 پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 158
4-7 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. 162

 

5 فصل پنجم: نتایج و یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 165
5-1 نتایج توصیفی تک متغیره پژوهش……………………………………………………………………………………………… 165
5-1-1 متغیرهای زمینه ای………………………………………………………………………………………………………………. 165
5-1-1-1 جنس…………………………………………………………………………………………………………………………….. 165
5-1-1-2 معدل سال قبل………………………………………………………………………………………………………………… 165
5-1-1-3 تحصیلات والدین……………………………………………………………………………………………………………. 166
5-1-1-4 منزلت شغلی پدر…………………………………………………………………………………………………………….. 167
5-1-1-5 درآمد خانواده…………………………………………………………………………………………………………………. 168
5-1-1-6 ساختار خانواده……………………………………………………………………………………………………………….. 169
5-1-1-7 محل سکونت………………………………………………………………………………………………………………….. 169
5-1-1-8 محل تولد……………………………………………………………………………………………………………………….. 170
5-1-1-9رشته تحصیلی پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………. 170
5-1-1-10 نوع مدرسه محل تحصیل……………………………………………………………………………………………….. 170
5-1-2 متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………….. 171
5-1-2-1 شرمساری………………………………………………………………………………………………………………………. 171
5-1-2-2 بازپذیری………………………………………………………………………………………………………………………… 172
5-1-2-3 انگ زنی………………………………………………………………………………………………………………………… 174
5-1-2-4 به هم پیوستگی……………………………………………………………………………………………………………….. 175
5-1-2-5 همالان بزهکار ………………………………………………………………………………………………………….. 177
5-1-2-6 پایبندی به ارزش های اخلاقی………………………………………………………………………………………….. 178
5-1-2-7 انتظار شرم……………………………………………………………………………………………………………………… 179
5-1-2-8 فشار………………………………………………………………………………………………………………………………. 180
5-1-3 متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………… 183
5-1-3-1 بزهکاری گذشته نگر و بزهکاری آینده نگر………………………………………………………………………… 183
5-1-3-2 بزهکاری گذشته نگر بر حسب جنس………………………………………………………………………………… 185
5-1-3-3 بزهکاری آینده نگر بر حسب جنس…………………………………………………………………………………… 186
5-1-3-4 توزیع درصد پاسخگویان در مقیاس کل بزهکاری و ابعاد آن به تفکیک جنس………………………… 188
5-2 آمارههای دو متغیری………………………………………………………………………………………………………………… 190
5-2-1 رابطة جنس با بزهکاری……………………………………………………………………………………………………….. 190
5-2-2 رابطة خاستگاه اجتماعی-اقتصادی با بزهکاری………………………………………………………………………… 190
5-2-3 رابطة ساختار خانواده با بزهکاری………………………………………………………………………………………….. 191
5-2-4 رابطة محل سکونت با بزهکاری……………………………………………………………………………………………. 192
5-2-5 آزمون تفاوت میانگین برای متغیرهای مستقل بر حسب جنس…………………………………………………… 193
5-2-6 رابطة رشته تحصیلی با بزهکاری……………………………………………………………………………………………. 195
5-2-7 روابط همبستگی بین بزهکاری گذشته نگر و بزهکاری آینده نگر………………………………………………. 201
5-2-8 روابط همبستگی بین ابعاد مختلف بزهکاری و متغیرهای مستقل……………………………………………….. 202
5-2-9 مدل تحلیل مسیر…………………………………………………………………………………………………………………. 204
5-2-9-1 اثرات مستقیم………………………………………………………………………………………………………………….. 206
5-2-9-2 اثرات غیرمستقیم…………………………………………………………………………………………………………….. 207
5-2-9-3 اثرات کل……………………………………………………………………………………………………………………….. 208
5-2-10 مدل معادلات ساختاری بزهکاری………………………………………………………………………………………… 210
5-2-10-1 مدل معادلات ساختاری بزهکاری کل………………………………………………………………………………. 210
5-2-10-1-1 اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر متغیر وابسته بزهکاری در بین جمعیت کل………………. 216
5-3 نتایج آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………………….. 218

 

6 فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………….. 220
6-1 نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 220
6-1-1 دلالتهای تجربی………………………………………………………………………………………………………………….. 220
6-2 بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………… 231
6-3 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 253
6-3-1 پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………… 253
6-3-2 پیشنهادات اجرایی و سیاستی………………………………………………………………………………………………… 254
6-3-2-1 سطح خرد (فردی) …………………………………………………………………………………………………………. 254
6-3-2-2 سطح میانی (سازمانی) …………………………………………………………………………………………………….. 255
6-3-2-3 سطح کلان (جامعه ای) …………………………………………………………………………………………………… 257
6-4 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 258
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………… 260
پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 279

