Get a site

پایان نامه ارشد رشته پلیمر : مقایسه روش های سنتی و جدید برای افزایش خواص مكانیكی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   پلیمر  با عنوان :    مقایسه روش های سنتی و جدید برای افزایش خواص مكانیكی     در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی پلیمر-پلیمر

عنوان :
مقایسه روش های سنتی و جدید برای افزایش خواص مكانیكی NR/BR
استاد راهنما :
دكتر غلامرضا بخشنده

نگارش:
منصور زارعی

چكیده :
آمیزه نانو كامپوزیت الاستومر بر پایه كائوچوی طبیعی ، بوتا دی ان واستایرن بوتادی ان
(NR/BR/SBR) درتركیب درصد های مختلف نانو خاك رس تهیه شد . اثر تركیب درصدهای مختلف
نانو خاك رس (% ۱ ، ۳، ۵ ، ۷ ، ۱۰ ) ، برروی خواص مكانیكی و دینامیكی ، مورفولوژی و رئولوژیكی
مورد مطالعه قرار گرفت . از دستگاه رئومتر جهت بررسی زمان پخت (t90) و زمان ایمنی (t5)آمیزه و از
دستگاه های TEM ،SEM ،XRD و RPA جهت بررسی مورفولوژی و رئولوژیكی آمیزه های نانو
كامپوزیتی استفاده شد. نتایج بدست آمده توسط آزمون رئومتر نشان داد با افزایش درصد ذرات نانوخاك
رس زمان پخت و زمان ایمنی آمیزه كاهش پیدا می كند. نتایج بدست آمده از آزمون پراكنش اشعه
ایكس (XRD) بیانگر باز شدن لایه های سیلیكاتی از هم و نفوذ زنجیره ها در میان لایه های سیلیكاتی
می باشد، كه با آزمون های SEM و TEM این امر قابل توجیه می باشد. آزمون RPA ،افزایش مدول
الاستیك(׳G) و ویسكوزیته (η*) را با افزایش نانو ذرات خاك رس نشان می دهد. تجزیه گرمایی
مكانیكی دینامیكی (DMTA) كاهش ضریب اتلاف (tan δ) را نشان داد. علت این پدیده ها را می توان
به سطح تماس بیشتر و برهم كنش بهتر نانو ذرات خاك رس با بستر ماتریس و افزایش دانسیته اتصالات
عرضی نسبت داد.
مقدمه:
یكی از مواد نانومتری كه كاربردهای تجاری گسترده ای در صنعت لاستیك پیدا كرده است و اكنون
شركت های بزرگ لاستیك سازی بطور گسترده ای از آن در محصولات خود استفاده می كنند، ذرات
نانومتری خاك رس است كه با افزودن آن به لاستیك خواص آن بطور قابل ملاحظه ای بهبود پیدا می
كند كه از جمله می توان به این موارد اشاره كرد : افزایش مقاومت لاستیك در برابر سایش، افزایش
استحكام مكانیكی، افزایش مقاومت گرمایی، كاهش قابلیت اشتعال ،بهبود بخشیدن اعوجاج گرمایی.
استفاده از نانو ذرات خاك رس نیز بر عوامل زیر می تواند تأثیر داشته باشد:
افزایش دمای اشتعال لاستیك : تهیه نانوكامپوزیت الاستومرها از جمله SBR مقاوم، به عنوان مواد
پایه در لاستیك سبب بهبود برخی خواص از جمله افزایش دمای اشتعال و استحكام مكانیكی بالامی شود
و دلیل اصلی آن حذف مقدار زیادی از دوده است.
كاهش وزن لاستیك : تهیه و بهینه سازی نانوكامپوزیت الاستومرها با وزن كم از طریق جایگزین كردن
این مواد با دوده در لاستیك ، امكان حذف درصد قابل توجهی دوده توسط درصد بسیار كم از نانوفیلر
وجود دارد. بطوریكه افزودن حدود ۳ تا ۵ درصد نانوفیلر می تواند استحكام مكانیكی معادل ۴۰ تا ۴۵
درصد دوده را ایجاد كند. بنابراین با افزودن ۳ تا ۵ درصد نانوفیلر به لاستیك، وزن آن به مقدار قابل
توجهی كاهش می یابد.
قطعات لاستیكی خودرو : نانوكامپوزیت الاستومرها می تواند به عنوان یك ماده پرمصرف در صنایع
ساخت و تولید قطعات خوردو بكار رود. از ویژگی های این مواد، بالا بودن مدول بالا، پایداری ابعاد، وزن
كم و مقاومت سایشی بالا می باشد. استفاده از نانو ذرات خاك رس در الاستومر های BR ،NR و SBR
كه در قسمت های مختلف تایر استفاده می شود، میتواند تغیرات چشمگیری را در خواص آنها ایجاد كند.
سبت وزن تایر به عمر آن : با افزودن میزان مصرف یكی از نانوفیلرها می توان مصرف دوده را پایین
آورد. به عبارت دیگر اگر وزن تایر كم شود، عمر لاستیك افزایش می یابد. بنابراین جهت بالا بردن
عمرلاستیك كافی است با افزودن یك سری مواد نانومتری به لاستیك عمر آن را افزایش داد.
تعداد صفحه :65

قیمت: شش هزار تومان


***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com