پایان نامه ارشد در رشته روانشناسی بالینی: تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علایم افسردگی زنان 20-35 ساله

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

عنوان : تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علایم افسردگی زنان 20-35 ساله

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

پایاننامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی بالینی

عنوان:

تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علایم افسردگی زنان 20-35 ساله

استاد راهنما:

دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

2-1) بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

3-1) ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

4-1) اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

5-1) فرضیه‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

6-1) تعاریف متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1-2) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2) تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

3-2) تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

4-2) مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

1-4-2) نظریه‌های شناختی و راهبردهای نظری ……………………………………………………………………………………………….. 16

الف) آلبرت الیس و نظریه‌ درمانی عقلانی- عاطفی ……………………………………………………………………………………………… 17

ب) آرون بک و نظریه شناخت درمانی ………………………………………………………………………………………………………………… 19

ج) یانگ و طرحواره درمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

د) باور و مدل راه‌اندازی عاطفی …………………………………………………………………………………………………………………………. 27

ه) لسلی گرینبرگ و درمان هیجان محور ……………………………………………………………………………………………………………. 28

2-4-2) رویکرد پردازش اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………… 29

الف) حافظه و بخش‌های مرتبط با آن ………………………………………………………………………………………………………………… 36

ب) مدل‌های حافظه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

3-4-2) فراشناخت و فراحافظه ………………………………………………………………………………………………………………………… 49

5-2) میزان شیوع …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

6-2) پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

7-2) جمع‌بندی مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

فصل سوم: روش پژوهش

1-3) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

2-3) روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

3-3) جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………. 76

4-3) ابزار اندازه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

5-3) مراحل اجرا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

6-3) روش توصیف و تجزیه تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………….. 81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها

1-4) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83

2-4) توصیف داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

3-4) تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته‌ها

1-5) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89

2-5) بحث و نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

3-5) محدویت‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 92

4-5) پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

5-5) ملاحظات اخلاقی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 93

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی احتمال کاهش علایم افسردگی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی بر اساس درمان مبتنی بر پردازش اطلاعات با تمرکز بر حافظه و بازسازی آن است. جامعه مشتمل برکلیه بیماران زن 20-35 سال با تشخیص افسردگی اساسی مراجعه‌کننده به مراکز درمانی سطح شهر تهران بود که 45 نفر آنان به تصادف در سه گروه آزمایشی، پلاسیبو و کنترل قرار گرفتند. هر سه گروه درمان دارویی دریافت کردند و توسط آزمون افسردگی بک ویرایش دوم مورد پیش‌آزمون قرار گرفتند. گروه آزمایشی پس از 20 جلسه درمان، گروه پلاسیبو پس از 30 ساعت آموزش مهارت ارتباط موثر و گروه کنترل بدون دریافت هیچ‌گونه کاربندی دیگر پس از 20 هفته مورد پس‌آزمون قرار گرفتند. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر آن بوده است که درمان مبتنی بر پردازش اطلاعات در کاهش علایم افسردگی به طور معناداری موثر بوده است.

1-1) مقدمه

افسردگی[1]یکی از مشکلات عمده در سلامت جوامع است. مطالعاتی که توسط سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی انجام شد نشانگر آن بود که افسردگی به دلیل شیوع بالا و ناتوانیهای ناشی از آن به عنوان یکی از سه علت اصلی بیماریهای روانی مطرح شده است (نجاتی 1388 به نقل از موری[2] و همکاران 1994).

مشکل روزافزون افسردگی در جوامع گوناگون از جمله کشور ما ایران توجه عموم را به خود جلب کرده است. گرچه آگاهی فعلی ما هنوز به طور کامل در خصوص این مشکل نتوانسته ما را در حل این معضل یاری دهد، اما با بررسی مشکلات و عواقب آن به لزوم وجود پژوهش‌های بیشتری در خصوص یافتن راه‌حل پایا جهت درمان و حل مشکل افسردگی و جلوگیری از عود مجدد این بیماری و حتی جستجوی شیوه‌های پیشگیری از آن ما را آگاه می‌سازد.

تاکنون بررسی این معضل به عنوان یک بیماری روانی که ناشی از استرسهای متعدد بر روان فرد شناخته میشود به پیشرفت واضحی در آگاهی و درمان منجر شده است. البته این بدان معنی نیست که فرد در ایجاد مشکل مسئولیتی را بر عهده ندارد. خیلی‌ها معتقدند که سبک زندگی و ویژگی‌های شخصیتی فرد در ایجاد اختلال‌های روانی از جمله افسردگی نقش مهمی دارند و موضوعات اصلی در برخی درمان‌ها هستند (باچر[3] و همکاران، 2007؛ سیدمحمدی،1388).

افسردگی یکی از فراگیرترین و سرسخت‌ترین مشکلات بهداشت روانی است که این روزها جوامع مختلف با آن روبرو هستند. اختلال‌ افسردگی را هر روزه می‌توانیم در اطراف خود، در کوچه و خیابان، محل کار و شاید در بین اقوام و خویشان در پیرامون خود ببینیم. میزان بالای ابتلا به افسردگی این روزها در بین جوانان متاسفانه شایع شده است و بر عملکرد ذهنی آن‌ها تاثیر گذاشته و عملکردهای شغلی و اجتماعی فرد را دستخوش تغییرات نامطلوب ساخته و زندگی وی را به مرور تباه می‌کنند. تاکنون شیوه‌های درمانی متعددی از درمان‌های روانکاوی، رفتار درمانی، گروه درمانی، دارو درمانی و غیره بر روی بیماران مبتلا به افسردگی صورت گرفته است اما هر یک از این شیوه‌ها تا حدودی اثرگذار بوده‌اند و عود و بازگشت مجدد افسردگی را همراه داشته‌اند. به نظر میرسد که مشکل عمیقتر باشد و چیزی در جایی از روان فرد وی را در حالت عود مجدد قرار می‌دهد. در این پژوهش بر اساس رویکرد مبتنی بر پردازش اطلاعات[4] با تمرکز بر حافظه[5] و بازسازی مجدد خاطرات به درمان موثرتر افسردگی و کاهش علایم در بیماران مبتلا به افسردگی خواهیم پرداخت.

 

تعداد صفحه : 158

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه برق قدرت:ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع متصل به تولیدات پراکنده بادی با بررسی اثر آب و هوا Next Entries پایان نامه برق قدرت:ارائه روش جدید کلیدزنی در مبدل اصلاح ضریب توان شپارد- تیلور