پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسی دوستی های قبل از ازدواج و تاثیر آن در بهداشت زندگی زناشویی

متن کامل پایان نامه با عنوان : بررسی دوستی های قبل از ازدواج و تاثیر آن در بهداشت زندگی زناشویی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع پایان نامه:

بررسی دوستی های قبل از ازدواج و تاثیر آن در بهداشت زندگی زناشویی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

زناشویی و تأسیس زندگی مشترك خانوادگی یك خواسته طبیعی است كه غرائزش در وجود انسانها نهاده شده است. و این خود یكی از نعمت‌های بزرگ الهی است . پیمان مقدس زناشویی رشته‌ای است آسمانی كه دل‌ها را به هم پیوند می‌زند، دل‌های پریشان را آرامش می دهد،‌افكار پراكنده را به یك هدف متوجه می‌سازد. خانه، جایگاه عشق و محبت، ‌كانون انس و مودت و بهترین آسایشگاه است.

هر پسر و دختری كه به سن بلوغ می‌رسند بزرگترین آرزویشان این است كه ازدواج كنند و با تأسیس زندگی مشترك زناشویی،‌ استقلال و آزادی بیشتری بدست آورند. یار و مونس مهربان و محرم رازی داشته باشند. آغاز زندگی سعادتمندانه خویش را از زمان ازدواج حساب می‌كنند و برایشان جشن می‌گیرند . زن برای مرد آفریده شده و مرد برای زن، و مانند مغناطیسی یكدیگر را جذب می‌كنند.

تربیت جنسی جوانان مسئله پر اهمیتی است. زیرا دنیای جوانان روز به روز همراه با رشد علمی و اقتصادی و موفقیت های فرهنگی دنیای امروزی غنی تر می‌شود. بروز قابلیت تحریك جنسی فوق العاده با تكوین خط مشی نادرست آن كه در جوانان كمتر بر عدم سلامتی اوست لذا برای بروز آن مراعات و مراقبت های دقیق والدین لازم است.

1-1- موضوع تحقیق و بیان مسئله

جوانی دوره بحران و زمان شورش است از مسائل دوره جوانی تمایلات شدید جوانان به برقراری ارتباط با جنس مخالف است و تمایلات به یكباره در این دوره بروز نمی‌كند بلكه در دوره جوانی افزایش می یابد و اگر تحریك وضع شود، احتمالاً بصورت امیال مفرط جنسی در می آید و به تمایلات شدیدتر منتهی می‌گردد. كه گاه به انحرافات جنسی می انجامد و یا به صورت رفتارهای غیر عادی كه برای جلب توجه انس مخالف است جلوه گر می‌شود.

اگر مسائل جنسی برای جوانان حساب شده و كنترل شده باشد و او بتواند از راه صحیح كه مورد قبول اجتماع او نیز هست با جنس مخالف خود ،‌روابط درست و مشروع برقرار كند هرگز با مشكل روبرو نخواهد شد.

در روابط دختر و پسری اندازه مهم است زیرا باعث تكلم با یكدیگر و توانایی نگاه مستقیم آنها و غیره می‌شود.

رابطه صحیح،‌ رابطه ای معقول و قوی است كه شرعاً قابل قبول است و امنیت و سلامت و حقوق طرفین، كاملاً محفوظ می‌گردد. هر گونه اختلالی كه در رفتار فرد روی می دهد در چگونگی ایجاد رابطه با افراد تأثیر می‌گذارد.

از نقشه های شوم استعمار گران این است كه در آزادی روابط دختران و پسران بكوشد و به هر بهانه‌ای كه امكان دارد آنها را به هم نزدیك نمیاد. به جوانان بیاموزند كه ازدواج یعنی آغاز محدودیت و محرومیت از لذتهای جنسی و زندگی یعنی تنوع در سكس. عده‌ای از روانشناسان، بویژه آنها كه غربی هستند قائل به ارضای آزادی بی بند و بار غریزه هستند و عقیده دارند در این رابطه هیچ گونه منعی و سخت گیری نباید باشد. آنها در طریق اهداف و مقاصد خود عقاید دینی را نفی می‌كنند و ارزشهای انسانی را نادیده می‌گیرند و معتقد هستند وجود هر گونه منع و سخت گیری سبب پیدایش عقده‌ها، و نابسامانی‌های روانی است، آزادی بی بند و باری در اعمال غرایز سبب پیدایش نابسامانی‌ها و مشكلات فردی و اجتماعی بسیاری است كه جلوه ای محدود از آن در دنیای غرب و یا در جوامعی كه كمونیسم جنسی رواج یافته دیده می‌شود. نمونه این همه كه كودكان بی‌سرپرست،‌ زنان آلوده و مردان خود فروش.

