پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی: تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه لرستان

عنوان:

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

موضوع:

تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر زهره وند

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر جلیلیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

 

چکیده

مقدمه: 1

فصل اول:

کلیات تحقیق

فصل دوم:

تعاریف و مقدمات

2-1-مکتب اکسپرسیونیسم. 7

2-1-2-کارکرداکسپرسیونیسم در ادبیات اروپا 10

نمایشنامه«بیداری بهار»اثرفرانکودکینت(1906) 12

نمایش«پسر»اثر«هازنکلهور»سال (1916) 12

2-1-3- افول اکسپرسیونیسم. 13

2-1-4-تصویرانسان در هنر اکسپرسیونیستی.. 14

تابلو «شب پرستاره» اثر«ونسانونگوگ»نقاش هلندی، (سال1889) 15

2-2-شباهت اتفاقی یکی از پیشروان اکسپرسیونیسم با مولانا 19

2-2-1تكنیك و سبك: 21

2-2-2-شهرت پس از مرگ.. 22

2-2-3یك تفاوت مهم. 22

2-3- مولانا و اکسپرسیونیسم. 24

2-3-1-هنجارشکنی در اندیشه وسلوک مولانا 28

فصل سوم:

مبانی و ویژگی های عمده مکتب اکپرسیونیسم با نگاهی به تجلی آنها درغزلیات شمس

 

 

فصل چهارم:

درون مایه های غالب آثار اکسپرسیونیستی و بررسی مصادیق آن در غزلیات شمس(شباهتهاوتفاوتها)

4-درون مایه های غالب آثاراکسپرسیونیستی و بررسی مصادیق آن در غزلیات شمس(شباهتهاوتفاوتها) 50

4-1-ذهنیت گرایی.. 51

4-2-1-استعاره اكسپرسیونیستی.. 61

4-2-2-استعاره و بسامدآن در غزلیات: 63

4-3-عشق از نظراکسپرسیونیستها 69

4-3-1-عشق در قاموس عرفان. 70

-سماع. 80

4-4-1-دعوت به خاموشی درتقابل با سماع. 92

4-5-مرگ.. 94

فصل پنجم:

تفاوتها

5-تفاوتها: 102

فصل ششم:

نتایج و پیشنهادات

 

 

چکیده

اوایل قرن بیستم، اروپا شاهد پاگرفتن و ریشه دواندن جنبشی ادبی هنری موسوم به اکسپرسیونیسم بود که اساس آن بر نمایش احساسات تند وتیز با روش های غیرمتداول، ذهنیت گرایی افراطی، هنجارشکنی و نوگرایی بود. عشق، مرگ، ترس و … از دغدغه های انسان معاصر هستند که اکسپرسیونیسم با حساسیت ویژه ای به آن پرداخته است.

«غزلیات شمس» آیینه شوریدگی ، عشق سرمستانه و نماینده بی قراری و بی تابی مولانا در فراق شمس است. او این هیجانات روحی اش را در حال سماع و دریدن پرده های خویشتن داری در قالب غزلیات ریخته است. سایر مؤلفه هایی که مبنای اکسپرسیونیسم هستند و هم چنین درون مایه هایی مشترک را می توان در ساختار ظاهری و محتوایی «غزلیات شمس» یافت و بررسی کرد.

این پایان نامه به تجلی مبانی مکتب اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس و تفاوت های این دو پرداخته است.

کلید واژه:

اکسپرسیونیسم ،مولانا ، هنجار شکنی ،ذهنیت گرایی ،استعاره ،عشق ،سماع ، مرگ

 

مقدمه:

مکتب اکسپرسیونیسم (هیجان نمایی) یکی از پدیده های پر طرفدار قرن بیستم، نوعی جهان بینی مبتنی بر انفجار  عواطف و احساسات عمیق  و ابراز آنها با شیوه های پرخاشگرانه و به دور از آرامش، طغیان علیه سنت های معمول و پذیرفته شده جامعه است.به نظر می رسد این خصوصیات در آثار  مولانا به عنوان یکی از برجسته ترین عارفان وشاعران ادب فارسی نیز قابل پی گیری باشد. عرفان خلسه وار و شطح آلود، فرا رفتن از واقعیت و سطوح ظاهری، احساس مداری و بیان تأویلی، نفی سنت های منجمد و بهره گیری ازشیوه های بیانی خاص به ویژه حس آمیزی  و نیز برخی موضوعات و مضامین مشترک از جمله موارد شباهت و نزدیکی اکسپرسیونیست ها و مولانا است.در حالی که نوع نگاه هدفمند عرفانی و شهود آمیز او در مقابل  جهان بینی پوچ گرایانه ی اکسپرسیونیست های سرخورده از مدرنیسم و جنگ جهانی؛ مهم ترین اختلاف مولوی و اکسپرسیونیسم است.

با نگاهی به شعر مولانا شباهت هایی در رویکرد های کلی روش ها و ابزارها و فنون آفرینش   شاعرانه ی او با اکسپرسیونیست ها به چشم می آید، به ویژه که بسیاری از هنرمندان اکسپرسیونیست انگیزه اصلی یا یکی از مهم ترین زمینه های خلق آثار خویش را تعلق به عرفان شرقی دانسته اند. بنا بر این در این پایان نامه نحوه ی بروز برخی از دست آورد های فکری، روش های بیانی و شگردهای آفرینش هنری اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس بررسی می شود وشباهت های متعدد و البته اختلاف های مهم میان مولانا و اکسپرسیونیست های قرن بیستمی یادآوری می گردد.

درباره مکتب هنری و ادبی اکسپرسیونیسم سخن بسیار گفته شده و آثار بسیاری نگارش یافته است، همان طور که درباره مولانا و شعر و اندیشه او نیز آثار بسیاری به صورت کتاب و مقاله و پایان نامه عرضه شده است.اما درباره موضوع تحقیق ما وبنا بر جستجوی فراوان جز مقاله کوتاهی با عنوان «اکسپرسیونیسم انتزاعی در آثار مولوی» از خانم فاطمه مصدری که در روز نامه شرق به چاپ رسیده است، اثری دیده نشد.  این مقاله نگاه گذرایی به این مقوله داشته و به عمق مطالب و یا بیان مثال و مصادیق ادعای مطرح شده نپرداخته است.

شناخت مولانا و آگاهی از نسبتی  که او با زیر بناهای فکری و هنری روز گار ما برقرار می کند کوششی فر هنگی  و علمی است که افزون بر گسترش دامنه ی پژوهش های علمی می تواند ما را به خودآگاهی  بیشتر فرهنگی برساند.

در بررسی غزل ها «کلیات شمس به تصحیح استاد فروزانفر» و «گزیده غزلیات شمس به تصحیح دکتر شفیعی کدکنی» اساس کار قرار گرفته است.

ارجاع ابیات به صورت :«مولوی ،سال نشر،شماره صفحه »آمده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 120

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com