پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی:بررسی پویش های جدیددرصحنه معادلات سیاسی، امنیتی واقتصادی منطقه قفقاز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

با عنوان : بررسی پویش های جدیددرصحنه معادلات سیاسی، امنیتی واقتصادی منطقه قفقاز

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی

با عنوان :

بررسی پویش های جدیددرصحنه معادلات سیاسی، امنیتی واقتصادی منطقه قفقاز

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بافروپاشی شوروی قفقاز جنوبی به دلیل خلاء قدرت برتر به صحنه رقابت قدرت ها تبدیل شد.مسائلی همچون تنوع بخشی به منابع انرژی، تلاش برای نفوذ در منطقه برای ارتقای جایگاه منطقه ای وجهانی، استفاده از اوراسیا به عنوان دالان غربی-شرقی برای مبارزه با تروریسم ازدلایل اهمیت قفقاز جنوبی می باشد. ایران، ترکیه وروسیه به عنوان قدرت های منطقه ای وآمریکا واتحادیه اروپا به عنوان قدرت های فرامنطقه ای برای حضور موثرتر در این منطقه به رقابت ژئوپلیتیکی برخاستند. منطقه قفقاز جنوبی که شامل سه کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان وگرجستان میباشد. از همان ابتدا مورد توجه دوقدرت منطقه ای ایران وترکیه قرار گرفت .ترکیه همزمان با اشغال قره باغ توسط ارمنی ها در حمایت از آذربایجان مرزهای هوائی وزمینی خود را برروی ارمنستان بست واز آن زمان مسئله قره باغ نقش تعیین کننده ای در مناسبات ترکیه با ارمنستان ایفا می کند که باعث دو جبهه در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. روسیه، ارمنستان وایران در یک طرف وترکیه آذربایجان وگرجستان با همراهی آمریکا واتحادیه اروپا در ائتلاف دیگر دو بلوک قدرت در قفقاز جنوبی بوجود آوردند . در این پژوهش روش گردآوری اطلاعات بصورت اسنادی ،کتابخانه ای وبصورت توصیفی –تحلیلی انجام گردیده است .هدف از پژوهش حاضر آن است که در صورت عادی شدن روابط ارمنستان وترکیه چه تغییراتی در این بلوک بندی قدرت بوجود خواهد آمد وتاثیر آن برمنافع ملی ایران خواهد داشت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بهبود روابط ترکیه وارمنستان موازنه قدرت(روسیه –ایران وارمنستان)از یک طرف و(جمهوری آذربایجان –ترکیه واسرائیل) از طرف دیگر درمنطقه را بهم خواهد زد.

واژه های کلیدی : قفقاز جنوبی، ژئوپلیتیک، قره باغ، ارمنستان، ترکیه

مقدمه

تغییرات ژئوپلیتیک ،متناسب با گستردگی واهمیت آن ،تغییرات دگرکون کننده وتاریخ سازی را در عرضه های تعامل ویا تقابل کشورها ایجاد می کنند.به تعبیری دیگر تغییر در عرصه ژئوپلیتیک از آن جهت که فضای گفتمانی تازه ای را ایجاد می کند،ساختارویاتقابل در سطوح مختلف منطقه ای وبین المللی را متناسب با خود متحول ودگرگون می سازد.

بافروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یکی از عمیق ترین تحولات ژئوپلیتیکی در آخرین دهه قرن بیستم حادث شد.این مجموعه نه تنها باعث سقوط واز بین رفتن نظام دو قطبی وپایان جنگ سرد گردید بلکه باعث بوجود آمدن تعداد در خور توجهی دولت های نوبنیاد از فروپاشی امپراتوری پیشین شد برهمین اساس به علت مجاورت جغرافیائی جمهوری اسلامی ایران با شوروی سابق میتوان این گونه اذعان کرد. که ظهور وبوجود آمدن منطقه آسیای مرکزی وقفقاز به عنوان یک منطقه ژئوپلیتیکی ومهم در جهان تاثیرات عمیق وتعیین کننده ای در مناسبات سیاسی منطقه ای وبین المللی ایران ایجاد کرده است. بوجود آمدن این منطقه علاوه بر ایجادفرصت های فراوان در ابعادمختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی وفرهنگی برای ایران با ایجاد چالش های عمده ای هم برای کشورمان همراه بوده است تلاش گسترده کشورهای بزرگ وقدرتمند به منظور کسب نفوذ در این منطقه درقالب بازی بزرگ جدیداز پیامدهای است که میتواند منافع ملی وملاحظات امنیتی ایران را تحت تاثیر قرار دهد. چرا که دخالت قدرت های بزرگ علاوه براز بین رفتن منابع وامکانات دررقابت ها باعث جانبداری آنها از گروه های رقیب ومتخاصم میشودواین امر باعث ایجاد تنش وبی ثباتی در منطقه خواهد شد. منطقه قفقاز به علت شرایط جغرافیائی خاص خود دارای اهمیت راهبردی در امنیت ملی ایران است. این منطقه از سمت شمال به دشت های جنوب روسیه، از سمت جنوب به دو کشور ایران وترکیه، از سمت غرب به دریای سیاه واز سمت شرق به دریای کاسپین منتهی میگردد. چنین موقعیت جغرافیائی با کشف منابع انرژی خزروبحث انتقال این منابع به بازارهای جهانی باعث اهمیت بیشتر منطقه قفقاز در معادلات منطقه ای وفرامنطقه ای شده است از سوی دیگر وجود قومیت ها ونژادهای مختلف در قفقاز که در نتیجه ساختارهای به جا مانده از اتحاد شوروی سابق بوده وباعث ایجاد مناقشات منطقه ای نظیر قره باغ، جدائی طلبی در چچن وغیره گردیده است. زمینه را برای حضور بازیگران فرامنطقه ای بویژه ایالات متحده آمریکا وناتو مهیا کرده است(غفاری ، ویسی نژاد، تقی پو، 92:1391).

در همین زمینه تلاش های فعال ایران وترکیه با هدف یافتن جای پائی در آسیای مرکزی وقفقاز که بیشتر براساس متغیرهایی مانند مجاورت جغرافیائی ، شباهت های فرهنگی وملاحظات سیاسی صورت می گرفت بسیاری از محققان را برآن داشت تا از همان ابتدا حوزه جنوبی اتحاد شوروی را مانند جولانگاهی برای رقابت های ایران وترکیه والبته روسیه ترسیم کنند.(نوروزی،129:1379).