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                                 صفحه

شکل ‏2-1: مدل رشد شرم 36

شکل ‏2-2: چرخة شرم 57

شکل ‏3-1: سطح تحلیل، جرم و مجرمیت 71

شکل ‏3-2: نمودار کنترل-فشار ترکیبی الیوت. 76

شکل ‏3-3: مدل دوسویة ورود بزهکاران در بدو نوجوانی 77

شکل ‏3-4: خلاصة نظریه شرمساری بازپذیرکننده 94

شکل ‏3‑5: ترکیب نظریات برچسب زنی، فرصت و نظریه خرده فرهنگی توسط نظریة شرمساری 97

شکل ‏3-6: اصول بنیادی عدالت ترمیمی 105

شکل ‏3-7: مدل تحلیلی تحقیق 119

شکل ‏4-1: مدل سنجش شرمساری بازپذیرنده: تحلیل عاملی- تأییدی 151

شکل ‏4-2: مدل سنجش به هم پیوستگی: تحلیل عاملی- تأییدی 153

شکل ‏4-3:مدل سنجش همالان بزهکار: تحلیل عاملی- تأییدی 154

شکل ‏4-4:مدل سنجش پایبندی به ارزش های اخلاقی: تحلیل عاملی- تأییدی 154

شکل ‏4-5: مدل اصلاح شدة سنجش پایبندی به ارزش های اخلاقی: تحلیل عاملی- تأییدی 155

شکل ‏4-6: مدل سنجش انتظار شرم: تحلیل عاملی- تأییدی 156

شکل ‏4-7: مدل سنجش بزهکاری آینده نگر: تحلیل عاملی- تأییدی 157

شکل ‏5-1: مدل تحلیل مسیر در بین افراد به هم پیوسته 205

شکل ‏5-2: مدل تحلیل مسیر در بین افراد نابه هم پیوسته 206

شکل ‏5‑3: مدل معادلات ساختاری بزهکاری 211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول ‏3‑1: قلمروهای تبیین در نظریة بریث ویت 85

جدول ‏4‑1: ابعاد، مولفه ها و معرفهای متغیر بزهکاری 131

جدول‏4‑2: ابعاد و گویه های متغیر به هم پیوستگی خانوادگی 132

جدول‏4‑3: گویه های متغیر شرمساری 136

جدول‏4‑4: معرف ها و گویه های متغیر بازپذیری 136

جدول‏4‑5: گویه های متغیر انگ زنی 137

جدول ‏4‑6: ابعاد و گویه های متغیر همالان بزهکار 139

جدول‏4‑7: گویه های متغیر انتظار شرم 139

جدول‏4‑8: معرف های متغیر پایبندی به ارزش های اخلاقی 140

جدول ‏4‑9: ابعاد، مولفه ها و گویه های متغیر فشار 142

جدول‏4‑10: جمعیت تحقیق به تفکیک جنس و نواحی 144

جدول ‏4‑11: حجم نمونه تحقیق برحسب دانش‌آموز به تفکیک جنس و نواحی آموزشی 146

جدول ‏4‑12: حجم نمونه تحقیق برحسب کلاس به تفکیک جنس و نواحی آموزشی 146

جدول ‏4‑13:تحلیل عاملی: آزمون KMO و بارتلت 148

جدول ‏4‑14: تحلیل عاملی: واریانس تبیین شده 149

جدول ‏4‑15: تحلیل عاملی: ماتریس چرخش یافته 150

جدول ‏4‑16: نتایج تحلیل عوامل تأییدی ساختاری نظری وسیلة اندازه گیری و مشخصات اعتبار و پایایی مدل اندازه گیری و بار گویه های متغیرهای مکنون تحقیق 160

جدول‏5‑1:توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنس 165

جدول‏5‑2: فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته و معدل تحصیلی 166

جدول‏5‑3: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر معدل تحصیلی 166

جدول‏5‑4: فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات والدین 167

جدول‏5‑5: آمارهای مرکزی و پراکندگی شاخص تحصیلات والدین 167

جدول‏5‑6: فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان منزلت شغلی پدر 168

جدول‏5‑7: آمارهای مرکزی و پراکندگی شاخص منزلت شغلی پدر 168

جدول‏5‑8: فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد 169

جدول‏5‑9: فراوانی پاسخگویان بر حسب ساختار خانواده 169

جدول‏5‑10: فراوانی پاسخگویان بر حسب محل سکونت 170

جدول‏5‑11: فراوانی پاسخگویان بر حسب محل تولد 170

جدول‏5‑12: فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 170

جدول‏5‑13: فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع مدرسه 171

جدول‏5‑14: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شرمساری والدین 172

