Get a site

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: کلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد

متن کامل پایان نامه با عنوان : کلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع پایان نامه:

کلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

  •  مقدمه       2

فصل اول:

  • مساله تحقیق                                                                    4
  • اهمیت و ضرورت تحقیق                                                       6
  • طرح تحقیق                                                                       6
  • سوالات تحقیق                                                                   7
  • فرضیه (های ) تحقیق                                                           8
  • تعریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق                                           9

فصل دوم:

پیشینه تحقیق                                                                           10

تاریخچه تشكیل مدارس در ایران                                                     10

فصل سوم:

  • روش تحقیق                                                                       16
  • جامعه آماری                                                                       17
  • نمونه آماری                                                                        17
  • حجم نمونه و روش نمونه گیری                                                17
  • ابزارهای تحقیق                                                                   17
  • روش تجزیه و تحلیل                                                              17

فصل چهارم:

  • مقدمه                                                                               34
  • جداول

فصل پنجم:

تجزیه و تحلیل خلاصه های مطالب                                                    40

  • آزمون بینه و سیمون                                                              47
  • محدودیت ها                                                                        50
  • پیشنهادات                                                                          51

منابع                                                                                          52

مقدمه:

بچه با حركات دست و پا كم كم مهارتها را یاد می گیرد و با مشاهده رفتار و حركات اطرافیان، عادات و آداب آنها را جذب میكند و با رد یا قبول دنیایی كه برای خود ساخته، آن را تجربه می كند. پس بیشتر از طریق آزمایش تا خطا ، شادی تا غم، تجربه تا تلقین و گفتگو تا هدایت، مسائل را فرا می گیرد.

در نتیجه كودك بیشتر از طریق عشق ,از راه شكیبایی ,از طریق درك و فهم، از راه احساس تعلق داشتن به دیگری، از طریق عملی و از راه احساس موجودیت كردن، مسائل را می آموزد. با گذشت هر روز از زندگی، طفل اندكی از آنچه از دیگران می دانند، می اندیشند و درك می كنند، را فرا می گیرد.

اگر خوب دقت كنیم می بینیم بچه ها از نظر استعدادها یی كه دارند با یكدیگر متفاوتند. دو كودك را نمی توان پیدا كرد كه از همه لحاظ شبیه هم باشند. مثلاً اگر در كلاس درس سوالاتی از آنان شود هر كدام از این دانش آموزان به وسیله هوش و استعداد های ذاتی كه دارند، جوابهای گوناگونی را خواهند داد.

لذا روانشناسان و جامعه شناسان با كمك علم زیست شناسی ,پرونده تحصیلی را جهت هر یك از محصلین اتداع نموده اند كه هر یك از این پرونده ها ، می توانند بیانگر خصوصیات و شایستگی های فرد فرد دانش آموزان باشد.

امروزه همه تلاش ها كنكا شها و تحقیقات به این جهت است كه تمام نونهالان برای تعلیم و تربیت بهتر و ترقی و تكامل باید از همه متمایز و شناخته شوند.

آگاهی از تفاوتهای فردی می تواند ما را در حل بسیاری از دشواریها یاری دهد، وقتی قبول كردیم كه انسانها از نظر توانایی های ذاتی و اكتسابی تفاوت دارند، در پی این نخواهیم بود كه از همه، رفتارهای یكسانی را انتظار داشته باشیم.

اگر كلاس بندی هر یك از دانش آموزان در پایه ها و مقاطع تحصیلی به صورت به صورت علمی و شایسته انجام گیرد، امكان غفراگیری و كسب مهارت، با توجه به كلاس بندی صحیح و مدرن، وجود خواهد داشت.

مسأله تحقیق:

بیان مسأله

در این تحقیق ما در پی پاسخ این سوال هستیم كه كلاس بندی بهینه چیست و چه تاثیری در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد:

دبستان خانه شاگرد و معلم و محلی است كه بنای زندگی اطفال در آن پی ریزی می شود و یادگارهای گوناگون از دوره پرشور و هیجان طفولیت در خاطره ها به جای می گذارد. در همین خانه بزرگ است كه مغز كوچك اطفال شكل اجتماعی می گیرد و به آهنگ با انضباط زندگی آشنا می شود.

اگر دبستان را به ساده ترین صورت آن در آوریم، واحد كوچكی از آن باقی می ماند كه كلاس درس نامیده می شود. آنجا نیز قاعدتا” عده ای طفل خرد سال با شخصی به نام معلم گرد هم نشسته اند و مقدمات كتاب زندگی را ورق می زنند طبقه بندی شاگردان در دبستانهای معمولی از مهمترین وظایف مدیر دبستان است.

در طبقه بندی باید به رشد جسمی و قدرت فكری و عقلی و رشد ذهنی و اجتماعی و سازگاری روحی و اخلاقی كودكان توجه شود، تا اطفال كه بهتر می توانند با یكدیگر كار كنند در یك اتاق قرار گیرند و بین آنان اختلافاتی كه به ناسازگاریها منجر می شود بوجود نیاید.

