پایان نامه ارشد رشته معدن :ارزیابی مقدماتی میزان تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادرخاکی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی معدن – اکتشاف

عنوان:
ارزیابی مقدماتی میزان تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی در کانسار آهن آنومالی شمالی
بافق

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
امروزه در کانسارهای فلزی به خصوص در کانسارهای آهن ماگمایی برآورد ذخیره فلزات و عناصر ارزشمند همراه اهمیتی
روزافزون یافته است، به صورتی که حتی می تواند باعث تغییراتی اساسی در طراحی معدن و برنامه استخراجی معدن بشود.
تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی به علت کاربرد فراوان در صنایع استراتژیک از جمله این عناصر می باشند. کانسارهای
آهن منطقه بافق از جمله کانسارهایی هستند که این عناصر ارزشمند در آنها یافت می شوند. کانسار آهن آنومالی شمالی
واقع در 11 کیلومتری شمال غرب معدن آهن چغارت از جمله این کانسارها می باشد، که در دهه های گذشته بر روی آن
کارهایی در حد پی جویی صورت گرفته است. در این پایان نامه که همزمان با انجام عملیات اکتشاف تفضیلی بر روی این
کانسار صورت گرفته است. لازم به ذکر است که این کانسار بر اثر تکتونیک به سه توده شرقی، مرکزی و غربی بخش شده
است. پس از جمع آوری اطلاعات قبلی و جدید و فرآوری آنها با استفاده از نرم افزارهای مناسب و با ترسیم نمودارهای
آماری و مدلهای مناسب وضعیت توزیع عیار تیتانیوم در هر سه توده و توزیع عیار وانادیوم در توده های مرکزی و غربی مورد
بررسی قرار گرفته است. این بررسی ها نشانگر میزان بسیار کم وانادیوم و در حقیقت عدم وجود پتانسیل وانادیوم در توده
شرقی کانسار آهن آنومالی شمالی و همچنین عدم وجود پتانسیل عناصر نادر خاکی در این کانسار می باشد. همچنین مدل
سه بعدی هر یک از سه توده این کانسار تهیه شده و ذخیره تیتانیوم و وانادیوم در آنها ارزیابی شده است. بر این اساس
مجموع ذخیره کانسنگ در کانسار آنومالی شمالی در حدود 277 میلیون تن می باشد که از این میزان 128 میلیون تن
متعلق به توده مرکزی، 122 میلیون تن متعلق به توده غربی و 27 میلیون تن متعلق به توده شرقی می باشد. عیار متوسط
وانادیوم در دو توده مرکزی و غربی به ترتیب برابر 0/129% و 0/109% می باشد که بالاتر از عیار حد جهانی وانادیوم می
باشد، ولی عیار متوسط تیتانیوم در هر سه توده این کانسار به مراتب پایینتر از عیار حد جهانی در کانسارهای تیتانومنیتیت
می باشد و تنها در توده مرکزی عیار بالاتری نسبت به دو توده دیگر و برابر 0/36% دارد. این مقدار عیار تیتانیوم می تواند به
عنوان عاملی مزاحم در امر استخراج و فرآوری آهن عمل نماید. در نهایت سه توده این کانسار از نظر تناژ، عیار آهن، عیار
وانادیوم و عیار تیتانیوم با 6 کانسار تیتانومنیتیت دیگر از مناطق مختلف جهان مقایسه شده و در این مقایسه دیده می شود
که این کانسار به کانسارهای آهن ماگمایی با میزان تیتانیوم و وانادیوم پایین (تیپ معدن آهن کایرونای سوئد) شباهت دارد.

