پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دولتی

گرایش : تشکیلات و روش‌ها

عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران

  دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 رشته و گرایش:

مدیریت دولتی-تشکیلات و روش‌ها

 عنوان :

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در بخش فرهنگی کشور

با استفاده از مدل تاپسیس (مطالعه موردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )

 استاد راهنما:

دکتر عبداله توکلی

 استاد مشاور:

دکتر حسن زارعی متین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با توجه به عمق و وسعت اصول و اهداف فرهنگی نظام، مراکز متولی امور فرهنگی، در جهت تحقق این اهداف، می‌بایست از قدرت تصمیم گیری بالایی برخوردار باشند. اتخاذ تصمیم با توجه به مبانی منطقی و اصولی، بخش مهمی در همه تصمیمات مبتنی بر روش علمی است و متخصصان سعی می‌نمایند که دانش خود را به حوزه هایی ارائه دهند که تصمیمات در آن حوزه ها دارای ساختار باشد. در این راستا هدف عمده پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر فرایند تصمیم گیری در بین مدیران فرهنگی کشور است. جامعه آماری تحقیق را مدیران ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می دهند و به منظور رتبه بندی از روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج حاصل از فاز شناسایی منجر به استخراج 29 عامل نهایی تاثیر گذار بر فرایند تصمیم گیری در 4 بعد عوامل عقلایی، عوامل روانشناختی، عوامل اجتماعی و عوامل فرهنگی شد. این 29 عامل شناسایی شده رتبه بندی شدند. که نتایج نشان داد در بعد عوامل عقلایی میزان هم سویی تصمیم با سیاست های فرهنگی نظام سیاسی، در بعد عوامل روانشناختی نوع برخورد مدیران و همکاران با تصمیم اتخاذ شده، در بعد عوامل اجتماعی میزان تاثیرگذاری تصمیم در حوزه مسائل اجتماعی و امنیت اجتماعی و در بعد عوامل فرهنگی در نظر گرفتن فرهنگ غالب جامعه در رتبه اول قرار گرفتند.

کلمات کلیدی: تصمیم گیری، تاپسیس، مدیران فرهنگی، عومل عقلایی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل روانشناختی

1-1- مقدمه

اقدامات عملی و اجرایی هر مجموعه­ای بر اساس تصمیماتی است که قبل از اقدام اتخاذ می شود. در هر مجموعه سازمانی، اعم از یک شرکت، وزارتخانه، و یا کل دولت در هر روز تصمیمات زیادی اتخاذ می شود تا به اجرا درآید و حیات سازمان ادامه یابد. کیفیت اداره هر مجموعه و چگونگی عملکرد آن بستگی به کیفیت و پی آمد تصمیماتی دارد که در آن مجموعه اتخاذ می شود. یکی از عوامل مهم در تعیین کیفیت تصمیمات، نظام تصمیم گیری است. این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در بخش فرهنگی کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می پردازد و در این فصل به بیان کلیات تحقیق پرداخته می شود.

1-2- بیان مساله

تصمیم گیری از اجزای تفكیك ناپذیر مدیریت به شمار می آید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوه گر است. در تعیین خط مشی های سازمان، در تدوین هدف ها، طراحی سازمان، انتخاب، ارزیابی و در تمامی افعال و اعمال مدیریت تصمیم گیری جزء اصلی و ركن اساسی است. تصمیم گیری به عنوان اولین وظیفه مدیر در اداره امور سازمان ها به قدری مهم است كه برخی صاحبنظران سازمان را شبكه تصمیم و مدیریت را عمل تصمیم گیری تعریف كرده اند(Alvani, 2005). به عنوان نمونه هربرت سایمون[1] (1947) تصمیم گیری را جوهر اصلی مدیریت می داند. به نظر وی تصمیم گیرنده فردی است که در تقاطع راه ها، در لحظه انتخاب، آماده است که دریکی از مسیرها پا گذارد(Alvani, 2005). هوی و میسكل[2] (2008) نیز تصمیم‌گیری را مسئولیت اصلی همه مدیران می دانند و به نظر آنها مدیریت فرایندی است كه نه تنها منتهی به اتخاذ تصمیم،‌ بلكه منتهی به اجرا نیز می شود.

پیتر دراكر[3] (1954) بر این باور است که تأكید مدیریت آینده بر فراگرد تصمیم گیری و درك این فراگرد می‌باشد. همه مدیران با فراگرد تصمیم گیری سروكار دارند، زیرا حرفه آنها چنین اقتضا می كند(parsaian & Arabi, 1996). به عقیده واگنر و هلنبرک[4] (2005) تصمیم گیری به معنی فرایند جمع­آوری اطلاعات برای ارزیابی گزینه­ها و انتخاب بهترین آن‌ها برای حل مسأله است. به طور کلی تصمیم گیری به معنای انتخاب یك راهكار از میان دو یا چند گزینه در یك رفتار پیشگیرانه و به منظور حصول به یك هدف یا دستاورد خاص با حداقل مخاطره و ریسك ممكن است(Korooni, 2005). به همین دلیل، تصمیم گیری هسته مركزی برنامه ریزی را تشكیل می دهد. لذا برنامه ریزی بدون تصمیم سازی وجود نخواهد داشت (Weinz & Koontz, 1993).

مدیران همواره بنابر ضرورت شعلی در انجام تمامی وظایف خود با شرایطی مواجهه می شوند كه لزوم اتخاذ تصمیم از جانب آنان ضروری است. به همین دلیل، وظیفه تصمیم گیری یكی از وظایف مهم و اساسی آنان در فرآیند های سازمانی می باشد (Moghadam & Tehrani, 2008). البته مدیران تصمیمات خود را به سبک های مختلف اتخاذ می کنند اما این سبک ها در طول زندگی شغلی آنان یکسان نبوده و دگرگون می‌شود. سبك تصمیم گیری افراد بیانگر الگوی عادتی است كه آنها در هنگام تصمیم گیری مورد استفاده قرار می دهند. به عبارت دیگر سبك تصمیم گیری هر فرد رویكرد شخصیتی او در درك و واكنش به وظیفه تصمیم گیری خود است(Tanelhom, 2004). در این باره محققان سبك های تصمیم گیری متفاوتی را ارائه نموده اند.

زندگی در همه سازمانها از جمله در سازمان های فرهنگی نیازمند اتخاذ تدابیر و راه حل های گوناگون و مستمر است. مدیران باید وظایف و كاركرد های گوناگونی را انجام دهند تا بتوانند سازمان خود را هدایت و رهبری كند(Mirkamali, 2007). بطور کلی تصمیم گیری یكی از چالش های مدیران در طول زمان می‌باشد؛ زیرا آنان در طول مأموریت سازمانی خود با مسائل و موقعیت هایی رو به رو می شوند كه نیازمند تصمیم گیری است(Kaucher, 2010). تصمیماتی که مدیران در طول انجام ماموریت سازمانی خود اتخاذ می کنند، عملكرد كاركنان و زندگی آنها را متأثر ساخته و اثر بخشی سازمان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. لذا آنان باید با وظایف خویش و حوزه كار خود آشنا باشند و خود را در هر لحظه نسبت به اعمال، كردار، تصمیمات و رفتار خود پاسخ گو ببینند و برای هر اقدام دلیلی و برای هر تصمیم توجیهی معقول داشته باشند (Delshad, 2007). اما سوال اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به اهمیتی که فرایند تصمیم‌گیری در سازمان دارد – همان طور که بیان شد به زعم برخی اندیشمندان حوزه مدیریت، وظیفه اصلی مدیر تصمیم گیری و مدیریت برابر با تصمیم گیری است- چه عواملی بر روی تصمیم مدیران تاثبرگذارند؟

بدون شک شناخت این عوامل می تواند اهمیت زیادی داشته باشد زیرا می توان بر اساس شناخت این عوامل و دانستن اولویت و رتبه آنها فرایند انجام تصمیم گیری را به طور قابل ملاحظه ای بهبود بخشید. با توجه به اینكه نهادهای فرهنگی یكی از مهمترین ارکان اجتماعی محسوب می شوند،‌كیفیت تصمیم گیری در آن­ها نیز، از اهمیت فزآینده ای برخوردار است. این كیفیت می تواند متاثر از عوامل مختلفی از جمله سبک‌های مختلف تصمیم گیری مدیران باشد. بدیهی است كه هر گونه نقص در این زمینه، می تواند منجر به تصمیمات ضعیفی گردد كه تبعات زیانباری برای جامعه داشته باشد. در این راستا تلاش عمده پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در بخش فرهنگی کشور است. دستیابی به این مهم کمک خواهد کرد تا فرایند اخذ تصمیم در سازمان مورد مطالعه به نحو چشم گیری بهبود یافته و کمک کند تا تصمیمات در زمان درست، توسط فرد مناسب و به گونه ای صحیح اخذ شوند.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

مدیران فرهنگی نقش مهمی در زندگی سیاسی، ‌اجتماعی و اقتصادی یك ملت دارند. مدیران با تصمیماتی كه اتخاذ می كنند می توانند زندگی خود و کارکنان سازمان خود را تحت تاثیر قرار دهند(Willson, 2010).  با توجه به اینكه موفقیت هر سازمان تحت تاثیر کیفیت و چگونگی تصمیمات مدیران آن است. و یك تصمیم نادرست می تواند زیان های جبران ناپذیری به بار آورد، لذا پژوهش در زمینه تصمیم گیری یک ضرورت سازمانی به حساب می آید.

لازم به ذکر است مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به ماموریت‌های سازمانی كه همانا سیاست‌گذاری، برنامه ریزی، حمایت و نظارت بر برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و هنری و ترویج ارزش‌های انسانی و دینی می‌باشد لذا نقش اثرگذار و تعیین كننده‌ای را در سرنوشت جامعه دارند. بر همین اساس پژوهش در زمینة عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران فرهنگی از اهمیت بسزایی برخوردار است. مضافاً انجام این گونه پژوهش ها می تواند به غنای پژوهشی در این زمینه بیفزاید. همچنین نتایج این گونه پژوهش ها نه تنها برای محیط های فرهنگی بلكه برای سایر سازمان های عمومی و دولتی نیز می‌تواند اهمیت به سزایی داشته باشد.

1-4- اهداف تحقیق

  • شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1-5- فرضیات

  • عوامل عقلایی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند.
  • عوامل روانشناختی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند.
  • عوامل اجتماعی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند.
  • عوامل فرهنگی بر روی تصمیم مدیران در بخش فرهنگی کشور تاثیرگذارند.

1-6- قلمرو تحقیق

1-6-1- قلمرو موضوعی

موضوعات مرتبط با تحقیق حاضر در قلمرو مباحث مدیریت و تصمیم گیری قرار دارند. تحقیق حاضر به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در بخش فرهنگی کشور می پردازد.

1-6-2- قلمرو مکانی

جامعه آماری پژوهش را مدیران ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران تشکیل میدهند. بنابراین قلمرو مکانی این تحقیق در سطح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

1-6-3- قلمرو زمانی

گردآوری داده­های تحقیق و تحلیل آنها در شش ماهه اول سال 1392صورت پذیرفته است.

1-7- شرح واژه­ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق

1-7-1- تصمیم گیری

تصمیم گیری به معنی فرایند جمع­آوری اطلاعات برای ارزیابی گزینه­ها و انتخاب بهترین آن‌ها برای حل مسأله است. به طور کلی تصمیم گیری به معنای انتخاب یك راهكار از میان دو یا چند گزینه در یك رفتار پیشگیرانه و به منظور حصول به یك هدف یا دستاورد خاص با حداقل مخاطره و ریسك ممكن است(Korooni, 2005).

1-7-2- تصمیم گیری چندمعیاره (Multiple Criteria Decision Making)

یک دسته از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره است که به منظور انتخاب مناسب‌ترین گزینه از بین m گزینه موجود به کار می‌رود(اصغرپور، 1383).

1-7-3- تکنیک تاپسیس

این روش در سال 1981 توسط هوآنگ و یون[5] ارائه شد. بر اساس این روش هر مسئله از نوع MCDM با m گزینه که به وسیله n شاخص مورد ارزیابی قرار گیرد را می­توان به عنوان یک سیستم هندسی شامل m نقطه در یک فضای n بعدی در نظر گرفت. تکنیک TOPSIS بر این مفهوم بنا شده است که گزینه انتخابی کمترین فاصله را با راه حل ایده­آل منفی (بدترین حالت ممکن) داشته باشد.

1-7-4- عوامل عقلایی

منظور، عوامل قابل اندازه گیری از قبیل هزینه، زمان، پیش بینی ها و غیره می باشد. یك تمایل عمومی وجود دارد كه بیشتر بدین عوامل پرداخته و عوامل غیر كمی را از یاد ببریم(bhargava, 1993).

1-7-5- عوامل روانشناختی

مشاركت انسان در پدیده تصمیم‌گیری روشن است. عواملی از قبیل شخصیت تصمیم‌گیر، توانائی‌های او، تجربیات، درك، ارزش­ها، آمال و نقش او از جمله عوامل مهم در تصمیم­گیری می‌باشند.

1-7-6 – عوامل اجتماعی

موافقت دیگران بخصوص كسانی كه تصمیم به نوعی بر آنان تاثیر می گذارد، از مسائل مهم تصمیم­گیری است. توجه به این عوامل از مقاومت دیگران در برابر تصمیم می كاهد.

1-7-7- عوامل فرهنگی

محیط دارای لایه­های فرهنگی متعددی است كه به نام فرهنگ منطقه، فرهنگ كشور و فرهنگ جهانی خوانده می شود. همچنین فرهنگ خود سازمان نیز باید مطمح نظر قرار گیرد. این فرهنگ­ها بر تصمیم فردی و یا سازمانی ما در قالب هنجارهای مورد قبول جامعه، رویه ها و ارزشها تاثیر می‌گذارند(murdick, 1993).

2-1- مقدمه

در این فصل به مرور مبانی تئوریک و پژوهش در باب مفاهیم مربوط به موضوع خواهیم پرداخت. در بخش اول به بررسی مفاهیم و تئوری­های عمده در زمینه تصمیم گیری پرداخته، در بخش دوم به شرح مباحث مربوط به تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره پرداخته و مدل تاپسیس را نیز توضیح خواهیم داد، سپس در بخش سوم مدل مفهومی تحقیق ارائه و نهایتاً با مرور تحقیقات انجام شده به بررسی پژوهش­هایی که تاکنون در این حوزها انجام شده است، خواهیم پرداخت.

2-2 – تصمیم گیری چیست؟

آیا تصمیم گیری، پدیده عجیب و ناشناخته ایست یا آنكه كار راحت و ساده ایست؟ هنوز معلوم نیست كه چگونه، چه موقع و كجا تصمیم ساخته و پرداخته می شود. بقول مدیر عامل شركت جنرال موتورز “اغلب سخت است كه بگویم كه چه كسی و چه موقعی تصمیم گرفته است و حتی چه كسی مبداء تصمیم بوده است. غالبا من نمی دانم در جنرال موتورز چه موقع تصمیم گرفته می شود ؟ من بخاطر نمی آورم كه در یك جلسه كمیته‌ای بوده باشم و مسائل به رای گیری گذارده شود. معمولا یك نفر مسائل را خلاصه می نماید. دیگران با تكان دادن سر یا ابراز نظر خود به تدریج به اجماع می رسند” (Quinn, 1980).

اگرچه افلاطون روح انسانی را به ارابه­ای تشبیه کرده است که توسط دو اسب خرد و احساس به حرکت می‌آید، اما در قرون اخیر دانشمندان به خرد بیشتر بها داده و از احساسات به عنوان بخشی که مانع خردورزی است یاد نموده اند.[6] در تصمیم گیری تا کنون این عقیده بیشتر مطرح بوده است که انسان در تصمیمات خود –آنجا که سخن از نفع و ضرر است- کاملا عقلایی و بدور از احساسات عمل می نماید. اما برخی از شواهد مطرح در روانشناسی در سال­های اخیر نشان داده است که انسان در تصمیم گیری و رفتار خود از هر دو اسب استفاده می نماید.

تحقیقاتی که گزارش آن در انجمن اقتصاد آمریکا در ژانویه 2005 مطرح گردیده است، حاکی از آن است که تكنولوژی جدید به انسان این امکان را داده است تا تصویر برداری تشدید شده بوسیله مغناطیس برای مشخص نمودن وظایف هر بخش از مغز نماید. این کار امکان ثبت لحظه ای فعالیت های مغز را می دهد. دانشمندان مدیریت و اقتصاد از دانشمندان پزشکی و روانشناسی خواسته­اند که امکان اینکه بشود متوجه شد که کدام بخش از مغز کار تصمیم گیری را انجام می دهد را مد نظر قرار دهند.

بعنوان مثال، ذهن بشری موضوع ارزش مورد انتظار در حوادث آینده در اقتصاد را مورد محاسبه قرار می دهد. اینکه یک فرد در بازار بورس سرمایه گذاری می کند و یا هزینه بیمه عمر را پرداخت می نماید، بستگی به آن دارد که آن فرد چگونه آینده را در نزد خود تصویر نموده و به حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد چه مقدار وزن بدهد. ممکن است که شما ارزش مورد انتظار بیمه عمر را با اینکه کم است بیشتر مورد توجه قرار دهید، زمانی که فکر می کنید با احتمال زیاد قبل از بازنشستگی شما، قیمت سهام کاهش پیدا خواهد نمود.

2-3- سطوح تصمیم گیری

در طول روز اطلاعات زیادی به یک مدیر می رسد. بصورت كلی می توان گفت كه مدیر پس از اخذ این اطلاعات سه نوع تصمیم گیری می نماید.

نوع اول كه اغلب به نام تصمیمات استراتژیك خوانده می شود، تصمیمات مربوط به امور دراز مدت، پیچیده، و غیر ساختمند است كه توسط مدیران عالی رتبه اتخاذ می شود (Lucas & Henry, 1985). اطلاعات مربوط به چنین تصمیماتی، عموما تعریف نشده، غیر مبتنی بر موارد از پیش تجربه شده، با منشا بیرون از سازمان، جمع آوری شده از طرق غیر رسمی و كوتاه شده است(Davis & Margrethe, 1984).

نوع دوم از تصمیمات، اغلب به نام تصمیمات كنترلی مدیریت[7] خوانده شده كه توسط مدیران میانی اتخاذ می‌گردد. عموما اطلاعات دریافتی برای این نوع تصمیمات، با معیارهایی از قبیل استانداردهای سازمان و یا بودجه سنجیده می شود. اطلاعات مربوط به این نوع تصمیمات، غالبا متوجه داخل سازمان، كوتاه مدت، تاریخی و ساده تر است.

نوع سوم، تصمیمات عملیاتی است. این قبیل تصمیمات براحتی فرموله شده و سیستم های كامپیوتری نیز می‌توانند كار را راحت­تر نمایند(Edwards ,1991).

2-4- درجه سختی تصمیم گیری

درجه سختی و راحتی كار تصمیم گیری به 4 عامل بستگی دارد:

1-اطلاعات: در برخی از تصمیم گیری ها، تمامی اطلاعات مربوط به مسئله موجود است. اما در برخی دیگر گرچه اطلاعات بالاخره در جایی وجود دارد، اما ما بلحاظ محدودیت در تجزیه و تحلیل آنها و یا نبود ابزار لازم بدانان دسترسی نداریم. هرچه كه اطلاعات كمتر در دسترس باشد، تصمیم گیری مشكلتر است (Lowler & Rhode, 1976).

2-نامعلومی[8]: عموما در مسائل تصمیم گیری با پارامترهایی مواجه می شویم كه اندازه، جهت و رفتار آنان برای ما كاملا معلوم نیست. بعنوان مثال برای ارائه یك كالای جدید به بازار، واقعا رفتار بازار و استقبال مشتریان برای ما مشخص نیست.

3-منابع كمیاب: در اكثر اوقات و حتی با وجود اطلاعات مكفی و نبود نامعلومی، پدیده كمبود منابع نكته مهمی در تصمیم گیری است. وقتی كه منابع برای تولید كمیاب است و ما با راه حل های رقابتی متعدد روبروئیم، در حقیقت ما با مشكل ارزشیابی هركدام از منابع و سپس تصمیم گیری روبروئیم.

4-عوامل روانی[9]: اكثر تصمیم گیری ها مشكل هستند به لحاظ آنكه عوامل روانی از قبیل ترس، قدرت، اضطراب و نگرانی نیز در این فرآیند سهیم هستند (Monahan, 2000).

2-4-1- انواع تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات موجود

با توجه به عوامل فوق، انواع تصمیم گیری بر مبنای درجه اطلاعات موجود در باره وقوع متغیرهای غیر قابل كنترل از آن، به قرار ذیل است:

1-تصمیم گیری در شرایط اطمینان[10]: این نوع تصمیم گیری برای زمانی است كه كلیه متغیرهای موثر موجود در آن ثابت فرض شوند. بزبان دیگر تصمیم گیرنده نتیجه تصمیم  را می داند (, 2000 Robbins). مدلسازی برای این شرائط از تصمیم گیری بیشتر بر اساس مدلهای ریاضی و مشخص مانند تجزیه و تحلیل هزینه-منفعت[11]، مدلهای كلاسیك بهینه سازی[12]، كنترل موجودی[13]- (Gould ,1987)، مدل جایگزینی[14]، تخصیص كار[15]، برنامه ریزی خطی[16]- (Gould ,1987) و مواردی از برنامه ریزی پویا[17] است (Davis ,1985).

2-تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان[18]: این بخش خود به دو حالت تصمیم گیری در حالت عدم اطمینان كامل و تصمیم گیری در شرائط ریسك[19] تقسیم میگردد.

تصمیم گیری در شرائط عدم اطمینان كامل برای زمانی است كه مشكل موجود شامل تعدادی از متغیرهای غیرقابل كنترل نیز می شود، لیكن اطلاعاتی از گذشته به منظور پیش بینی برای این متغیرها در دسترس نبوده و از اینرو محاسبه احتمال وقوع برای آنها ممكن نیست. مدلسازی برای این نوع تصمیم گیری اكثرا توسط ماتریس تصمیم گیری خواهد بود. دراین حالت همچنین تصمیم گیر به روش های شهودی و یا خلاق نیز مراجعه می نماید (, 2000 Robbins). خلاقیت خود عاملی برای شناخت بیشتر مسئله است و همچنین شناسایی آلترناتیوهاست (Woodman, 1993). تصمیم گیری در شرایط ریسك برای زمانی است كه مشكل موجود شامل تعدادی متغیرهای غیر قابل كنترل نیز می شود، لیكن اطلاعات از گذشته در مورد وقوع آنها در دسترس است و بنابراین محاسبه احتمال وقوع برای آنها ممكن خواهد بود. بعنوان مثال، طراحی سناریوهای حمله در دوران جنگ یك تصمیم گیری همراه ریسك است، هرچند كه یك فرمانده سعی می نماید كه اكثر اطلاعات راجع به دشمن را قبلا تهیه نماید (, 2000 Robbins). مدلهای مورد استفاده برای این شرایط از تصمیم گیری ممكن است از انواع مدلهای ریاضی و احتمالی باشند. كلیه مدلهای ریاضی را می‌توان در چارچوب علم تحقیق در عملیات معرفی نمود كه كه علاوه بر مدلهای مطرح در مورد تصمیم‌گیری در شرایط اطمینان، از مدلهای احتمالی مانند ارزش مورد انتظار (Render ,1992) ، برنامه ریزی خطی، آنالیز سربسر[20]، بازگشت سرمایه[21]، تحلیل بیز[22]- (Render ,1992) ، منحنی توزیع، مدل صف[23]- (Gould ,1987)، تجزیه و تحلیل بر اساس زنجیره ماركوف[24]- (Render ,1992) و تصمیم گیری شاخه‌ای (Gould ,1987)- (Monahan ,2000) ، تئوری بازیها و تئوری صف (, 2000 Robbins) استفاده می شود.

3-تصمیم گیری در شرایط تعارض[25]: برای زمانی است كه استراتژی های رقبا برای یك تصمیم گیرنده جایگزین متغیرهای غیرقابل كنترل از شرائط تصمیم گیری او شوند. در این حالت از تئوری بازیها (Render ,1992) برای حل مسئله استفاده خواهیم نمود (اصغر پور ،1377).

تصمیم گیری مهمترین وظیفه یك مدیر در سطح عالی است و درعین حال راحت ترین كار برای آن است كه انسان اشتباه نماید. مگر آنكه مدیر به فرآیند تصمیم عنایت داشته باشد (Garvin, 2001).

2-5- زمان و تصمیم گیری

تعیین زمان در دسترس برای جمع آوری اطلاعات عمدتا بستگی به مفاهیم و روند تصمیم گیری دارد. بنابراین زمان در دسترس تصمیم گیری عبارت است از فاصله زمانی معینی كه بین لحظه احساس نیاز به اخذ تصمیم تا زمانی كه تصمیم عملا اتخاذ می شود، وجود دارد.

زمان در تصمیم گیری می تواند به چهار صورت مطرح شود:

اول بعد زمانی تصمیم كه به نوعی به مدت تصمیم و چگونگی استفاده از زمان باز می گردد. دوم، زمان بعنوان یك واسطه در میان اجزای مختلف تصمیمی كه در زمان های مختلف اتخاذ می شود. سوم، زمان بعنوان یك منبع و عامل محتوایی كه كوتاهی و یا محدود بودن آن می تواند تاثیرات جدی بر تصمیم داشته باشد. و چهارم، زمان بعنوان یك كالا كه در تصمیم می تواند خود یك موضوع باشد، بخصوص در عصر حاضر كه هرگونه تاخیر كوتاه می تواند پیامدهای جدی برای سازمان داشته باشد(Ariely & Zakay,2001).

اكثر مدیران تصمیم گیری را یك واقعه جدا كه در یك نقطه مكانی و زمانی خاص اتفاق می افتد می دانند. در این ارتباط برخی از مدیران به حالتی می رسند كه به آن رهبر تك نقطه ای می گوئیم. رهبر تك نقطه ای، در انزوا فكر می كند، سپس مشورت می طلبد، گزارش ها را می خواند، بیشتر فكر می كند، و سپس می‌گوید كه بله یا خیر وسازمان را مامور تحقق آن می سازد، در حالیكه باید به تصمیم با نگاه اجتماعی و سازمانی برخورد نمود. واقعیت آن است كه تصمیم گیری یك حادثه و یا واقعه و یا پیشامد نیست. یك فرآیند است كه در طول یك هفته، یك ماه و یا یك سال آشكار می شود. تصمیم گیری مملو از نگرانی راجع بازیگران قدرت و سیاست است و مملو از تفاوت های ظریف شخصی و تاریخ و سابقه نهادی وسازمانی است. تصمیم گیری با بحث و مذاكره قرین بوده و نیازمند پشتیبانی همه سطوح سازمانی برای اجراست (Garvin ,2001). گاروین می گوید كه تصمیم گیر خوب آن است كه معتقد است كه تصمیم یك فرآیند است كه مدیر آن را آشكارا و در جمع طراحی و مدیریت می نماید. تصمیم گیر بد فكر می كند كه تصمیم در یك لحظه ساخته می شود و او آنرا به تنهایی كنترل می كند (Garvin ,2001).

تعداد صفحه :139

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه برق قدرت:از الگوریتم های بهینه سازی مولد پالسی با استفاده تکاملی Next Entries پایان نامه ارشد هنر گرایش طراحی صنعتی: طراحی پروسه چیـدن و بسته بنـدی توت فرنگـی