Get a site

پایان نامه ارشد رشته برق کنترل: کنترل پیش بین تطبیقی برای سیستم های خطی تغییرپذیر با زمان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق کنترل

با عنوان : کنترل پیش بین تطبیقی برای سیستم های خطی تغییرپذیر با زمان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصیلات تكمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

مهندسی برق – كنترل

عنوان:

كنترل پیش بین تطبیقی برای سیستمهای خطی تغییرپذیر با زمان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده:
مواجهه با دینامیك متغیر با زمان، یكی از موضوعات مورد علاقه در تئوری كنترل می باشد. اغلب سادگی و پیشرفت تئوری كنترل خطی، طراحان را مجبور م ینماید تا سیستمهای غیرخطی را خطی سازی نموده و بوسیله تئوری قدرتمند خطی به كنترل آنها بپردازند. این كار یك دسته از سیستمها را ایجاد می نماید كه سیستمهای خطی تغییرپذیربازمان نامیده می شوند. در این تحقیق، به كنترل اینگونه سیستمها، با استفاده از كنترل كننده پیش بین تطبیقی غیرمستقیم پرداخته شده است.
ابتدا به سیستمهای متغیر با زمان و روشهای مختلف كنترل آنها پرداخته شده و مراجع متعددی كه با راه های گوناگون به كنترل اینگونه از سیستمها پرداخت هاند، مورد بررسی قرار گرفته اند. در مورد تخمین گرها به دلیل داشتن نقشی كلیدی در كنترل كننده های تطبیقی غیرمستقیم، به تفصیل بحث شده است. با بیان طرق مختلف تخمین پارامترهای متغیربازمان و همچنین روشهای مناسب برای مقاوم سازی تخمینگرها و یك روش مناسب و عملی برای تخمین پارامتر در اینگونه از سیستمها ارائه شده است.
كنترل كننده پیش بین تعمیم یافته نیز مورد بررسی كلی قرار گرفته و یك نوع مناسب از آن به كار گرفته شده است. یكی از مشكلات طراحی این كنتر لكننده ها وجود پارامترهای تنظیم زیاد و عدم ارائه یك روش كلی و مناسب برای انتخاب آنها بود. بدین سبب با استفاده از روشهای حوزه فركانس و توابع حساسیت، روشی مناسب برای تنظیم كنتر لكننده پیش بین تعمیم یافته مقاوم، ارائه شده است. در انتها با تركیب تخمینگر معرفی شده و كنترل پیش بین تنظیم شده به صورت مقاوم، یك روش كنتر لكننده تطبیقی ارائه شده و بر روی سه سیستم مختلف پیاده سازی شده است. نتایج حاكی از عملكرد مطلوب و قوام مناسب آن، با در نظر گرفتن شرایط واقعی، از جمله نایقینی های مختلف، نویز و اغتششاشات می باشد.
فصل اول
مقدمه ای راجع به سیستمهای خطی متغیر با زمان و روش های كنترل آنها
این فصل به ارائه مقدمه ای مختصر در مورد سیستمهای تغییرپذیر با زمان و روش های كنترل این گونه سیستمها پرداخته است. بدیهی است كه سیستمهای واقعی به سادگی سیستمهای تك ورودی– تك خروجی معرفی شده در كنترل خطی نمی باشند. به منظور طراحی كنترل كننده برای این گونه سیستمها بایستی همواره مشكلاتی مانند غیر خطی گری، تغییرات در دینامیك، نایقینی در مدلسازی، چند ورودی – چند خروجی بودن و… در نظر گرفته شود، كه این امر به نوبه خود باعث پیچیده تر شدن كنترل كننده می گردد. تغییرات در دینامیك یكی از برجسته ترین این مشكلات می باشد. این تغییرات می تواند ناشی از دینامیك های مدل نشده (مانند: اصطحكاك، اینرسی، مقاومت الكتریكی و…) و یا ناشی از تغییر در مدل سیستم در هنگام عملكرد باشد. به طور مثال در اثر گذشت زمان مشخصات یك عملگر تغییر می نماید یا یك سیستم در شرایط محیطی مختلف عملكرد متفاوتی را از خود بروز می دهد. یكی دیگر از دلایل تغییرات دینامیك خطی سازی سیستمهای غیرخطی می باشد. به دلیل توسعه تئوری كنترل خطی به نسبت كنترل غیرخطی و آسانتر بودن تحلیل عملكرد یك سیستم با استفاده از آن، معمولاً مهندسین كنترل سعی بر خطی سازی سیستمهای غیرخطی حول نقاط كار و كنترل سیستمهای خطی سازی شده دارند. خطی سازی سیستمهائی با خواص غیرخطی شدید باعث ایجاد یك سری سیستمهای خطی می شود كه به عنوان سیستمهای خطی تغییرپذیر با زمان (LTV) شناخته می شوند. با توجه به توضیحات ارائه شده تغییر پذیر با زمان را دارا می باشند، ولی این میزان تغییر پذیری از یك سیستم به سیستم دیگر متفاوت است. در صورتی كه تغییرات درصد قابل توجهی از ثابت زمانی سیستم باشد، می توان سیستم را متغیربازمان در نظر گرفته و با روشهای مرسوم مقابله با آن، به كنترل سیستم پرداخت. در صنعت اكثر فرایند های شیمیائی، اجسام پرنده، روبا تها و… با استفاده از تكنیك خط یسازی حول نقاط كار و استفاده از مدل خطی كنترل می شوند.
برای مقابله با سیستمهای LTV سه دسته كلی كنتر ل كننده وجود دارد كه اغلب روش های دیگر، زیرمجموعه یا تركیبی از این سه روش می باشند:
1- جدول بندی بهره
2- كنترل تطبیقی
3- كنترل مقاوم
تعداد صفحه : 123
قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com