حال باید دید که:

اگر كلاس بندی صرفا” بر مبنای تراز علمی صورت گیرد و معدل كل دانش آموزان در سال قبل ملاك باشد، آیا این كلاس بندی ایده آل است؟

اگر كلاس بندی صرفا بر مبنای تراز اخلاقی صورت گیرد و چگونگی رفتار دانش آموزان با دیگران و سازگاری وی با محیط مدرسه و كلاس مد نظر باشد، و دانش آموزانی كه برای مدرسه ایجاد مشكل می كنند، در كلاس های هم پایه به نسبت تساوی تقسیم شوند، آیا چنین كلاس بندی می تواند مناسب باشد؟

اگر در كلاس بندی، فقط شرایط سنی دانش آموزان در نظر گرفته شود، آیا این كلاتس بندی بهینه است؟

و یا اگر در كلاس بندی و تقسیم دانش آموزان بین كلاسها، صرفا به میزان تحصیلات والدین دانش آموز توجه شود، آیا چنین كلاس بندی می تواند موفق باشد و موجب هم تراز بودن كلاسها شود و رضایت معلمین همپایه را به دنبال داشته باشد.

برای رسیدن به این پاسخ، در گرمه جاجرم به مناطق مختلف آموزش و پرورش رفته و از نزدیك با نحوه كلاس بندی مدارس آشنا شدیم، كه متعاقبا به ذكر آنها خواهیم پرداخت.

اهمیت و ضرورت تحقیق

دكتر ابراهیمی استاد دانشگاه تهران می گوید:

(در بعضی از مدارس، بخصوص در امر كلاس بندی پایه اول دبستان، نحوه تقسیم دانش آموزان در بین كلاسها، فقط بر مبنای تحصیلات والدین صورت می گیرد و دلیلشان این است كه دانش آموزانی كه پدر و مادر تحصیلكرده باشد، هیچ گونه زحمتی بر دوش معلم ندارد و معلم فقط باید به دانش آموزانی رسیدگی كند كه دارای پدر و مادر بی سواد یا كم سواد هستند).

در بیشتر مدارس ما، كلاس بندی بر اساس معدل كل دانش آموزان صورت می گیرد، باید دید كه آیا این روش كمی تواند در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر باشد.

طرح تحقیق:

در كشور ما چندین مدرسه وجود دارد كه از نظر كلاس بندی با مشكل مواجه هستند ما بر آنیم تا روش صحیحی برای حل این مشكل بیابیم.

در ابتدا باید بدانیم كه كلاس بندی چیست و چه نقشی بر پیشرفت تحصیلی دارد و بین مدارسی كه كلاس بندی دارند با دیگر مدارس چه تفاوتی وجود دارد و وظایف معلمان در اینگونه مدارس چگونه است.

در این تحقیق منظور ما از كلاس بندی تقسیم دانش آموزان در بین كلاسها بر اساس معدل سال قبل آنها می باشد. ما می خواهیم بدانیم آیا این روش صحیح است یا خیر؟

بهمین دلیل به سراغ پایه های ابتدایی در چند مدرسه تهران رفته ایم و تحقیق خود را با پرسشنامه و پرونده تحصیلی دانش آموزان شروع كرده ایم.

سوالات تحقیق:

1- آیا در منطقه واحد پوششی شما از كلاس بندی مدرن استفاده می شود؟

2- نظر شما راجع به كلاس بندی مدرن و بهینه چیست؟

3- معلمان مربوطه باید در امر كلاس بندی اعمال نظر كنند.

4- كلاس بندی دانش آموزان باید به صورت حروف الفبا یا تصادفی انجام گیرد.

5- در امر كلاس بندی باید مسائل اخلاقی دانش آموزان مد نظر قرار گیرد.

6- كلاس بندی صرفا به صورت تراز علمی مناسب است.

7- در مدارسی كه دانش آموزان آنها به صورت غیر منظم و تصادفی كلاس بندی شده اند رقابت وجود دارد.

8- در بین معلمین كلاسهایی كه به صورت منظو كلاس بندی شده اند رقابت وجود دارد.

9- با استفاده از طرح تراز علمی – اخلاقی در كلاس بندی زمینه رقابت بیشتر در بین دانش آموزان فراهم می شود.

10- وظایف معلمین در مدارسی كه كلاس بندی مدرن دارند با مدارسی كه كلاس بندی مدرن ندارند یكسان است.

11- در مدارسی كه كلاس بندی مدرن دارند می توانند مقداری از وظایف خود را به دانش آموزان زرنگ واگذار كنند.

12- كلاس بندی مدرن و اصولی در مدارس وجود ندارد.

13- در كلاس بندی دانش آموزان، مدیر نباید دخالت كند بلكه معلمان كلاسهای همپایه دانش آموزان را بر اساس ملاك های مختلفی كه دارند شناسایی كرده و می توانند آنان را كلاس بندی نمایند.

14- در كلاس بندی دانش آموزان علاوه بر تراز علمی و اخلاقی دانش آموزان باید تحصیلات پدر و مادر مد نظر قرار گیرد.

15- آیا با طرح كارانه به صورت فعلی موافقید؟

16- طرح كارانه به افراد لایق تعلق می گیرد.

17- طرح كارانه زمینه رقابت بین آموزگاران پایه ها را سبب می گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 60

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***