پیشگفتار
کانسار آهن آنومالی شمالی بافق در حدود 10 کیلومتری شمال معدن آهن چغارت در شهرستان بافق قرار
333 2 ،(EFG(طبق رده بندی سازمان ملل یا 1 دارد. ذخیره این کانسار حدود 327 میلیون تن در کاتاگوری
C1 (طبق رده بندی روسی) تخمین زده شده است. با توجه به وضعیت زمین شناسی منطقه بافق و
ماگماتیسم منطقه و همچنین وضعیت معادن فعال در منطقه از نظر عناصر و کانیهای ارزشمند همراه،
وجود برخی از این عناصر و کانیها در این کانسار پیشبینی شده است.
از سویی، کانسارهای آهن ماگمایی از نظر وجود عناصری مانند تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی،
اهمیت روزافزونی یافته اند. در این نوع کانسارها ثابت شده است که میزان تیتانیوم، وانادیوم (دارای
وابستگی ژیوشیمیایی با آهن) و عناصر نادر خاکی(دارای وابستگی ژیوشیمیایی با فسفر) قابل توجه می
باشد و امروزه استخراج این عناصر از این کانسارها در حال گسترش است[1]. عنصر تیتانیوم همانند عنصر
آهن در طول انجماد ماگما در فاصله زیادی قابلیت جداشدن را دارد، بنابراین با گونه های بسیاری از
سنگهای آذرین همراه می باشد[1]. مهمترین کانیهای تیتانیوم دار روتیل، بروکیت، آناتاز TiO2 و ایلمنیت
FeTiO3 می باشند[2،3]. تیتانیوم پلاسری در آبرفتهای رودخانه ای، ماسه های ساحلی و ماسه های سیاه
تیتانیوم دار وجود دارد. کانسارهای ماگمایی (تیتانومنیتیت) تیتانیوم همراه با منیتیت و هماتیت هستند و
بیشتر با سنگهای آذرین مافیک و اولترامافیک لایه ای ((گابرو- پیروکسنیت- نوریت)) و آنورتوزیت همراه
می باشند[2،1]. با توجه حجم استخراج شده بسیار بالای تیتانیوم از کانسارهای پرعیار پلاسری و
تیتانومنیتیت، عیار حد تیتانیوم کاهش یافته است[4]. میزان تولید ایلمنیت و روتیل در دنیا در سال
1994 بالغ بر 3/94 میلیون تن و در سال 1995 به 4/2 میلیون تن و در سال 1996 به 4/37 میلیون تن
افزایش یافته و روندی صعودی دارد[5،6]. تولید تیتانیوم در دهه نود رو به افزایش گذاشته است و یکی از
دلایل آن افزایش مصرف TiO2 در صنایع بخش پلاستیک می باشد[8 ،7]. در اواخر سال 2004 ظرفیت
تولید ایلمنیت و روتیل به بیش از 5 میلیون تن رسیده است و پیش بینی می شود که تولید و همچنین
1. Inferred Mineral Resource
2 Economic- Feasibility Study- Geology
ارزیابی مقدماتی میزان تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی در کانسار آهن آنومالی شمالی بافق
٣
تقاضا در چند سال آینده افزایش یابد. دلایل این امر رشد تقاضای TiO2 در جهان به خصوص در شرق
آسیا و همچنین فلز تیتانیوم در بخشهای نظامی و هوایی می باشند[8 ،7]. قیمت هر پوند روتیل از 1/01
دلار در سال 1999 به 0/9 دلار در سال 2003 رسیده است که در سه ماه آخر سال 2004 به 0/95 دلار
رسیده است[8 ،7]. همچنین قیمت ایلمنیت در سه ماه آخر سال 2004 با کمی کاهش در مقایسه با اول
سال به طور متوسط 81 دلار به ازای هر تن متریک (1000 کیلوگرم) رسیده است[7]. در حال حاضر 23
پروژه بزرگ برای اکتشاف و استخراج تیتانیوم در سراسر دنیا در حال انجام می باشند که مراحل پایانی
خود را پشت سر می گذارند[8]. قیمت وارداتی کنسانتره فلز تیتانیوم برای مصرف در صنایع تولید فولاد
در سه ماه آخر سال 2004 به طور متوسط 6/4 دلار به ازای هر پوند رسیده است که نسبت به اول این
سال افزایش یافته است[7]. میزان فلز تولیدی به بیش از 1470000 تن می رسد که ارزشی بیش از 200
میلیون دلار را دارا می باشد[5]. این فلز در ساخت فولادهای آلیاژی مورد استفاده در هواپیماها، سفینه
های فضایی، موشکها، موتور هواپیما، ادوات رزمی و توربینهای گاز و همچنین اکسید تیتانیوم در صنایع
3 رنگ سازی، کاغذسازی و پلاستیک به عنوان رنگدانه کاربرد دارد[5،6]. کلارک
این عنصر در پوسته زمین
برابر 0/4% می باشد[5].