رقابتی که برای ترکیه به رسیدن به رهبری گروهی از کشورها با جمعیتی 50میلیون نفر اهمیت دارد که میتواند مشکلات عمیق ماندن در انتظار به پیوستن به جامعه اروپا را با شتابی بیشتر پایان دهد .وبرای ایران نیز این منطقه تنفسی به شمار می آید که فشار قدرت روسیه آن را مسدود کرده است بر این اساس به اعتقاد این کشورها نفوذ هرچه بیشتر در این منطقه برای آنها از نظر جامعه جهانی اهمیت ویژه ای داشته وقدرت چانه زنی آنها را در روابط بین المللی ارتقا می بخشد (نقدی نژاد،120:1388).با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی واستقلال سه کشور آذربایجان، ارمنستان وگرجستان در منطقه قفقاز جنوبی ونیز با توجه به تحولات در منطقه وجهان موقعیت ژئوپلیتیک این منطقه پس از جنگ سرد ارتقاء یافت اما به سبب میراث سیاست های دوران حکومت کمونیستی وهمخوان نبودن مرزهای سیاسی با مرزهای قومی ونژادی در سطح فروملی پنج منطقه خودمختار در این بخش پدید آمد. وجود واحدهای خودمختار آجاریا ،آبخازیا، اوستیای شمالی، نخجوان وناگورنوقره باغ در منطقه قفقاز منشاء بسیاری از تحولات سیاسی وامنیتی در طی دودهه گذشته بوده است. بویژه وقوع جنگ های خونین داخلی در گرجستان برسر دو منطقه آبخازیا واوستیای جنوبی ونیز جنگ پر هزینه میان دو کشور آذربایجان وارمنستان بر سر مسئله ناگورنو قره باغ در ایتدای دهه 90میلادی منطقه قفقاز جنوبی را به یکی از مناطق چالش برانگیز به لحاظ وقوع درگیریهای قومی –نژادی وبه تبع آن بروز مناقشه میان کشورهای منطقه در فضای پس از جنگ سرد تبدیل نمود .فدراسیون روسیه، ایران، ترکیه، اتحادیه اروپا وایالات متحده را باید مهم ترین بازیگران تحولات قفقاز در طی دو دهه اخیر دانست که نحوه تعامل ویا تقابل بین آنها موجب شده چشم انداز گسترده ای از درگیری تا همکاری میان سه کشور قفقاز با بازیگران یادشده در مقاطع مختلف شکل بگیرد( گورزه گر کالجی:1389شماره22) . باتوجه به رویکردهای امنیتی کشورهای قفقاز جنوبی ونیز با در نظر گرفتن سیاست های امنیتی قدرت های منطقه ای (روسیه ،ترکیه وایران)وقدرت های فرامنطقه ای (امریکا واتحادیه اروپا)وجود دو بلوک ومحور متمایز را می توان در این منطقه مشاهده کرد.محورامنیتی غربی که با حمایت امریکا واتحادیه اروپا ومساعدت ترکیه ،دوکشور گرجستان وجمهوری آذربایجان را به هم نزدیک کرده است.ومحور روسی که با کمک ایران،جمهوری ارمنستان را زیر چتر حمایتی خود قرار داده است.این دومحور که هم از نظر جغرافیائی وهم از نظر ژئوپلیتیکی همدیگر را قطع می کند.از ابتدای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وجود داشته است وبه جزدر ابتدای کار که درمقاطع کوتاهی سیاستمدار روس گرای چون ایاز مطلب اف در باکو برسر حکومت بود.در سایر مقاطع این تقابل امنیتی در منطقه قفقاز جنوبی حاکم بود .محور مورد حمایت غرب وترکیه در مقایسه با محور روسیه وایران از ظرفیت های اقتصادی بیشتری برخوردار است استفاده از منابع هیدروکربودریای کاسپین وانتقال آن به اروپا،پویائی این محور را بیشتر ساخته وشرکای غربی را برای سرمایه گذاری وتوجه بیشتر به این محورترغیب می کند.درطرف مقابل محور ایران _ارمنستان _روسیه بیشتر برمنابع وبازارهای سه کشور متکی است.همچنین اتکای بلوک غرب وترکیه به توانمندی امنیتی _نظامی ناتو نیز مزیتی برای این بلوک به شمار می رود.البته این بلوک وابستگی زیادی به بازیگران خارج از منطقه دارد که ماهیت این محور امنیتی را برون گرا ساخته است.وبا توجه به سابقه عملکرد جهان غرب ،اطمینان زیادی برای کشورهای منطقه ایجاد نمی کند،برعکس محور روسی _ایرانی درون گرا وبرآمده از نیاز های امنیتی مشترک منطقه است ومی تواند براساس هم پوشانی منافع ملی سه کشور تعریف شود.(ایراس).

درنتیجه با توجه به موارد ذکرشده در صورت عادی شدن روابط ارمنستان وترکیه ،منطقه شاهد تغییراتی در این دو محور شده که باعث برهم خوردن موازنه قدرت گردیده وامکان جابجائی بعضی از این کشورها به سمت یکی از این دو محور خواهد گردید.

مقدمه:

منطقه قفقاز به دلیل موقعیت خود که اروپا را به آسیاوخاورمیانه متصل می کند.پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وخلاءقدرت در این منطقه حساس ژئوپلیتیکی ،اهمیت روزافزونی یافته است .وجود منابع قابل اتکا ی انرژی ،تنوع قومیتی ،فرهنگی ،دینی ودیگر مسائل کلان نیز تنها توانسته است بر حساسیت ژئوپلیتیکی قفقاز در جوامع جهانی بیفزایند.گذشته از این عوامل ورود بسیاری از قدرت های منطقه ای وفرامنطقه ای باعث تغییرات مهمی در معادلات سیاسی واقتصادی شده این جهت گیری ها به نوعی یارگیری سیاسی نیز انجامیده وهرکدام از این بازیگران سعی دارند ضمن عقب زدن سایر رقبا ،منافع وامتیازات بیشتری را در منطقه بدست آورندطبیعتا وجود این رقابت ها برروابط ایران وکشورهای قفقاز که از دیرباز دارای پیوندهای عمیقی با یکدیگر بوده اند تاثیر خواهد گذاشت .

