Get a site

پایان نامه ارشد رشته مهندسی نساجی: بررسی اندازه گیری قابلیت تر شدن به روش BS4554

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

با عنوان : بررسی اندازه گیری قابلیت تر شدن  به روش BS4554 و ارائه روش جایگزین متناسب با چاپ جوهرافشان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف

عنوان:

بررسی اندازه گیری قابلیت تر شدن به روش BS4554 و ارائه روش جایگزین متناسب با چاپ جوهرافشان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
تر شدن به طور برجسته در فرآیندهای نساجی مانند عملیات آماده سازی، رنگرزی، چاپ، تکمیل و در طراحی منسوجات پزشکی و بهداشتی کاربرد دارد. در چاپ جوهرافشان برخلاف روش های دیگر چاپ از جوهر چاپ با ویسکوزیته پایین استفاده می گردد. استفاده از جوهر رقیق در چاپ، احتمال پخش رنگ و درهم آمیختن ناخواسته رنگها در سطح پارچه وجود دارد. لذا بررسی قابلیت تر شدن پارچه یکی از پارامترهای حائز اهمیت می باشد. به منظور بررسی قابلیت تر شدن از روش BS4554 و روش الکترونیکی جدید ارائه شده استفاده گردید. روش BS4554 تنها از طریق زمان تر شدن به بررسی قابلیت تر شدن در پارچه پنبه ای می پردازد، در حالی که روش پیشنهادی علاوه بر اتوماتیک بودن، قابلیت بررسی زمان تر شدن پارچه در دو جهت تار و پود را دارد. قابلیت تر شدن پارچه های پنبه ای تاری – پودی با بافت تافته، با دو روش تعیین گردید و با استفاده از نرم افزار S.P.S.S مورد مقایسه قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که روش الکترونیکی ارائه شده می تواند جایگزین مناسبی جهت استاندارد BS4554 قرار گیرد.
مقدمه
با فشار روزافزون از سوی بازارهای چاپ در حال پیشرفت، چاپگرهای نساجی باید هم جوابگوی کیفیت روبه رشد و همزمان کوتاه تر واکنش باشند. چاپ جوهرافشان نیز به طور کلی جزء سیستم های چاپ دیجیتال است، و هدف آن توسعه سیستم چاپ غیر تماس برای طرح های رنگی با استفاده از داده های دیجیتا است. مزایای این روش چاپ سریع طرح ها با استفاده کامپیوتر و عدم نیاز به شابلون و همچنین قابلیت تغییر طرح ها به صورت فوری بود، که بسیار مورد توجه قرار گرفت. با این وجود محدودیت در طیف رنگی و خصوصیات ضعیف در کاربردهای نهایی، به اشتیاق به استفاده از این روش جدید را محدود کرد. تحقیقات انجام گرفته در زمینه چاپ جوهرافشان بیشتر بر روی افزایش سرعت چاپ متمرکز شده است. در چاپ جوهرافشان که از طریق پاشیدن جوهر چاپ بر پارچه می باشد، انجام فرآیند آغشته سازی برای غلبه بر نیروهای زمینه و غلبه بر انتشار ضروری است. اجرای چاپ بر پارچه هایی که خاصیت انتشار دارند، بسیار مشکل می باشد. به دلیل ویسکوزیته بسیار پایین جوهر مصرفی، احتمال پخش رنگ و درهم آمیختن مرزهای طرح به طور ناخواسته وجود دارد. لذا استفاده از عملیات آغشته سازی سطح پارچه با استفاده از مواد مناسب، امکان ایجاد طرح های بدون نقص را فراهم خواهد کرد. لذا اهمیت بررسی پخش قطره در چاپ جوهرافشان، باعث شد که تحقیق مورد نظر بر روی تر شدن پارچه توسط یک قطره آب انجام گیرد. لذا به جهت اهمیت بررسی قابلیت تر شدن سطح پارچه توسط یک قطره، از روش BS4554 استفاده گردید. به دلیل محدودیت های این روش، روش الکترونیکی اتوماتیک پیشنهاد شد و مورد مقایسه قرار گرفت.
1-1- مقدمه
تر شدن بطور برجسته در فرآیندهای نساجی، مانند عملیات آماده سازی، رنگرزی، چاپ و تکمیل و در طراحی منسوجات پزشکی و بهداشتی کاربرد دارد. تئوری تر شدن و انتقال آب در فضای مویینه (wicking) به وسیله kissa توضیح داده شد.
تر شدن جایگزین شدن سطح مشترک لیف – هوا توسط سطح مشترک لیف – مایع می باشد. wicking نتیجه تر شدن خود به خود، در یک سیستم مویینه است. تر شدن الیاف به عنوان شرط لازم برای (wicking) شناخته شده است.
نفوذ مایع در پارچه، به صورت های مختلف قابل بررسی است:
– کمیت و مقدار مایع
– نحوه تماس مایع و پارچه
از لحاظ کمیت و مقدار مایع، فرآیند انتقال آب در ساختار مویینه (wicking) به دو گروه تقسیم می شود:
– wicking از مخزنی که حاوی مقدار زیادی مایع است. به عنوان مثال، قرار گرفتن پارچه به طور کامل در آب که تحت عنوان غوطه وری مطرح می شود و یا قرار گرفتن قسمتی از پارچه به صورت عمودی در مقدار زیادی مایع و بالا آمدن آب در پارچه که تحت عنوان (longitudinal wicking) بیان می شود.
– wicking از مخزنی که حاوی مقدار بسیار کمی مایع است (مانند انتقال آب در ساختار مویینه، زمانی که یک قطره آب بر روی پارچه قرار دارد).
براساس نحوه نفوذ مایع در لیف هریک از دو گروه wicking به چهار مبحث طبقه بندی می شوند:
– انتقال آب در ساختار مویینه «wicking» فقط به علت مویینگی
– انتقال آب در ساختار مویینه، به علت تأثیر همزمان مویینگی و imbibition به وسیله الیاف (پخش در الیاف)
– انتقال آب در ساختار مویینه به دلیل تاثیر همزمان مویینگی و جذب فیزیکی سطح فعال
– انتقال آب در ساختار مویینه زمانی که مویینگی، imbibition در الیاف و جذب فیزیکی سطح فعال همزمان رخ دهد.
تر شدن در فرآیندهای نساجی بسیار اهمیت دارد. مقالات بسیاری در زمینه تر شدن منتشر و آزمایشات گوناگونی انجام شده است. آزمایشات انجام شده شامل اطلاعاتی در مورد تر شدن، جذب، دفع، خاصیت سطح فعال داشتن، انتقال رطوبت و… بوده است. داده هایی که از آزمایشات متفاوت به دست آمده بود، اطلاعات مورد نیاز را فراهم نمی کرد. بعضی از آزمایشات انجام گرفته تئوری تر شدن و (wicking) را با یکدیگر مقایسه می کرد. Harnet و Mehta آزمایشی را مطرح کردند که، توانایی نفوذ آب در ساختار مویینه (wickability) و توانایی تر شدن (wettability) تحت عنوان رفتار داخلی پارچه، نخ و یا لیف، زمانی که در مجاورت مایع قرار می گیرند، تعریف کردند.
نفوذ مایع در پارچه شامل چندین رویداد فیزیکی است:
– تر شدن سطح لیف
– انتقال مایع توسط گروهی از الیاف
– جذب فیزیکی از طریق سطح لیف، نفوذ و پخش مایع به داخل لیف.
تعداد صفحه : 128
قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com