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
فصل یکم- مشخصات جغرافیایی و کلی منطقه مورد مطالعه
-1 موقعیت جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 -1
-2 آب و هوای منطقه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 -1
-3 ریخت شناسی (مورفولوژی) منطقه……………………………………………………………………………………………………………………….. 7 -1
-4 ویژگیهای انسانی و اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 -1
-5 تاریخچه مطالعات قبلی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 -1
-6 هدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 -1
-7 روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 -1
-8 نرم افزارهای مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 -1
فصل دوم- مشخصات زمین شناسی منطقه مورد مطالعه
-1 کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 -2
-2 تکتونیک منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 -2
-3 کانی شناسی و سنگ شناسی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………. 15 -2
-4 زمین شناسی اقتصادی کانسار مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………. 21 -2
فصل سوم- مطالعات آماری بر روی تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی در کانسار مورد مطالعه
-1 کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 -3
-2 توده شرقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 -3
عنوان صفحه
-1 محاسبه پارامترها و رسم نمودارهای آمار کلاسیک تیتانیوم………………………………………………………………………… 24 -2 -3
-2 مدلهای دو بعدی و سه بعدی توزیع عیار تیتانیوم………………………………………………………………………………………… 27 -2 -3
-3 توده مرکزی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 -3
-1 محاسبه پارامترها و رسم نمودارهای آمار کلاسیک تیتانیوم و وانادیوم……………………………………………………….. 31 -3 -3
-2 مدلهای دو بعدی و سه بعدی توزیع عیار تیتانیوم……………………………………………………………………………………….. 35 -3 -3
-3 مدلهای دو بعدی و سه بعدی توزیع عیار وانادیوم……………………………………………………………………………………….. 37 -3 -3
-4 توده غربی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 -3
-1 محاسبه پارامترها و رسم نمودارهای آمار کلاسیک تیتانیوم و وانادیوم………………………………………………………. 42 -4 -3
-2 مدلهای دو بعدی و سه بعدی توزیع عیار تیتانیوم………………………………………………………………………………………. 47 -4 -3
-2 مدلهای دو بعدی و سه بعدی توزیع عیار وانادیوم………………………………………………………………………………………. 49 -4 -3
-5 مختصری در مورد وضعیت عناصر نادر خاکی در کانسار آنومالی شمالی………………………………………………………….. 54 -3
فصل چهارم- مدلسازی سه بعدی توده ها و تخمین ذخیره تیتانیوم و وانادیوم در آنها
-1 کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57 -4
-1 چگونگی ساخت مدل سه بعدی توده ها……………………………………………………………………………………………………. 57 -1 -4
-1 جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………… 57 -1 -1 -4
-2 آماده سازی و دسته بندی اطلاعات……………………………………………………………………………………………….. 57 -1 -1 -4
59………………………………………………………………………………………………(Wire frame) -4 تهیه مدل تور سیمی -1 -1 -4