1-1بیان مسئله :

از مهمترین تحولات ژئوپلیتیکی در دهه های آخر قرن گذشته فروپاشی اتحاد شوروی بود که پیامد آن ظهور کشورهای نواستقلال در حوزه جنوبی شوروی وورود آنها به عرضه روابط بین الملل بود .منابع سرشار وغنی انرژی وبازارهای مصرف برای سرمایه گذاری همراه با بحرانهای هویتی واجتماعی، بحرانهای ساختاری وسیاسی وهمچنین ضعف اقتصادی وناکارآمدی دولت های منطقه همه وهمه عواملی است که باعث جلب توجه دیگر بازیگران عرضه جهانی به این منطقه شد یکی از پیامدهای آن درکناررقابت قدرت های فرامنطقه ای فعال شدن قدرت های منطقه ای برای حضور ونفوذ در این منطقه است. ایران وترکیه هم با هدف یافتن جایگاهی درفرصت های پیش رو وهم باهدف رفع نیازهای این کشورها در عرضه داخلی وضرورت های سیاست خارجی آن بیشتر برپایه متغیرهائی چون اشتراکات فرهنگی، ملاحظات ژئواکونومیک وژئوپلیتیک به رقابت با هم پرداختند منطقه قفقاز جنوبی که شامل سه کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان وگرجستان میباشد از همان ابتدا مورد توجه دو قدرت منطقه ای ایران وترکیه قرارگرفت .ترکیه همزمان با اشغال قره باغ توسط ارمنی ها در حمایت از آذربایجان مرزهای هوائی وزمینی خود رابرروی ارمنستان بست واز آن زمان مسئله قره باغ نقش تعیین کننده ای در مناسبات ترکیه با ارمنستان ایفا می کند

1-2سوال تحقیق :

سوال اصلی که در این تحقیق مطرح شده است این است که:

1-اساسا تحول اساسی در روابط ارمنستان وترکیه چه تاثیرات ژئوپلیتیکی درمنطقه قفقاز جنوبی وموقعیت ایران خواهد داشت؟

2–آیا خروج ارمنستان از مثلث ایران وروسیه وپیوستن به بلوک غرب وترکیه باعث تضعیف محور روسیه _ایران خواهد شد؟

3–آیا بدون در نظر گرفتن حل مناقشه قره باغ از طرف ترکیه باعث گرایش جمهوری آذربایجان بسمت محور روسیه _ایران ،ارمنستان خواهد گردید؟

1-3فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از:

عادی سازی روابط ارمنستان –ترکیه هم جایگاه ژئوپلیتیکی منطقه، هم منزلت کشورها وهم موازنه قدرت دربین کشورهای منطقه را دچار تحول اساسی خواهد نمود.

فرضیه دوم–خروج ارمنستان از مثلث ایران وروسیه وپیوستن به ترکیه وبلوک غرب باعث تضعیف محور روسیه-ایران

می شود.

فرضیه سوم–گرایش جمهوری آذربایجان به سمت روسیه –ایران وارمنستان بدون در نظر گرفتن حل مناقشه قره باغ از طرف ترکیه .

1-4اهداف تحقیق :

هدف کلی این تحقیق درک وشناخت دقیق از پویش های جدیددرصحنه معادلات سیاسی، امنیتی واقتصادی منطقه قفقاز وتامین منافع ملی کشور در روند تغییر تدریجی موازنه قدرت سنتی در این منطقه است                                          –ایران نباید روابط نزدیک با ایروان را همیشگی وتضمین شده بپندار بنابراین تغییر اساسی در نگرش وخط مشی تهران نسبت به ایالات متحده آمریکا ودرپی آن روسیه پیش شرط توسعه معنادار روابط با همسایگان در قفقاز جنوبی است .

1- 5اهمیت وضرورت تحقیق :

اهمیت وضرورت این تحقیق از آنجا ناشی می شود که با مطالعات وبررسیهای بعمل آمده مشخص شده است که در پژوهش های صورت گرفته پیشین به موضوع پیامدهای ژئوپلیتیکی ناشی از نزدیکی وعادی سازی روابط ارمنستان–ترکیه وتاثیرات آن برامنیت ملی واقتصادی کشورمان کمتر صورت گرفته است وتعداد پژوهش ها محدود اندک میباشد لذا به نظر می رسد با انجام این تحقیق تا حدودی خلاءوجا ی خالی این پژوهش ها مرتفع گردد.