روابط جنسی با جنس مخالف ،‌قبل از زناشویی صرف نظر از موارد استثنایی برای هر دوجنس مخصوصاً برای دختران بی اندازه دشوار است. در جامعه ای كه آشنایی زن و مرد با یكدیگر مجاز نیست روابط جنسی زن و مرد عموماً توسط فحشا قابل حل است. این نوع رابطه جنسی نیز مشكلات جنسی – حیثیتی و مالی را به همراه دارد. نیروی جنسی محروم و متراكم،‌ خطر كامجوئیهای بدنی و انحرافی افزایش می یابد. بیماریهای مقاربتی‌ها، زنای محضه،‌ خیانت به جریم زناشویی افزایش می یابد. آبستنی های آزاد و كودكان خارج از بستر زناشویی افزایش می یابد.

به علت روابط آزاد دختر و پر قبل از زناشویی و شكایت خانواده های دختران به دادگستری زناشویی های اضطراری رو به افزایش است.

آشنایی و دوستی پسر و دختر در ایران بنا به سنت دیرین،‌ بسیار دشوار و بطور كلی هنوز غیر معمول است. در صورتی كه نیاز زن و مرد به آشنایی و معاشرت با یكدیگر ،نیاز طبیعی و جهانی است.

از دشواری های محقق آمیزش با جنس مخالف از جمله:

1ـ مخالفت سنتهای خانوادگی و باور داشتنهای اجتماعی ،‌آمیزش و معاشرت دختر و پسر.

2ـ نبودن و كم بودن باشگاه ها و تفریح گاه ها ، مناسب برای ملاقات و آشنایی های سالم دختر و پسر.

3ـ ضعف بنیه مالی نسل جوان بویژه پسران برای دعوت از دختران در مكان های سالم و شركت در پیك نیك ها و گردشهای خارج از شهر.

4ـ بی تجربگی در شناختن حدود آزادی مطلوب در روابط میان پسر و دختر یعنی روابط آشنایی پسر و دختر تا چه اندازه رواست و چه وقت به مرحله افراط نزدیك می‌شود و چگونه باید تعادل آنرا حفظ كرد.

آمار معیارهای روانی،‌ خودكشی های،‌ جنایت ها، دلهره ها، اضطراب ها، یأس ها، بدبینی ها و حسادتها و كینه ها بصورت وحشتناكی بالا می‌رود؟ چرا؟

برای آنكه سركوب نكردن غرایز و آزاد گذاشتن میلیها به معنی رفع قیود و حدود و مقررات تفسیر شد. در جامعه امروز جوانان بطور محسوس از ازدواج شانه خالی می‌كنند. حقیقت این است، اشباع غریزه و سركوب نكردن آن یك مطلب است و آزادی جنسی و رفع مقررات و موازین اخلاقی مطلب دیگر. اشباع غریزه با رعایت اصل عفت و تقوا منافی نیست، بلكه تنها در سایه عفت و تفواست كه میزان غریزه را به حد كافی اشباع كرد و جلوی هیجانهای بیجا و ناراحتی ها و احساس محرومیت ها و سركوب شدن های ناشی از آن هیجانها را گرفت. اما آنچنانكه از مقررات و اخلاق محدود كننده در روابط اجتماعی و امور اقتصادی و از عفت و تقوای سیاسی و اجتماعی گریزی نیست از مقررات و اخلاق محدود كننده جنسی و از عفت و تقوای جنسی نیز گریزی نمی‌باشد.

یكی از قدرتهای نیرومند در وجود بشر شهوتها هستند این قدرت همچون سایر نیروهای درونی بشر اگر درست هدایت شود و در كانال معقول قرار گیرد می‌تواند عامل بقاء نسل – كانون جذابیت و طراوت زندگی و منشأ بسیاری از اختراعات و اكتشافات و پیشرفتهای مادی و معنوی انسان واقع شود و چنانچه این نیروها از مسیر طبیعی خودخارج شود برای انسان از گرگ درنده و از سرطان كشنده تر خواهد بود. چرا كه شهوات عقل را تباه می‌سازد و سرانجام هستی را به هلاكت و نیستی مبدل می‌سازد.