-3 ترسیم نیمرخهای زمین شناسی…………………………………………………………………………………………………….. 59 -1 -1 -4
-5 ساخت مدل بلوکی…………………………………………………………………………………………………………………………. 60 -1 -1 -4
-2 روشهای مورد استفاده در ارزیابی ذخیره تیتانیوم و وانادیوم توده ها………………………………………………………. 61 -1 -4
عنوان صفحه
-1 ارزیابی ذخیره به کمک روش مجذور عکس فاصله…………………………………………………………………………….. 61 -2 -1 -4
-2 ارزیابی ذخیره به کمک روش کریگینگ……………………………………………………………………………………………… 62 -2 -1 -4
-2 توده شرقی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64 -4
-1 چگونگی ساخت مدل سه بعدی بلوکی توده………………………………………………………………………………………………….. 64 -2 -4
-2 چگونگی ارزیابی ذخیره تیتانیوم در این توده……………………………………………………………………………………………….. 70 -2 -4
-3 توده غربی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75 -4
-1 چگونگی ساخت مدل سه بعدی بلوکی توده………………………………………………………………………………………………… 75 -3 -4
-2 چگونگی ارزیابی ذخیره تیتانیوم و وانادیوم در این توده……………………………………………………………………………… 85 -3 -4
-3 بررسی واریوگرامهای تیتانیوم و وانادیوم در این توده…………………………………………………………………………………. 91 -3 -4
-4 توده مرکزی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94 -4
-1 چگونگی ساخت مدل سه بعدی بلوکی توده……………………………………………………………………………………………… 94 -4 -4
-2 چگونگی ارزیابی ذخیره تیتانیوم و وانادیوم در این توده…………………………………………………………………………. 103 -4 -4
-3 بررسی واریوگرامهای تیتانیوم و وانادیوم در این توده……………………………………………………………………………… 106 -4 -4
-5 بررسی میزان ذخیره در کل این کانسار………………………………………………………………………………………………………… 109 -4
فصل پنجم- مقایسه کمیت و کیفیت عناصر مورد نظر در کانسار آهن آنومالی شمالی با تعدادی از کانسارهای
تیتانومنیتیت در سراسر جهان
-1 کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111 -5
-2 مشخصات کلی کانسارهای تیتانومنیتیت…………………………………………………………………………………………………….. 111 -5
-3 مقایسه میزان ذخیره تیتانیوم و وانادیوم در کانسار آنومالی شمالی با کانسارهای ذکر شده……………………… 115 -5
عنوان صفحه
فصل ششم – نتیجه گیری و پیشنهادها
-1 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 120 -6
-2 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 122 -6
-1 پیشنهادهای کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 122 -2 -6
-2 پیشنهادهای فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 123 -2 -6
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 124
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 124
فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 126
فهرست جدولها
عنوان صفحه
-1 پارامترهای آمار کلاسیک تیتانیوم و آهن در توده شرقی کانسار آنومالی شمالی…………………………………………………………………….. 25 -3
-2 پارامترهای آمار کلاسیک وانادیوم، تیتانیوم، فسفر و آهن در توده مرکزی کانسار آنومالی شمالی…………………………………………. 32 -3
-3 پارامترهای آمار کلاسیک تیتانیوم، وانادیوم، فسفر و آهن در توده غربی کانسار آنومالی شمالی…………………………………………….. 43 -3
-4 ضرایب همبستگی میان عناصر تیتانیوم، وانادیوم، فسفر و آهن در توده مرکزی کانسار آنومالی شمالی………………………………… 43 -3
-5 میانگین فسفر در چند کانسار آهن منطقه بافق و مقایسه آن با میانگین فسفر در سه توده کانسار آنومالی شمالی……………… 54 -3
-1 ذخیره تیتانیوم در دو بخش شرقی و غربی توده شرقی کانسار آهن آنومالی شمالی بافق………………………………………………………. 71 -4
-2 ذخیره وانادیوم در توده غربی کانسار آهن آنومالی شمالی بافق……………………………………………………………………………………………….. 86 -4
-3 ذخیره تیتانیوم در توده غربی کانسار آهن آنومالی شمالی بافق……………………………………………………………………………………………….. 89 -4
-4 ذخیره وانادیوم در توده مرکزی کانسار آهن آنومالی شمالی بافق………………………………………………………………………………………….. 103 -4
-5 ذخیره تیتانیوم در توده مرکزی کانسار آهن آنومالی شمالی بافق………………………………………………………………………………………….. 105 -4
-1 مقایسه ذخیره و عیار تیتانیوم و وانادیوم در سه توده کانسار آنومالی شمالی با چند کانسار تیتانومنیتیت در دنیا……………… 117 -5
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
-1 موقعیت جغرافیایی کانسار و راههای دسترسی به آن………………………………………………………………………………………………. 8 -1
9……………………………Google Earth -2 تصاویر ماهواره ای منطقه بافق و منطقه مورد نظر تهیه شده به کمک نرم افزار -1
-1 نقشه زمین شناسی کانسار آهن آنومالی شمالی……………………………………………………………………………………………………. 17 -2
-2 سنگهای اسیدی و آهکی در توده مرکزی……………………………………………………………………………………………………………… 18 -2
-3 کنتاکت بین سنگ درونگیر اسیدی و تشکیلات آهکی در توده مرکزی………………………………………………………………. 18 -2
-4 رخنمون کانی سازی آهن در مرز توده های مرکزی و غربی………………………………………………………………………………… 18 -2
-5 برونزد آهک کارستی در شرق توده مرکزی…………………………………………………………………………………………………………… 19 -2
-6 متاسوماتیت آمفیبولی و آلبیتی در مغزه های حفاری…………………………………………………………………………………………… 19 -2
-7 گوتیت وهماتیت در مغزه های حفاری………………………………………………………………………………………………………………….. 19 -2
-8 نمایی کلی از آهکهای منطقه………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 -2
-9 ترانشه حفر شده توسط روسها در برونزد کانی سازی آهن در مرز توده های مرکزی و غربی…………………………….. 20 -2
-10 هماتیت و منیتیت در برونزد کانی سازی آهن در مرز توده های مرکزی و غربی…………………………………………….. 20 -2
-12 کنتاکت بین متاسوماتیت آلبیتی و آمفیبولیتی در توده مرکزی کانسار…………………………………………………………… 22 -2
-13 بلورهای منشوری آپاتیت در کنار منیتیت در یکی از مقاطع نازک گرفته شده در توده مرکزی…………………….. 22 -2
-1 هیستوگرام (نمودار توزیع فراوانی) تیتانیوم در توده شرقی کانسار آنومالی شمالی…………………………………………….. 26 -3
-2 نمودار نشاندهنده فراوانی توزیع عیارهای تیتانیوم و حد زمینه و حد آنومالی در توده شرقی…………………………… 26 -3
-3 نمودار همبستگی میان آهن و تیتانیوم در توده شرقی کانسار آنومالی شمالی…………………………………………………… 26 -3
-4 مدل دو و سه بعدی توزیع عیار تیتانیوم در توده شرقی……………………………………………………………………………………… 28 -3
-5 مدل سه بعدی توزیع عیار تیتانیوم در توده شرقی کانسار آنومالی شمالی…………………………………………………………. 29 -3
30……………………………………KNA -6 – نمودار توزیع عیار تیتانیوم در عمق در توده شرقی کانسار در گمانه اکتشافی 1 -3
