Get a site

پایان نامه ارشد رشته مهندسی نساجی: خواص فیزیکی الیاف تولید شده از یک رشته ساز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

با عنوان : خواص فیزیکی الیاف تولید شده از یک رشته ساز با سطح مقطع مختلف

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد جنوب تهران

دانشكده تحصیلات تكمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف

عنوان:

خواص فیزیكی الیاف تولید شده از یك رشته ساز با سطح مقطع مختلف

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده:
الیاف PP دارای چگالی یا جرم مخصوص g/cm3 0/91 – 0/90 هستند. این الیاف سبكتر از آب هستند. آنها به طور عملی بالاترین حجم مخصوص را دارند. بنابراین بالاترین قدرت پوششی را دارا می باشند. الیاف PP بهترین پوشش را نسبت به پلی آمید، اكریلیك و الیاف پلی استر با 22،19 و 33 درصد ارائه می دهند. به هین خاطر الیاف PP مورد توجه خاص تولید كنندگان كفپوشهای ماشینی قرار گرفته است.
در این پروژه خواص فیزیكی الیاف تولید شده از یك رشته ساز با سطح مقطع مختلف بررسی گردید. از جمله فعالیت هایی كه در این پروژه صورت گرفت:
ابتدا تعداد فیلامنتها در نظر گرفته شد و سپس بررسی س طح مق اطع فیلامنتها انجام گرفت. آزمایشات استحكام، مدول اولیه و كرنش برای فیلامنتها با سطح مق اطع مختلف در سه سرعت متفاوت انجام گردید و در نهایت درجه كریستالیته فیلامنتها بررسی شد. سپس آزمایشات فوق در مورد نخ تولیدی نیز صورت گرفت. كلیه آزمایشات در آزمایشگاه نساجی واحد علوم تحقیقات انجام شد.
پس از انجام تجزیه تحلیل آماری، نتایج نشان می دهد كه فیلامنت با سطح مقطع دایره ای بیشترین استحكام، مدول اولیه و كرنش را نسبت به دو فیلامنت دیگر با سطح مقطع مثلثی و ستاره ای دارا می باشد و فیلامنت با سطح مقطع دایره ای دارای كمترین درجه كریستالیت ی در مقایسه با دو فیلامنت دیگر می باشد.
مقدمه:
پلی پروپیلن یك ماده چند كاربردی است كه سریعتر از الیاف پلیمر دیگر تولید می شود. پلی پروپیلن امكانات زیادی برای رسیدن به تولید مطلوب و آماده سازی نهایی را برای تولید كننده ها و مصرف كننده های نهایی ارائه می كند. پلی پروپیلن نقش مهم و فزاینده ای در كاربردهای نساجی ایفاد می كند. در واقع pp حدود 35% كل الیاف بشر ساخت (Man-made) و 23% کل الیاف مصرفی (الیاف طبیعی و مصنوعی) در صنعت نساجی را تشكیل می دهد.
حتی در بدترین شرایط ركود اقتصادی، هن وز هم رشدی بین 6 تا 7 درصد در یك سال و از الیاف دیگر رشد بیشتری دارد. بعلت افزایش توسعه اخیر محصولات نساجی، دیدگاه محصولات ساخته شده از پلی پروپیلن قابل توجه است. با رسیدن محصولات جدید به بازار، ارزش پلی پروپیلن بعلت استفاده در روكش صندلی، كف پوشها، رو به افزایش است.
مواد اولیه برای تولید پروپیلن
مواد اولیه ساخت پروپیلن، دو عنصر كربن و هیدروژن است. این عناصر در طبیعت به وفور یافت می شوند اما تبدیل هیدورژن و كربن به پلی پروپیلن به طور مستقیم در سطح وسیعی عملی نشده است.
صنایع نفت و پتروشیمی پس از سالها كوشش مستمر موفق شدند كه گاز پروپان و مشتقات آن را از فرایندهای متفاوت كراكینگ، تسویه و تصفیه و با قیمت مناسب تولید و برای تولید پلی پروپیلن در یك صنعت جدید استفاده كنند. كراكینگ، فرایند حرارت دهی به نفت خام است كه در دماهای متفاوت، همراه یا بدون مواد دیگر انجام می شود و حاصل آن، بسیاری از مشتقات نفت مانند سوختها و گازهای مختلف دیگر و پروپیلن است.
فصل اول:
آشنایی با الیاف پلی پروپیلن
1-1) مشخصات شیمیایی پروپیلن
فرمول گسترده و شكل فضایی پروپان در شكل 1-1 نشان داده شده است. این ماده در دمای معمولی گاز است و در دمای 187- درجه سانتیگراد جامد می شود. دمای جوش پروپان 42- درجه سانتیگراد است و در این دما به گاز تبدیل می شود. پروپیلن در شرایط معمولی گاز است، در دمای 185- درجه سانتیگراد ذوب می شود و فرمول گسترده آن در شكل 1-1 نشان داده شده است.
در فرمول شیمیایی پروپن یك پیوند دوگانه وجود دارد. این پیوند دوگانه مشخصه الكینهاست و چون در واكنشهای شیمیایی با مواد از پیوند دیگر سبقت می گیرد به آن “گروه عاملی” گفته می شود. مولكولهای پلی پروپیلن بسیار بلندند. از نظر جرم مولكولی یا تعداد منومر های به هم پیوند خورده با یكدیگر برابر نیستند، قابل انعطاف هستند و شكلهای فضایی متفاوتی را می توانند انتخاب كنند.
2-1) مونومر- گاز پروپیلن
پروپیلن گازی است كه در دمای 47- درجه سانتیگراد و فشار 760mmHg به مایع تبدیل می شود. پلی پروپیلن از پلیمری شدن حاصل می شود كه با استفاده از كاتالیزور مناسب واكنش انجام می پذیرد. پروپیلن مورد استفاده برای پلیمری شدن باید بسیار خالص باشد. ناخالصی ها موجب غیر فعال شدن كاتالیزور مصرفی می شود. ناخالصی هایی كه معمولاً در پروپیلن یافت می شوند عبارتند از:
آب، كربن، دی اكس ید كربن، مونوكسید كربن، اكسیژن، هیدروژن، استیلن، دی الفینها، غیر هیدروكربن هایی حاوی عناصر گوگرد، نیتروژن و اكسیژن.
پروپیلن همچنین ممكن است از محصولات جانبی كراكینگ حرارتی یا كاتالیزور گازهای نفتی هنگام تولید بنزن به دست آید. چنانچه به پروپیلن به تعداد زیاد نیاز باشد از كراكینگ حرارتی نفت با بازده زیاد اتیلن و پروپیلن استفاده می شود.
تعداد صفحه : 166
قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com