جوان تازه بالغ نیاز جدید و مبهم و تمایلات قوی و نامعلومی‌را احساس می‌كند كه او را از جلدش خارج می‌سازد و به سوی جنس مخالف می‌كشاند . اومی خواهد این همه انرژی و نیرویی را كه در او به وجود آمده است و موجب هیجان او شده است در جایی آزمایش نماید اما در عین حال نگران عواقب آن نیز می‌باشد، همچنین تمایلات جنسی خود را می‌بایست با فرهنگ،‌ آداب و رسوم و مذهب نیز تطبیق دهد زیرا جوامع و فرهنگ های مختلف و مذاهب برداشتهای گوناگون از مسائل جنسی دارند وممكن است او هنوز آمادگی این تطبیق را نداشته باشد. او بیداری و رشد تمایلات جنسی را دارد ولی هدف ندارد.

جوانان و نوجوانان بدون راهنمایی جدی و مؤثر یا آموزش برای كنترل ، تسلط و موفقیت در توانایی های جنسی در مورد مسائل جنسی شان نگران و بیمناكند. علاقه به رفتارهای جنسی در میان نوجوانان و جوانان با شدت و ضعف بروز می‌كند و اختلاف میان كششها و تمایلات جنسی آنان به صورت مختلف از جمله: مقاربت جنسی – استثماء و همجنس و فشارهای ناشی از بحران ها هر یك به سهم خود به وجود آورده مشكلاتی برای ایفای نقش درست در روابط جنسی نوجوانان بوده است.

مفاسد مختلف بی شماری كه از توسعه فحشاء و روابط نامشروع به وجود آمده راستی آنچنان ناراحت كننده است كه نسبت دادن آن به قرن بیستم بی شباهت به تناقص نیست و هر سال آمار بیماری های مقاربتی و فدائیان این بیماریها میلیونها نفر بالا می‌رود و در نتیجه صدها هزار نفر در هر كشور به گوشه های بیمارستانها پناه برده به صورت اعضاء معضل و فلجی بار دوش اجتماع می‌گردد. و به صورت مشكل بسیار بزرگی پیش پای تحولات اجتماع قرار می‌گیرند، میلیونها كودك بی‌سرپرست كه همگی نتیجه یك خوشگذرانی كوتاه یك ملاقات موقت اند در سراسر جهان چرخ اقتصادی كشورها را مواجه با مشكلات عظیم می‌كنند. یك عده افراد شرور و خطرناكی می‌شوند كه اجتماع را با انواع جرائم و جنایات مختلف تهدید می‌كنند. مبارزه با فحشاء و عوامل آن یكی از برنامه های اساسی و قطعی است.

در بعضی از جوانان به جهت ضعف اراده و یا عدم تعلیم و تربیت و ارشاد و راهنمایی به موقع و یا انحطاط و آلودگی محیط زندگی خود، با تسلیم شدن در برابر طوفان غرایز و شهوات آن پاكی ومعصومیت طبیعی و ذاتی خویش را از دست می دهند و راه تكامل و سعادت ابدی را به روی خود می‌بندند. لذا اگر مسائل جنسی برای جوانان حساب شده كنترل شده باشد و او بتواند از راه صحیح كه مورد قبول اجتماع او نیز است با جنس مخالف خود روابط درست ومشروع برقرار كند هرگز با مشكل روبرو نخواهد شد. و چه بسا این رابطه ممكن است بر بهداشت روانی زندگی زناشویی در آینده تأثیر بگذارد.

مسئله ازدواج یكی از مسائلی است كه از نظر بهداشت روانی نهایت اهمیت را دارد ، چون در ازدواج رابطه بسیار نزدیك و طلانی بین زن و مرد برقرار می‌گردد لذا قبل از ازدواج شرایطی را كه لازمه زناشویی موفقیت آمیز است باید در نظر گرفت. مسائل جنسی، به ویژه در دوران بلوغ و آغاز جوانی ،‌یكی از مهمترین مسائل جوانان به شمار می‌رود. قسمت مربوط به صفحه حوادث روزنامه های یومیه و پروندههای دادسراهای ما را مسائل و تبهكاری جنسی تشكیل می دهد.