1-6روش تحقیق :

در این تحقیق روش گرد آوری اطلاعات بصورت اسنادی، فیش برداری، کتابخانه ای،مدارک نقشه ها ومقالات ورسانه های جمعی واینترنت (سایت ها)میباشد وبصورت توصیفی –تحلیلی انجام گردیده است

1-7محدوده مورد مطالعه :

تحقیق حاضر ضمن گذری در تاریخ وجغرافیای قفقاز جنوبی بطور عمده پس از جدائی از ایران وبعد ازتشکیل اتحاد جماهیر شوروی وپس از فروپاشی آن وتشکیل سه جمهوری قفقاز جنوبی آذربایجان گرجستان وبه خصوص جایگاه ارمنستان در رابطه با کشورهای ایران وترکیه میباشد

1-8محدودیت ها:

یکی از مهمترین محدودیت ها در این تحقیق عدم دسترسی به منابع دست اول وروز دنیا ونیز عدم ترجمه منابع انگلیسی زبان در این مورد میباشدوبیشتر منابع تحقیق از طریق فصلنامه ها ومجلات گذشته در این رابطه میباشد.

1-9پیشینه تحقیق :

-بعضی از مقالات ارائه شده در رابطه با موضوع تحقیق فوق عبارتند از مقاله تحت عنوان چشم انداز توازن قدرت در قفقاز در پرتوتحول روابط ترکیه –ارمنستان توسط اقای میرقاسم بنی هاشمی در دی 88انجام گردیده در این مقاله بیان میشود که بهبود روابط ارمنستان –ترکیه موجب تقویت ائتلاف غرب گرا واحتمال ورود ارمنستان به این فرآیندبرای رفع آثار تحریم وانزوای جغرافیائی وبازسازی زیر ساخت های اقتصادی- صنعتی اجتناب پذیر خواهد بود ومعادله قدرت را در منطقه به نفع ترکیه وبلوک غرب تغییر می دهد.

–مقاله ای دیگر تحت عنوان روابط ایران وارمنستان :فرصت ها وموانع توسط نوراله قیصری ومهناز گودرزی در اردیبهشت 88انجام شده است در این مقاله به دلایل اهمیت ارمنستان برای ایران اشاره

گردیده است از جمله اهمیت ژئوپلیتیک به دلیل مرتبط شدن ایران با دریای سیاه، قفقاز شمالی واروپا واستفاده از دهلیزهای ورودی وخروجی وخطوط مواصلاتی ارمنستان اهمیت استراتژیک ارمنستان برای مقابله با توسعه طلبی ترکیه در منطقه اهمیت سیاسی از نظر امکان بهره برداری از لابی قوی ارامنه در محافل سیاسی واقتصادی اهمیت اقتصادی از نظر تسخیر بازار ارمنستان دربخش های مانند انرژی بهره برداری سیاسی وامنیتی برای حضور تعیین کننده در منطقه قفقاز وممانعت از گسترش بحران ها مانند بحران قره باغ به داخل ایران وایجاد توازن قوا در تحولات منطقه وروابط آذربایجان وارمنستان ومعادلات منطقه ای از جمله مسائل انتقال انرژی                       .