-7 هیستوگرام (نمودار توزیع فراوانی) تیتانیوم در توده مرکزی کانسار آنومالی شمالی………………………………………….. 32 -3
-8 هیستوگرام (نمودار توزیع فراوانی) وانادیوم در توده مرکزی کانسار آنومالی شمالی…………………………………………… 32 -3
-9 نمودار نشاندهنده فراوانی توزیع عیارهای تیتانیوم و حد زمینه و حد آنومالی در توده مرکزی…………………………. 33 -3
عنوان صفحه
-10 نمودار نشاندهنده فراوانی توزیع عیارهای وانادیوم و حد زمینه و حد آنومالی در توده مرکزی…………………………. 34 -3
-11 نمودارهای همبستگی میان آهن، تیتانیوم، وانادیوم و فسفر در توده مرکزی کانسار آنومالی شمالی………………. 34 -3
-12 نمودار همبستگی بین سه عنصر وانادیوم، تیتانیوم وآهن در توده مرکزی کانسار آنومالی شمالی……………………. 35 -3
-13 مدلهای سه بعدی توزیع عیار تیتانیوم در توده مرکزی کانسار آنومالی شمالی………………………………………………….. 36 -3
-14 مدل سه بعدی توزیع عیار تیتانیوم در توده مرکزی کانسار آنومالی شمالی………………………………………………………. 37 -3
-15 مدلهای سه بعدی توزیع عیار وانادیوم در توده مرکزی کانسار آنومالی شمالی………………………………………………….. 39 -3
-16 مدل سه بعدی توزیع عیار تیتانیوم در توده مرکزی کانسار آنومالی شمالی………………………………………………………. 40 -3
41…………KNAC -17 نمودارهای توزیع عیار تیتانیوم و وانادیوم در عمق در توده مرکزی کانسار در گمانه اکتشافی 1 -3
-18 هیستوگرام (نمودار توزیع فراوانی) تیتانیوم در توده غربی کانسار آنومالی شمالی…………………………………………….. 44 -3
-19 هیستوگرام (نمودار توزیع فراوانی) وانادیوم در توده مرکزی کانسار آنومالی شمالی………………………………………….. 44 -3
-20 نمودارهای همبستگی میان آهن، تیتانیوم، وانادیوم و فسفر در توده غربی کانسار آنومالی شمالی………………….. 45 -3
-21 نمودار همبستگی بین سه عنصر وانادیوم، تیتانیوم وآهن در توده غربی کانسار آنومالی شمالی……………………….. 45 -3
-22 نمودار نشاندهنده فراوانی توزیع عیارهای تیتانیوم و حد زمینه و حد آنومالی در توده غربی…………………………….. 46 -3
-23 هیستوگرام مقادیر نرمال شده وانادیوم در توده غربی کانسار……………………………………………………………………………… 46 -3
-24 نمودار نشاندهنده فراوانی توزیع عیارهای وانادیوم و حد زمینه و حد آنومالی در توده غربی…………………………….. 46 -3
-25 مدلهای سه بعدی توزیع عیار تیتانیوم در توده غربی کانسار آنومالی شمالی……………………………………………………… 48 -3
-26 مدل سه بعدی توزیع عیار تیتانیوم در توده غربی کانسار آنومالی شمالی………………………………………………………….. 49 -3
-27 مدلهای سه بعدی توزیع عیار وانادیوم در توده غربی کانسار آنومالی شمالی……………………………………………………… 51 -3
-28 مدل سه بعدی توزیع عیار وانادیوم در توده غربی کانسار آنومالی شمالی………………………………………………………….. 52 -3
53……………KNAW -29 نمودارهای توزیع عیار تیتانیوم و وانادیوم در عمق در توده غربی کانسار در گمانه اکتشافی 1 -3
66………………………………………………………………………KNA -1 عیار متوسط تیتانیوم در کانسنگهای گرفته شده در گمانه 1 -4
67………………………………………………………………………KNA -2 عیار متوسط تیتانیوم در کانسنگهای گرفته شده در گمانه 4 -4
68………………………………………………………………………KNA -3 عیار متوسط تیتانیوم در کانسنگهای گرفته شده در گمانه 5 -4
-4 گمانه های حفر شده قدیمی و جدید در توده شرقی کانسار آنومالی شمالی……………………………………………………….. 73 -4
در توده شرقی……………………………………………………………………………………………. 73 E -5 نیمرخ زمین شناسی ترسیم شده 1 -4
عنوان صفحه
-6 مدلهای بلوکی دو بخش توده شرقی کانسار آنومالی شمالی…………………………………………………………………………………….. 74 -4
-7 مدلهای بلوکی دو بخش توده شرقی کانسار آنومالی شمالی با محدوده های عیاری بیشتر…………………………………….. 74 -4
-8 گمانه های حفر شده قدیمی و جدید در توده غربی کانسار آنومالی شمالی……………………………………………………………. 77 -4
78…………………………………………………….KNAW -9 عیار متوسط تیتانیوم و وانادیوم در کانسنگهای گرفته شده در گمانه 1 -4
79………………………………………………….KNAW -10 عیار متوسط تیتانیوم و وانادیوم در کانسنگهای گرفته شده در گمانه 2 -4
80………………………………………………….KNAW -11 عیار متوسط تیتانیوم و وانادیوم در کانسنگهای گرفته شده در گمانه 3 -4
81………………………………………………….KNAW -12 عیار متوسط تیتانیوم و وانادیوم در کانسنگهای گرفته شده در گمانه 4 -4
82………………………………………………….KNAW -13 عیار متوسط تیتانیوم و وانادیوم در کانسنگهای گرفته شده در گمانه 5 -4
83………………………………………………….KNAW -14 عیار متوسط تیتانیوم و وانادیوم در کانسنگهای گرفته شده در گمانه 6 -4
84………………………………………………….KNAW -15 عیار متوسط تیتانیوم و وانادیوم در کانسنگهای گرفته شده در گمانه 7 -4
در توده غربی کانسار آنومالی شمالی…………………………………………………………………………….. 87 W -16 نیمرخ زمین شناسی 2 -4
-17 مدل بلوکی توده غربی کانسار آنومالی شمالی……………………………………………………………………………………………………….. 87 -4
-18 مدل بلوکی توده غربی کانسار آنومالی شمالی بر اساس عیار وانادیوم…………………………………………………………………… 90 -4
-19 مدل بلوکی توده غربی کانسار آنومالی شمالی بر اساس عیار تیتانیوم…………………………………………………………………… 90 -4
-20 واریوگرامهای وانادیوم در دو جهت شمالی- جنوبی و شرقی- غربی……………………………………………………………………… 92 -4
-21 واریوگرامهای تیتانیوم در دو جهت شمالی- جنوبی و شرقی- غربی……………………………………………………………………… 93 -4
-22 گمانه های حفر شده قدیمی و جدید در توده مرکزی کانسار آنومالی شمالی………………………………………………………. 96 -4
97……………………………………………………KNAC -23 عیار متوسط تیتانیوم و وانادیوم در کانسنگهای گرفته شده در گمانه 1 -4
98……………………………………………………KNAC -24 عیار متوسط تیتانیوم و وانادیوم در کانسنگهای گرفته شده در گمانه 2 -4
99……………………………………………………KNAC -25 عیار متوسط تیتانیوم و وانادیوم در کانسنگهای گرفته شده در گمانه 4 -4
100…………………………………………………KNAC -26 عیار متوسط تیتانیوم و وانادیوم در کانسنگهای گرفته شده در گمانه 8 -4
101………………………………………………KNAC -27 عیار متوسط تیتانیوم و وانادیوم در کانسنگهای گرفته شده در گمانه 10 -4
در توده مرکزی کانسار آنومالی شمالی………………………………………………………………………… 102 C -28 نیمرخ زمین شناسی 2 -4
-29 مدل سه بعدی توده مرکزی کانسار آنومالی شمالی…………………………………………………………………………………………….. 102 -4
ارزیابی مقدماتی میزان تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی در کانسار آهن آنومالی شمالی بافقه دیگر معادن آهن در دست اکتشاف منطقه بافق تسری یابد.

تعداد صفحات :127

قیمت : 10000 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com