جدول‏5‑15: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر شرمساری والدین 172

جدول‏5‑16: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بازپذیری والدین 173

جدول‏5‑17: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر بازپذیری والدین 174

جدول‏5‑18: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب انگزنی والدین 175

جدول‏5‑19: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر بازپذیری والدین 175

جدول‏5‑20: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر به هم پیوستگی 176

جدول‏5‑21: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر به هم پیوستگی 176

جدول‏5‑22: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر همالان بزهکار 177

جدول‏5‑23: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر همالان بزهکار 177

جدول‏5‑24: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر پایبندی به ارزشهای اخلاقی 178

جدول‏5‑25: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر پایبندی به ارزشهای اخلاقی 179

جدول‏5‑26: توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان بر حسب متغیر انتظار شرم 180

جدول‏5‑27: شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر انتظار شرم 180

جدول‏5‑28: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر فشار 181

جدول‏5‑29:شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر فشار 182

جدول‏5‑30: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر بزهکاری گذشته نگر و بزهکاری آینده نگر 184

جدول ‏5‑31: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر بزهکاری سابق و بزهکاری فرافکنی شده 185

جدول ‏5‑32: درصد توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان بر حسب متغیر بزهکاری گذشته نگر به تفکیک جنس 186

جدول ‏5‑33: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر بزهکاری آینده نگر به تفکیک جنس 187

جدول ‏5‑34: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقیاس کل بزهکاری گذشته نگر و بزهکاری آینده نگر و ابعاد آن به تفکیک جنس 189

جدول‏5‑35: بزهکاری پاسخگویان بر اساس جنس 190

جدول‏5‑36: رابطة خاستگاه اجتماعی-اقتصادی با بزهکاری 191

جدول‏5‑37: بزهکاری پاسخگویان بر اساس ساختار خانواده 192

جدول‏5‑38: بزهکاری پاسخگویان بر اساس محل سکونت 192

جدول ‏5‑39: جدول آزمون تفاوت میانگین برای متغیرهای مستقل بر حسب جنس پاسخگویان 194

جدول‏5‑40: میانگین نمرات بزهکاری و زیرمقیاس های بزهکاری بر حسب رشته تحصیلی 195

جدول ‏5‑41: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) برای مقادیر تقلب امتحانی در بین پسران 196

جدول ‏5‑42: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) برای مقادیر مصرف مواد در بین پسران 197

جدول‏5‑43: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) برای مقادیر کجروی جنسی در بین پسران 197

جدول ‏5‑44: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) برای مقادیر بزهکاری در بین پسران 198

جدول‏5‑45: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) برای مقادیر خشونت در بین دختران 198

جدول ‏5‑46: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) برای مقادیر وندالیسم در بین دختران 198

جدول ‏5‑47: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) برای مقادیر تقلب امتحانی در بین دختران 199

جدول ‏5‑48: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) برای مقادیر کجروی جنسی در بین دختران 199

جدول ‏5‑49: آزمون تفاوت میانگینها: آزمونهای پس از تجربه (Post Hoc) برای مقادیر بزهکاری در بین دختران 200

جدول‏5‑50: ضرایب همبستگی بین بزهکاری گذشته نگر و بزهکاری آینده نگر 201

جدول‏5‑51: ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل تحقیق و ابعاد بزهکاری 203

جدول‏5‑52: اثرات مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابستة بر حسب افراد به هم پیوسته و افراد نابه هم پیوسته 207

جدول‏5‑53: اثرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابستة بر حسب افراد به هم پیوسته و افراد نابه هم پیوسته 208

جدول‏5‑54: اثرات کل متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابستة بر حسب افراد به هم پیوسته و افراد نابه هم پیوسته 209

جدول‏5‑55: آماره های برازش مدل در بین کل جمعیت 212

جدول ‏5‑56: جدول ضرایب تأثیر متغیرهای مدل معادلات ساختاری در بین نمونه کل 215

جدول‏5‑57: اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابستة بزهکاری در بین جمعیت کل 217

جدول ‏5‑58: آزمون فرضیه های تحقیق 218

جدول ‏6‑1: تفاوتهای مدلهای آمرانه با مدل های ترمیمی 245

جدول ‏6‑2: مدلهای برنامه ای عدالت ترمیمی در مدارس 248

تعداد صفحه : 346

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***