– مقاله دیگر تحت عنوان ایران وخطوط انتقال انرژی حوزه خزرتوسط نصرتی (1388)انجام گردیده که به بررسی چالش ها وفرصت های ژئوپلیتیکی انتقال وترانزیت انرژی منطقه آسیای مرکزی وقفقاز ودریای کاسپین به بازارهای جهانی پرداخته است وی در این مقاله از ایران به عنوان امن ترین ،اقتصادی ترین وکوتاهترین مسیر انتقال منابع انرژی به بازارهای جهانی نام می برد ولی ایالات متحده به علت اطلاع از موقعیت بی نظیر ژئوپلیتیک وژئواستراتژیک ایران واینکه این موقعیت می تواند ایران را به بازیگری جهانی تبدیل نماید دست به اقداماتی برای خنثی نمودن این توان بالقوه زده است که از آن جمله می توان به جایگزینه راه هائی غیراز ایران برای این انتقال اشاره نمود.                                       -کتاب روابط ایران با جمهوریهای قفقاز نوشته دکتر میرابراهیم صدیق نشردادگستر(1383)که به دیدگاههای نظری ،نگاهی به جغرافیای منطقه قفقازوسابقه تاریخی روابط ایران با این منطقه ،تاثیر قدرت های منطقه ای وفرامنطقه ای در قفقاز ،روابط سیاسی-اقتصادی ایران با جمهوریهای قفقاز ،علل گسترش روابط ایران با ارمنستان اشاره می کند.                                           -کتاب ژئوپلیتیک جدید ایران از قزاقستان تاگرجستان نوشته دکتر سیدعطاله تقوی نشردفتر مطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه (1387)که به ویژگیهای ژئوپلیتیک ایران،دیدگاههای مهم ژئوپلیتیکی ،عوامل موثر در ژئوپلیتیک ایران ،آثار علائق ژئوپلیتیک درفضای روسیه تزاری وجانشین آن شوروی سابق نسبت به ایران ،بحران ها،منابع وظرفیت های کشورهای آسیای مرکزی وقفقاز،بررسی منابع وظرفیت های اقتصادی آسیای مرکزی وقفقاز،تاثیرات امنیتی واقتصادی –سیاسی فروپاشی شوروی برژئوپلیتیک ایران،زمینه های مشترک همکاری بین ایران وکشورهای آسیای مرکزی وقفقاز اشاره دارد.

منابع ذکر شده در بالاتنها قسمتی از انبوه رساله ها،کتاب ها ومقاله های نوشته شده در این حوزه است .که البته هرکدام به بخش خاصی از موضوع مورد بحث پرداخته اند بنابراین در طول پایان نامه سعی شده است تا به بسیاری ازآنها اشاره گردد .به هرحال بطورکلی منابعی که ذکر گردیده بطور جامع به بررسی موضوع مورد نظر نپرداخته اند وهدف از پژوهش این است تا این خلاءرا پرکندودرصورت عادی شدن روابط ارمنستان وترکیه تاثیرات آن را در سطح منطقه وبخصوص در رابطه بامنافع ملی ایران مورد بررسی قراردهد.

1 -10شیوه گردآوری داده ها واطلاعات :

به منظور گردآوری وجمع آوری داده ها در این پژوهش از ابزار فیش برداری از کتب مختلف ،آمار واطلاعات وهمچنین گزارش های پژوهشی سازمانها وموسساتی که در زمینه آسیای مرکزی وقفقاز تخصص دارند استفاده می گردد همچنین استفاده از فضای مجازی اینترنت واطلاعات افراد مجرب ومتخصص در این رابطه ونیز بانکهای اطلاعاتی رایانه ای بهره گیری خواهد شد.

1-11هدف کاربری وبهره وران

شناسائی اهمیت منطقه قفقاز جنوبی از دیدگاه های مختلف اقتصادی ،اجتماعی،تاریخی،فرهنگی ،مذهبی وسیاسی وحوزه جغرافیائی این تحقیق می تواند مورد استفاده دانشجویان ،محققان وپژوهشگران مسائل قفقاز قرارگرفته وسازمانهائی که در حوزه قفقاز جنوبی عملکرد خاصی دارند می توانند از اطلاعات بهره مند گردند.

1-12تعریف مفاهیم واصطلاحات :

ازمهم ترین واژه ها واصطلاحات بکاررفته در این تحقیق که به تشریح آنها پرداخته خواهد شد عبارتند از:

1-12-1ژئوپلیتیک :

ژئوپلیتیک شیوه قرائت ونگارش سیاست بین الملل توسط صاحبان قدرت واندیشه وتاثیر آن برتصمیم گیری های سیاسی در سطح ملی ومنطقه ای است.(میرحیدر،22:1377).

ژئوپلیتیک یا سیاست جغرافیائی اثر محیط واشکال وپدیده های محیطی چون موقعیت جغرافیائی ،شکل زمین ،منابع کمیاب، امکانات ارتباطی وانتقال (زمینی دریائی هوائی وفضائی )وسایل ارتباط جمعی و …را در تصمیم گیریهای سیاسی بویژه در سطوح گسترده منطقه ای وجهانی مطالعه می کند(مجتهد زاده:128:1381)

تعداد صفحه :123

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا : بررسی نقش آژانس‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم Next Entries پایان نامه ارشد رشته جغرافیای سیاسی : نقش و ارزیابی مرزهای شرقی بر توسعه و امنیت ملی ایران