گسترش زیاد تمایلات جنسی در دوره بلوغ سبب نیازمندی های بیولوژیك جدیدی می‌شود و به همین جهت تغییراتی در ارگانیسم ایجاد می‌كند. رابطه جوان را با دنیای هارج و نسبت به فعالیت شدید عصبی آماده می‌كند و تحمیل تحریكات جنسی شدید و عدم امكان ارضای این تمایلات فشار روحی بسیاری را به نوجوانان و جوانان وارد می‌سازد.

امروزه ثابت شده است كه احساسات منحرف احیاناً به طرز مرموزی، بر دستگاه ادراكی بشر فرمان می‌راند و مستبدانه حكومت می‌كند و دستگاه ادراكی ناآگاهانه فرمان های آن را اجرا می‌كنند.

روانشناسان ریشه بسیاری از عوارض ناراحت كننده عصبی و بیماریهای روانی و اجتماعی را احساس محرومیت خصوصاً در زمینه امور جنسی تشخیص دادند ثابت كردند كه محرومیت ها مبدأ تشكیل عقده‌ها و عقده‌ها احیاناً به صورت خطرناك مانند میل به جنایت حسادت انزوا بدبینی و… متجلی می‌شود.

یعنی برای اینكه موجبات سركوب شدن غرایز و پیدایش آثار خطرناك روانی و اجتماعی ناشی از آن خصوصاً در زمینه امور جنسی بیشتر فراهم گردد بر عقده‌ها وتیرگی‌های روانی افزوده گردد.

ارتباط نوجوانان با جنس مخالف موجب بیداری تخیلات شهوانی ، تحریكات اتفاقی و در كل گرفتار كننده می‌شود.

یكی از مواردی كه دنیای غرب بیش از اندازه تند روی نموده و باعث نگرانی شده موضوع ارضاء غریزه جنسی است. بسیاری از دختران و پسران آن كشورها در اثر آزادی بی حساب دچار بدبختی و فساد اخلاقی در راه غریزه جنسی گشته اند و راه سقوط را با كمال سرعت طی می‌كنند. اصولاً ضرر آزادی بی حد در موضوع اعمال شهوت جنسی نه تنها باعث از بین رفتن اساس خانواده و بر هم زدن نسل آینده و انحرافات جنسی و اخلاقی است ، بلكه منافات با شخصیت و مبانی بشری دارد مقام انسان بالاتر از آن است كه خود را اسیر منجلاب شهوت نماید . بدون شك و تردید این قوه هم مانند سایر قوای طبیعی كه در نهاد بشر عنوان ودیعت نهاده شده باید تعدیل شود ولی آنچه را كه از نظر پوشیده نیست آن است كه این قوه بایستی تسخیر انسان باشد نه انسان تسخیر آن.

غریزه جنسی لجوج است كه نمی‌تواند طغیان آن را به این آسانی ها كنترل نمود لذا در روابط نامشروع جنسی این غریزه طغیان می‌كند. بی حجابی وپیروی از منطق نادرست تعلیم و تربیت مختلط بدبختانه در كشور ما هم یكی از مظاهر عالیه تمدن بشر به شمار رفته یكی از مسائلی است كه زمینه اساسی توسعه فحشاء و انحرافات را بوجود آورده است و این مسئله از جمله مسائل مهم اخلاقی و اجتماعی می‌باشد كه تاكنون بر سر آن میان مردم واقع بین طرفداران بی حجابی و تربیت مختلط بحث های زیادی به عمل آمده ولی بدبختانه عملاً این نقشه نادرست در كشور ما جامه عمل پوشیده و تقلیدهای كوركورانه بی حجابی و معاشرت آزاد را به عنوان ارزنده ترین ارمغان اروپا تحویل ما داده است. اما جای خوشوقتی این است كه در میان یك چنین اشتباه عمومی هنوز جمعیت متدین این مملكت سنگر دینی خود را ترك نگفته و از اول اعلام نموده است كه بی حجابی و تعلیم و تربیت مختلط از عوامل قطعی توسعه فحشا و مفاسد اجتماعی است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 93

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر روی پرخاشگری كودكان از دیدگاه والدین Next Entries پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر